Jatko-oleskelulupa

Ogolaanshaha sii-socda

Waa muhiim in aad cusboonaysiisataa sharciga dagganaanshaha intuuna kaa dhicin kiii hore. Haddii sharcigaagu uu kaa dhaco adiga oo laguu falanqaynayo dalabkaaga, waxa kuu banaan inaad ku noolaato sida caadiga ahna ad ka shaqaysato wadanka inta falanqayntu kuu socoto. Haddii ad dalbato cusboonaysiinta sharcigaaga daganaanshaha adigoo kaagii hore kaa dhacayba, waxa kuu bannaan inaad dalka joogto laakiin kuuma banaana inaad dalka ka shaqaysato illaa ad hesho sharciga la cusboonaysiiyay.

Dalbashada

Shabakadda adeegga Enter Finland ayaad ku codsan kartaa ogolaanshaha. Marka aad codsiga sameyso waa in aad tagtaa goobta adeegga ee Hay’adda Socdaalka si aad u caddeyso aqoonsigaada. Waa in aad tagtaa goobta adeegga saddex bilood gudohood laga soo billaabo marki aad codsiga sameysay. Sii qaado baasaboor, sawir baasaboor iyo asalka dukumentiyada aad ku lifaaqday codsigaada. Waxaa wanaagsan in Hay’adda Socdaalka ballan horay looga sii qabsado. Adeegga ballamaha waqtiga ee elekterikaalka ah ayaa waqti looga qabsan karaa Hay’adda Socdaalka.

Haddii aad codsigaada ka sameysatay shabakadda, xusuusnow in aad joogto u kormeerto akoonka aad ku leedahay Enter Finland.

Haddii aadan awoodin ama aadan aqoonin in aad ogolaanshaha ku codsato shabakadda, waxaad goobta adeegga ee Hay’adda Socdaalka uga codsan kartaa foomka warqadda ah. Ka daabaco foomka bogagga shabakadda ee Hay’adda Socdaalka kaddibna buuxi foomka. Ballan ka qabso goobta adeegga. Marka aad aadeyso goobta adeegga horay u sii qaado codsiga aad buuxisay, lifaaqyada, iyo nuqulka lifaaqyada, baasaboor iyo sawir baasaboor.

Hay’adda Socdaalku waxey kuu oggolaanaysaa sharciga cusboonaysiintiisa haddii sababtii d ku heshay sharcigii hore ay wali sidii u jirto. Sharciga cusub waxa kuu bannaan xataa in aad ku dalbato sabab ka duwan tii hore ee ad sharcigii hore ku dalbatay.

Falanqaynta dalabka sharcigu waa lacag. Lacagta waa in la bixiyaa wakhtiga la doonanayo sharciga. Lacagta waxaad adeegga Enter Finland uga dhex bixin kartaa furayaasha shabakadda ee banki Finnish ah.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Sii wadista ogolaansha joogistaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiEnterfinland.fi:
Dalabka internetkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Waqti qabsashada xagga internetka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Barta adeegga ee hay'adda dadka waddanka u soo guureyFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Foomamka codsiga ogolaanshaha joogistaFinnish | Iswidish | Ingiriis