Jatko-oleskelulupa

Ogolaanshaha sii-socda

Haddii wakhtiga sharcigaada deganaanshuhu uu dhammaanayo islamarkaasna aad doonayso in aad Finland sii joogto, waxaad u baahan tahay oggolaanshaha joogitaanka oo ku meel gaar ah. Waa muhiim in aad codsato sharciga deganaanshaha sii-socda ka hor inta aanu dhicin sharcigaagi hore. Ogolaanshaha sii-socda waxaad codsan kartaa oo kaliya, haddii aad Finland joogto.

Haddii sharcigaagu uu kaa dhaco adiga oo laguu falanqaynayo dalabkaaga, waxaa kuu bannaan inaad ku noolaato sida caadiga ahna aadna ka shaqaysato wadanka inta falanqayntu kuu socoto. Haddii aad dalbato cusboonaysiinta sharcigaaga daganaanshaha adigoo kaagii hore kaa dhacay, waxaa kuu bannaan inaad dalka joogto laakiin kuuma bannaana inaad dalka ka shaqaysato illaa aad hesho sharciga la cusboonaysiiyay.

Hay’adda Socdaalku waxey kuu oggolaanaysaa sharciga cusboonaysiintiisa haddii sababtii d ku heshay sharcigii hore ay wali sidii u jirto. Sharciga cusub waxa kuu bannaan xataa in aad ku dalbato sabab ka duwan tii hore ee ad sharcigii hore ku dalbatay. Xusuusnow, in aad buuxiso shuruudaha sharciga oggolaanshaha ee laga hadlay. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Haddii sababtii aad ku joogto Finland ay isbedesho.

Dakhli kugu filan

Si aad sharciga sii-socda uga hesho Finland, waa in aad heysataa dakhli ku filan noloshaada. Haddii xubnaha qoyskaadu ay sidoo kale dalbanayaan sharciga sii-socda, shuruudda dakhliga ku filan iyagana waa ay quseysaa. Xaaladaha qaarkood marka lagu jiro hay’adda socdaalku kuma xirto dakhli ku filan. Bogagga Xafiiska dal u soo guurista ayaad ka hubsan kartaa, cadadda dakhliga la iska rabo iyo qofka laga rabo.

Ku daro xisaabta, in haddii xaaladdaada ay isbeddesho ay saameyn ku leeyan karto oggolaanshaha sharcigaada. Oggolaanshaha sharciga wakhtiga cayiman waa lala laaban karaa, haddii sababihi lagu bixiyay aysan aheyn kuwa weli jira. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Miyaan weyn karaa ogolaanshiyaha joogitaanka?

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Dakhli kugu filanFinnish | Iswidish | Ingiriis

Sidan ayaad u codsanaysaa ogolaanshaha sii-socda

Ku codso ogolaanshaha sii-socda adeegga Enter Finland:

  1. Gal adeegga. Caddee aqoonsigaada adigoo isticmaalaya aqoonsiga bangiga shabakadda, xaqiijinta muwaadinta ama xaqiijinta moobaylka.
  2. Buuxi foomka codsiga kuna dar lifaaqyada loo baahan yahay. Macluumaadka ku saabsan lifaaqyada loo baahan yahay waxay ku jiraa bogga shabakadda Hay’adda socdaalka. Bixi lacagta ka baaraandegista codsiga.
  3. Adeegga Enter Finland ayaa ku ogeysiinaya marka aad cdosiga dirayso, in lagaa rabo in aad tagto goobta adeegga Hay’adda socdaalka si aad aqoonsigaada u caddayso farana lagaaga qaado.
  4. Tag goobta adeegga ee Hay’adda socdaalka, haddii ay waajib kugu tahay in aad aqoonsigaada caddayso islamarkaasna tusto lifaaqyada codsiga oo asal ah. Tag goobta adeegga saddex bilood gudohood. Horay wakhti uga sii qabso adeegga qabsashada ballanta ee laga helo bogagga shabakadda Hay’adda socdaalka.
  5. Si joogto ah u hubi akoonkaaga Enter Finland. Akoonkaaga ayaa laguugu soo sheegayaa, haddii codsigaada looga baahan yahay faahfaahin dheeraad ah. Waxaa kale oo akoonkaaga laguugu soo sheegayaa wargelinta go’aanka.

Haddii aadan awoodin ama aadan aqoonin in aad ogolaanshaha sii-socda ku codsato shabakadda:

  1. Ku codso codsiga warqadda ah ogolaanshaha sii-socda.
  2. Bogagga shabakadda Hay’adda socdaalka ka daabaco codsiga ku habboon kaddibna u buuxi si taxaddar leh. Lama aqbalayo codsi si qaldan loo buuxiyay.
  3. Horay wakhti uga sii qabso goobta adeegga adigoo sii maraya adeegga qabsashada ballanta ee laga helo bogagga shabakadda Hay’adda socdaalka.
  4. Marka aad aadeyso goobta adeegga horay u sii qaado codsiga aad buuxisay, lifaaqyada, iyo nuqulka lifaaqyada, baasaboor iyo sawir baasaboor.
  5. Marka aad codsiga dhiganayso, waa in aad bixisaa lacagta baaraandegista codsiga.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Sii wadista ogolaansha joogistaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiEnterfinland.fi:
Dalabka internetkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Waqti qabsashada xagga internetka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Barta adeegga ee hay'adda dadka waddanka u soo guureyFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Foomamka codsiga ogolaanshaha joogistaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Korona fayras COVID-19

Sida caadiga ah waa in aad aqoonsigaada caddaysaa saddex bilood gudohood oo ka billaabanaysa marka aad codsiga samaysay. Xaaladda fayraska Koronaha dartiis ayaa waxaa la dheereeyay wakhtiga is caddaynta oo laga dhigay illaa iyo 31.12.2021.

Tilmaan-bixinnada rasmiga ah ee ku saabsan codsashada ogolaanshaha sharciga joogitaanka iyo ka danaysashada goobta adeegga inta lagu jiro safmarka fayraska Korona waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda Hay’adda socdaalka.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Tilmaamaha Hay’adda socdaalka ee xaaladda Korona Finnish | Iswidish | Ingiriis

Saamaynta uu fayruska Korona ku leeyahay sharciga Ogolaanshaha sii-socda

Inta badan sharciga sii-socda laguma siinayo, haddii dakhligaadu aanu ahayn mid kugu filan intii aad sharcigi hore heysatay. Fayruska Korona miyuu saameyn ku yeeshay dakhliga ku soo gala? Xaaladaha qaar marka lagu jiro Hay’adda socdaalka ayaa marka aad codsanayso sharciga sii-socda xisaabta ku daranaysa arrintan. Hoos u dhaca dakhligu waa in uu noqdaa mid uu safmarka Korona saameyn ku yeeshay waana inuusocday ugu yaraan lix bilood. Xaaladan gaarka ah waxay shaqaynaysaa illaa iyo 31.12.2021.

Shaqaale

Miyaa fayruska Korona dartiis laguu ruqseeyay ama wakhti cayiman shaqada lagaaga fasaxay? Miyeey shaqadaadu ka yaraatay intii hore inta safmarka lagu jiray? Si kastaba ha ahaatee Hay’adda socdaalku waxay hadda ku siin kartaa oggolaashaha shaqaalaha ee sii-socda, haddii dakhligaadu uu ahaa wakhti yar mid intii hore ka yar fayruska Korona dartiis. Ku lifaaq codsigaada caddeyn ah in lagu ruqseeyay ama wakhti cayiman shaqada lagaa fasaxay. Ka codso caddeyntan shaqo-bixiyahaada.

Xubnaha qoyska

Miyuu dakhliga qoyskaadu muddo gaaban ahaa mid ka yar inti uu horay u ahaa? Hay’adda socdaalka ayaa marka aad codsanayso sharciga sii-socda ee xubinta qoyska xisaabta ku daranaysa arrintan. Ku lifaaq codsigaada caddeyn ah in adiga ama qofka qoyska isu keenay la ruqseeyay ama wakhti cayiman shaqada lagaa fasaxay.

Ardayda iyo cilmi-baarayaasha

Miyeey waxbarashadaadu gaabis noqotay fayruska Korona dartiis, marka la barbardhigo sida caadiga ah? Hay’adda socdaalka ayaa marka aad codsanayso sharciga sii-socda ee ardayga xisaabta ku daranaysa arrintan. Lagaama doonayo in waxbarashadaadu u horumarto si la mid ah sida caadiga ah, haddii uu kugu dhacay Korona ama ay xaaladda gaarka ahi saameysay waxbarashadaada.

Ku lifaaq codsigaada warbixinta ku saabsan, sababta aanay waxbarashadaadu ugu horumarin si la mid ah sidii aad u qorsheysay.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Saamaynta uu fayruska Korona ku leeyahay sharciga Ogolaanshaha sii-socdaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan saameynta fayruska Korona ku yeeshay sharciga deganaanshaha ka aqri bogga InfoFinland: Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland.