Nolosha Finland

Asukkaaksi rekisteröityminen

Isu diiwaangelin degene

Marka aad usoo guurto Finland, waa in aad aadaa xafiiska diiwaan gelinta (maistraatti). Kahor inta aadan imaanin xafiiska diiwaangelinta, waxaad buuxinta kartaa ogeysiiska diiwaangelinta oo laga helo bogagga maistraatti.fi. Xafiiska diiwaangelinta ayaad sidoo kale ku buuxin kartaa. Xafiiska diiwaangelinta waxa uu macluumaadkaada ka diiwaan gelinayaa hay’adda tirakoobka bulshada ee Finland. Xafiiska diiwaangelinta waxaad sidoo kale ka heli kartaa haddii aad shuruudaha buuxiso sumadda aqoonsiga Finnishka, haddii aadan helin marki lagu siinayay ogolaanshaha joogitaanka dalka ama marki Xafiiska dal u soo guurista laga diiwaangelinayay xuquuqdaada joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub.

Haddii aad shaqada darteed u baahantahay sumadda aqoonsiga, waxaad xittaa sumadda aqoonsiga ka heli kartaa xafiiska canshuurta.

Xafiiska diiwaangelinta wuxuu xaqiijinayaa in lagaa diiwaangelin karo deegaanka (kotikunta).

Marka aad aadeysid xafiiska diiwaangelinta, horay usoo qaado ugu yaraan dokumiintiyada soo socda:

  • Baasaboor ama
  • Aqoonsi kale oo ay ka muuqato jinsiyadaada (haddii aad tahay muwaadin u dhashay wadamada EU-da ama muwaadiniinta wuqooyiga Yurub)
  • Shahaadada guurka la sharciyeeyay (haddii aad guursatay)
  • Shahaadooyinka dhalasho ee caruurta la sharciyeeyay (haddii aad leedahay caruur ka yar da’da 18-ka sano)
  • Sharciga degenaanshaha (haddii aad u baahan tahay sharciga degenaanshaha Finland)
  • Shahaadada diiwaangelinta deegaanka ee muwaadiniinta EU (haddii aad tahay muwaadin EU ah iyo haddii aad u baahantahay diiwaangelin)
  • Heshiiska shaqada, haddii ama shahaadada waxbarashada (haddii aadan heysan diiwaangelinta xaqa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub)

Ogsoonoow waa in dokumiintiyada ajnabiga ah ay yihiin kuwa sharci ah si looga tixraaco diiwaangelintaada tirakoobka bulshada.

Dokumiintiyada waa in soo kale loo tarjumaa luuqadda Finnish-ka, Swedish-ka ama luugadda English-ka, haddii ay yihiin kuwa luuqad kale ku qoran.

Haddii aad u baahantahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sharcinimada dukumentiyada, la xiriir xafiiska diiwaangelinta ama wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaada.

linkkiMaistraatti:
Diiwaangelinta ajaanibtaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVerohallinto:
Diiwaangelinta ajaanibta ee xafiiska canshuurahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Sumadda aqoonsiga finnishka

Sumadda aqoonsiga (henkilötunnus) waa taxane dheer oo ka kooban 11 nambar kaaso o isugu jira taariikhda dhalashadaada iyo jinsigaaga. Sumadda aqoonsiga waxaad ugu baahnaan kartaa tusaale ahaan shaqo-bixiyahaada ama machadkaada waxbarashada. Wuxuu sidoo kale kuu fududeyn karaa ka arimeysiga kala duwan ee hay’adaha dowladda.

Si aad u heshid sumadda qoonsiga finnishka, macluumaadkaada waa in laga diiwaangeliyaa hay’adda tirakoobka bulshada. Waxaa loola jeedaa in macluumaadkaada aasaasiga ah la gelinayo tirakoobka bulshada. Macluumaadkaasi waxaa ka mid ah tusaale ahaan magaca, waqtiga dhalashada, jinsiyadaada dhalasho, jinsiga, iyo cinwaanka.

Marka aad dalbaneysid sharciga degenaanshaha, waxaad isla markaasi dalban kartaa sumadda aqoonsiga marka aad dalbaneysid diiwaangelinta xaq-u-yeelashada degenaanshaha.

Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah, waxaad sumadda aqoonsiga codsan kartaa islamarka aad codsaneyso diiwaangelinta xaqaada joogitaanka. Foomka diiwaangelinta waxaa ku taala bar taas oo aad ku codsan karto in macluumaadkaada laga diiwaan geliyo hay’adda tirakoobka bulshada.

Ka aqri macluumaad dheeri ah bogaa InfoFinlandi Guri degmo ee gudaha Finland.

Isu diiwaangelin degene
  • Guri degmo ee gudaha Finland