U gudub macluumaadka ku jira
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Sinnaan iyo cadaalalad xagga shaqada ah

Waa la daabacay20.06.2022
Finland waa in shaqaalaha oo dhan loola macaamilaa sida uu sharcigu qabo sinnaan. Qofna lama takoori karo marka shaqaalaha la qorayo iyo marka goobta shaqada la joogo.

Sinnantu waa qodob ku qoran sharciga Finland

Sinnaanta kula dhaqmida daka oo dhan waxaa lagu balan qaaday qaanunka aasaasiga ah ee Finland.

Sinnaan (yhdenvertaisuus) waxaa loola jeedaa in dadkoo dhan ay siman yihiin ayadoon loo eegeyn, labkooda iyo dheddigooda, da’dooda, aasaskooda jinsi ama dhalasho, luuqada, diin ama citiqaad, naafonimo, ra’yi, xaaladda caafimaadka, jihada galmada u janjeerto, ama waxyaabaha kale ee qofka la xiriira.

Sinnaanta xaga shaqada ah waxaa la waafajiyaa Xeerka Sinnaanta iyo Xeerka Heshiiska Shaqada. Sida ay sheegayaan sharciyadaan qofka shaqaalaha ah waa in loola dhaqmo si sinnaan ah marka loo eego shaqada, xaalada shaqada, shuruudaha shaqada, tababarka shaqaalaha iyo dalacaada.

Sinnaan marka shaqaale la qaadanayo

Xeerka sinaantu (yhdenvertaisuuslaki) wuxuu sheegayaa in shaqaalaha marka shaqada loo qaadanayo loola dhaqmo si sinnaan ah. Shaqo-bixiyuhu waa inuu qaataa qofka shaqada ugu haboon marka loo eego xirfadiisa iyo waayo aragnimadiisa. Shaqo-bixiyuhu waa inuu cadayn karo in doorashadu tahay mid ku salaysan tayada shaqada qofka loo doortay, oo aaan doorashada loo samayn si takoorid ah. Qofka shaqaalaha laguma xiri karo shuruudo aan muhiim u ahayn qabasha shaqada.

Sinnaan goobta shaqada

Shaqo-bixiyuhu ma takoori karo shaqaalaha, markii uu samaynayo go’aan uu shaqada ku qaybinayo, bixinaayo dalacsiin ama markuu gaarayo go’aanka eryida ama ruqsaynta shaqaalaha.

Takoorku waa dambi. Haddii aad u malaynaysid in lagu takooray, waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaha dhowrida xuquuqda shaqada ama urur shaqaalaha oo aad ka tirsan tahay (ammattiliitto).

Xaaladaha dhibaatada waxaad talo waydiin kartaa wakiilka badbaada shaqaalaha ama kan la aaminay (luottamusmies).

Sinnaanta (tasa-arvo) ka dhaxaysa ragga iyo dumarka

Siduu sharciga Finland dhigayo ragga iyo dumarku waxay leeyihiin xuquuq isku mid ah. Ragga iyo dumarkana waa in loola dhaqmo si isku mid ah, marka shaqada loo qaadanayo, ay shaqaynayaan, mushaar loo qorayo. Shaqaalaha laguma takoori karo uur ama waayeelnimo awgeed.

Xeerka Finlad ee Sinnaanta ka dhexeeyo Ragga iyo Dumarka wuxuu dhigaya in shaqo-bixiyuhu uu kormeero inay sharciga sinnaantu meel-maray iyo inaan qofna lagu takoorin goobta shaqada. Wakiilka sinnaanta (tasa-arvovaltuutettu) ayaa ilaaliya dhowrida Xeerka loo sameeyay sinnaanta ka dhaxaysa ragga iyo dumarka. Haddii aad ka shakisan tahay in shaqo-bixiyuhu kugu takooray jinsigaaga rag ama dumar awgiis, waxaad talooyin iyo tusaalayn iyo caawinaad in arinta la baaro ka dalban kartaa wakiilka sinnaanta.