Koronavirus ja muutto Suomeen

Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland

Dhaqdhaqaaqa gaadiidka ee xuduudda Finland waa la xaddidayaa. Weli waxaa waddamo badan ka jira awaamiirta karaantiilka. Waa in aad awaamiirtaas u hoggaansantaa.

linkkiUlkoministeriö:
Su’aalaha ku saabsan safridda iyo fayruska Korona ee badanaa la is-weydiiyo Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Awaamiirta lagu soo rogay dadka Finland imaanayaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Hadaadan joogin Finland

Fayruska Korona dartiis ayeey Finland xadaysay qabashada iyo ka baaraandegista codsiyada fiisooyinka iyo sharciga deganaansha ee safaaradaha. Adeegga shabakadda Enter Finland ee Hoggaanka socdaalka ayaad weli ka codsan kartaa sharciga deganaanshaha Finland ama diiwaangelinta xuquuqda joogitaanka dalka.

Si kastaba ha ahaatee waa in aad tagtaa safaaradda Finland ama goobta adeegga ee Hoggaaanka socdaalka, kahor inta aan la gelin ka baaraandegista codsigaada. Inta badan waxaa lagaa rabaa in aad is-caddayso saddex bilood gudohood oo ka billaabanaysa marki aad codsiga samaysay. Xaaladda fayruska koronaha dartiis ayaa waxaa si ku meelgaar ah loo dheereeyay wakhtiga is-caddaynta oo laga dhigay illaa iyo 31.12.2020. Ka fiiri xaaladda safaaradda adiga kuu adeegaysi cinwaanka finlandabroad.fi.

La soco ogeysiisyada macaamiisha ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Finland iyo Hoggaanka socdaalka.

linkkiUlkoministeriö:
Saafaradaha Finland ee dibadda ku yaalFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Haddii aad Finland u soo guuraysoFinnish | Iswidish | Ingiriis

Ka gudbidda xuduudaha ee soonaha Schengen

Ilaalinta xudduudka gudaha ee Finland iyo ku talinta karaantiilkuba waa ka dhammaadeen waddamada qaarkood. Macluumaadka arrintan ka hubi bogagga THL.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ka gudbidda xudduudda waxaa laga helayaa bogagga Hoggaanka ilaalada xuduudda.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Tilmaanbixinnada loogu talagalay safarka iyo shaqaalaha Finland imaanayaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Norwey | Sami

linkkiRajavartiolaitos:
Ka gudbidda xuduudaha ee soonaha SchengenFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan

Shaqo xilliyeedka inta lagu jiro safmarka COVID-19

Xirfadaha qaar oo cayiman ayaa waxaa laga qaaday xayiraadaha soo gelitaanka dalka. Shaqooyinka waa shaqo xilliyeed beeraha iyo xoolaha, beerguriyeedyada, kaynta iyo kalluumaysiga.

Haddii aad tahay muwaadin u dhashay waddan kale oo saddexaad, Finland waad soo geli kartaa haddii aad haysato sharciga lagaaga baahanayhay iyo foomka uu shaqo-bixiyuhu ku sababeynayo lagama maarmaannimada in aad dalka timaado.

Waxaa lagula talinayaa in aad u hoggaasanto iskaraantiilidda 14ka maalmood ah ee aan qasabka aheyn.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Foomka shaqo-bixiyaha loogu talagalay: lagama maarmaanimada in shaqaaluhu wadanka yimaado inta lagu jiro xaaladda gaarka ahFinnish | Ingiriis

linkkiMaa- ja metsätalousministeriö:
Su’aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan shaqaale xilliyeedkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiRajavartiolaitos:
Tilmaamaha ka talaabidda xadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan

Haddii aad Finland megangelyo ka codsanayso

Ka codso Finland megnagelyo adigoo si shakhsi ah ugu tegaya hay’adda ilaalada xududuaha ama booliska. Inti lagu jiro xaaladda fayruska Korona xittaa Finland waad imaan kartaa megangelana waad ka codsan kartaa. Saraakiisha baaritaanka xuduudaha ku wargeli in aad doonayso in aad megangelyo codsato.

Haddii aad Finland joogto

Haddii aad Finland joogto islamarkaasna aad codsanayso sharciga deganaanshaha ama sharciga siiscoda, waa in aad ku xisaabtantaa arrimahan soo socda:

  • Xaaladda fayruska Korona darteed ayaa waxaa goobaha adeegga ee Hoggaanka socdaalka looga danaysan karaa ballan laga qabsado oo kaliya, taas oo laga qabsan karo nidaamka ballan qabsashada ee Hoggaanka socdaalka ;
  • Codsiyada badankooda waxaad ka sameysan kartaa adeegga shabakadda Enter Finland ee uu maamulo hoggaanka socdaalka kaas oo uu cinwaankiisu yahay enterfinland.fi.;
  • Haddii aadan isticmaali karin adeegga shabakadda ee Enter Finland ballanna aadan ka heli goobta adeegga, waxaad si gaar ah oo aan caadi aheyn ku soo diri kartaa boostada ama iimayl codsiga oo warqado ah. Si kastaba ha ahaatee waxaa lagu talinayaa in adeegga Enter Finland la isticmaalo, sababtoo ah dan ku qabsashadiisu waa mid degdeg ah.

Tilmaanbixinnada rasmiga ah ee ku saabsan codsashada sharciga deganaanshaha iyo ka danaysashada goobta adeegga inta lagu jiro safmarka Korona waxaad ka helaysaa bogagga shabakadda Hoggaanka socdaalka.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Tilmaamaha Hay’adda socdaalka ee xaaladda Korona Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Tilmaamaha Hoggaanka socdaalka ee loogu talagalay ajaanibta Finland degganFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Adeegga wakhti ballansashadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Su’aalaha inta badan la is weydiiyo ee ku saabsan saameynta KoronahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Saamaynta uu fayruska Korona ku leeyahay sharciga Ogolaanshaha sii-socda

Dakhli kugu filan

Inta badan sharciga sii-socda laguma siinayo, haddii dakhligaadu aanu ahayn mid kugu filan intii aad sharcigi hore heysatay. Fayruska Korona miyuu saameyn ku yeeshay dakhliga ku soo gala? Xaaladaha qaar marka lagu jiro Hay’adda socdaalka ayaa marka aad codsanayso sharciga sii-socda xisaabta ku daranaysa arrintan. Hoos u dhaca dakhligu waa in uu noqdaa mid uu safmarka Korona saameyn ku yeeshay waana inuusocday ugu yaraan lix bilood. Xaaladan gaarka ah waxay shaqaynaysaa illaa iyo 31.12.2020.

Shaqaale

Miyaa fayruska Korona dartiis laguu ruqseeyay ama wakhti cayiman shaqada lagaaga fasaxay? Miyeey shaqadaadu ka yaraatay intii hore inta safmarka lagu jiray? Si kastaba ha ahaatee Hay’adda socdaalku waxay hadda ku siin kartaa oggolaashaha shaqaalaha ee sii-socda, haddii dakhligaadu uu ahaa wakhti yar mid intii hore ka yar fayruska Korona dartiis. Ku lifaaq codsigaada caddeyn ah in lagu ruqseeyay ama wakhti cayiman shaqada lagaa fasaxay. Ka codso caddeyntan shaqo-bixiyahaada.

Xubnaha qoyska

Miyuu dakhliga qoyskaadu muddo gaaban ahaa mid ka yar inti uu horay u ahaa? Hay’adda socdaalka ayaa marka aad codsanayso sharciga sii-socda ee xubinta qoyska xisaabta ku daranaysa arrintan. Ku lifaaq codsigaada caddeyn ah in adiga ama qofka qoyska isu keenay la ruqseeyay ama wakhti cayiman shaqada lagaa fasaxay.

Ardayda iyo cilmi-baarayaasha

Miyeey waxbarashadaadu gaabis noqotay fayruska Korona dartiis, marka la barbardhigo sida caadiga ah? Hay’adda socdaalka ayaa marka aad codsanayso sharciga sii-socda ee ardayga xisaabta ku daranaysa arrintan. Lagaama doonayo in waxbarashadaadu u horumarto si la mid ah sida caadiga ah, haddii uu kugu dhacay Korona ama ay xaaladda gaarka ahi saameysay waxbarashadaada.

Ku lifaaq codsigaada warbixinta ku saabsan, sababta aanay waxbarashadaadu ugu horumarin si la mid ah sidii aad u qorsheysay.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Saamaynta uu fayruska Korona ku leeyahay sharciga Ogolaanshaha sii-socdaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Haddii aad Finland ka bixi wayso

Haddii aysan jirin diyaarado ganacsi oo dalkaada aadaya, la xiriir safaaradda ama qunsiliyadda dalkaada kaddibna ka ogow, in ay kaa caawin karaan dib ugu laabashada dalkaada. Haddii aad Finland ku joogto fiiso shaqaynaysam la xiriir booliska. Booliska ayaa kuu dheerayn kara wakhtiga fiisada iyagoo ku saleynaya shuruudo cayiman.

Macluumaad dheeraad ah waxaad ka helaysaa bogagga shabakadda booliska.

linkkiPoliisi:
Arrimaha fiisooyinka Finnish | Iswidish | Ingiriis

Sharciga deganaashaha ee kumeelgaarka ah

Xaaladaha qaarkood marka lagu jiro waxaa codsan kartaa sharciga deganaanshaha kumeelgaarka ah, haddii xadaymaha uu sababay safmarka fayruska dartood aadan ugu safri karin dalkaada ama dalka aad sida rasmiga ah u deggan tahay. Sharciga deganaashaha kumeelgaarka ah ee wakhtiga gaaban waxaa la bixin karaa oo kaliya, haddii ka bixidda Finland aysan suurrageli karin ama ay tusaale ahaan halis daran gelinayso caafimaadka.

Sharciga deganaashaha kumeelgaarka ah ee bixintiisa lagu saleynayo xayiraadaha uu fayruska Korona sababay wuxuu shqanayaa illaa iyo 31.10.2020.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sharciga deganaashaha kumeelgaarka ah ee xayiraadaha uu safmarka fayruska Korona sababay dartood loo codsanayo waxaad ka helaysaa bogagga shabakadda Hoggaanka socdaalka.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Sharciga deganaashaha kumeelgaarka ah ee loogu talagalay xayiraadaha uu sababay fayruska KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Fayruska Korona COVID-19

Fayruska Korona ee safmarka ah ee Finland ka jira wuxuu siyaabo badan saameyn ugu yeeshay nololmaalmeedka. Saraakiisha dowladda Finland waxay soo saareen macluumaadyo muhiim ah oo arrintan ku saabsan, kuwaas oo luqado kala duwan ku qoran.

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Korona fayraska COVID-19.