Perhe Vantaalla

Qoyska Vantaa jooga

Guurka

Kahor guurka waa inaad codsataa baaritaanka waxyaabaha guurka hor-istaaga (avioliiton esteiden tutkiminen). Baritaanka xannibka waxaa lagu sameeyaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto). Codsiga baaritaanka waxaad ka sameyn kartaa goob adeegeed kasta. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogagga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Nikaaxa ama guurka shacabku wuxuu sidoo kale ka dhacaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.

Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 Helsinki
Iimeylka: vihkiminen(at)dvv.fi
Tel. xarunta 029 55 36244

Warar dheeraad ah ka sii aqri Guurka

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Codsiga baaritaan caqabaha guurkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Is guursashadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan seurakunnat:
Macluumaad ku saabsan nikaaxinta kaniisadeedFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsigin ortodoksien seurakunta:
Macluumaad ku saabsan nikaaxinta kaniisadda ortodoksigaFinnish | Ruush

Furiinka

Naagta ama ninku waxay codsiga furiinka geysan karaan xafiiska maxkamada degmada Vantaa. Lamaanuhu furiinka wadajir ama mid mid ayeey u codsan karaan. Codsiga waxaa la geyn karaa xafiiska maxkamadda ama waxaa loogu diri karaa xafiiska qaab boosto, fakis ama emayl ah.

Vantaan käräjäoikeus
Kielotie 21, PL 194
01301 Vantaa
Tel. 029 56 45200

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Furiin

linkkiOikeus.fi:
Codsashada furiinkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Caruurta iyo furiinka

Haddii aad carruur leedahay islamarkaasna aad qorsheyneyso furiin la xiriir sarkaalka ilaaliya danaha carruurta (lastenvalvoja) ee magaalada Vantaa. Shaqada sooshaalku waxay xoojisaa heshiiska deegaanka carruurta, daryeelka, xuquuqda la kulanka iyo masruufka. Ilaaliyayaasha danaha carruurtu waxay sidoo kale la talin karaan waalidka is-furaya.

Ilaaliyeyaasha danaha carruurta macluumaadkooda waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee magaalada Vantaa.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Carruurta iyo furiinka

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan furiinkaFinnish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaadyada xiriirka ilaaliyayaasha danaha carruurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhalashada cunugga

Macluumaadka dhalashada cunugga waxaa isbitaalka looga soo dirayaa nidaamka diiwaanka dadka ee Finland. Waa in aad magacyada cunugga, afkiisa hooyo iyo macluumaadka kale ee loo baahan yahay ku soo ogeysiisaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka foom gaar ah oo guriga laguugu soo diraayo.

Diiwaangelinta dhalashada cunugga, caddeynta aabanimada iyo mas’uuliyadda warar dheeraad ah oo ku saabsan waxaad ka aqrin kartaa bogga InfoFinlandi: Finland markii uu ilmuhu dhaso.

Xanaanada caruurta

Xanaano maalmeedka

Bogga InfoFinland ee Waxbarashada Vantaa waxaad ka heleysaa macluumaad la xiriira xanaano maalmeedka carruurta ee Vantaa.

Kaalmada guri ku xanaaneynta ilmaha

Haddii aad ilmo 3 sano ka yar guriga ku xanaaneyneysid, waxaad heli kartaa kaalmada guri ku xanaaneynta ilmaha (kotihoidon tuki). Kaalmada waxaa laga dalbadaa Kelada.

Intaas waxaa dheer in magaalada Vantaa ay bixiso kaalmada guri ku xannaneynta ilmaha ka sokow kaalmo degmo oo dheeri ah oo la siiyo waalidka guriga ku xanaaneeya ilmaha da'doodu ay ka yar tahay 1,5 sano. Looma baahna indaad kaalmada si gooni ah u codsatid, balse Kelada ayaan ku daraysa gunada Vantaa (Vantaa-lisä) tan guri ku xanaaneynta ilmaha.

linkkiKela:
Macluumaadka kaalmada guri ku xannaaneyntaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan dheeraadka degmada ee kaalmada guri ku xannaaneyntaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Xanaano maalmeedka furan iyo jardiinooyinka dadka deegaanka

Xaanaano maalmeedka furan (Avoin päiväkoti) waxaa loogu talogalay ilmaha da'da iskuulka ka yar iyo waalidiinta ama dadka kale oo iyaga guriga ku xanaaneeya.

Jardiinada dadka deegaanka (asukaspuisto) waxaa loogu talogalay carruurta da'da walba ah iyo waalidiintooda ama dadka kale oo xanaaneeya. Carruurta yar yari waxay wax qabadka jardiinada kala qayb qaadan karaan waalidkooda ama dadka kale oo markaas iyaga xanaaneynaya.

Xanaano maalmeedka furan iyo jardiinooyinka dadka deegaanka hawshoodu waa lacag la'aan, umana baahna inaad horay isaga sii diiwaan geliso. Hawlaha waxaa ku jira ciyaar iyo waxqabad la hagayo, tusaale ahaan muusik, jimicsi iyo wixii la mid ah, duur aadid.

linkkiVantaan kaupunki:
Jardiinooyinka xaafada iyo xannaanooyinka furanFinnish | Iswidish | Ingiriis

Naadiyo

Magaalada Vantaa waxay naadiyo (kerho) u qaban-qaabisaa carruurta ay da'doodu u dhaxayso 2,5-5- sano, kuwaas oo guriga lagu xannaaneeyo. Naadiyadu waa lacag la'aan. Naadiga ilmuhu wuxuu ku baranayaa luuqada Finnishka, wuxuu ku baranayaa koox la shaqaynta sidoo kale wuxuu la kulmayaa carruur kale. Nadiga waxaa la codsadaa marka la samaynayo codsiga barbaarinta hore (varhaiskasvatushakemus), kaas oo sidoo kale lagu codsado xanaano maalmeedka.

linkkiVantaan kaupunki:
Waxqabadka naadigaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Adeega kaalmada xanaanada carruurta

Haddii aad ilmo guriga ku xanaaneysid oo aad u baahato meel ilmaha si ku meel gaar ah lagugu sii simo tusaale ahaan inta hawl cayiman ka soo qabsaneysid, vaxaad la xiriiri kartaa adeega kaalmada xanaanada (hoitoapupalvelu). Cawinaada xanaaneyntu waa lacag.

linkkiVantaan kaupunki:
Adeegga caawimaadda ee xannaanada carruurtaFinnish | Ingiriis

Xanaanada ku meelgaarka ah ee caruurta

Haddii aad dooneysid si ku meelgaar ah inaad gurigaaga ugu yeeratid qof carruurta kuu xanaaneysa, waxaad la xiriiri kartaa isbahaysiga badbaadada carruurta ee Mannerheim ama isbahaysiga dad dhigida.Cawinaada xanaaneynta carruurta ee ku meelgaarka ahi waa lacag.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Daryeelka caruurta

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Cawinaada xagga daryeelka caruurta ahFinnish | Ingiriis

linkkiVäestöliitto:
Daryeelka caruurta iyo caawinta gurigaFinnish

linkkiVantaan kaupunki:
Cawimaadda guriga loogu tago qoysaska carrurta lehFinnish | Ingiriis

Dhibaatooyinka qoyska dhexdiisa ah

Haddii aad ka shakiso in ilmo ama qof dhlinyara ahi uu u baahanyhay cawinaadda badbaadada caruurta (lastensuojelu), la soo xiriir shaqaalaha sooshalka.

Heeganka qoysaska carruurta leh iyo badbaadada carruurta
tel. 09 839 33337, Isniin-Jimco 8-16
iimayl: lastensuojeluilmoitukset.vantaa(at)vantaa.fi

Galbihii iyo dhamaadka usbuucyada
Heeganka sooshalka- iyo xasaradaha
tel. 09 8392 4005

linkkiVantaan kaupunki:
Ogeysiinta badbaadada carruurtaFinnish | Ingiriis

Bogga InfoFinland Xaaladaha dhibku jiro iyo Vantaa waxaad ka heleysaa macluumaad la xiriira, meesha Vantaa dhexdeeda cawinaada looga heli karo dhibaatooyinka carruurta iyo dhalinyarda.

Bogga InfoFinland waxaa sidoo kale laga heli karaa macluumaad ku saabsan dhibaatooyinka caruurta iyo dhalinyarada Dhibaatooyinka carruurta iyo dhallinyarada.

Dadka da’da ah

Vantaa waxaa ku yaal adeegyo si gooni ah loogu talagalay dadka da’da ah. Macluumaadkooda waxaad ka heleysaa talibixinta duqeytida.

Talobixinta duqeytida
Tel: 09 8392 4202
Emayl: seniorineuvonta(at)vantaa.fi

Marka aad guriga ku daryeeleysid ehelkaaga

Haddii qof qoyskaaga ka mid ah uu cawinaad joogto ah u baahan yahay oo daryeelku adiga ku xayiraya islamarkaasna adag, waxaa suurtagala ah inaad daryeelistiisa uga hesho degmada lacagta daryeelka ehelka.

Qiimeynta taageeridda ehel daryeelista ee qofka waayeelka ah waxaa lagu sameynayaa talo-bixinta duqeytida.

Ka sii aqri warar dheeraad ah: Dadka da'da ah.

linkkiVantaan kaupunki:
Rugta la-talinta dadka waaweynFinnish | Iswidish | Ingiriis