Turvapaikanhakija

Magangalyo doon

Yaa ah magangelyodoon?

Magangelyo-doonku waa qof ka codsanaya dowlad shisheeye badbaado iyo xuquuq joogitaan. Badbaadinta caalamiga ah waxaa la heli, haddii la hayo sababo caddeynaya in qofku loo raadsanayo (asalkiisa, diintiisa, jinsiyadiisa, ka mid ahaanshihiis koox bulshada ka tirsan oo la yaqaan ama aragtdiisa siyaasadeed darteed) ama uu dalkiisi ama dalka uu sida joogtada ah u degan yahay ku geli karo halis muuqata.

Magangelyo-doonku ma ahan qaxooti. Haddii magangelyo doonaha la siiyo darajada qaxootiga ama ogolaanshiyaha joogitaanka u baahnaansho badbaado darteed ama sababo kale, wuxuu joogi karaa Finland.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Buug yar oo ay ku qoranyihiin macaluumaad la xiriira codsiga magangalyadaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Soomaali | Bershan | Carabi | Kurdish

Xaqa joogista ee magangelyo doonka

Waad joogi kartaa Finland haddii lagu siiyo magangelyo ama ogolaanshiyaha joogista ee sababo kale lagúugu siiyay. Haddii daruufaha dalkaadu ay yihiin kuwa aadan magangelyo caalami ah uga baahneyn islamarkaasna aan sababo kale oo laguugu siiyo ogolaanshiyaha joogitaanka laheyn, codsigaada waa la diidayaa adigana waxaa lagaa celinayaa Finland.

Haddii go’aan diidma ah lagaa siiyay codsigaadi magangelyo doon ama codsigaada ogolaanshiyaha joogitaanka, waxaad fursad u heysataa inaad racfaan ka qaadato go’aanka. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Magangelyo doonimo ku imaanshaha Finland.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Magangalyo weydiisashada Finland Finnish | Iswidish | Ingiriis

Ceyminta bulshida

Magangelyo codsadayaashu xaq uma laha ceyminta bulshada ee Finland. Taasi macnaheedu waa ineysan heleyn kaalmooyinka Kelada.

Xarumaha kaamka ayaa laga siinayaa lacagta qaabilaada. Lacagtaasna waxaa la siinayaa ilaa iyo inta codsigiisa magangelyo laga gaarayo go’aan. Cadadda lacagta qaabilaadu wey yartahay, waxaana loogu talo galey iney ka kaafiso kharashaadka waxyaabaha daruuriga ah.

Haddii magangelyo codsaduhu helo sharci daganaansha ah si rasmi ahna u degan yahay Finland markaa xaq ayuu u leeyahay ceyminta bulshada Finland. Ku cayminta bulshada Finland waa in laga codsadaa Kelada kadib markii sharciga deganaansha la siiye.

Isu keenista qoyska

Dadka magangelyo doonka ah xaq uma lahan isu keenista qoyska. Xubnaha qoyskaadu ma helin karaan ogolaanshiyaha joogitaanka Finland sababo xiriir qoys ah dartood. Haddii aad hesho ogolaanshiyaha joogitaanka Finland, xubnaha qoyskaadu waxay codsan karaan ogolaanshiyaha sababo xiriir qoyska ah dartood. Ka sii aqri faahfaahin dheeraad bogga InfoFinlandi U imaansha reerka Finland.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Xiriir qoys ku codsashada ogolnaashaha joogitaankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Caafimaadka

Dadka magangaliyo doonka ah caadiyen si toos ah uma isticmaali karaan adeegyada caafimaadka ee caamka ah, sida xarumaha caafimaadka. Xarumada qaabilaadda qaxootiga ama kaamaka ayaa ku shaqo leh in ay u qabanqaabiyaan dadka magangaliyo doonka ah adeegyadadooda caafimaadka. Kalkaalisada kaamka ayaa ku hagaysa qofka magangaliyo doonka ah daryeelka caafimaadka ee uu u baahanyahay. Warbixin dheeri ah haddii ad u baahantahay waydii shaqaalaha jooga kaamkaaga.

Haddii ad ka hesho sharci iyo degmo ad dagto Finland, waxad isticmaali kartaa adeegga caafimaadka ee ay isticmaalaan dadka kale ee dagmada ku nool.

Daryeelka caafimaadka ee dadka dukumenti la’aanta ah

Global Clinic waa kiliinikada, taasood ka heli kaaro caawimo iyo talosiin dhakhtar ama kalkaalisada caacimaadka, haddaad ku nooshahay Finland adoon u heysan wax ogolaansho ah. Kilinikada Global Clinic waad aadi kartaa haddii aadan xittaa u baahneyn daryeel bukaan oo degdeg ah. Adeegyada Global clinic waxaad ka heleysaa degmooyinkan

  • Helsinki
  • Turku
  • Tampere
  • Oulu
  • Joensuu
  • Lahti

Waad kula xiriiri kartaa teleefoon ama iimayl teleefonka waxaa qabanaya kalkaaliso caafimaad ama dhakhtarka, Warbixintooda waxaad ka heleysaa boga Global Clinic.

Adeegyada Global Clinic. Halka ay ku taalo kiliinikada iyo waqtiyadey furan tahay lama baahiyo.

linkkiGlobal Clinic:
Macluumaadyada xiriirkaFinnish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Carabi | Romaniyan | Bulgaariyan