Koulutus Vantaalla

Waxbarashada Vantaa

Korona Fayraska COVID-19

Cunug jirran ma aadi karo dugsi ama xannaano-maalmeed. Cunuggu waa in uu guriga joogaa xittaa marka ay calaamadaha cudurku yihiin kuwa khafiif ah. Haddii uu cunuggu jirrado, la xiriir rugtaada caafimaadka ama lambarka heeganka oo ah 116 117. Waxaad heleysaa tilmaamo ku saabsan sida aad cunugga u geynayso baaritaanka Korona. Haddii cunuggaada ka yar yahay 16 sano, la geliyay gooni u hayn ama karaantiil adiguna aadan sababtaas darteed shaqo u aadi karin, waxaad xaq u yeelan kartaa lacag maalmeedka cudurada faafa ee Kelada. Faahfaahin dheeraad ah ka akhri: Dhibaatooyinka dhaqaale.

linkkiVantaan kaupunki:
Maxaad sameynaysaa haddii aad jirrayoFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Bershan | Carabi | Albaniyan

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaadka Fayruska Korona ee macallimiinta – fiidyowFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Soomaali | Carabi | Albaniyan

linkkiVantaan kaupunki:
Tilmaanbixinnada Korona ee dhallinyarada loogu talaggalayFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Bershan | Carabi | Albaniyan

Faahfaahinta dheeraadka ah ee Korona fayraska ka akhri: Korona fayraska COVID-19.

Xannaano-maalmeed

Vantaa waxaa ku yaal xannaano-maalmeedyo ay degmadu leedahay iyo kuwa gaar loo leeyahay. Xannaano-maalmeedyada gaarka loo leeyahay xitaa magaaladu waa ilaalisaa. Vantaa waxaa laga helaa xannaano-maalmeedyado ku baxa luqada Finnishka, Iswidishka, Ruushka iyo Ingiriiska. Xannaano-maalmeedka waxaa kale oo luqada finnishka looga bixiyaa finnishka oo sidii luqad labaad ah. Xannaano-maalmeedka waxaa kale oo lagu bixiyaa xannaano-maalmeedka qoyska iyo kooxda xannaano-maalmeedka qoyska.

Cunugga waa in loo codsadaa booska xannaanada inta badan ugu yaraan 4 bilood kahor billaabashada xaannaaneynta. Booska xannaanada magaalada waxaad ku codsan kartaa internetka ama foomka warqadda ah. Codsiga internetka sameyntiisa dartiis waxaad u baahan tahay aqoonsi banki oo gaar ah ama aqoonsiga internetka. Foomamka warqadda ah waxaad ka heleysaa tusaale ahaan Vantaa-info iyo xannaano-maalmeedka. Xannaano-maalmeedyada gaarka loo leeyahay waxaa toos looga codsanayaa booska xannaanada.

Wixii xaanaano maalmeedka carruurta iyo dalabka booska xanaanada la xiira waxaad weydiin kartaa maamulaha xanaanada carruurta ama waxaa e-mail ahaan ugu diri kartaa cinwaanka ah varhaiskasvatus (at)vantaa.fi

Booska xannaano-maalmeedka waxaa inta badan laga codsadaa degmada aad deggan tahay. Haddii qoysku deggan yahay meel u dhow xuduuda Helsinki ama Espoo waad ka codsan kartaa booska xannaano-maalmeedka sidoo kale degmooyinka deriska ah. Si kastoo ay ahaataba codsiga dhig markasta degmadaada. Warar dheeraad ah waxaad ka heleysaa adeegga Helsinginseutu.fi.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Xannaano-maalmeed

linkkiVantaan kaupunki:
Xannaano-maalmeedka faarka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Xannaano-maalmeedka faarka ahFinnish

linkkiVantaan kaupunki:
Codsashada booska xannaano-maalmeedkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Foomka internetka ee codsashada booska xannaano-maalmeedkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsinginseutu.fi:
Macluumaadka xannaano-maalmeedkaFinnish

Waxbarasho-horaadka

Waxbarasho- horaadyada (esiopetus) waxaa lagu qabanqaabiyaa xannaano-maalmeedyada magaalada iyo xannaanooyin gaar loo leeyahay iyo waxbarsho-horaadyda ku shaqeeya gudaha iskuulaadka. Vantaa waa suurtagal in waxbarasho-horaad looga helo luqada Finnishka, Iswidishka iyo Ingiriiska.

Waxbarasho-horaadka waa in la codsadaa. Codsiga waxaa lagu sameyn karaa bogagga magaalada ee internetka ama foomka warqadda ah. Waqtiga codsigu waa Janaayo, laakiin waa la codsan karaa waqtiyada kale haddii tusaale ahaan uu qoysku sanadka dhexdiisa u soo guuro Vantaa.

Cunugga dalka u soo guuray ee aan heysan aqoon luqada Finnishka ah ee ku filan gelitaanka waxbarasho-horaadka waxaa loo fidinayaa waxbarasho diyaarin ah. Waxaa lagu qabanqaabiyaa kooxaha waxbarasho horaadka ee xanaano-maalmeedyada. Xannaano-maalmeedka ayaa looga hagaa waxbarashada diyaarinta ah marka la codsanayo waxbarasho-horaadka.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxbarasho-horaadka, codsashada waxbarasho-horaadka iyo waxbarashada diyaarinta ah iyo weliba codsashadooda waxaad ka heleysaa bogagga magaalada Vantaa (Vantaan kaupunki). Waxaad sidoo kale weydiin kartaa faahfaahin dheeraad xannaano-maalmeedka.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Waxbarasho-horaadka

linkkiVantaan kaupunki:
Codsashada waxbarasho-horaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan waxbarashada diyaarinta ahFinnish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Foomka internetka ee codsashada waxbarasho-horaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Xannaano-maalmeedyada waxbarasho-horaadka bixiyaFinnish | Ingiriis

Waxbarashada aasaasiga ah

Vantaa waxaa ka jira iskuulo aasaasi ah (peruskoulu) oo ku baxa luqada Finnishka ama Iswidishka. Vantaa waxaa sidoo kale ka shaqeeya iskuul caalami ah oo ku baran karto waxbarashada aasaasiga ah luqada Ingiriiska. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan iskuulada Vantaa waxaad ka heleysaa bogagga magaalada Vantaa (Vantaan kaupunki).

Iskuulka waa in horay la isaga diiwaangeliyaa waqtiga is diiwaangelintu sida caadiga ah waa Janaayo. Bogagga shabakadda magaalada waxaad ka heleysaa macluumaadyada xiriirka ee iskuulaadka iyo iska diinwaagelintooda.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Waxbarashada aasaasiga ah

linkkiVantaan kaupunki:
iska diiwaangelinta iskuuladaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaadyada xiriirka iskuuladaFinnish

linkkiVantaan kaupunki:
Waxqabadka gelinka dambeFinnish | Iswidish

Waxbarashada u diyaarinta waxbarashada aasaasiga ah

Haddii ilmaha aqoontiisa luuqada Finnishku aysan aad ugu filnayn inuu waxbarashada aasaasiga ah ku dhigto luuqada Finnishka, wuxuu heli karaa waxbarasho u diyaarin ah (valmistava opetus). Waxbarashada u diyaarinta ah waxaa lagu bartaa luuqada Finniska iyo maadooyinka dugsiyada aasaasiga ah lagu barto. Waxbarashadu waxay inta badan qaadataa hal sano.

Haddii aad waqti yar ka hor aad timid dalka Finland oo aadan lahayn carruur da’da iskuulka gaartay, la xiriir isku xiraha aagga aad degan tahay (aluekoordinaattori). Isku xiraha aaggu wuxuu dadka talo ka siiyaa qabanqaabada sidoo kale wuxuu dadka ka caawiyaa arimaha la xiriira iskuul dhigashada carruurta.

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan waxbarashada diyaarinta ahFinnish

linkkiVantaan kaupunki:
Isku dubaridayayaasha deegaankaFinnish

Waxbarashada aasaasiga ah ee dhalinyarda dalka u soo guurtay

Dadka dalka u soo guurey ee dagan Vantaa da’dooduna u dhaxayso 17-24 sano waxay shahaadada waxbarashada aasaasiga ah ka qaadan karaan Machadka dadka waaweyn ee Vantaa (Vantaan aikuisopisto). Haddii aad dhex u joojisay dugsiga hoose-dhexe, waxaad ka dhameystiran kartaa dugsiga sare ee dadka waaweyn ee Eira (Eiran aikuislukio).

linkkiVaantaan aikuisopisto:
Dhigista waxbarashada dugsiga dhexe ee ku socda dadka dalsoogaleetiga ahFinnish

linkkiEiran aikuislukio:
Waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweynFinnish

Fasalada tobnaadka

Waxaad codsan kartaa waxbarasho ka dheeraad ah waxbarashada aasaasiga ama fasalka tobnaad (kymppiluokka), haddii aad qaadatay shahaadada waxbarashada aasaasiga ah isla sanadkaan ama kii ka horeeyey, laakiin aadan helin goob aad ku qaadato waxbarashda heerka labaad. Fasalka tobnaad waxaad sare ugu qaadi kartaa darajadii aad ka qaadatay dhamaadkii waxabarsha aasaasiga ah, sidoo kale waxaa laguu sameyn karaa qorshe la xiiriira sii wadashada waxbarashada.

Fasalada tobnaadka ee Vantaa waxay ku yaalaan Bariga-Vantaa iyo Galbeedk- Vantaa ee xarumo hawleedka Varia iyo dugsida sare ee Lumio (Lumon lukio).

linkkiVantaan kaupunki:
Fasallada tobanaadFinnish | Iswidish

Dadka dalka u soo guurey iyo dugsiga hoose-dhexe

Dugsiyada hoose-dhexe ee Vantaa waxay intooda badan leeyihiin barashada afkaaga hooyo oo ku baxaya luuqado kala duwan. Sidoo kale ardayda afkooda hooyo uu yahay luuqad kale oo aan eheen Finnish, Iswidish ama saame ahayn oo heerka luuqadooda Finnishku aysan ahayn heerka afka hooyo oo kale, waxaa dugsiyada hoose-dhexe lagu siiyaa barashada Finniska sida luuqad labaad (suomi toisena kielenä).

Markii aad iskuulka iska diiwaan gelisid waxaad sidoo kale iska diiwaan gelin kartaa barashada afkaaga hooyo iyo barashada diinta. Waxbarashada waxaad sidoo kale isaga diiwaan gelin kartaa adoo buuxinaya foom, foomkaas oo aad ka heli kartid iskuulkaaga. Foomka waxaa loo soo celinayaa iskuulka. Waxbarashada diinta waxaa la abaabuli karaa haddii kooxda arayda ahi ay ugu yaraan dhan yihiin sadex.

Macluumaadka la xiriira barashda afkaaga hooyo iyo diintaada waxaad ka heleysaa bogga internetka ee magaalaga iyo isku xireyaasha aagga (aluekoodinaattori).

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan barashada luqadaada hooyoFinnish

linkkiVantaan kaupunki:
Barashada diintaadaFinnish

linkkiVantaan kaupunki:
Finnishka oo waxbarashada aasaasiga ku ah luqada labaad ah Finnish

linkkiVantaan kaupunki:
Isku dubaridayayaasha deegaankaFinnish

Waxbarasho xirfadeed

Waxbarasho xirfadeedka waxaa Vantaa ka qabanqaabiya Machadka xirfadda ee Vantaa Varia, qeybta waxbarashada ganacsiga ee MERCURIA iyo TTS ururka Työtehoseura ry qeybtiisa shaqada ee Vantaa.

Varia waxay sidoo kale qaban qaabisaa waxbarashooyin xagga luuqada Ingiriiska ah sidoo kale waxay bixisaa duruus xirfadeed luuqada Finnishka ku baxda oo si gaar ah loogu talogalay ajaanibta.

Edupoli waxayqabanqaabiyaan waxbarasho xirfadeed dadka waaweyn.

Vantaa waxaa kale oo ku yaal Avia College ee Finavia, taas oo qabanqaabisa waxbarashada xirfadaha duulimaadka ama hawada.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Waxbarasho xirfadeed

linkkiVantaan kaupunki:
Waxbarasho xirfadeedFinnish | Iswidish

linkkiVantaan ammattiopisto Varia:
Waxbarashada xirfaddaFinnish | Ingiriis

linkkiMERCURIA kauppiaitten kauppaoppilaitos:
Waxbarashada xirfaddaFinnish | Ingiriis

linkkiTTS Työtehoseura ry:n Vantaan toimipaikka:
Waxbarashada xirfaddaFinnish

Waxbarashada u diyaargarowga iskuulka farsamada (VALMA)

Waxbarashada aasaasiga u diyaargarowga iskuulka farsamada VALMA (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) waxaa loogu talogaley, kuwa doonaya iney helaan shahaado sanco-yaqaanimo aasaasiya. Waxbarashada VALMA waxaad ka heleysaa xog iyo sancaba, taasoo kaa caawin doonta hadhow barashada xirfadaha. Waad horumarin kartaa aqoontaada luuqadeed. Sidoo kale waad kordhinkartaa dhibaca shahaada dugsiga dhexe.

Waxbarashada VALMA ee Vantaa waxay qabanqaabshaan Varia.

linkkiVantaan kaupunki:
Xog waxbarashada VALMAFinnish

linkkiVantaan ammattiopisto Varia:
Xog waxbarashada VALMAFinnish

Dugsiga sare

Vantaa waxaad dugsiga (lukio) sare wax uga baran kartaa af Finnish, Iswidhish ama Ingiriis. Waxbarashada ku baxeysa afka Ingiriiska waxaa bixiya dugsiga sare ee Tikkurila laynka IB. Waxaad sidoo kale Vantaa ku yaal dugsiga sare ee dadka waaweyn.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Dugsiga sare

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan waxbarashada dugsiga sareFinnish | Iswidish

linkkiVantaan kaupunki:
Dugsiyada sare iyo bogaggag dugsiyada sareFinnish

linkkiVantaan kaupunki:
Dugsiga sare ee dadka waaweynFinnish

linkkiVantaan kaupunki:
Dugsiga sare ee aqoon dirsadkaFinnish

linkkiVantaan kaupunki:
Dugsiga sare ee SteinerFinnish

Waxbarashada u diyaarinta dugsiga sare (LUVA)

Haddaad rabto inaad kordhiso aqoonta luuqadaada finnishka ama iswiidhishka intaadan codsan dugsiga sare, waxaad codsan kartaa waxbarashada u diyaarinta dugsiga sare, waxaa loogu talogaley ajaanibta waxaana loosoo gaabiyaa LUVA.

Waxbarashada LUVA ee Vantaa waxay qabanqaabshaan iskuulka sare ee Lumo.

linkkiVantaan kaupunki:
Waxbarashada u diyaarinta dugsiga sareFinnish

Kaalmeyn iyo hagitaan dhalinyarada

Ohjaamo

Haddaad ka yar tahay 30-jir waxaad talo iyo hagitaanba ka heleysaa adeega-Ohjaamo Shaqaalaha Ohjaamo ayaa ku caawinaya, haddii aadan helin meel waxbarasho ama – shaqo. Waad weydiin kartaa arrimo kale, tusaale hoy ama arrimoha lacagta.

linkkiOhjaamo:
Kaalmeyn iyo hagitaan dhalinyaradaFinnish | Ingiriis

Xarunta hagista Kipinä

Haddii aad tahay reer Vantaa oo aadna ka yar tahay 29 sano islamarkaasna aadan heysan meel aad wax ka barato ama ka shaqeysato waxaad talobixin iyo hagitaan ka heleysaa Kipinä. Wac oo ballan horay uga sii qabso. Ballan la’aan waxaad tegi kartaa Kipinä Talaado iyo Arbaco kasta saacadaha u dhexeeyo 12.00-18.00. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda.

Kipinä
Ratatie 2, Tikkurila
Tel. 050 312 4372

linkkiKipinä:
Kaalmooyin iyo hagis loogu talagalay dhalinyaradaFinnish | Iswidish

Waxbarashada sare

Vantaa waxaa ku yaal labo iskuul xirfadeedka sare (ammattikorkeakoulu), Laurea iyo Metropolia. Waxay majalado badan ka bixiyaan waxbarasho. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka waxbarashada iyo codsashada bogagga shabakadda qeybaha waxbarashada.

Vantaa waxaa kale oo ku yaal goobaha shaqada jamaacadda furan (avoin yliopisto) ee Jaamacadda Helsinki, kuwaas oo bixiya tacliinta sare iyo waxbarashada dhameystirka.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Iskuul xirfadeedka sare, Jaamacadaha.

linkkiVantaan kaupunki:
Waxbarashada tacliinta sareFinnish

linkkiLaurea:
Iskuul xirfadeedka tacliinta sareFinnish | Ingiriis

linkkiMetropolia:
Iskuul xirfadeedka tacliinta sareFinnish | Ingiriis

linkkiHelsingin yliopisto:
Waxbarashada jaamacadda furan ee VantaaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Fursadaha kale ee waxbarasho

Machadka dadka waaweyn ee Vantaa (Vantaan aikuisopisto) waxaad ku baran kartaa tusaale ahaan luqadaha, shaqo gacmeedka iyo cunto karinta, ama waxaad kaga qeybgeli kartaa jimicsi la hagayo. Koorasyadu waa lacag, waxaana la qabanqaabiyaa maalinta iyo habeenka. Machadka dadka waaweyn wuxuu sidoo kale dadka dalka u soo guuray u qabanqaabiyaa koorasyo. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogagga magaalada Vantaa.

Warar dheeraad ah ka sii aqri Waxbarashada hiwaayadda ah.

linkkiVantaan aikuisopisto:
Hagaha waxbarashadaFinnish

linkkiVantaan aikuisopisto:
Koorsyada luqada finnishka iyo isiwidishka ee loogu talagalay dadka dalka u soo guurayFinnish

linkkiCareeria:
Xarunta waxbarashada dadka waaweynFinnish