Perheenjäsen Suomessa

Xubin qoys oo Finland joogta

Haddii aad doonayso in aad u soo guurto xubin qoyskaada ka tirsan oo Finland deggan islamarkaasna aad tahay muwaadin u dhashay wadan aan ahayn Midowga Yurub ama Waqooyiga Yurub, waxaad u baahantahay sharciga deganaanshaha.

Dhammaan xubnaha qoysku ma wada helayaan sharci degenaasho. Sharciga caadiyan waxaa heli kara qofka degen Finland lamaanihiisa, lamaanaha ay wada nool yihiin, carruurtiisa da’da yar iyo da’ yarta codsaneysa waalidkood.

Haddii uu xubin qoyskaada ka tirsan Finland deggan yahay aadna doonayso in aad isaga u soo guurto, waxaad u baahan tahay sharciga deganaanshaha ee xiriirka qoyska ku salaysan. Inta badan waxaa shardi ah, in adiga ama ruuxa deggan Finland ee qoyska isu keenaya inuu heysto hanti ku filan si uu u masruufo naftiisa iyo qoyskiisa. Hantidu waxay noqon kartaa tusaale ahaan mushaar, dakhli shirkadeed, hantida ama hawlgabka.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Xiriir qoys ku imaanshaha FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis

Finland waxaa booqasho ku joogi kartaa adigoo aan sharciga degenaanshaha haysan 90 maalmood. Inta badan waxaad booqashada ugu baahan tahay fiiso ama dal-ku-gal. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan u so safridda Finland iyo codsashada fiisada waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Joogis yar Finland.

Fayruska Koronaha iyo u soo guuridda Finland

Dhaqdhaqaaqa gaadiidka ee xuduudda Finland waa la xaddidayaa. Weli waxaa waddamo badan ka jira awaamiirta karaantiilka. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan saameynta fayruska Korona ku yeeshay sharciga deganaanshaha ka aqri bogga InfoFinland Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland.

Sharciga degenaanshaha lamaanaha

Waxaad heli kartaa sharciga degenaanshaha oo xiriir qoys ku salaysan, haddii lamaanahaadu uu Finland deggan yahay ama uu Finland u soo guurayo. Lamaane waxaa loola jeeda lamaanaha aad is-qabtaan, rafiiqaada nolosha ee aad iski jinsiga tihiin ee diiwaangashan ama lamaane aad wada nooshihiin, kaas oo xiriir aan guur ahayn aad u wada nooleydeen ugu yaraan labo sano ama uu idinka dhexeeyo cunug aad mas’uul ka wada tihiin.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan, sida lamaanaha loogu helo sharciga degenaanshaha Finland ayaa ku jira bogga InfoFinland Sharciga degenaanshaha lamaanaha.

Sharciga degenaanshaha cunugga

Cunugga muwaadina Finnishka

Ilmihu wuu heli karaa sharci degenaansho oo ku salaysan xiriirka qoyska, haddii uu waalidkiis yahay muwaadin Finnish ah ama ay is qabaan muwadin Finnish ah islamarkaasna ku nool Finland. Ilmuhu waa in uu ka yar yahay 18 sano islamarkaasna aanu lahayn xaas marka oggolaanshaha joogitaanka loo codsanayo.

Waalidka ilmaha ee deggan Finland waa in uu noqdaa mas’uulka ilmaha, si ilmahaas loo siiyo sharci degenaansho. Haddii labada waalidba yihiin kuwa ka mas’uul ah ilmaha, waa in waalidka kale uu oggol yahay, in ilamihii u guuri karo Finland. Waana in ogolaanshahaas laga soo caddeyaa notaayada dadweynaha si loo xaqiijiyo heshiiskaas.

Xiriirka waalidnimo ee ilmaha iyo waalidkana waa in lagu caddeeyaa, tusaale ahaan shahaado dhalasho oo ay ku qoran yihiin magacyada waalidka.

Waalidka cunugga ayaa codsiga u samaynaya cunugga aan qaangaarin. Sidoo kale waa in ilmuhu yahay goobjoog, marka codsiga la xareynayo.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Cunugga muwaadinka FinnishkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Cunugga muwaadinka ajnabiga ah

Ilmihu wuu heli karaa sharci degenaansho oo ku salaysan xiriir qoyska, haddii uu waalidkiis sharciga degenaanshaha Finland heysto islamarkaasna uu ku nool yahay Finland. Ilmuhu waa in uu ka yar yahay 18 sano islamarkaasna aanu lahayn xaas marka oggolaanshaha joogitaanka loo codsanayo

Cunuggu ku dhashay Finland xiittaa wuxuu u baahan yahay sharciga degenaanshaha Finland. Oggolaanshaha waa in la codsadaa saddex bilood gudohood oo ka billaabanaysa dhalashadiisa.

Waalidka ilmaha ee deggan Finland waa in uu noqdaa mas’uulka ilmaha, si ilmahaas loo siiyo sharci degenaansho. Haddii labada waalidba yihiin kuwa ka mas’uul ah ilmaha, waa in waalidka kale uu oggol yahay, in ilamihii u guuri karo Finland. Waana in ogolaanshahaas laga soo caddeyaa notaayada dadweynaha si loo xaqiijiyo heshiiskaas.

Xiriirka waalidnimo ee ilmaha iyo waalidkana waa in lagu caddeeyaa, tusaale ahaan shahaado dhalasho oo ay ku qoran yihiin magacyada waalidka.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Cunugga muwaadinka ajnabiga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Cunugga qofka helay megangelyada caalamiga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dakhliga nolosha

Si ilmihii sharci u helo waa iney caymisan tahay noloshii ilmaha uu ku noolaan lahaa Finland, tusaale ahaan in waalidku qaato mushaar uu ku masruufayo ilmaha.

Si kastaba ah ahaatee waalidka loogama baahna shuruuda ah dakhli ku filan, haddii ilmuhu uu dhashay ka hor intii aan waalidku imaan Finland, waalidkuna uu Finland ku haysto sharciga qaxootinimada. Haddii waalidku uu helay sharciga qaxootinimada 1.7.2016 ama ka dib, waxaa waajib ah in la sameeyo codsiga sharciga daganaanshada ee cunugga saddex bilood gudahood laga bilaabo markii uu helay sharciga qaxootinimada. Codsiga waa sameyn kartaa waqtigaas ka dib, laakiin markaas waxaa loo bahan yahay shuruuda ah dakhli ku filan nolosha inaad haysato.

Haddii waalidku uu heysto sharciga daganaanshaha ama badbaadada caalami ah, balse aan loo aqoonsan qaxootinimo, waxaa markaas dwaalidka looga baahan yahay shuruudda ah dakhli nololeed ku filan inuu haysato, si uu ilmuhu u helo sharciga daganaanshaha.

Waalidka cunugga ayaa codsiga u samaynaya cunugga aan qaangaarin. Sidoo kale waa in ilmuhu yahay goobjoog, marka codsiga la xareynayo.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Dakhliga la iska doonayo in uu qofka soo galoFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Shuruudaha dakhliga noloha ee cunugga helay megangelyada caalamiga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Sharciga degenaanshaha waalidka ama qofka mas’uulka ah

Waad ku heli kartaa sharci degenaansho ee xiriirka qoyska ku salaysan, haddii ilmahaagu ku nool yahay Finland. Haddii ilmahaadu aanu aheyn muwaadin Finnish ah, waa inuu sharciga degenaanshaha ku leeyahay Finland. Ilamhaagu waa in da’diisu ka yar tahay 18 sano iyo aanu laheyn xaas marka aad oggolaanshaha joogitaanka codsanayso.

Si aad u hesho sharci degenaansho ee xiriirka qoyska ku salaysan waa inaad tahay mas’uulka ilmahaas. Inta badan masuulku waa hooyada iyo aabaha dhalay ilmaha. Mas’uulkuna mararka qaar wuu ahaan karaa ruux kale tusaale awoowe/ayeeyo.

Xiriirka waalidnimo ee ilmaha iyo waalidkana waa in lagu caddeeyaa, tusaale ahaan shahaado dhalasho oo ay ku qoran yihiin magacyada waalidka. Haddii mas’uul kale oo aan ahayn hooyo ama aabe uu codsanayo sharciga oggolaanshaha, waa in mas’uulinimada lagu caddeeyaa, tusaale ahaan go’aan maxkamadeed.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Mas'uulka muwaadinka Finnishka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Mas'uulka muwaadinka ajnabiga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Mas'uulka qofka helay megangelyada caalamiga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dakhliga nolosha

Si aad u hesho sharciga degenaansha waa inaad heystaa hanti kuugu filan ku noolaashaha Finland.

Si kastaba ha ahaatee adiga lagaagama baahna hanti kugu filan, haddii ilmuhu uu haysto dhalashada Finnishka. Sidoo kale hanti kugu filan lagaagama baahna haddii aad ilmaha mas’uul ka ahayd ka hor inta uusan ilmuhu Finland imaanin, ilmuhuna uu Finland ku leeyahay sharciga qaxootinimada. Haddii ilmuhu uu helay sharciga qaxootinimada 1.7.2016 ama kaddib, waa inaad sameysaa codsigaaga sharciga daganaanshada saddex bilood gudahood laga billaabo marki uu ilmahaadu Finland ka helay sharciga qaxootinimada. Codsiga waad sameyn kartaa waqtigaas ka dib, laakiin markaas waxaa loo bahan yahay dakhli ku filan nolosha.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Dakhliga la iska doonayo in uu qofka soo galoFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Shuruudaha dakhliga noloha ee waalidka helay megangelyada caalamiga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Sharciga degenaanshaha ehelka kale

Ehelka kale ee muwaadinka Finnishka ah ee aan ka aheyn lamaanaha is-qaba, lamaanaha wada nool, waalidka carruurta aan qaangaarka ahayn ama carruurtaa aan qaangaarka ahayn, waxay siyaabaha qaarkood marka ay jiraan heli karaan sharciga degenaanshaha Finland ee ku salaysan xiriir qoys.

Sidoo kale waxaa sharciga degenaansha la siin karaa ehelka kale, kaasoo haysta sharciga degenaanshaha kuna heley badbaadadda caalami ah. Haddii sharciga degenaanshaha yahay mid kale oon aheyn badbaado caalami ah, ehelka kale ma heli karaan ogolaanayo sharci degenaansho.

Ehelka kale wuu ku heli karaa sharci degenaansho ah, haddii uusan markaa ka maarmi karin qofka u jooga Finland. Sharcigaas waxaa la siin karaa ilmaha qaangaarka ah (18-jir) waalidkiis. Ku tiirsanaan dhaqaale iyo caafimaaddaridu ma aha mid buuxineysa sharuudaha lagu bixiyo sharciga degenaanshaha.

Ehelka kale wuu ku heli karaa sharciga degenaanshaha haddi uu si rasmi ula qaatey qoyska nolol xiriir ah intuusan imaanin Finland, waxaana laga rabaa sidoo kale iney tahay arrin cad waxa kala geeyey nolosha qoyska tusaale qaxitaan qaxootinimo.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Ehelka kale ee muwaadinka Finnishka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Ehelka kale ee qofka helay megangelyada caalamiga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dalbashada sharciga degenaanshaha

Sida caadiga ah waa, inaad soo codsataa sharciga ugu horeeya intaadan imaan Finland. Waa inaad soo codsataa sharciga ugu horeeya intaadan imaan Finland. Sharciga ka soo codso wadankaaga ama wadanka kale oo aad markaas sida sharciga ah ugu nooshahay. Waxaa kale oo aad sharciga degenaanshaha ee ugu horreeya codsan kartaa adigoo Finland jooga, haddii xubinta qoyskaadu uu yahay muwaadin Finnish ah adiguna aad tahay muwaadin u dhashay dal aan fiiso looga baahnayn, yacni aadan u baahnayn fiiso, si aad Finland u timaado.

Codeysiga waxaad ka sameysan kartaa internetka adigoo isticmaalaya bogga adeegga internetka ee Enter Finland. Markii aad sameysid codsiga waa inaad u tagtaa safaaradda Finland ee kuugu dhow ama barta adeegga ee Xaafiiska socdaalka, si aad u caddeyso ama aad u geyso aqoonsigaaga iyo lifaaqyada codsiga ee asalka ah. Waa inaad safaaradda ama goobta adeegga ku tagto saddex bilood gudohood laga billaabo taariikhdii aad codsiga internetka ka xaraysay. Ka baaraandegista sharcigaaga waxaa la billaabayaa, markaad u tagto safaaradda ama barta adeegga kaddib. Waxaa wanaagsan in safaaradda ama barta adeegga horay waqti looga sii qabsado.

Xusuusnow inaad si joogto ah u fiiriso akoonkaaga Enter Finland. Haddii codsigaaga xal ka gaaristiisa awgeed lagaaga baahdo faaf faahin dheeraad ah, akhbaarta waxaa laguugu soo dirayaa akoonkaaga Enter-Finland.

Haddii aadan awoodin ama aadan aqoon u lahayn inaad codsiga internetka ka buuxiso, waxaad sidoo kale foomka codsiga iyo lifaaqyadiisaba keeni kartaa safaaradda Finland ee kuugu dhaw ama haddii aad Finland joogto goobta adeegga ee Hoggaanka socdaalka. Foomka codsiga waxaad ka soo daabacan kartaa bogga shabakada Hoggaanka socdaalka.

Ka baaraandegista codsiga ogolaanshiyuhu waa lacag. Lacagta waa in la bixiyaa marka aad keeneyso codsigaaga.

linkkiEnterfinland.fi:
Dalabka internetkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Waqti qabsashada xagga internetka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Barta adeegga ee hay'adda dadka waddanka u soo guureyFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiUlkoministeriö:
Saafaradaha Finland ee dibadda ku yaalFinnish | Iswidish | Ingiriis

Summada aqoonsi ee Finnishka

Haddii lagu siiyo ogolaanshaha degitaanka ee Finland, waxaa si otomaatig ah laguugu diiwaangelinayaa nidaamka macluumaadka dadka. Waxaad islamarkaas heleysaa summada aqoonsi ee Finnishka.

Marka aad Finland u soo guurto, waa in aad tagtaa goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow si aad degane ahaan isaga diiwaangeliso. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Isu diiwaangelin degene.

Shaqada iyo waxbarashada Finland

Haddii aad sharciga oggolaanshaha ee ugu horreeya aad Finland gudaheeda ka codsatay, xaq uma lihid in aad shaqayso illaa iyo inta oggolaanshaha lagaa siinayo. Marka aad hesho sharciga deganaanshaha ee ku salaysan xiriir qoys, waxaad xaq u leedahay in Finland ka shaqayso waxna ka barato. Boosaska shaqo ee bannaan waxaad ka raadsan kartaa bogagga boosaska shaqada ee internetka, jaraa’idyada ama adeegyada warbaahinta bulshada. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shaqo raadinta ka aqri bogga InfoFinland Shaqo ka helista Finland.

Waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale xaq u leedahay la qabsashada dalka iyo barashada luqada Finnishka ama Iswiidhishka. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan nolosha shaqada ee Finnishka iyo la qabsashada waxaad ka heleysaa bogagga: Shaqo iyo ganacsi iyo Degidda Finland.

Xubin qoys oo Finland joogta
  • Sharciga degenaanshaha lamaanaha