Työ ja yrittäjyys Vantaalla

Shaqada iyo ganacsiga Vantaa

Korona fayraska COVID-19

linkkiVantaan kaupunki:
Maxaad sameynaysaa haddii aad jirrayoFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Bershan | Carabi | Albaniyan

linkkiTE-palvelut:
Adeegga xafiiska shaqada iyo ganacsiga (TE-toimisto) ee xaaladan korona fayraskaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Carabi | Kurdish | Tayland | Romaniyan | tigrinja

Shaqooyinka Vantaa laga helo

Bogga Business Finland waxaad ka heleysaa ogeysiisyada boosaska shaqooyinka bannaanka ee Finland oo xirfaddaada ama laantaada aqooneed waafaqsan. Waxaa kale oo aad shaqo ka raadsan kartaa Vantaa.

linkkiVantaan kaupunki:
Boosaska shaqada ee Vantaa laga heloFinnish | Iswidish

linkkiJobs in Finland:
Boosaska shaqooyinka bannaan ee Finland oo af ingiriis ku qoranIngiriis

Adeega xafiiska shaqaalaha

Xafiiska shaqada iyo xoogsashada (TE-toimisto) ayaa kaa caawinaya shaqo raadinta. Haddii aad tahay shaqo la'aan goob shaqo raadina, isaga diiwaangeli shaqoraadiye ahaan xafiiska shaqada iyo xoogsashada. Waxaad iska diiwaan gelin kartaa bogga adeegga internetka ama si shakhsiyan ayaad u tageysaa xafiiska shaqada iyo xoogsashada.

Dadka u dhashay wadamada EU’da, Norway, Island, Liechtenstein iyo Swizerland waxay shaqo raadiye ahaan isaga diiwaangelin karaan ayagoo iscmaalaya adeegga shabakada internetka ee xafiiska iyo xoogsashada. Dadka wadamada kale u dhashay waa inay si shakhsiyan ah isaga diiwaangeliyaan xafiiska shaqada iyo xoogsashada. Horay u sii qaado waraaqaha aqoonsiga iyo ruqsada deganaanshada.

Macluumaadka:

Uudenmaan TE-toimisto, Vantaa
Vernissakatu 1
01300 Vantaa

Macluumaadka la xiriira adeegyada xafiiska shaqada iyo xoogsashada waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Haddii aad shaqo la'aan noqotid. Macluumaadka la xiriira shaqo ka raadinta dalka Finland waxaad ka heli kartaa bogga InfoFinlandi Shaqo iyo ganacsi.

linkkiVantaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Adeegyada iyo macluumaadyada xiriirkaFinnish | Iswidish

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Boosaska shaqo ee bannaanFinnish | Iswidish

linkkiTyö- ja elinkeinohallinto:
Isku-xiryada bogagga boosaska shaqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Kaalmada shaqaaloobiddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Cawinaad codsiga shaqada

Adeegyada magaalada ee loogu talagalay dadka shaqo la’aanta ah

Magaalada Vantaa waxey dadka shaqo la’aanta ah siisaa adeegyo kala duduwan oo ka caawiya barashada nolosha shaqada iyo helitaanka shaqada. Waxaa sidoo kale Vantaa lagu qabanqaabiyaa dhacdooyin shaqa-qoris ah oo ay shaqo-bixiyayaashu shaqaale ku raadinayaan.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada magaalada waxaad ka heleysaa bogagga magaalada Vantaa.

linkkiVantaan kaupunki:
Adeegyada magaalada ee loogu talagalay dadka shaqo raadiska ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Xarunta xeel-dheerayaasha Vantaa (Vantaan osaamiskeskus)

Haddii aad Vantaa deggan tahay, xaq aad u leedahay in aad Finland ka shaqeyso islamarkaasna aad tahay qof qaangaar ah oo Xafiiska shaqada iyo meheradaha macaamil ka ah, waxaad codsan kartaa adeegyada xarunta xeel-dheerayaasha Vantaa. Halkaas waxaad ku ogaan kartaa aqoontaada waxaadna hagitaan uga heli kartaa waxbarashooyinka iyo nolosha shaqada. Aqoontaada luqada Finnishkana waad ku horumarin kartaa. La xiriir khabiirkaada Xafiiska shaqada iyo meherada. Xarunta xeel-dheerayaasha Vantaa waxaa sidoo kale laga helaa koorasyo, waxbarasho iyo dhacdooyin u furan dadka kale ee dalka u soo guuray.

linkkiVantaan kaupunki:
Xarunta xeel-dheerayaasha VantaaFinnish | Ingiriis

Mashruuca Tsemppari

Haddii aad caawimaad u dooneyso shaqo raadinta ama helitaanka waxbarasho, waxaad la xiriir kartaa ururka caalamiga ah ee Hakunila talobixiyayaashooda mashruuca Tsemppari. Macluumaadyada xiriirka waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda ururka caalamiga ah ee Hakunila.

linkkiHakunilan kansainvälinen yhdistys:
Mashruuca TsemppariFinnish

Xarunta laqabsashada Monika

Xarunta laqabsashada Monika waxey dumarka dalka u soo guuray ee shaqo la’aanta ah ka caawisaa sidii ay ku heli lahaayeen boos shaqo. Waxaad caawimaad u heli kartaa sameynta qoraalka qof ka waranka ama CV iyo codsiga shaqada, waxaad baran kartaa finnishka nololmaalmeedka loo isticmaalo iyo xirfadaha dhijitaalka.

linkkiMonika-Naiset liitto:
Xarunta laqabsashada MonikaFinnish

Luckan integration

Luckan Integration waa adeeg la talin ah, kaas oo la talin shakhsiyadeed siiya dadka waddanka u soo guurey, wuxuuna qabtaa munaasabado la xiriida shaqo codsiga iyo guruubo shaqo codsi ah.

linkkiLuckan integration:
Talo bixin la xiriirta shaqo dalbashadaIngiriis

Väestöliitto

Shaqo ku hagida uu bixiyo ururka isbahaysiga dadku, waxaa loogu talogalay dadka waddanka u soo guuray oo horay waxbarashada u lahaa. Dariiqadan awgeed waxaad heli kartaa qof ku haga, kaas oo kaa caawinaya codsiga shaqada iyo kan waxbarashada ama sameynta shirkad ganacsi. Hawshan waxaa lagu qabanayaa luuqada Finnishka.

linkkiVäestöliitto:
Tababar shakhsiyadeed /ka tala bixin ku saabsan xirfada shaqadaFinnish | Ingiriis

Ohjaamo

Haddii aad 30-sano ka yar tahay, waxaad la talin iyo hagitaan ka heli kartaa adeegga Ohjaamo. Shaqaalaha Ohjaamo ayaa ku caawinaya, haddii aad shaqo la'aan tahay ama aadan haysan goob waxbarasho.

linkkiOhjaamo Vantaa:
Ohjaamo (xafiiska hagista dhalinyarada)Finnish

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry

R3 Urur dhalinyarada dadka waddanka u soo guurey waa urur, arimaha dhalinyarada wax ka caawiya, cawinaadaas oo la xiriirta xagga waxbarashada iyo shaqada. Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga internetka ururka.

linkkiR3 maahanmuuttajanuorten tuki ry:
Kaalmada da'yarka dalka u soo guurayFinnish

Aasaasidda shirkad

Kaalmooyinka iyo talooyin la xiriira aasaasidda shirkad waxaa laga helaa tusaale ahaan Xarunta adeegga shirkadda ee Leija (Leija yrityspalvelukeskus) iyo Xarunta shirkadaha cusub ee Vantaa (Vantaan Uusyrityskeskus).

Haddii aad shirkad ku leedahay Vantaa waxaad xubin ka noqon kartaa Vantaan Yrittäjät ry. Ururka Vantaan Yrittäjät ry waa urur ilaaliya danaha shirkadahda, kaas oo xubnihiisa u fidiya tusaale ahaan tababaro iyo la-talin. Warar dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda ururka.

NewCo Helsinki wuxuu talooyin iyo cawinaad ka siiyaa dadka sameynyta shirkadaha, wuxuuna ku bixiyaa afafka kala ah finnish, swidish, ingiriis, ruush, carabi, viro, jarmal iyo talyaani.

NewCo Helsinki wuxuu dadka waddanka u soo guurey u qabtaa munaasabado uu macluumaad kaga siinayo sida loo aasaaso shirkadaha, waxaana lagu siiyaa af Finnish, Ingriis, Ruush, Carabi iyo Viro. Munaasabadaha macluumaadku waa bilaash.

NewCo Helsinki wuxuu qabtaa koorsooyinka ganacsiga oo ku baxaya af Finnish, Ingiriis iyo Ruush. Koorsooyinka qaarkood waxaa loogu talo galay dadka shirkada aasaasaya, amna kuwa horay u lahaa shirkadaha. Koorsooyinka waxaa lagu dhigaa af Finnish, Ingiriis iyo Ruushka. Wixii macluumaad dheeri ah iyo is diiwaangelitaba waxaad ka heleysaa bogga internetka ee NewCo Helsinki.

Xafiiska shaqada iyo xoogsashada (TE-toimisto) ee Uudenmaa wuxuu adeegyo dhinacyo badan leh siiyaa dadka ku fakaraya ama bilaabay ganacsiga. Tusaale ahaan waxaad ka qayb geli kartaa koorsooyinka ganacsiga ee uu biyo xafiiska shaqada iyo xoogsashada ee Uudenmaa, waxaadna dalban kartaa lacagta gansi bilaabida samaynta shirkadda awgeed.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Shirkad ganacsi ku samaynta Finland.

linkkiNewCo Helsinki:
Adeegyada loogu talagalay ganacsatada dadka dalka u soo guurayFinnish | Ingiriis

linkkiYritys-Suomi:
la-talinta shirkaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan Uusyrityskeskus:
la-talinta shirkaddaFinnish | Ingiriis

linkkiVantaan Yrittäjät ry:
Ururka ilaalinta danaha shirkadleydaFinnish

Canshuurid

Xafiiska canshuurta ee soonaha Caasimaddu wuxuu ku yaalaa bartamaha Helsinki.

Macluumaadyada xiriirka:
Aleksanterinkatu 9 (Kluuvi)
00100 Helsinki
Puh: 029 512 000

Dadka muhaajiriinta ah waxey sidoo kale ka daneysan karaan goobta adeegga ee International House Helsinki. Khuburada Kelada iyo Maamulka canshuuruhu waxey talo ka siiyaan muhaajiriinta Finland shaqo u imaanaya arrimaha la xiriira canshuuraha iyo ammaanka bulshada.

Macluumaadka xiriirka ee goobta adeegga ee International House Helsinki:

International House Helsinki
Lintulahdenkuja 2
00530 Helsinki

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Canshuurid

linkkiVerohallinto:
Macluumaadka xiriirkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiInternational House Helsinki:
Goobta adeegga IHH ee dadka u soo guuraya Finland Ingiriis