Ongelmatilanteet Vantaalla

Xaaladaha dhibku jiro iyo Vantaa

Korona fayraska COVID-19

Isticmaal af-shareerka

Isticmaal af-shareerka, haddii:

 • aadan qaadan labada tallaal ee COVID-19 ama aanu kugu dhicin cudurka COVID-19 lixdii bilood ee ugu dambaysay
 • aad ku safrayso bas, tareen, metro ama taraam
 • aad tegeyso baaritaanka fayruska Koronaha
 • aad wax ku baranayso dugsiga dhexe, dugsiga sare ama machadka waxbarashada xirfadda
 • aad cunuggaada geynayso ama aad ka soo wadayso xannaanada
 • aad joogto goobta shaqada, haddii uu shaqo-bixiyuhu ku taliyo
 • aad tegeyso dukaanka ama bangiga
 • aad tegsyo maktabadda, rugta caafimaadka ama adeegyada kale ee magaalada
 • aad mardhow Finland timid karaantiilna aad u socoto
 • aad ku jirto xaalado kale oo aanay suuraggal ahayn in la iska ilaaliyo xiriirka dhow ee taabashada ah.

Arrinta ugu muhiimsan waa in dadka kale loo jirsado masaafo ammaan ah gacmahana marar badan la dhaqo. Haddii aad qabto calaamadaha cudurka, joog guriga.

linkkiHelsingin seudun liikenne HSL:
Af-shareerku waa khasab, markaad isticmaalayso gaadiidka shaaraca Finnish | Iswidish | Ingiriis

Soojeedinnada iyo xadaymaha

 • Qaado tallaalka Koronaha, wuxuu adiga iyo ehelkaada kuu dhowba ka ilaalinayaa cudurka fayruska Koronaha ee daran.
 • Dhaq gacmaha, ku qufac laabatada xusulka.
 • Isticmaal af-shareerka marka aad ku socoto goobo ay dad kale joogaan.
 • Haddii aad qabto calaamadaha cudurka, joog guriga
 • Daar ablikeeshinka Koronavilkku islamarkaasna raac tilmaanbixinnadiisa.

linkkiVantaan kaupunki:
Maxaad sameynaysaa haddii aad jirrayoFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Bershan | Carabi | Albaniyan

linkkiVantaan kaupunki:
Tilmaanbixinnada loogu talaggalay karaantiilka gurigaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Bershan | Albaniyan

linkkiVantaan kaupunki:
Taageerada iyo talabixinta loogu talagalay Reer Vantaa marka lagu jiro xaaladda KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Bershan | Carabi | Albaniyan

Tallaalka kahortagga fayruska Koronaha

Vantaa waxay dhammaan dadka ka weyn 12 sano helayaan tallaalka Koronaha. Goobaha tallaalka waxaa laga helayaa dhinacyo kala duwan oo magaalada ah.

Wakhtiga tallaalka waxaad ku qabsan khadka telefoonka ama qaab elegtroonig ah:

 • Ku qabso wakhtiga khadka telefoonka adigoo wacaya lambarka 09 5844 3030, Isniin - Jimco saacadda u dhexeysa 8–16.
 • Qaab elegtroonig ah wakhtiga uga qabso cinwaanka koronarokotusaika.fi.

Si aad qaab elegtroonig ah wakhtiga ugu qabsato, waxaad u baahantahay aqoonsiyada bangiga ama xaqiijinta mobaylka iyo macluumadka goobta tallaalka.

linkkiVantaan kaupunki:
Tallaalka Koronaha ee VantaaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Bershan | Carabi | Albaniyan

linkkiKoronarokotusaika.fi:
Waqti ka qabsashada tallaalka KoronahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Macluumaad dheeraad ah oo la xiriira arrimaha tallaalka iyo Koronaha waxaa lagu uruuriyay bogga: Korona fayraska COVID-19.

Xaaladaha deg degta ah

Haddii aad u baahantahay boolis, ciidanka dabdamiska ama ambalaas deg deg ah, wac lambarka xaaladaha deg degta ah 112. Lambarka xaalahada deg degta ah waxaa la wici karaa oo kaliya markii ay jirto xaalad deg deg ah, markii ay khtatar ku jiraan nafta, caafimaadka, hantida ama bay'addu.

Waxaad wici kartaa heeganka sooshalka- iyo xasaradaha (Sosiaali- ja kriisipäivystys) ee Vantaa, haddii ay ku soo foodsaarto xaalad xasaradeed oo deg deg ah, tusaale ahaan geerida ehelka ama jirdil. Sidoo kale cawinaad waad u raadin kartaa qof qoyskaaga ka mid ah ama saaxiibkaa. Heeganka sooshalka- iyo xasaradahu wuxuu furan yahay afar iyo labaatanka saac.

Heeganka sooshalka- iyo xasaradaha
Tel. (09) 8392 4005

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Xaaladaha dhibka.

linkkiHätäkeskuslaitos:
Sideed u wacaysaa lambarka xaalada deg degta ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Talooyin iyo caawimaadyada naagaha dalka u soo guurayFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhibaatooyinka ogolaanshaha joogitaanka

Haddii dhib kaa heysto ama mugdi kaaga jiro ogolaanshaha joogitaanka ama sharciga, la xiriir Xafiiska dal u soo guurista (Maahanmuuttovirasto). Waxaad sidoo kale talooyin weydiin kartaa adeegyada la-talinta ee loogu talagalay dadka dalka u soo guuray. Macluumaadka adeegyada la-talinta waxay ku jiraan bogga Degidda Vantaa.

Xafiiska dal u soo guurista goobtiisa adeegga ee ugu dhaw waxay ku taalaa Helsinki:

Kaupparaitti 10
00770 Helsinki

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Dhibaatooyinka ogolaanshaha joogista.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Noocyada ogolaanshiyahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dembiyada

Booliska waxaad ku wargelin kartaa dembiga dhacay meel kasta oo aad joogtaba, mana ku xirna meesha uu dembigu ka dhacay. Wargelinta dembiga waxaad samayn kartaa:

 • adigoo tegaya qaybta booliska xilliyada ay furan tahay ama
 • adigoo isticmaalaya bogagga elegtroonigga ah ee booliska.

Booliska khadka telefoonka kuma qabto wargelinta dembiga, haddii uu dembigu yahay mid yar adiguna aadan degdeg ugu baahnayn caawimaadda booliska.

Saldhigga booliska Vantaa, dacwdaha dembiyada

Rahtitie 1 A
01530 Vantaa
Puh. 0295 430 291

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Dembiyada.

linkkiPoliisi:
Ogeysiiska dembiga ee internetkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiItä-Uudenmaan polisiilaitos:
Macluumaad xiriirka ee qaybta booliska Bariga UusimaaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Ma u baahan tahay qareen?

Haddii aad u baahan tahay caawimaad sharci, waxaad aadi kartaa xafiis kasta oo bixiya caawimaadda arrimaha sharciga degmada aad deggan tahay kuma xirna. Dadka Vantaa deggan waxaa u adeegga xafiiska caawimaadda arrimaha sharciga ee Barita Uusimaa.

Goobta shaqada xafiiska caawimaadda arrimaha sharciga ee Bariga Uusimaa ee Vantaa

Vernissakatu 4, dabaqa 6aad
01300 Vantaa
Puh. 029 5660 160
Iimayl: ita-uusimaa.oikapu(at)oikeus.fi

Macluumaadka ku saabsan qareennada gaarka ah waxaad ka raadsan kartaa tusaale ahaan bogagga Ururka Qareennada Finland.

Fahafaahin dheeraa dah ka aqri: Ma u baahan tahay qareen?

linkkiItä-Uudenmaan oikeusaputoimisto:
Macluumaad ku saabsan kaalmada sharcigaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiSuomen Asianajajaliitto:
QareenadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Qalalaase

Xaaladaha deg degta ah wac lambarka ah 112.

Xaaladaha qalalaasuhu waxaa ku caawinaya heeganka sooshalka- iyo xasaradaha (sosiaali- ja kriisipäivystys) ee magaalada Vantaa, waxay furanyihiin waqti kasta.

Heeganka sooshalka- iyo xasaradaha
Tel. (09) 8392 4005

linkkiHätäkeskuslaitos:
Sideed u wacaysaa lambarka xaalada deg degta ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Heeganka sooshalka iyo xasaradaa ee VantaaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Caawimaad loogu talaggalay haweenka dalka u soo guuray

Haddii aad uu kugu dhacay dagaal ama laguu hanjabay, waxaad caawimaad iyo taageero ka heli kartaa Xarunta xasaradaha Monika. Magac la’aan iyo ballan la’aan ayaad dantaada uga qabsan kartaa. Luqado badan ayaad caawimaad ku heli kartaa.

Telefoonka caawimaadda ee lacag la’aanta ah waa 0800 05058, Isniin-Jimco saacadda u dhexeysa 9-16

linkkiMonika-Naiset liitto ry:
Gargaar iyo taageerid la siiyo haweenada soo haajirey(pdf, 212kt)Finnish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Soomaali | Carabi | Kurdish | Tayland

Guryaha ammaanka

Waad aadi kartaa guriga ammaanka, haddii guriga ama bulshada kuu dhow ay halis dagaal ka jirto. Guriga ammaanka Mona waa guri ammaan oo loogu talaggalay dumarka dalka u soo guuray iyo carruurtooda wuxuuna ku yaalaa cinwaan sir ah.

Guriga ammaanka Mona
Tel. 045 639 6274

Guriga ammaanka Mona wuxuu luqado badan oo kala duwan ku bixiyaa caawimaad. Waxaa kale oo fursad u heleysaa in aad hesho caawimaad turjubaan.

linkkiTurvakoti Mona:
Guryaha ammaankaFinnish

Waxaad sidoo kale aadi kartaa aqalada badbaada ee Vantaa (Vantaan turvakoti) ama aqalada badbaadada ee caasimada iyo agagaarkeed (pääkaupunkiseudun turvakoti).

Vantaan Turvakoti
Koivukylän puistotie 27
01360 Vantaa
Tel. 040 4555 543

linkkiVantaan Turvakoti ry:
Guryaha ammaankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Pääkaupungin turvakoti
Steniuksentie 20
00320 Helsinki
Tel. (09) 4777 180

linkkiPääkaupungin Turvakoti ry:
Caawimaad loogu talagalay dhibanayaasha qoyska rabshaddaFinnish

Caawimaadda ragga loogu talaggalay

Ragga dagaalka u geysta xubnaha qoyskooda ama iyagu dhibanayaal ku ah qoyskooda, waxay caawimaad ka heli karaan waaxda hawlaha xoogsheegashada ehelka dhexmarta ee Koivula.

Waaxda hawlaha xoogsheegashada ehelka dhexmarta ee Koivula
Tel. 040 773 1063, Isniin- Jimco saacadda u dhexeysa 8-16
Iimayl: koivula(at)vantaanturvakoti.fi

linkkiVantaan turvakoti ry:
Kaalmooyinka joojinta rabshadda ee loogu talagalay ragaFinnish

Khadka gacanqaad la’aanta (Lyömätön Linja) wuxuu caawiyaa ragga dhibaatada ku qaba dagaalka.

Lyömätön Linja
Tel. 044 751 1334
Iimayl: lyomaton.linja(at)miessakit.fi

linkkiMiessakit ry:
Kaalmooyinka joojinta rabshadda ee loogu talagalay raggaFinnish | Ingiriis

Dhibaatooyinka isqabida iyo xiriirka lamaanaha

Lammanaha leh ilmo da'doodu ay ka yar yahay 13 sano, waxay dhibaatada ka soo foodsaarta guurka iyo wada noolaanshada cawinaad uga helayaan xafiiska la talinta qoyska (perheneuvola). Macluumaadka waxaa laga helayaa bogga internetka ee Vantaa. Adeegyada xafiiska la talinta qoysku waa sir, waana bilaash.

Xaaladaha xasaradaha deg degta ah ee qoyska, waxaad la xiriiri kartaa heeganka sooshalka -iyo xasaradaha (sosiaali- ja kriisipäivystys), kaas oo maalin kasta furan.

Heeganka sooshalka -iyo qalalaasaha
Tel. (09) 8392 4005

Dhibaatooyinka lammaanaha iyo qoyska soo food saara waxaa sidoo kale kaa cawinaya la talinta qoyska ee kaniisada Vantaa.

linkkiVantaan kaupunki:
Rugaha la-talinta qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan seurakuntayhtymä:
Rugaha la-talinta qoyskaFinnish | Ingiriis

Dhibaatooyinka carruurta iyo dhallinyarada

Dhibaatooyinka carruurta

Rugaha la-talinta carruurta (lastenneuvola) iyo la-talinta qoyska (perheneuvola) waxay talo ka bixiyaan su’aalaha la xiriira caafimaadka cunugga koriinshaha iyo horumarkiisa.

Dhibaatooyinka carruurta da’da iskuulka waxaa gacan ka geysta kalkaaliyaasha caafimaadka iskuulka (kouluterveydenhoitaja), kuraatoriyada iskuulka (koulukuraattori) iyo hagayaasha sooshaalka (sosiaaliohjaaja).

Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogagga magaalada Vantaa..

linkkiVantaan kaupunki:
Rugaha la-talintaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Rugaha la-talinta qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan carruurta, dhalinyarada iyo qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhibaatooyinka dhalinyarada

Iskuulda dhalinyarada waxaa ku caawiya iskuulada- iyo kalkaaliyaasha caafimaadka waxbarasha wax caawiya (auttava koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja), kuraatoriyada iskuulda (koulukuraattori) iyo psykolojiyiinta iskuulka (koulupsykologi).

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan daryeelka caafimaadka ee iskuulkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Psykologiyiinta iskuulkaFinnish | Iswidish

linkkiVantaan kaupunki:
Macallimiinta xallisa dhibaatooyinka iskuulkaFinnish | Iswidish

Nuppi

Xarunta dhalinyarada ee Nuppi (nuortenkeskus Nuppi) waxay caawiyaa carruurta iyo dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 13–21-sano iyo qoyskooda. Haddii aad ka weyn tahay 21 sano, waxaad Nuppi ka heleysaa la talin waqti gaaban ah. Nuppi waxaad caawinaad uga heli kareysaa cawinaad tusaale ahaan dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka iyo mukhaadaraadka.

linkkiVantaan nuorisoasema:
Cawimaad loogu talagalay dhalinyaradaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Ohjaamo

Haddii da'daadu ay 30-sano ka hooseyso, waxaad adeega Ohjaamada ka heli kartaa la talin iyo hagid. Shaqaalaha Ohjaamo ayaa ku caawinaya, haddii aadan haysan shaqo ama goob waxbarasho. Waxaad sidoo kale wax ka weydiin kartaa arimaha kale tusaale ahaan degaanka iyo isticmaalka lacagta.

linkkiOhjaamo Vantaa:
Ohjaamo (xafiiska hagista dhalinyarada)Finnish

Aqalka badbaadada dhalinyarada

Aqalka dhalinyarada hay'adda laanqayrta cas ee Finland (Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo) waxay kaalmo iyo garab istaag siisaa dhalinyada da'doodu tahay 12–19 sano markii ay jiraan xaalado qalafsan. Aqalka badbaadadu wuxuu furan yahay saacadaha u dhexeeya 17–10, heeganka telefoonkuna wuxuu shaqeeyaa waqti walba.

Nuorten turvatalo
Sairaalakatu 3
01400 Vantaa
Tel. (09) 871 4043
E-mail: turvatalo.vantaa(at)redcross.fi

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Dhibaatooyinka carruurta iyo dhallinyarada.

linkkiSuomen Punaisen Risti:
Guriga ammaanka ee dhalinyaradaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKipinä:
Kaalmooyin iyo hagis loogu talagalay dhalinyaradaFinnish | Iswidish

Dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha

La talinta sooshalka

La xiriir adeegyada sooshalka magaalada Vantaa, haddii aad u baahan tahay caawimaadda lacagta kaalmada nolosha ama aad qabto su’aalo la xiriira nolol-wanaagga bulshada.

Adeegyada sooshalka
Tel. 09 839 23384

linkkiVantaan kaupunki:
Adeegyada soshalka ee dhallinyarada, dadka waaweyn iyo qoysaskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Lacagta kaalmada nolosha

Haddii dakhliga ku soo gala ama hantidaadu aanay ku filnayn kharashaadka nolosha ee aan laga maarmin (tusaale cuntada iyo daawooyinka), waxaa laga yaabaa in aad xaq u yeelato kaalmada lacagta nolosha ee aasaasiga ah. Lacagta kaalmada nolosha ee aaasaasiga ah waxaad ka codsan kartaa Kelada.

Haddii aad haysato kharashaad gaar ah oo aan ku jirin taageerada lacagta nolosha ee aasaasiga ah, adeegga sooshalka Vantaa ayaa kuu oggolaan kara taageerada ay bixinteedu ku xiran tahay ka fiirsasho: lacagta kaalmada nolosha ee dhammaystirka iyo ka hortagga ah. Si kastaba ha ahaatee waxaad marka hore u baahan tahay go’aanka kaalmada lacagta nolosha ee aasaasiga ah ee Kelada oo shaqaynaya.

Adeegga telefoonka dhexe ayaa weydiin kartaa su’aalaha la xiriira codsashada lacagta kaalmada noloshada.

Tel. 09 839 23384

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan kaalmada noloshaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Talabixinta dhaqaalaha iyo deynta

Haddii aad dhib ku qabto deymahaada, la xiriir talabixinta dhaqaalaha iyo deynta ee xafiiska caawimaadda arrimaha sharciga. Adeeggu waa lacag la’aan.

Xafiiska caawimaadda arrimaha sharciga ee Bariga Uusimaa
Talabixinta dhaqaalaha iyo deynta
Vernissakatu 4, dabaqa 6aad
Tel. 029 56 60175 Isniin- Jimco saacadda u dhexeysa 8–16.15

linkkiVantaan talous- ja velkaneuvonta:
La-talinta dhaqaalaha iyo deyntaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Amaahinta xagga sooshalka ah

Haddii aad tahay mid dakhli yari uu soo galo oo aan hanti lahayn isla markaasna ay kugu adag tahay inaad deyn hesho, waxaad deyn ka codsan kartaa amaahinta sooshalka (sosiaalinen luototus). Lambarka telefoonka ee la talin macaamiisha iyo waqti qabsashadu waa 09 8392 3384.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Dhibaatooyinka dhaqaale.

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan amaah siinta bulshadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhibaatooyinka maandooriyaha iyo qabatinka ciyaaraha

Haddii aad dhib ku qabto aalkolada ama mukhaadaraadka, waxaad caawimaad ka raadsan kartaa rugaha caafimaadka ama, xarumaha sooshaalka ama bolikiliinikada mukhaadaraadka. Adeeggu adiga waa kuu lacag la’aan.

Bolikiliinikada mukhaadaraadka ee Tikkurila
Kielotie 20 C dabaqa 2aad
01300 Vantaa
Tel. 09 8392 3415

Bolikiliinikada mukhaadaraadka ee Martinlaakso
Laajaniityntie 3,
01620 Vantaa
tel. 09 8393 5534

Bolikiliinikada mukhaadaraadka ee Myyrmäki, kiliinikada daryeelka daroogada
Liesikuja 7 B
01600 Vantaa
Talabixinta telefoona 043 8266708, Isniin-Jimco, saacadda u dhexeysa 10–11

Waxaad aadi kartaa bolikiliinikada mukhaadaraadka Myyrmäki adigoo u soo maraya bolikiliinikada mukhaadaraadka ee Martinlaakso ama Tikkurila.

Haddii aad dhibooto ku qabto ciyaarta, waxaad caawimaad ka raadsan kartaa Kiliinikada ciyaarta oo ku taal bartamaha Helsinki.

Kiliinikada ciyaarta
Siltasaarenkatu 12 A, dabaqa 6aad
00530 Helsinki
tel. 0800 100 101, Isniin-Jimco saacadda u dhexeysa 12-18

Xarunta dhallinyarada Nuppi waxay caawisaa dhallinyarada qabta dhibaatooyinka mukhaadaraadka, isticmaalka internetka ee iyo ciyaarta xad-dhaafka ah.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Dhibaatooyinka mukhaadaraadka.

linkkiVantaan kaupunki:
Caawimaadda muqaadaraadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan dhibaatooyinka mukhaadaraadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiPeliklinikka:
Ku caawinta dhibaatooyinka khamaarkaFinnish

linkkiVantaan nuorisoasema:
Cawimaad loogu talagalay dhalinyaradaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhimashada

Vantaa waxaa ku yaala afar dhul-qabuurood, kuwaas oo ay leedahay kaniisada evankeliluuterigu.

Intaas waxaa dheer qabuuraha Honkkanummi ee ku yaala Vaantaa kuwaas oo ay wada leeyiniin Vantaa iyo Helsinki, qabuurahan waxaa lagu duugi karaa meydadka aan diimaha midkoodna ka tirsaneyn.

Macluumaadka la xiriira xabaalida waxaad ka heleysaa xafiiska qabuuraha ee kaniisadaha Vantaa (Vantaan seurakuntien hautatoimisto) iyo xaafiisyada qabuuraha oo gaarka loo leeyahay.

Xafiiska qabuuraha kaniisadaha Vantaa
Pappilankuja 5
01510 Vantaa
Tel. (09) 8306 220
E-mail: vantaa.hautaustoimi(at)evl.fi

Hasdii qof qaraabadaada ahi uu si lama filaan ah u geeriyoodo, waxaad kaalmo iyo garab istaag la xiriira ka bogsiga naxdinta kula soo deristay ka heli kartaa heeganka sooshalka- iyo xasaradaha (sosiaali- ja kriisipäivystys). Heeganku wuxuu furan yahay waqti walba.

Heeganka sooshalka- iyo xasaradaha
Tel. (09) 8392 4005

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Dhimashada

linkkiVantaan seurakuntayhtymä:
Dhul xabaaleedyadaFinnish

linkkiHelsingin seurakuntayhtymä:
Dhul xabaaleedka dadka aan diinta heysanFinnish

linkkiSuomen Hautaustoimistojen liitto:
Shirkadaha aaskaFinnish | Ingiriis

linkkiSuomi.fi:
Marka uu ehelkaa dhintoFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Talooyin iyo caawimaadyada naagaha dalka u soo guurayFinnish | Iswidish | Ingiriis