Jatko-oleskelulupa

Ogolaanshaha sii-socda

Waa muhiim in aad cusboonaysiisataa sharciga dagganaanshaha intuuna kaa dhicin kiii hore. Haddii sharcigaagu uu kaa dhaco adiga oo laguu falanqaynayo dalabkaaga, waxa kuu banaan inaad ku noolaato sida caadiga ahna ad ka shaqaysato wadanka inta falanqayntu kuu socoto. Haddii ad dalbato cusboonaysiinta sharcigaaga daganaanshaha adigoo kaagii hore kaa dhacayba, waxa kuu bannaan inaad dalka joogto laakiin kuuma banaana inaad dalka ka shaqaysato illaa ad hesho sharciga la cusboonaysiiyay.

Hay’adda Socdaalku waxey kuu oggolaanaysaa sharciga cusboonaysiintiisa haddii sababtii d ku heshay sharcigii hore ay wali sidii u jirto. Sharciga cusub waxa kuu bannaan xataa in aad ku dalbato sabab ka duwan tii hore ee ad sharcigii hore ku dalbatay. Xusuusnow, in aad buuxiso shuruudaha sharciga oggolaanshaha ee laga hadlay. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Haddii sababtii aad ku joogto Finland ay isbedesho.

Saamaynta uu fayruska Korona ku leeyahay sharciga Ogolaanshaha sii-socda

Inta badan sharciga sii-socda laguma siinayo, haddii dakhligaadu aanu ahayn mid kugu filan intii aad sharcigi hore heysatay. Fayruska Korona miyuu saameyn ku yeeshay dakhliga ku soo gala? Xaaladaha qaar marka lagu jiro Hay’adda socdaalka ayaa marka aad codsanayso sharciga sii-socda xisaabta ku daranaysa arrintan. Hoos u dhaca dakhligu waa in uu noqdaa mid uu safmarka Korona saameyn ku yeeshay waana inuusocday ugu yaraan lix bilood. Xaaladan gaarka ah waxay shaqaynaysaa illaa iyo 31.12.2020.

Shaqaale

Miyaa fayruska Korona dartiis laguu ruqseeyay ama wakhti cayiman shaqada lagaaga fasaxay? Miyeey shaqadaadu ka yaraatay intii hore inta safmarka lagu jiray? Si kastaba ha ahaatee Hay’adda socdaalku waxay hadda ku siin kartaa oggolaashaha shaqaalaha ee sii-socda, haddii dakhligaadu uu ahaa wakhti yar mid intii hore ka yar fayruska Korona dartiis. Ku lifaaq codsigaada caddeyn ah in lagu ruqseeyay ama wakhti cayiman shaqada lagaa fasaxay. Ka codso caddeyntan shaqo-bixiyahaada.

Xubnaha qoyska

Miyuu dakhliga qoyskaadu muddo gaaban ahaa mid ka yar inti uu horay u ahaa? Hay’adda socdaalka ayaa marka aad codsanayso sharciga sii-socda ee xubinta qoyska xisaabta ku daranaysa arrintan. Ku lifaaq codsigaada caddeyn ah in adiga ama qofka qoyska isu keenay la ruqseeyay ama wakhti cayiman shaqada lagaa fasaxay.

Ardayda iyo cilmi-baarayaasha

Miyeey waxbarashadaadu gaabis noqotay fayruska Korona dartiis, marka la barbardhigo sida caadiga ah? Hay’adda socdaalka ayaa marka aad codsanayso sharciga sii-socda ee ardayga xisaabta ku daranaysa arrintan. Lagaama doonayo in waxbarashadaadu u horumarto si la mid ah sida caadiga ah, haddii uu kugu dhacay Korona ama ay xaaladda gaarka ahi saameysay waxbarashadaada.

Ku lifaaq codsigaada warbixinta ku saabsan, sababta aanay waxbarashadaadu ugu horumarin si la mid ah sidii aad u qorsheysay.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Saamaynta uu fayruska Korona ku leeyahay sharciga Ogolaanshaha sii-socdaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland.

Dakhli kugu filan

Si aad sharciga sii-socda uga hesho Finland, waa in aad heysataa dakhli ku filan noloshaada. Haddii xubnaha qoyskaadu ay sidoo kale dalbanayaan sharciga sii-socda, shuruudda dakhliga ku filan iyagana waa ay quseysaa. Xaaladaha qaarkood marka lagu jiro hay’adda socdaalku kuma xirto dakhli ku filan. Bogagga Xafiiska dal u soo guurista ayaad ka hubsan kartaa, cadadda dakhliga la iska rabo iyo qofka laga rabo.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Dakhli kugu filanFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dalbashada

Shabakadda adeegga Enter Finland ayaad ku codsan kartaa oggolaanshaha sii-socda. Marka aad codsiga sameyso waa in aad tagtaa goobta adeegga ee Hay’adda Socdaalka si aad u caddeyso aqoonsigaada. Waa in aad tagtaa goobta adeegga saddex bilood gudohood laga soo billaabo marki aad codsiga sameysay. Sii qaado baasaboor, sawir baasaboor iyo asalka dukumentiyada aad ku lifaaqday codsigaada. Waxaa wanaagsan in Hay’adda Socdaalka ballan horay looga sii qabsado. Adeegga ballamaha waqtiga ee elekterikaalka ah ayaa waqti looga qabsan karaa Hay’adda Socdaalka.

Haddii aad codsigaada ka sameysatay shabakadda, xusuusnow in aad joogto u kormeerto akoonka aad ku leedahay Enter Finland.

Haddii aadan awoodin ama aadan aqoonin in aad ogolaanshaha ku codsato shabakadda, waxaad goobta adeegga ee Hay’adda Socdaalka uga codsan kartaa foomka warqadda ah. Ka daabaco foomka bogagga shabakadda ee Hay’adda Socdaalka kaddibna buuxi foomka. Ballan ka qabso goobta adeegga. Marka aad aadeyso goobta adeegga horay u sii qaado codsiga aad buuxisay, lifaaqyada, iyo nuqulka lifaaqyada, baasaboor iyo sawir baasaboor.

Falanqaynta dalabka sharcigu waa lacag. Lacagta waa in la bixiyaa wakhtiga la doonanayo sharciga. Lacagta waxaad adeegga Enter Finland uga dhex bixin kartaa furayaasha shabakadda ee banki Finnish ah.

Ku daro xisaabta, in haddii xaaladdaada ay isbeddesho ay saameyn ku leeyan karto oggolaanshaha sharcigaada. Oggolaanshaha sharciga wakhtiga cayiman waa lala laaban karaa, haddii sababihi lagu bixiyay aysan aheyn kuwa weli jira. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Miyaan weyn karaa ogolaanshiyaha joogitaanka?

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Sii wadista ogolaansha joogistaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiEnterfinland.fi:
Dalabka internetkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Waqti qabsashada xagga internetka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Barta adeegga ee hay'adda dadka waddanka u soo guureyFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Foomamka codsiga ogolaanshaha joogistaFinnish | Iswidish | Ingiriis