U gudub macluumaadka ku jira
Perhe Vaasassa

Qoyska Vaasa jooga

Waa la daabacay08.07.2022

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Guurka

Inta ka horeysa guurka waa inaad ka dalbatid baadhitaanka waxyaalaha guurka kaa hor istaagi kara oo qoraal ah xafiiska nidaamka warbixinta bulshada (digi- ja väestötietovirasto). Waxaad ka sameysan kartaa codsiga baadhitaankaa xafiis kasta oo nidaamka warbixinta bulshada ah. Sidoo kale nikaaxa shibilka ah madaxa banaan wuxuu ka dhacaa xafiiska nidaamka warbixinta bulshada.

Halkan ka sii akhriso: Guurka

Furiinka

Codsiga furriinka waxaa lagu dhaafayaa maxkamadda degmada ee Vaasa (Vaasan käräjäoikeus) xafiiskooda. Codsiga waxaa kale oo lagu soo diri karaa sidoo kale boostada ama emaylka, lammaanuhu waxay u dalban karaan furriinka si wadajir ah ama kali ah.

La talinta qoyska waxaad ka heleysaa kaalmo iyo caawimaad xaaladaha furriinka ah. La sheekeysiga wada heshiisiinta waxaa lagu caawiyaa waalidka is furaya amaba is furay. Waalidka waxaa laga caawiyaa sida ay u helaan xalka, halkaas oo fiiro loogu yeelanayo, ilmaha iyo baahidooda iyo sidoo kale waalidka iyo aragtidoodaba.

Sidoo kale kaniisaduhu waxay fidiyaan la talinta qoyska oo xirfadeysan caawimaada la sheekeysiga xidhiidhka lamaanaha iyo qoyska su’aalahooda iyo sidoo kale xaaladaha qoyska ee cakiran.

Haddii aad carruur haysatid aanad go’aansataan inaad is furtaan, ballan ka soo qabso masuuliyiinta ilaalinta carruurta. Masuulka ilaalinta carruurta ayaa xoojineysa heshiiska ilmuhu cidda ay la daganaanayaan, masuuliyadooda, xuquuqda la kullankooda iyo masaariifta ilmaha.

Halkan ka sii akhriso: Furriinka

Halkan ka sii akhriso: Ilmaha iyo furriinka

Markaad uurka leedahay

La xidhiidh xanaanada hooyooyinka uurka leh, una sheeg inaad uur leedahay. Xanaanada hooyooyinka uurka leh adeegyadoodu waa lacag la’aan. Warbixinaha xanaanooyinka hooyooyinka uurka leh waxaad ka heleysaa bogga shabakada Pohjanmaan hyvinvointialue.

Halkan ka sii akhriso Uurka iyo dhalmada

Xanaaneynta ilmaha

Waxaad uga dalbi kartaa boos korriinka curdinka ah ee carruurta da’adoodu ka yar tahay da’ada iskuulka. Vaasa waxaa ku yaala korriinka curdinka ee xanaano maalmeedka, xanaano maalmeedka qoyska iyo xanaano maalmeedyada madaxa banaan ee finnish ahaan, iswidhish ahaan iyo ingiriisi ahaanba. Korriinka curdinka ah waxaa lagugu soo oogayaa biilka macaamiisha oo ku saleysan dakhligaaga.

Korriinka curdinka ah adeegyadooda hagitaanku waxay kula talinayaan qoysaska booska korrinka curdinka codsigooda una sheeg doorashooyinka kala duduwan.

Vaasa sidoo kale waxaa ku yaala xanaano maalmeedyo furan, kuwaas oo u furan dadkoo dhan lacag la’aana ah sidoo kalena leh waxqabadyada naadiyada.

Markaad dooneysid inaad ilmahaaga uga dalabtid codsiga xanaano maalmeedka, xanaano maalmeedka qoyska ama xanaano maalmeedka furan naadiyadooda, ka buuxi codsiyadan si elektarooni ah bogga shabakada ee magaaladda.

Ilmaha da’adiisu ka yar tahay 3-sano waalidkoodu waxay heli karaan kaalmada guri ku haynta, markaad ilmahaaga ku haysaneysid gurigga, waxaad ka dalban kartaa taad Kelada (Kelada). Waxaad codsigaa ka buuxsan kartaa shabakada ama waxaad ugu dirsan kartaa boostada Kela. Waxaad sidoo kale tagi kartaa xafiiska Kelada.

Carruurta iyo dhallinyarada dhibaatooyinkooda

Wargelinta badbaadadda carruurta waxaa la sameeyaa, marka uu warwar ka jiro ilmaha caafimaadkooda iyo badqabkooda. Wargelinta badbaadadda carruurta waxaad ka sameyn kartaa maalmaha shaqada saacadaha u dhexeeya 8-12 shaqada arrimaha bulshada ee ilmaha- iyo qoyska hagitaanka- iyo lambarka la talinta 06 325 2320 ama heeganka arrimaha bulshada ee shaqaalaha arrimaha bulshada ee Pohjanmaa tel. 06 218 9555 ee xilli walba habeen iyo maalinba.

Xanaanada dhallaanka kalkaalisada sare ee caafimaadka ayaa kaala talineysa su’aalaha, kuwa la xidhiidha ilmaha yaryar caafimaadkooda ama korriinkooda iyo kobocooda. Xnaanada dhallaanka waxaad ka heleysaa warbixinaha goobaha, kuwa aad ka heli kartid caawimaada, haddii loo baahdo.

Dhibaatooyinka carruurta da’ada iskuulka waxaa caawinaya tusaale ahaan kalkaalisada sare ee caafimaadka ama nidaamka iyo anshaxa iskuulka (koulukuraattori). Haddii aad dooneysid waxaad talo ka weydiin kartaa arrimaha, kuwa la xidhiidha caafimaadka maskaxda carruurta korriinka iyo kobocooda, waxaad ballan ka qabsan kartaa xanaanada la talinta qoysaska.

Shaqada dhallinyarada ee baadhista waxaa loogu talogalay dhallinyarada 15-29- jirka ee reer vaasa, kuwaas oo u baahan kaalmo mustaqbalka qorsheyntiisa iyo arrimaha nolol maalmeedka xallintooda.

Xanaanada la talinta qoysku waxay kaa caawineysaa xaaladaha adag ee nolosha qoyska. Caawimaada waxaad ka heli kartaa tusaale ahaan waalidnimada ama haddii aad ka warwasan tahay ilmaha habdhaqankiisa iyo badqabkiisa.

Halkan ka sii akhriso: Carruurta iyo dhallinyarada dhibaatadooda

Dhimashada

Marka uu qof ehelkaaga ahi dhinto, waxaad kaalmada iyo caawimaada tacsida ka dalban kartaa xarunta caafimaadka ee goobtaada un läheinen ihminen kuolee, voit saada suruun apua ja tukea terveysasemilta, Pohjanmaan kriisikeskus Valo iyo sidoo kale kaniisadaha.

Xabaalaha Vaasa waxay ka shaqeeyaan dhammaan gebi ahaanba dhulka xabaalaha kuwaas oo loogu talogalay dhammaan dadka deggan magaaladda. Arrimaha la xidhiidha xabaalaha waxaad warbixintooda dheeraadka ah ka heleysaa bogga shabakadaha kaniisada.

Halkan ka sii akhriso: Dhimashada