Nolosha Finland

Terveys Vantaalla

Caafimaadka Vantaa

Adeegyada caafimaad ee Vantaa

La talinta caafimaadka

Haddii aad u baahantahay macluumaad la xiriira adeegyada caafimaadka, waxaad wici kartaa telefoonka la talinta adeegyada caafimaadka: Tel. (09) 839 10023, furan isiin-jimce saacadaha u dhexeeya 8-16.

Waxaad sidoo kale adeega weydiin kartaa hagid ku saabsan sida cudurada loo daaweeyo. Waxaad ku hadli kartaa Finnish, Iswidish ama Ingiriis.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaadka la-talinta caafimaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Adeegyada caadimaadka ee babliga ah

Haddii magaalada aad degentahay ay tahay Vantaa magaalada aad degentahay ay tahay Vantaa, waxaad istimaali kartaa adeegyada guud ee caafimaadka. Adegyada guud ee caafimaadku tusaale ahaan waa rugaha caafimaadka, dhakhtarka ilkaha, xarumaha hooyada iyo dhallaanka iyo isbitaalada. Haddii aad si lama filaan ah u xanuunsatid ama uu shil kugu dhaco, waxaad heleysaa gargaar deg deg ah, xitaa haddii aadan degeneyn Vantaa.

Vantaa waxay leedahay todobo rug caafimaad (terveysasema), kuwaas oo bixiya adeeyo caafimaad oo guud oo caafimaad. Rugaha caafimaadka waxaa qaabilaad ku sameeya dhakhtar (lääkäri), kalkaaye caafaimaad (sairaanhoitaja) iyo fayadhawre caafimaad (terveydenhoitaja).

Rugaha caafimaadku maalmaha shaqada waxay furan yihiin saacadaha u dhexeeya 8.00–16.00. waxaad rugaha caafimaadka kala xiriiri kartaa, markii aad wacdid rugaha caafimaadka lambarkooda ama lambarka la talinta caafimaadka tel. (09) 839 10023 markaasna waxaad dooranaysaa oo qaraacaysaa lambarka rugtaada caafimaadka. Haddii aad u baahantahay isla maalintaas inaad hesho daryeel caafimaad oo deg deg ah, wac rugta caafimaadka marka la furo

Cinwaanada rugaha caafimaadka:

  • Rugta caafimaadka Hakunila, Laukkarinne 4
  • Rugta caafimaadka Koivukylä, Karsikkokuja 15
  • Rugta caafimaadka Korso, Naalipolku 6
  • Rugta caafimaadka Länsimäki, Keilakuja 1
  • Rugta caafimaadka Martinlaakso, Laajaniityntie 3
  • Rugta caafimaadka Myyrmäki, Jönsaksentie 4
  • Rugta caafimaadka Tikkurila, Kielotie 11

Macaluumaadka saxda ah ka fiiri boggooda internetka ee u gaarka ah rugaha caafimaadka.

linkkiVantaan kaupunki:
Rugaha caafimaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Adeegyada caafimaadka ee sida gaarka ah loo leeyahay

Vantaa waxaa ka hawlgalaa rugo dhakhaatiir oo dhawr ah, kuwaas oo aad ka heli kartid adeeyo caafimaad oo gooni loo leeyahay. Waad aadi kartaa rugaha dhakhaatiirta, xitaa haddii aadan xaq u lahayn isticmaalka adeegyada guud ee caafimaadka ee Finland.

Kharashka rugaha dhakhaatiirta ee gaarka loo leeyahay waa inaad idigu iska bixiso. Xaaladaha qaarkood Kela xoogaa magdhaw ah ayeey ka bixisa kharashka ku baxa daryeelka caafimaadka.

linkkiTerveystalo:
Rug caafimaad oo bareefat ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiDiacor:
Rug caafimaad oo bareefat aFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush

linkkiMehiläinen:
Rug dhakhtarka ilkaha oo bareefat ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiAava:
Rug caafimaad oo bareefat ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Daawooyinka

Macaluumaadka la xiriira iibsiga daawooyinka waxaad ka heleysaa bogga internetka ee InfoFinland Daawooyinka.

linkkiApteekkariliitto:
Macluumaadka lagala xiriiri karo farmashiyeyaashaFinnish

Daryeelka caafimaadka ee dadka aan sharciga lahayn

Waxaa Helsinki ka hawlgala Global Clinic, halkaas oo dadka sharci la’aanta ku jooga Finland ay ka heli karaan daryeelka caafimaadka aasaasiga ah. Adeegyada Global Clinic waa u bilaash macaamiisha. Global Clinic macaamiisheeda ma ogeysiiso booliska ama hawlwadeenada kale ee dawlada. Si loo xafido macaamiisha klinikada meesha ay ku taalo iyo waqtiyada ay furan tahay si guud looma ogeysiiyo.

Telefoonka Global Clinic ee Helsinki waa 044 977 4547. Telefoonka waxaa ka jawaabaya kalkaaliye caafimaad ama dhakhtar. Emailku waa global.clinic.finland(at)gmail.com.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Adeega caafimaadka ee Finland.

linkkiGlobal Clinic:
Adeega caafimaadka sharci laawayaashaFinnish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Carabi | Romaniyan | Bulgaariyan

Heegan

Galbihii, dhammaadka usbuuca iyo maalmaha fasaxa, rugaha caafimaadku waa xiran yihiin. Waqtiyadaas xanuunada kadiska ah iyo shilalka waxaa lagu daryeelaa heeganka (päivystys). Heeganku wuxuu furan yahay maalin walba afar iyo labaatanka saac.

Heeganka Vantaa waa isbitaalka Peijas. Cinwaan:

Peijaksen yhteispäivystys
Sairaalakatu 1
01400 Vantaa
tel. 116 117

Haddii aad si kadis ah u xanuunsato, waxaad sidoo kale aadi kartaa baraha heeganka ee magaalooyinka kale. Wixii macluumaad dheeri ah oo la xiriira baraha heeganka waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee adeegyada caafimaadka Vantaa.

Xaladaha deg degta ah wac lambarka guud ee xaaladaha deg degta 112.

War dheeraad ah ka sii akhri: Adeega caafimaadka ee Finland.

linkkiVantaan kaupunki:
Goobaha heegankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Caafimaadka ilmaha

Ilmaha da’da iskuulka ka hooseeya daryeelka caafimaadka waxaa ka caawiya rugaha hooyada iyo dhallaanka (neuvola). Rugta hooyada iyo dhallaanka waxaad weydiin kartaa inay ku siiyaan talo iyo kaalmo ku toosan waalidnimada iyo barbaarinta ilmaha. Rugta hooyada iyo dhallaanka waxaa lagula socdaa caafimaadka ilmaha, koritaanka iyo horumarka isla markaasna waxaa lagu siiyaa tallaalo. Macluumaadka rugaha hooyada iyo dhallaanka waxaad ka heleysaa bogga internetka ee Vantaa.

Adeega telefoonka ee rugaha hooyada iyo dhallaanka ayaad waqti uga qabsan kartaa rugta hooyada iyo dhallaanka, waxaadna su’aalo la xiriirka arimaha uurka ama caafimaadka ilmaha ku weydiin kartaa kalkaaliyaha caafimaadka. Lambarka adeega telefoonku waa (09) 8392 5900. Wuxuu furan yahay isiin–khamiis saacadaha u dhexeeya 8–15 iyo jimce saacdaha u dhexeeya 8–13.

Ilmaha da’da iskuulka gaarey caafimaadkooda waxaa ka taxadaraya daryeelka caafimaadka ee iskuulka. Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga internetka ee Vantaa.

Haddii uu ilmuhu si kadis ah u xanuunsado, la xiriir rugta caafimaadka ama heeganka.

Xaladaha deg degta ah wac lambarka guud ee xaaladaha deg degta 112.

War dheeraad ah ka sii akhri: Caafimaadka ilmaha.

linkkiVantaan kaupunki:
Rugaha la-talintaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Waqti qabsasho iyo la talinFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan daryeelka caafimaadka ee iskuulkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Rugaha caafimaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Goobaha heegankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Caafimaadka dadka da’da ah

Dadka da’da ah waxay isticmaalaan adeegyo caafimaad oo la mid ah kuwa ay dadka kale isticmaalaan. Intaas waxaa dheer Vantaa waxay leedahay adeegyo gooni ah oo loogu talogalay dadka da’da ah, kuwaas oo aad macluumaadkooda ka heleysid la talinta arimaha dadka gabowga ah (seniorineuvonta).

Seniorineuvonta
Tel: (09) 8392 4202
E-mail: seniorineuvonta(at)vantaa.fi

Wixii macluumaad dheeraad ah oo la xiriira adeegyada dadka da’da ah waxaad ka heleysaa bogga internetka ee Vantaa.

Ka sii aqri warar dheeraad ah: Caafimaadka dadka da’da ah iyo Dadka da'da ah.

linkkiVantaan kaupunki:
Rugta la-talinta dadka waaweynFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaadyo ku saabsan adeegyada dadka da'da ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Hagaha adeegga dadka da'da ah(pdf, 1 MB)Finnish

Markii aad guriga ku daryeeleysid ehelkaaga

Haddii qof qoyskaaga ka mid ah uu cawinaad joogto ah u baahan yahay oo daryeelku adiga ku xayirayo uuna yahay mid adag, waxaa macquul ah inaad daryeelka degmada uga heshid lacagta daryeelka ehelka.

Qiimeynta kaalmada ee xigto daryeelista dadka gabowga ah waxaa lagu sameeyaa rugta latalinta dadka gabowga ah.

Seniorineuvonta
Tel: (09) 8392 4202
E-mail: seniorineuvonta(at)vantaa.fi

Qiimeynta kaalmada xigto daryeelista ee dadka 65 sano kayar waxaa lagu sameeyaa rugta latalinta cuuryaamiinta.

Vammaisneuvonta
Tel: (09) 8392 4682
E-mail: vammaisneuvonta(at)vantaa.fi

linkkiVantaan kaupunki:
Lacagta cawinaada ee qaraabo daryeelidaFinnish | Iswidish

Daryeelka ilkaha

Daryeelka ilkaha ee guud

Daryeelka ilkaha (hammashoito) ee Vantaa, lambarka waqti qabsashadu waa (09) 8393 5300. Waqti qabsashada waxaad wici kartaa:

  • Isniin-khamiis 7.30-15
  • Jimceyaasha iyo maalmaha fasaxa ka horeeya 7.30-14.

Haddii arintaadu aysan deg deg ahayn, wac 10 kadib. Waxaad u reebi kartaa codsi in dib laguu soo waco, haddii adeegu uu mashquul yahay.

Haddii aad maalin shaqo si deg deg ah ugu baahato daryeelka dhakhtarka ilkaha, wac haddiiba waqti qabsashada markii ay furanto.

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan daryeelka ilkahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Daryeelka ilkahaFinnish | Iswidish

Heeganka daryeelka ilkaha

Galbihii iyo dhammaadka usbuuca heeganka daryeelka ilkuhu (hammashoidon päivystys) waa isbitaalka Haartman ee Helsinki. Horay u sii wac heeganka.

Haartmanin sairaalan päivystysajanvaraus, saacadaha 14–21 iyo sabti–axad saacadaha 8–21
tel. (09) 310 49999.

Heeganka habeenimo ee daryeelka ilkuhu (hammashoidon yöpäivystys) waa isbitaalka Töölö qaybta shilalka. Horay u sii wac heeganka.

Hammashoidon yöpäivystys, saacadaha 21–8
Isbitaalka Töölö qaybta shilalka, Heeganka qaybta qalliinka afka iyo daamanka.
Tel. 040 621 5699

linkkiHelsingin kaupunki:
Heeganka daryeelka ilkaha ee habeenki iyo dhamaadka todobaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Daryeelka ilkaha carruurta

Macluumaadka la xiriira daryeelka ilkaha ee carruurta da’da iskuulka ka hooseysa waxaad ka heleysaa la talinta rugta hooyada iyo dhallaanka (lastenneuvola) iyo xarumaha daryeelka ilkaha (hammashoitola). Carruurta ka yar 17-sano waxaa loogu yeeraa baaritaanka daryeelka ilkaha qiyaastii labadii sanadoodba hal mar.

linkkiVantaan kaupunki:
Rugaha la-talintaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan daryeelka ilkaha ee da'da iskuulkaFinnish

Daryeelka ilkaha ee gaarka loo leeyahay

Sidoo kale Vantaa waxaa ka hawlgala rugo dhakhaatiirta ilkaha ee gaar loo leeyahay. Waad aadi kartaa rugaha dhakhaatiirta ilkaha ee gaarka loo leeyahay, xitaa haddii aadan xaq u lahayn isticmaaka adeegyada guud ee daryeelka caafimaadka.

Kharashka rugaha dhakhaatiirta ilkaha ee gaarka loo leeyahay waa inaad adigu iska bixiso. Xaaladaha qaarkood Kela xoogaa magdhaw ah ayeey ka bixisa kharashka ku baxa daryeelka caafimaadka.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Daryeelka ilkaha

linkkiEtsihammaslaakari.fi:
Raadi dhaqtar ilkoodFinnish

Caafimaadka dhimirka

Haddii aad u baaahan tahay cawinaad iyo garab istaagid xagga dhimirka ah, la xiriir rugtaada caafimaadka (terveysasema). Rugta caafimaadka waxaa lagu daryeelaa dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka oo iska caadiga ah. Rugta caafimaadku waxay kuu sameynaysaa hagitaan ay horay kuugu sii gudbineyso tusaale ahaan daryeeleyaasha murugada.

Haddii rugtaada caafimaadku aysan furneyn oo ay xaaladuna deg deg tahay, la xiriir isbitaalka guud ee Peijas heegankiisa (Peijaksen sairaalan yhteispäivystys).

Peijaksen yhteispäivystys
Sairaalakatu 1
01400 Vantaa
Tel. (09) 4716 7060

Haddii aad si dhaqso ah u baahantahay cawinaad mushkiladeed, waxaad sidoo kale wici kartaa sooshalka –iyo heeganka mushkiladaha. Wuxuu furan yahay afar iyo labaatanka saac.

Sooshalka –iyo heeganka mushkiladaha
Tel. (09) 8392 4005

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka dhimirka

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan adeegyada caafimaadka dhimirkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Rugaha caafimaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Goobaha heegankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Talooyin iyo caawimaadyada naagaha dalka u soo guurayFinnish | Iswidish | Ingiriis

Caafimaadka dhinaca galmada

Haddii aad dooneysid inaad hesho macluumaad la xiriira, ka hortaga uurka, ilmo iska soo ridid, caafimaadka dhinaca galmada iyo cudurada xubnaha taranka, waxaad la xiriiri kartaa qaybta xarunta hooyada iyo dhallaanka u qaabilsan ka hortaga iyo qorshaynta qoyska (ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola).

La talin ka kortaga iyo qorshaynta qoysku waxay u adeegtaa rag iyo dumar da’ walba isugu jira. Xarumaha la talintu waxay ku shaqeeyaan waqti qabsasho. Tagitaanku waa u bilaash dhammaan. Macluumaadkooda ka fiiri bogga internetka ee magaalada Vantaa.

Waqti ka qabso dhakhtarka ama kalkaalisada caafimaad la talinta ka hortaga, haddii aad u baahan tahay ka hortagga uurka (raskauden ehkäisy) ama aad ka fakareysid ilmo iska soo ridid (abortti). Waqti ka qabso dhakhtarka guud ee rugta caafimaadka, haddii tusaale ahaan ay ku haysato dhibaato dareer ama uu jiro wax xuun ah caloosha qaybteeda hoose.

Waxaa sidoo kale rugta caafimaadka lagu daweeyaa cudurada xubnaha taranka (sukupuolitauti). Dadka reer Vantaa waxay sidoo kale aadi karaan poliklinikada cudurada xubnaha taranka ee Helsinki.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka galmada, Ka-hortaga uurka

linkkiVantaan kaupunki:
Rugaha la-talinta qorsheynta qoyskaFinnish | Iswidish

linkkiVantaan kaupunki:
Rugaha caafimaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:
Kilinikada cudurada hab-dhiska tarankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Marka aad uur leedahay

Rugta hooyada iyo dhallaanka (äitiysneuvola) ayaa laga soconayaa caafimaadka hooyada, cunuga iyo kan qoyska oo idil inta ilmuhu uu uurka ku jiro oo dhan. La xiriir rugta hooyada iyo dhallaanka, haddii aad dareento inaad uur leedahay.

Telefoonada adeega ee xarumaha hooyada iyo dhallaanka
(09) 8392 5900
isniin–khamiis saacadu markay tahay 8–15 iyo jimce saacadu markay tahay 8–13

Adeega teleefanaha rugaha hooyada iyo dhallaanka waxaad waqti uga qabsan kartaa rugta hooyada iyo dhallaanka waxaadna kalkaalisada caafimaadka telefoon ku weydiin kartaa arimaha la xiriira uurka ama dhalmada.

Macluumaad dheeraad ah oo la xiriira uurka iyo dhalmada waxaad ka heli kartaa netka hooyada iyo dhallaanka (nettineuvola) ee magaalada Vantaa.

Warar dheeraad ah ka sii aqri Marka aad uur leedahay

linkkiVantaan kaupunki:
Rugaha la-talintaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Rugaha la-talinta qorsheynta qoyskaFinnish | Iswidish

linkkiVantaan kaupunki:
Rugta la-talinta internetkaFinnish

Dhalmo

Waxaad isbitaal dhalmo u dooran kartaa mid ka mid ah isbitaalada xanydaabka darleelka bukaanka ee Helsinki iyo uudenmaa (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS), kuwaas oo tusaale ahaan ah isbitaalka Jorvi (Jorvin sairaala) iyo Klinikada dumarka (Naistenklinikka).

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Dhalmada

linkkiHelsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:
DhalmadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri:
Heeganka cusbitaalaadka dhalmadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Curyaan

Adeegyada cuuryaamiinta waad heli kartaa haddii adiga ama ehelkaadu uu qabo naafo ama jiro, taas oo sababeysa wakhti dheer in ay si gaar ah u adkaato ka soo bixista nolosha guriga iyo guriga banaankiisaba.

Adeegyada cuuryaamiintu tusaale ahaan waa caawimaad shakhsi ah, deegaan adeeg leh, adeegga gaadiidka iyo shaqada wax ka beddelista dhismaha.

La xiriir rugta latalinta cuuryaamiinta, halkaas oo iyadoo xaaladdaada lagu saleynayo lagu baarayo baahida kaalmada, hagitaanka iyo adeegyada.

Vammaisneuvonta
Isniin- Jimco saacadda 9-15
Tel: (09) 8392 4682
E-mail: vammaisneuvonta(at)vantaa.fi

Ka sii aqri warar dheeraad ah: Dadka naafada ah.

linkkiVantaan kaupunki:
Macluumaad ku saabsan adeegyada naafadaFinnish | Iswidish | Ingiriis