Nolosha Finland

Suomeen muuttajan muistilista

Liiska xusuusta ee u soo guuraha Finland

Kahor inta aadan soo guurin baro waxyaabaha ku jiro InfoFinland. Waxaad InfoFinland ka heleysaa macluumaad ku qoran afkaada oo ku saabsan u soo guurista Finland, nolosha shaqada, deegaanka, barashada afka finnishka iyo iswidhishka, waxbarashada, ammaanka bulshada, adeegyada caafimaadka, adeegyada qoysaska, xaaladaha dhibka iyo waqtiga firaaqada. Bogagga waxaa ku jira hagitaano waxqabad ah oo faa’iido leh, macluumaadyo xiriir iyo linkiyada macluumaadka dheeraadka ah. Adigoo doorashada magaalooyinka kaalmeysanaya ayaad waxaad geleysaa macluumaadka degmada aad xiiseynayso. Dhammaan luqadaha InfoFinland waa kuwa iskumid ah ama isu dhigma.

Ujeedada liiska xusuusta ee u soo guuraha Finland waa in ay adiga kaa caawiso arrimaha waxqabad ee muhiimka ah, kuwaas oo la xiriira guurista. Ogsoonow in liiska aan lagu sheegin dhammaan arrimaha ay tahay in aad sameyso marka aad Finland u soo guurto.

Kahor u soo guurista Finland

Ogolaanshiyaha joogitaanka mise diiwaangelinta xaqa joogitaanka?

Haddii aad Finland imaaneyso wax ka badan muddo 90 maalmood islamarkaasna aad tahay muwaadin Midowga Yurub, waa in aad diiwaangelisaa xaqaada joogitaanka. Haddii aad tahay muwaadin wadan kale, waa in aad ogolaanshaha joogitaanka Finland codsataa. Iyadoo ku xiran jinsiyadaada waxaad faahfaahin dheeraad ah ka sii aqrisaa bogagga InfoFinlandi Muwaadiniinta Midowga Yurub ama Aan aheyn muwaadin EU.

Lacagta nolosha

Marka aad codsaneyso ogolaanshaha joogitaanka ama diiwaangelinta xaqaada joogitaanka, waa in aad caddeysaa in dhaqaalahaada nolosha ee Finland uu dammaanad-qaadan yahay. Haddii aad Finland u imaanaysid arrimo la xiriira shaqo ama ganacsi waa inaad caddaysid in shaqada ama ganacsiga ay kaa soo galayso lacag noloshaada ku filan. Haddii aad u soo guurto xubin qoyskaad kamid ah oo jooga Finland, inta badan waxaa sidoo kale qofka Finland deggan looga baahanyahay in uu heysto hanti ku filan isaga iyo xubinta qoyskiisa ee Finland u soo guureysa.

Alaabada lagala soo guuro midowga Yurub dhexdiisa

Haddii aad Finland uga soo guureysid wadan ka mid ah wadamada Midowga Yurud, lagaagama baahna inaad alaabadaada khaaska kuu ah oo aad soo qaadanaysid ka bixiso canshuuraha kastamka ama canshuuraha qiimaha la socda. Sidoo kale lagaagama baahna inaad ogeysiis la xiriira alaabadaada siiso kastamka (tulli).

Ogow, in khamriga iyo sigaarku aysan ku jirin alaabada lala soo guuro oo canshuur la'aanta ah. Keenida khamiriga iyo sigaarka waxaa loo sameeyey xadayn gooni ah.

Macluumaad ah waaxda talo-bixinta kastamka oo telefoonkeedu yahay + 358 (0)295 5201 ama bogga internetka ee kastamka. Talo-bixinta kastamku wuxuu ku adeegayaa luuqadaha Finnishka, Swidishka iyo Ingiriiska.

Alaabta lagala soo guuray meelaha ka baxsan Midowga Yurub

Haddii aad ka soo guureysid meel ka baxsan Midowga Yururb, lagaagama baahna inaad alaabadaada khaaska kuu ah oo aad soo qaadanaysid ka bixiso canshuuraha kastamka ama canshuuraha qiimaha la socda. Si kastaba ha ahaatee waa inaad alaabadaada ogaysiis ka siisaa shaqaalaha kastamka ee dalka Finland.

Alaabaha lala soo guuro waxaa loo arkaa tusaale ahaan:

  • qalabyada guriga iyo alaabaha guriga
  • xaywaan guriyeedka
  • baaskiilada iyo mootooyinka
  • baabuurta sida gaarka ah loo isticmaalayo iyo rimoorada

Ogow, in khamriga iyo sigaarku aysan ku jirin alaabada lala soo guuro oo canshuur la'aanta ah. Keenida khamiriga iyo sigaarka waxaa loo sameeyey xadayn gooni ah.

linkkiTulli:
Keenista dalka Finland alaabooyinka dibada lagala soo guuroFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush

Keenista gawaarida sidii alaab lala soo guuray oo kale

Marka aad baabuur sidii alaab lala soo guuray oo kale u keeneyso Finland waa inaad ogeysiisaa kastamka. Haddii aad keeneyso baabuurkaada Finland waa inaad rajistereysaa islamarkaasna aad ka bixisaa canshuurta baabuurta (autovero), ka hor inta aadan ku isticmaalin waddooyinka.

Waxaa macquul ah in gaariga loo isticmaalo si ku meel-gaar ah, ka hor inta aan canshuurta gawaarida la bixin. Laakiin tan waxaa shardi u ah, inaad Maamulka canshuurta sii ogaysiiso istimaalka gaariga (auton käyttöönottoilmoitus). Sidoo kale gaarigaagu waa inuu leeyahay caymislka waddooyinka (liiknnnevakuutus) dalka Finland oo shaqaynaya. Haddii gaariga laga keenay meel ka baxsan wadamada Aagga Dhaqaalaha reer Yurub, waxaad sidoo kale u baahan tahay ruqsada meel ka qaadiga gaariga kahor inta aadan gaariga isticmaalin. Ruqsada meel ka qaadiga gaariga waxaa bixiya qaar kamid ah goobaha shaqada ee kastamka iyo xarumaha gawaarida jeeg gareeya. Gaarigaaga dalka Finland kuma isticmaali kartid ilaa inta aad ka samaynaysid ogaysiiska isticmaalka aadna ka soo qaadanaysid ruqsada meel ka qaadiga gaariga.

Haddii aad dooneyso in aad weydiiso talo ku saabsan canshuurta baabuurta iyo geysiiska isticmaalista baabuurka, waxaad wici kartaa adeegga telefoonka ee Maamulka canshuurta:

  • +358 (0)29 497 150 (finnish)
  • +358 (0)29 497 151 (iswidhish)
  • +358 (0)29 497 152 (ingiriis)

linkkiTulli:
Gaadiidka oo sidi alaabta lala soo guuroFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush

Dal keenista xayawaanada gurijoogtada ah

Haddii aad doonaysid inaad Finland u soo qaadato xayawaan gurijoog ah, waa inaad horay u sii ogaataa sharciyada la xiriira keenida xayawaanada. Inta badan xayawaananada waxaa laga rabaa tusaale ahaan talaalo la cayimay. Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira shucuucda keenista xayawaanada dalka Finland, waxaad ka helaysaa Hay’adda cuntada (Ruokavirasto).

linkkiRuokavirasto:
Ka keenida xayawaanka wadan EU:da ka mid ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiRuokavirasto:
Ka keenida xayawaanka wadan EU:da ka baxsanFinnish | Iswidish | Ingiriis

Shirkadaha alaabada rara

Shirkadaha bixiya adeegyada guurinka qaarkood waxay bixiyaan adeegyo guuritaan oo wadan ka wadan ah. Shirkadahaas ayaad kireysan kartaa sidii ay alaabtaada kuu qaadaan wadan ka wadan sidoo kale haddii aad doonaysid waxaad ka codsan kartaa adeega xir-xirista iyo baakadaynta iyo waliba qalabka wax lagu baakadeeyo.

Kharashka guuritaanku wuxuu ku xiran yahay hadba, meesha aad ka soo guureysid iyo alaabtaadu inta ay le'eg tahay. Waxaa laga yaabaa in farqi wayn u dhexeeyo qiimaha shirkadaha guuritaanka ee kala duwan, sidaas awgeed waxaa haboon inaad is barbar dhig ku sameysid qiimahooda.

linkkiMuuttopalvelu Niemi:
Adeegyada guuritaankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiViktor Ek:
Adeegyada guuritaankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiAlfa Quality Moving:
Kaalmada guuritaankaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Norwey | Danish

U soo guurista Finland kaddib

Waxaa liiskan la isugu ururiyay arrimaha guud ee ay tahay in aad wax ka qabato marka aad Finland timaado.

Guriga iyo caymiska guriga

Inta badan dadka wadanka u soo guurey waxay bilowga degaan guryo kiro ah. Waxaa haboon in raadinta guryaha kirada ah waqti loo qabsado, ugu yaraan hal bil. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi: Guriyeynta.

Markii aad guri heshid waxaa habboon inaad gashid caymiska guryaha (kotivakuutus). Caymiska gurigu wuxuu magdhaw kaa siinaya tusaale ahaan waxyeelada soo gaarta qalabka guriga iyo waxyeelada soo gaarta alaaboyinkaaga kale. Caymiska guryaha waxaa iibiya shirkadaha caymiska. Macluumaad dheeraad ah waxad ka heli kartaa bogga bangiga macluumaadka qaybtiisa Nolol maalmeedka dalka Finland.

Summada aqoonsi ee finnishka

Haddii lagu siiyo ogolaanshaha degitaanka ee Finland, waxaa si otomaatig ah laguugu diiwaangelinayaa nidaamka macluumaadka dadka. Waxaad islamarkaas heleysaa aqoonsiga shakhsiyeed ee Finnishka. Aqoonsiga shakhsiyeed waxaad sidoo kale gudaha Finland ka heli kartaa xafiiska rajistareeshinka ee degamadaada ama xafiiska canshuuraha. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Isu diiwaangelin degene.

Deegaankaaga Finland

Haddaad u soo guurto Finland si rasmi ah, waxaa laguugu diiwaan gelinyaa in degaankaagu yahay Finland. Deegaankaaguna wuxuu noqonayaa degmada, aad ku nooshahay. Mar haddii degan tahay degmadaasna, waxaad xaq u leedahay adeegyada ay bixiso degmadaas, sida tusaale adeega daryeelka caafimaad ee dadweynaha. Waxaad ka ogaan kartaa degmadaada waaxda diiwaangelinta, in lagugu diiwan gelin karo degaankaaga inuu noqdo Finland. Ka aqriso wixii dheeriya bogga InfoFinlandi Guri degmo ee gudaha Finland.

linkkiMaistraatti:
Diiwaangelinta ajaanibtaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVerohallinto:
Diiwaangelinta ajaanibta ee xafiiska canshuurahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Ammaanka bulshada

Ammaanka bulshada Finnishka waxaad ku geli kartaa sabab deegaan oo rasmi ah ama shaqo. Inta badan manfacyada Keladu waa kuwa aad xaq u yeelan karto uun haddii aad si joogto ah ugu soo guurto Finland. Intaas waxaa u dheer, waa inaad buuxisaa shuruudaha laga doonayo dadka degan Finland marka ay doonayaan inay helaan manfacyadaas. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ammaanka bulshada Finland wuxuu ku jira bogga InfoFinlandi Ammaanka bulshada Finland.

linkkiKela:
Ammaanka bulshada ee u soo guuraha FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis

Koontada ama xisaabaadka bangiga

Waxaad u baahan tahay koonto bangi si aad u xalisatid arimaha lacagaha la xiriira. Markii aad furanaysid koontada bangiga, waxaad u baahan tahay baasaboor ama waraaqo kale oo cadayn ah. Waxaa haboon inaad is barbar dhigtaa adeegyada bangiyada kala duwan ay bixinayaan iyo qiimaha, si aad u heshid wadiiqo adiga kuu raqiisan.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan furidda akawnka bangiga waxad ka heli kartaa bogga bangiga macluumaadka qaybtiisa Nolol maalmeedka dalka Finland.

linkkiFinanssialan keskusliitto:
Arrimaha bankiga ee ajaanibkaFinnish | Ingiriis

Kaarka canshuurta

Haddii aad shaqeyso oo aad mushaar hesho ama aad tahay ganacsade, waxaad u baahan tahay kaarka canshuurta (verokortti) Finiishka. Faahfaahin dheeraad oo canshuurta ku saabsan ka sii aqri bogga InfoFinlandi Canshuuris.

Gaadiidka dadweynaha

Haddaad degan tahay maagalada shardi ma aha inaad yeelato gaari. Gaadiidka daweynuhu si fiican ayuu uga shaqeeyaa Finland. Tareenada iyo laymanka basaska ku dhowaad meel kasta oo Finland ah ayaad ugu safri kartaa. Magaalooyin badan sidoo kale waxaad ku tegi kartaa duulimaad. Magaalooyinka waa weyn iyo kuwa u dhow waxaa ka jira gaadiid deegaaneed si fiican u shaqeeya. Gaadiidka deegaanku waa inta badan basas. Faahfaahin dheeraad ah ka eeg bogga InfoFinlandi Gaadiidka gudaha Finland.

Kaarka wadista baabuurta

Haddii aad haysatid kaarka gawaarida lagu wado oo laga bixiyey mid ka mid ah wadamada waqooyiga yurub, wadamada midowga yurub ama wadamada ETA, markaas sidoo kale leysinku wuu ka shaqaynayaa dalka Finland. Waxaad u badeli kartaa leysin Finnish ah, waa haddii aad si rasmi ah u degantahay Finland.

Haddii aad haysatid kaarka gawaarida lagu wado oo laga bixiyey wadan kale oo ku jira wadamada sixiixay heshiiska jidadka ee Geneva ama Wien, markaas waxaad leysinka gaari ku wadan kartaa dalka Finland gudihiisa ugu badnaan labo sano. Waa inaad leysinka u badeshid kan Finnishka labo sano kadib laga soo bilaabo markii aad Finland u soo guurtay.

Haddii aad haysatid kaar laga bixiyey wadan aan ka mid ahayn wadamada sixiixay heshiiska jidadka ee Geneva ama Wien. Sannad ayaad ku wadan kartaa baabuur kaarkan marka adiga laguugu qoro diiwaanka dadka ee Finland.

Leysinkaada waxaad goobta adeegga ee Ajovarma ugu beddelan kartaa leysinka Finnishka.

linkkiLiikenteen turvallisuusvirasto:
Ku haysashada dalka Finland kaarka darawalnimada ee wadamada dibada laga soo qaatayFinnish | Iswidish | Ingiriis

Internet

Finland gudaheeda waxyaabo badan ayaa lagu xalin karaa xiriirka internetka. Waxaa haboon inaad khadka internetka soo daysatid sida ugu dhaqsaha badan, markii aad Finland u soo guurtid.

Bogga bangiga macluumaadka qaybtiisa Nolol maalmeedka dalka Finland waxad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan furashada internetka.

linkkiViestintävirasto:
Khadadka internetka iyo telefoonadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Telefoon

Markii aad dalka Finland ka iibsanaysid khadka telefoonka, waxaad helaysaa telefoon lambar oo Finnish ah. Khadka telefoonada waxaa bixiya shirkado badan.

Waxaad kaloo iibsan kartaa khadka la buuxsado (Pre-paid-liittymä). Kaaraka Pre-paidka waxaa ku jira qiimo go’an oo horay loogu buuxiyey, kaasoo aad ku wacan kartid meeshii aad doonaysid. Khadka Pre-paidka waxaad ka iibsan kartaa tusaale ahaan kioskiyada, qaar ka mid ah dukaamada supermarketyada ama internetka.

linkkiSkype:
Telefoonada dibadda ee raqiista ahFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Isbanish | Turki | Shiino | Jarmal | Burtuqiis | Boolish | Norwey | Holand | Hungariyan | Jabanees

Caafimaadka

Finland waxay leedahay adeegyo caafimaadka dadweynaha. Adeegyada caafimaadka dadweynaha waad adeegsan kartaa, haddii aad ku tahay Guri degmo ee gudaha Finland. Daryeelka caafimaadka dadweynaha waa rugta caafimaadka degmada waana ka qiimo jaban tahay rugaha caafimaadka ay shaqsiyaadku leeyihiin.

Haddaad rabto inaad dhakhtar ka qabsatid balan, la xiriir rugta daryeelka caafimaadka. Haddaadan xaq u laheyn adeega daryeelka caafimaadka dadweynaha, waxaad la xiriiri kartaa dhakharada bareefadka ah.

Faahfaahin dheeriya oo Daryeelka caacimaadka Finland waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Caafimaadka.

Barashada luqada

Luuqadaha Finnishka iyo Swidishku waa luuqadaha rasmiga ah ee dalka Finland. Aqoontooda waxay kaa caawinaysaa inaad fahamtid bulshada cusub, waxayna kuu sahlaysaa xalinta arrimaha. Barashada luuqada Finnishka ama Swidisku waxay ku xiran tahay, labada luuqadood hadba midda looga hadlo magaalada aad degan tahay. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Luqada Finnishka iyo Swidishka.

Shaqo raadin

Xafiiska shaqada iyo dhaqaalaha ayaad caawimaad uga heleysaa shaqo raadinta. Shaqada waxaad ka raadsan kartaa internetka iyo joornaalada. Sidoo kale shaqo waxaad ku heli kartaa adigoo si toos ah ula xiriira shaqo bixiyaha aad xiisaynaysid. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shaqo ka raadinta Finland InfoFinlandi Xagee shaqo?.

Waqtiyada firaaqada iyo hiwaayadda

Macluumaadka la xiriira suurto galnimada waqtiyada firaaqada iyo hiwaayadaha waxaad ka helaysaa bogga InfoFinlandi Waqtiga firaaqada.

linkkiExpat Finland:
Macluumaadka Finland ee ajaaniibta loogu talagalayIngiriis