Oleskelulupa lapselle tai vanhemmalle

Sharciga degenaanshaha cunugga ama waalidka

Caruurta dhalashada finniska haysta

Ilmihu wuu heli karaa sharci degenaansho middeynta qoyska ah, haddii waalidku yahay muwaadin finnish ama ay is qabaan muwadin finnish ah isla markaana ku nool Finland. Ilmuhuna waa inuu yahay mid ka yar 18-jir aanan laheyn xaas marka oggolaanshaha joogitaanka la codsanayo.

Ilmaha waalidkood, ee degan Finland, waa iney yihiin masuulka ilmaha, si ilmahaas loo siiyo sharci degenaansho. Haddii labada waalidba yihiin kuwa ka masuulka ilmaha, waa in labada waalid midka kale ogol yahay, in ilamihii u guuri karo Finland. Waana in ogolaanshahaas laga soo caddeyaa notaariyada si loo xaqiijiyo heshiiskaas.

Xiriirka waalidnimo ee ilmaha iyo waalidkana waa in la caddeyaa, tusaale caddeynta warqada dhalashada, ooy ku qoran tahay magaca waalidka.

Waalidka ayaa u sameynaya carruurta codsiga. Sidoo kalena waa in ilmuhuna yihiin goobjoog, marka codsiga la xareynayo.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Cunugga muwaadinka FinnishkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Caruurta waalidiintoodu ajnabiga yihiin

Ilmihu wuu heli karaa sharci degenaansho middeynta qoyska ah, haddii waalidku yahay mid heysta sharci degenaansho waalidkuna ku nool yahay Finland. Ilmuhuna waa inuu yahay mid ka yar 18-jir aanan laheyn xaas marka oggolaanshaha joogitaanka la codsanayo.

Sidoo kale ilmaha ku dhasha Finland, wuxuu u baahan yahay sharci degenaansho, sharcigana waa in loo dalbaa saddex billood gudahood laga soo bilaabo waqtiguu dhashey.

Ilmaha waalidkood ku nool yahay Finland, waa iney ka msuul yihiin ilmaha, si uu ilmihii u helo sharciga degenaanshaha, haddii labada waalidba ay yihiin kuwa ka masuulka ah ilmaha, waa in labada waalid midka kale ogol yahay, in ilamihii u guuri karo Finland. Waana in ogolaanshahaas laga soo caddeyaa notaariyada si loo xaqiijiyo heshiiskaas.

Xiriirka waalidnimo ee ilmaha iyo waalidkana waa in la caddeyaa, tusaale caddeynta warqada dhalashada, ooy ku qoran tahay magaca waalidka.

Dakhliga nolosha

Si ilmihii sharci u helo waa iney caymisan tahay noloshii ilmaha uu ku noolaan lahaa Finland, tusaale in waalidkii qaato mushaar masruufayaana ilmihii.

Si kastaba ah ahaatee waalidka loogama baahna shuruuda ah dakhli ku filan, hadii ilmuhu uu dhshay kahor intii aan waalidku imaan Finland, waalidkuna uu Finland ku haysto sharciga qaxootinimada. Hadii waalidku uu helay sharciga qaxootinimada 1.7.2016 ama ka bacdi, waxaa waajib ah in la sameeyo codsiga sharciga daganaanshada ee cuniga sadex bilood gudahood laga bilaabo markii uu helay sharciga qaxootinimada. Codsiga waa sameyn kartaa waqtigaas kabacdi, laakiin markaas waxaa loo bahanyahay shuruuda ah dakhli kufilan nolosha inaad haysato.

Hadii waalidku uu sharciga daganaanshada ku helay statuska ah baahida xafidaada caalamiga ah, laakiinse aan loo aqoonsan qaxootinimo, waxaa markaas waxaa waalidka looga baahanyahay shuruuda ah dakhli nololeed ku filan iinuu haysato, si uu ilmuhu u helo sharciga daganaanshada.

Waalidka ayaa u sameynaya carruurta codsiga. Sidoo kalena waa in ilmuhuna yihiin goobjoog, marka codsiga la xareynayo.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Cunugga muwaadinka ajnabiga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Dakhliga la iska doonayo in uu qofka soo galoFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Cunugga qofka helay megangelyada caalamiga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Waalidka ama qofka kale oo ilmaha masuul ka ah

Waad ku heli kartaa sharci degenaansho, haddii ilmahaagu ku nool yihiin Finland. Haddii ilmaahu aheyn muwaadin finnish ah, waa inuu ku leeyahay wadan shrci degenaansho ah Finland. Ilamhaaganu waa iney da’doodu ka yar tahay 18-jir aanan laheyn xaas marka oggolaanshaha joogitaanka la codsanayo.

Si aad u hesho sharci degenaansho waa inaad tahay masuulka ilmahaas. Inta badan masuulku waa hooyada iyo aabaha dhaley ilmaha. Masuulkuna mararka qaar wuu ahaan karaa ruux kale tusaale awoowe/ayeeyo.

Xiriirka waalidnimo ee ilmaha iyo waalidkana waa in la caddeyaa, tusaale caddeynta warqada dhalashada, ooy ku qoran tahay magaca waalidka. Haddii masuulka codsanaya sharciga degenaanshaha uusan aheyn aabaha ama hooyada ilmaha. Waa in la caddeyaa masuuliyada laguna caddeyaa tusaale caddeynta go’aanka maxkamadda.

Dakhliga nolosha

Si aad u hesho sharciga degenaansha waa inaad heystaa hanti kuugu filan ood ku noolato.

Si kastaba ha ahaatee adiga lagaagama baahna hanti kugu filan, hadii ilmuhu uu haysto dhalashada finnishka. Sidoo kale hanti kugufilan lagaagama baahna hadii aad ilmaha mauul ka ahayd kahor inta uusan ilmuhu Filand imaanin, ilmuhuna uu Finland ku leeyhay sharciga qaxootinimada. Hadii ilmuhu uu helay sharciga qaxootinimada 1.7.2016 ama ka bacdi, waa inaad sameysaa codsigaaga sharciga daganaanshada sadex bilood gudahood laga bilaabo markii uu ilmuhu helaFinland ka helay sharciga qaxootinimada. Codsiga waad sameyn kartaa waqtigaas kabacdi, laakiin markaas waxaa loo bahanyahay shuruuda ah dakhli kufilan nolosha.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Mas'uulka muwaadinka Finnishka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Mas'uulka muwaadinka ajnabiga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Dakhliga la iska doonayo in uu qofka soo galoFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Mas'uulka qofka helay megangelyada caalamiga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dalbashada sharciga degenaanshaha

Waa inaad soo codsataa sharciga ugu horeeya intaadan imaan Finland. Waa inaad soo codsataa sharciga ugu horeeya intaadan imaan Finland. Shaciga ka soo codso wadankaaga ama wadanka kale oo aad markaas sida sharciga ah ugu nooshahay. Sharciga ugu horeeya waxaad sidoo kale ka dalban kartaa Finland dhexdeeda, haddii xubin qoyskaaga yahay muwaadin finnish ah adiguna aad tahay muwaadin u dhashay wadan aan fiiso looga baahnayn, tan macneheedu waa inaadan fiiso u baahnayn markii aad Finland imaaneysid.

Codeysiga waad ka sameysan kartaa internetka adigoo isticmaalaya bogga adeegga internetka ee Enter Finland. Markii aad sameysid codsiga waa inaad u tagtaa safaarada Finland ee kuugu dhow ama barta adeegga ee Xaafiiska dal u soo guurista, si aad u caddeyso ama aad u geyso aqoonsigaaga iyo codsiga warqaaha asli ahaantooda. Waa inaad safaarada ku tagto sadex bilood gudohoon laga bilaabo taariikhdii aad codsiga internetka ka xaraysay. Xal ka gaarista sharcigaaga waxaa la bilaabayaa kadib, markaad u tagto safaarada ama barta adeegga. Caadi ahaan waa inaad safaarada ama barta adeegga horay waqti uga sii qabsato.

Xusuusnow inaad si joogto ah u fiiriso akoonkaaga Enter Finland. Haddii codsigaaga xal ka gaaristiisa awgeed lagaaga baahdo faah faahin dheeraad ah, akhbaarta waxaa laguugu soo dirayaa akoonkaaga.

Haddii aadan awoodin ama aadan aqoon u lahayn inaad codsiga internetka ka buuxiso, waxaad sidoo kale foomka codsiga iyo lifaaqyadiisaba keeni kartaa safaarada Finland ee kuugu dhaw. Haddaad codsiga ku dalbaneyso foomka la buuxinayo, Foomka codsiga waxaad ka soo daabacan kartaa bogga shabakada Xaafiiska dal u soo guurista.

Ka baaraandegista codsiga ogolaanshiyuhu waa lacag. Lacagta waa in la bixiyaa marka aad keeneyso codsigaaga.

linkkiEnterfinland.fi:
Dalabka internetkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Waqti qabsashada xagga internetka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Barta adeegga ee hay'adda dadka waddanka u soo guureyFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiUlkoasiainministeriö:
Wakiillada Finland ee dibaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Summada aqoonsiga Finnishka

Haddii lagu siiyo ogolaanshaha degitaanka ee Finland, waxaa si otomaatig ah laguugu diiwaangelinayaa nidaamka macluumaadka dadka. Waxaad islamarkaas heleysaa aqoonsiga shakhsiyeed ee Finnishka.

Marka aad Finland u soo guurto, waa in aad tagtaa goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow si aad degane ahaan isaga diiwaangeliso. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Isu diiwaangelin degene.