U gudub macluumaadka ku jira
Muutto Vaasaan

Usoo guurista Vaasa

Waa la daabacay07.07.2022

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Arrimaha ogolaanshaha

Xafiiska laanta socdaalka (Maahanmuuttovirasto) (Migri) waxay xalisaa sharciyada iyo jinsiyadaha arrimaha la xidhiidha iyo sidoo kale jinsiyadaha midowga yurub(EU:da) is diiwaan gelintooda. Dalka dibadiisa waxaad arrimahaa kala xidhiidhi kartaa safaaradda Finland.

Barta adeegga xafiiska laanta socdaalka ee Vaasa:

Korsholmanpuistikko 45
65100 Vaasa

Barta adeegga xafiiska laanta socdaalka waa in laga tago oo laga soo aqoonsado markaad ku dhaaftid codsigaaga EnterFinland –adeegiisa shabakada. Waxaad ku dhaafi kartaa codsigaaga sharciga oo warqad ahaan ah ama waxaad geyn kartaa warbixinaha dheeraadka ah ee aad ku dareysid ama macluumaadka aad ku xareyneysid codsigaaga.

Barta adeegga waxaa habboon in aad mar kasta horey uga sii qabsatid xafiiska laanta socdaalka adeegiisa ballan qabsashada ee elektarooniga ah.

Warbixinaha guud waxaad ka heleysaa bogagga usoo guuridda Finland iyo , Finland u soo guuraha liiskiisa xusuusta

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaMaahanmuuttovirasto

EnterFinland

Is diiwaangelinta

Markaad u soo guurtid Finland iyo Vaasa, waa inaad iska diiwaan gelisid degmadaada. Waxaad iska diiwaangelin kartaa degane degmadaada ah shaqsi ahaantaada adigoo booqanaya Xafiiska diiwaangelinta bulshada (Digi- ja väestötietovirasto) Xaruntiisa Vaasa:

Länsi-Suomen Digi- ja väestötietovirasto
Wolffintie 35 B, 2.krs
65200 VAASA

Wargelinta guuridda

Mar walba oo aad guurtid oo uu cinwaankaagu isbedelo, waa inaad sameysid wargelinta guuridda.

Waxaad wargelinta guuridda ka sameyn kartaa si elektarooni ahaan ah boostada (posti) ama xafiiska diiwaangelinta bulshada (Digi- ja väestötietovirasto). Waxaa kale oo aad shaqsi ahaan tagi kartaa xafiiska diiwaangelinta bulshada xaruntiisa Vaasa:

Länsi-Suomen Digi- ja väestötietovirasto

Wolffintie 35 B, 2.krs
65200 VAASA

Ilaa iyo hadda adeegga macaamiisha kaliya waxaa lagu heli karaa ballan qabsasho.

Welcome Office

Welcome Office la talintiisa waxaad ka heleysaa warbixino iyo caawimaado dhammaan su’aalahaaga la xidhiidha u soo guuridda Finland iyo Vaasa iyo sidoo kale ku noolaanshaha halkanba. Waxaanu u leenahay khibrado badan su’aalaha kala duduwan, waxaanan kuugu adeegaynaa afaf kala duduwan oo dhowr ah. Waxaad ka hubin kartaa jadwalka Welcome Officen bogga shabakadiisa. Adeeggu cid walba wuu u furan yahay waana u lacag la’aan dhammaan meel kasta oo aad ka soo jeedid ama sababta aad dalka u timiday iyadoonan ku xidhneyn.

Dhibaatooyinka ogolaanshaha sharciyada

Haddi aad dhibaato qabtid ama aynan kuu kala cadeyn arrimaha ogolaanshaha sharciga, waxaad la soo xidhiidhi kartaa xafiisla laanta socdaalka (Maahanmuuttovirasto). Waxaad sidoo kale talo weydiisan kartaa Welcome Officesta.

Maahanmuuttovirasto (Migri)
Korsholmanpuistikko 45
65100 Vaasa

Welcome Office,
Kirjastonkatu 13,
65100 Vaasa