Nolosha Finland

Turvapaikanhakija

Magangalyo doon

Yaa ah magangelyodoon?

Magangelyo-doonku waa qof ka codsanaya dowlad shisheeye badbaado iyo xuquuq joogitaan. Magangelyo-doonku ma ahan qaxooti. Haddii magangelyo doonaha la siiyo darajada qaxootiga ama ogolaanshiyaha joogitaanka u baahnaansho badbaado darteed ama sababo kale, wuxuu joogi karaa Finland.

Sidee magangelyada loo codsadaa?

 • Si shaqsi ah u samee codsiga magangelyada,,
 • codsiga waa in laga sameeyaa booliska, ilaalaha xuduudaha ama saraakiisha kastamka
 • samee codsiga islamarka aad soo gaarto Finland
 • si sax ah u sheeg sababta aad magangelyada u codsaneyso

Magangelyo lagama codsan

 • Safaaradaha dibadda ee Finland ama iyadoo iyaga la soo marayo,
 • Iyadoo boosto ama emayl Finland lagula soo xiriirayo.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codsashada magangelyada waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Magangelyo doonimo ku imaanshaha Finland.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Buug yar oo ay ku qoranyihiin macaluumaad la xiriira codsiga magangalyadaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Soomaali | Bershan | Carabi | Kurdish

Xaqa joogista ee magangelyo doonka

Marka aad codsato magangelyo, waxaad xaq u leedahay inaad joogto Finland ilaa iyo waqtiga uu ka baaraandegga codsigaadu socdo. Waqtigaas inta lagu jiro dibadda uma safri kartid. Haddii aad safarto saraakiishu waxay go’aamin karaan in aan codsigaadu shaqeynayn.

Waad joogi kartaa Finland haddii lagu siiyo magangelyo ama ogolaanshiyaha joogista ee sababo kale lagúugu siiyay. Haddii daruufaha dalkaadu ay yihiin kuwa aadan magangelyo caalami ah uga baahneyn islamarkaasna aan sababo kale oo laguugu siiyo ogolaanshiyaha joogitaanka laheyn, codsigaada waa la diidayaa adigana waxaa lagaa celinayaa Finland.

Haddii go’aan diidma ah lagaa siiyay codsigaadi magangelyo doon ama codsigaada ogolaanshiyaha joogitaanka, waxaad fursad u heysataa inaad racfaan ka qaadato go’aanka. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Magangelyo doonimo ku imaanshaha Finland.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Magangalyo weydiisashada Finland Finnish | Iswidish | Ingiriis

Xaqa sameynta shaqada ee magangelyo doonka

Shaqo mushaar lagu qaadanayo waad ka sameyn kartaa Finland marka dhigista codsigaadi magangelyo doonnimada laga soo wareegay saddex bilood haddii aad heysato dokumenti safar oo shaqeynaya. Haddii aadan heysan dokumenti safar waxaad shaqo mushaar lagu qaadanayo ka sameyn kartaa Finland marka aad lix bilood joogto.

Macluumaadka ka shaqeynta Finland waxaad ka heleysaa bogagga InfoFinlandi Shaqo iyo ganacsi.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Xuquuqda shaqada ee qofka magangalyo doonka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Ceyminta bulshida

Magangelyo codsadayaashu xaq uma laha ceyminta bulshada ee Finland. Taasi macnaheedu waa ineysan heleyn kaalmooyinka Kelada.

Xarumaha kaamka ayaa laga siinayaa lacagta qaabilaada. Lacagtaasna waxaa la siinayaa ilaa iyo inta codsigiisa magangelyo laga gaarayo go’aan. Cadadda lacagta qaabilaadu wey yartahay, waxaana loogu talo galey iney ka kaafiso kharashaadka waxyaabaha daruuriga ah.

Haddii magangelyo codsaduhu helo sharci daganaansha ah si rasmi ahna u degan yahay Finland markaa xaq ayuu u leeyahay ceyminta bulshada Finland. Ku cayminta bulshada Finland waa in laga codsadaa Kelada kadib markii sharciga deganaansha la siiye.

Isu keenista qoyska

Dadka magangelyo doonka ah xaq uma lahan isu keenista qoyska. Xubnaha qoyskaadu ma helin karaan ogolaanshiyaha joogitaanka Finland sababo xiriir qoys ah dartood. Haddii aad hesho ogolaanshiyaha joogitaanka Finland, xubnaha qoyskaadu waxay codsan karaan ogolaanshiyaha sababo xiriir qoyska ah dartood. Ka sii aqri faahfaahin dheeraad bogga InfoFinlandi U imaansha reerka Finland.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Xiriir qoys ku codsashada ogolnaashaha joogitaankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Caafimaadka

Dadka magangaliyo doonka ah caadiyen si toos ah uma isticmaali karaan adeegyada caafimaadka ee caamka ah, sida xarumaha caafimaadka. Xarumada qaabilaadda qaxootiga ama kaamaka ayaa ku shaqo leh in ay u qabanqaabiyaan dadka magangaliyo doonka ah adeegyadadooda caafimaadka. Kalkaalisada kaamka ayaa ku hagaysa qofka magangaliyo doonka ah daryeelka caafimaadka ee uu u baahanyahay. Warbixin dheeri ah haddii ad u baahantahay waydii shaqaalaha jooga kaamkaaga.

Haddii ad ka hesho sharci iyo degmo ad dagto Finland, waxad isticmaali kartaa adeegga caafimaadka ee ay isticmaalaan dadka kale ee dagmada ku nool.

Daryeelka caafimaadka ee dadka dukumenti la’aanta ah

Global Clinic waa kiliinikada, taasood ka heli kaaro caawimo iyo talosiin dhakhtar ama kalkaalisada caacimaadka, haddaad ku nooshahay Finland adoon u heysan wax ogolaansho ah. Kilinikada Global Clinic waad aadi kartaa haddii aadan xittaa u baahneyn daryeel bukaan oo degdeg ah. Adeegyada Global clinic waxaad ka heleysaa degmooyinkan

 • Helsinki
 • Turku
 • Tampere
 • Oulu
 • Joensuu
 • Lahti

Waad kula xiriiri kartaa teleefoon ama iimayl teleefonka waxaa qabanaya kalkaaliso caafimaad ama dhakhtarka, Warbixintooda waxaad ka heleysaa boga Global Clinic.

Adeegyada Global Clinic. Halka ay ku taalo kiliinikada iyo waqtiyadey furan tahay lama baahiyo.

linkkiGlobal Clinic:
Macluumaadyada xiriirkaFinnish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Carabi | Romaniyan | Bulgaariyan

Kaalmada sharci ee dadka magangelyo doonka ah

Qaxootiga iyo magangelyo-doonkuba waxay la-talin iyo caawimaadba dhinaca sharciga ah weydiisan karaan meelaha ay ka midka yihiin ururka La-talinta qaxootiga ama xafiisyada caawimaadda sharciga. La-talinta qaxootigu wuxuu bilowga hore ee habsami socodka magangelyada siiyaa dadka magangelyo doonka ah talooyin. La-talinta qaxootigu wuxuu sidoo kale talo siiyaa dadka aan sharciga ku heysan Finland.

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Cawinaad xagga sharciga ah ee la siiyo qaxootigaFinnish | Iswidish | Ingiriis