Ongelmatilanteet Turussa

Xaaladaha dhibku jiro iyo Turku

Boggan waxaad ka heleysaa warbixino adeegyada Turku haday kula soo darsaan marxaladdo dhibaatooyin ahi. Wixii kale ee warbixin muhiim ahee la xidhiidha mowduucan waxaad ka heleysaa Marxaladaha dhibaatooyinka.

Marxaladaha degdega ah

Xaalad degdeg ahi markey kugu timaado wac lumbarka gargaarka degdega ah ee 112.

Dhanaca gargaarka degdega ah 112 ayaad ka heleysaa dhamaan xaaladaha halista ah ee degdega ah.

Dhinaca gargaarka degdega ah ayaad ku heleysaa inay kuu yimaadaan boolisku, ambalansiga ama dab damisku.

Lumbarkan waxaa kale oo aad ku wargelin kartaa arrimaha bulshad howlaha degdega ah ee aad uga baahan tahay kaalmada.

Ha wicin lambarka gargaarka degdega ah, haddii aynan jirin wax halis ah oo dhab ah oo ku heysta.

linkkiVarsinais-Suomen pelastuslaitos:
TurvaopasFinnish | Iswidish | Ingiriis

Shaqaalaha heeganka arrimaha bulshada iyo lumbarada gargaarka degdega ah

Haddii aad caawimaad uga baahan tahay gargaarka degdega ah ee arrimaha bulshada, la xidhiidh heeganka arrimaha bulshada ee Turku iyo nawaaxigeeda. Tel(02) 262 6003 xilliyada shaqada.

Galbihii iyo maalmaha sabtida iyo axada lumbarka gargaarka degdegaah ee 112, dhinacooda ayaad ka heleysaa oo aad kala xidhiidhi kartaa heeganka shaqaalaha arrimaha.

Dhakhtarka xanaaneynta xoolaha ee heeganka gala iyo heeganada meelaha kale ee magaalada heeganka kagala waxaad ka heleysaa lumbaradooda gargaarka degdega ah:
linkkiTurun kaupunki:
Päivystyksen hätänumerotFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dambiyada

Haddii aad u baahan tahay xaalad degdeg ah awgeed caawimaada booliska, waclumbarka gargaarka degdega ah ee 112.

Waxaad booliska dacawad arrin dambi ah ugu wargelin kartaa adigoo ka diiwaan geliya xarunta booliska ama bogga shabakada internetka booliska.

Xarunta booliska ee Lounais-Suomi
Eerikinkatu 40–42,
20100 Turku
t. 0295 440 501 (sentarka)

linkkiPoliisi:
Macluumaadka lagala xidhiidho sal-dhiga booliska ee Lounais-Suomen Finnish | Iswidish | Ingiriis

Haddii aad noqotid dhibbane fal dambi ah loo geystey ama markhaati, waxaad kaalmo ka heleyssa heeganka dhibbanaha dambiga loo geystey:

Heeganka dhibbanaha arrinta dambiga ah loo geystey (RIKU)
Yliopistonkatu 24 C 46, 20100 Turku
Warbixintooda: tel. (02) 235 5055,
emailka: lounaissuomi@riku.fi

linkkiRikosuhripäivystys:
Macluumaad la xidhiidhka Finnish | Iswidish | Ingiriis

Halkan ka sii akhriso:

Dambiyada

Takooridda iyo cunsuriyada

Haddii lagugula kaco fal dambi oo cunsuriyad ah, waxaad ku wargelin kartaawarbixinta shabakada internetka ama xarunta booliska.

Warbixintooda waxaad ka heleysaa bogga booliska.

linkkiPoliisi:
Dambi ogaysiin adiga oo isticmaalaya habka elektoroonikada ah Finnish | Iswidish | Ingiriis

Haddii aad ka shikisan tahay, in lagu takoorayo shaqo dalbashada ama shaqadaba, isku dey marka hore inaad xalliso adigoo goobta shaqada jooga.

Tusaale ahaan waxaad arrimahaas kala sheekeysan kartaa wakiilka shaqaalaha adigoo goobtaada shaqada jooga.

Haddii ay arrintu ku xallismi weydo goobtaada shaqada, la xidhiidh xafiiska maamulka dowlad gobaleedka ee Koonfurta-Finland(Etelä-Suomen aluehallintovirasto) ee masuulka ka ah badbaadadda shaqaalaha.

Haddii lagu takooro, waxaad caawimaad weydiisan kartaa kuwa u dooda sinaanta.

Warbixinta waxaad ka heleysaa kuwa u dooda sinaanta bogooda internetka.

Kuwa u doodaa sinaantu xaaladaha qaarkood waxay arji ugudbin karaan gudidda takooridda.

Gudidda takooriddu waxay sameyn karaan tusaale in ay mabnuucaan ama ay ku xukumaan ganaax si ay u xoojiyaan.

linkkiLounais-Suomen Aluehallintavirasto:
Macluumaad la xidhiidhka Finnish | Iswidish | Ingiriis | Sami

Halkan ka sii akhriso:

Takooridda iyo cunsuriyadda

linkkiSyrjintä.fi:
Wakiiladda sinaanta u doodaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Bershan | Carabi | Kurdish

linkkiYhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta :
Macluumaad la xidhiidhka Finnish | Iswidish | Ingiriis

Dhibaatooyinka dhinacasharciga

Haddii ay dhibaato kaa heysato ama uu madmadow kaaga jiro sharciga, waxaad la xidhiidhi kartaa xafiiska laanta socdaalka.

Barta adeegga xafiiska laanta socdaalka
Nallinkatu 8
21200 Raisio
Wuxuu furan yahay: isniin–arbacoiyojimcesaacadaha 8–16.15.
Khamiista wuu xidhan yahay xafiisku.

Talo bixinta arrimaha qaxootigu ry waa hay’ad madax banaan, taas oo siisa caawimaada iyo talo bixinta uu xaqa u leeyahiin dadka magangalyo doonka ah, qaxootiga ah iyo dadka kale ee ajnabiga ah ee deggan finland. Talo bixiyaha qaxootigu kuma laha xafiis Turku, laakiin waxaad ka wici kartaa lumbarka talosiinta ee 09- 2313 9325 maalin kasta oo shaqo saacadaha 10–12.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Macluumaadka laanta socdaalka Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiPakolaisneuvonta ry:
YhteystiedotFinnish | Iswidish | Ingiriis

Halkan ka sii akhriso:

Dhibaatooyinka sharciga

Waxyeeleynta

Haddii aad si degdeg ah ugu baahan tahay boolisku inuu kaa caawiyo marxalad degdeg ah, wac lumbarka gargaarkadegdega ah 112.

Haddii uu qof qoyskaaga ka tirsani kuu geysanayo waxyeelo ama si waxyeeleyn leh kuugu hanjabayo , waxaad tagi kartaa Guriga badbaadadda:

Luolavuorentie 7 a
20810 Turku
tel. (02) 513 4150

Wixii warbixin dheeraad ah ee marxaladdaha waxyeeleynta ah arrimaha la xidhiidha waxaad ka heleysaa bogga Gurigga badbaadadda.

linkkiTurun ensi- ja turvakoti ry:
Hoyga dhalinta iyo guriga badbaada ee TurkuFinnish

Kaalmadda iyo talosiinta waxaad sidoo kale ka heleysaa heeganka shaqaalaha arrimaha bulshada ee howlaha daryeelka iyo wax qabadka ee magaaladda Turku:

Warbixinta heeganka shaqaalaha arrimaha bulshada:

Tel. (02) 262 6003

Saacadaha 16.00 ka dib iyo sabtida iyo axada waclumbarka xarunta gargaarka degdega ah ee112.

Halkan ka sii akhriso:

Waxyeeleynta
Labada is qaba iyo lamaanaha xidhiidhku ka dhexeeyo dhibaatooyinkooda

linkkiJussi-työ:
Caawin ku saabsan joojinta gacan ka hadalka oo ku socota raggaFinnish

Dhibaatooyinka carruurta iyo dhallinyarada

Kalkaalisada xaananada dhallaanka ayaa talo kaa siineysa su’aalaha, kuwa la xidhiidha caafimaadka ilmaha ama korriinkooda iyo kobocooda. Carruurta iskuuleyda ah dhibaatooyinkooda waxaa kaa caawinaya kalkaaliyaha caafimaadka ee iskuulka, kuraattoriga (anshaxa iyo nidaamka iskuulka qaabilsan) iyo- cilmi nafsi yaqaanka.

Sameynta wargelinta badbaadadda carruurta ee Turku

Wargelinta badbaadadda carruurta waxaa la sameeyaa marka uu warwar ka yimaado ilmaha caafimaadkiisa iyo bad qabkiisa.

Wargelinta badbaadadda carruurta waa in mar kasta la sameeyaa, haddii

  • ilmaha jidh dil loo geysanayo ama
  • qoyska caruurta lihi ay is waxyeeleynayaan.

Wargelinta waxaa laga sameeyaa:

  • Heeganka shaqaalaha arrimaha bulshada ee howlaha daryeelka iyo waxqabadka ee magaaladda Turkutel: (02) 2626 003 xilliyada- shaqadasaacdaha 8.30 - 15.30
  • Xarunta dhexe ee gargaarka degdega ah 112 galbihii amasabtida iyo axada Xarunta dhexe ee gargaarka degdega ah ayaa kuguhagaya heeganka shaqaalaha arrimaha bulshada ee Turku iyo nawaaxigeeda.
  • Qoraal ahaan:Heeganka shaqaalaha arrimaha bulshada ee Turku, PL 364,20101 Turku

Halkan ka sii akhriso:

Dhibaatooyinka carruurta iyo dhallinyarada

linkkiTurun kaupunki:
Heeganka adeega bulshada Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTurun kaupunki:
Adeega la talinta hooyada iyo dhalaanka Finnish | Iswidish

linkkiTurun kaupunki:
Daryeeka caafimaadka ee iskooladaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Goobta caafimaadka ee dhallinyarada

Goobta caafimaadka ee dhallinyaradda waxaa loogu talogaley dhallinyarada reer Turku ee da’adoodu ka yar tahay18-jirka, kuwa uu ka yimaado warwar in ay isticmaalaan ama ay tijaabiyeen maandooriyaha. Goobta caafimaadka waxaa la xidhiidhi kara dhallinyarta laftooda, waalidka ama masuuliyiinta dowladda.

Warbixinta goobta caafimaadka carruurta iyi dhallinyarada
Itäinen Pitkäkatu 30
20700 Turku
Tel. ballan ka qabsashada. (02) 266 1157, isniin-jimcesaacadda 8.30-11.00 iyo 12.00-14.00

Sidoo kale waxaa jira jaalliyado ama ururo badan oo dhallinyarada u fidiya adeegyo adeegyo caafimaadka maskaxda- iyo maandooriyaha ah.

linkkiTurun kaupunki:
Barta bukaan socodka caruurta iyo dhalinyarada Finnish | Iswidish

Gurigga badbaadadda dhallinyarada

Haddii ay da’adaadu tahay dhallinyaro12–19 -jir dhibaatona ay kaa heysato tusaale ahaan gurigga, iskuulka ama asxaabta dhexdeeda, waxaad la xidhiidhi kartaa gurigga dhallinyarada ee Laanqeyrta Cas ee Finland. Gurigga badbaadadda dhallinyaradda waxaad ka heli kartaa caawimaad la sheekeysi ah iyo meel seexad ku meel gaadh ah.

Warbixinta gurigga dhallinyarada:
Yliopistonkatu 24 A 21
20100 Turku
Tel. (02) 253 9667

linkkiPunainen Risti:
oyga badbaada dhalinyarada ee TurkuFinnish | Iswidish | Ingiriis

Baadhaha shaqada dhallinyarada

Baadhaha shaqada dhallinyartu wuxuu u adeegaa dhallinyaradda da’adoodu tahay 18–29 -jirka, kuwaas oo ah kuwa ay dhibaatadu ka haysato nolosha sida shaqo la’aanta, guri la’aanta ama kelinimada. Waxay u fidiyaan kaalmo qorsheynta nolosha ah iyo kaalmo adeegyada saxda ah hoy la’aanta ama kelinimada. Shaqaaluhu waxay ka caawin karaan dhallinyarada tusaale. xafiisyadda oo ay ka caawiyaan dhallinyarada arrimaha ay uga baahan yihiin.

linkkiTurun kaupunki:
Shaqada ku saabsan dhalinyarada ee raadinta ahFinnish

Warbixintooda:

Emailka wadar ahaaneen: etsivat@turku.fi

Halkan ka sii akhriso:

Dhibaatooyinka dhallinyarada iyo carruurta

linkkiTurun kaupunki:
Adeegyada dhalinyaradaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTurun kaupunki:
Daryeeka caafimaadka ee iskooladaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiPointti.info:
Adeegga macluumaadka iyo latalinta dhalinyaradaFinnish | Iswidish

Dhibaatooyinka dhaqaalaha

Haddii ay ku haysato dhibaato xaga dhaqaalaha ahi, waxaad talo weydiin kartaa talo bixiyaha dhaqaalaha- iyo qaamowga ama talobixiyaha ka kaalmeynta dakhliga bartiisa warbixinta:

Dhaqaalaha- iyo deymowga:
Linnankatu 14
20100 Turku
Tel. 02 330 044 isniinta ilaa iyo jimcahasaacadaha 10–11

linkkiTurun kaupunki:
Lacagta taakulaynta noloshaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Macaamiisha cusub heeganka telifoonka iyo dhinaca elektarooni ahaan ku xaajoodka.

Talo bixinta barta warbixinta ee kaalmada nolosha magaaladda Turku:
Linnankatu 23
20100 Turku

Barta warbixin siintu waxay furan tahay maalmaha shaqada saacadaha 9.00 - 15.00 aan ka aheyn khamiista oo ay shaqeeyaan saacadaha 9.00 – 14.00.

Talo siiyaha macaamiisha telifoon lumbarkoodu waa 02 262 5001.

Barta- warbixintu waxay kaa caawineysaa sidoo kale haddii loo baahdo buuxinta foomka dalbashada kaalmadda nolosha.

linkkiTurun kaupunki:
Latalinta dhaqaalaha iyo deymahaFinnish

Halkan ka sii akhriso:

Taloudelliset ongelmat

Hoy la’aanta

Warbixinta guri raadinta waxaad ka heleysaa bogga Deganaanshaha.

Haddii aad guri la’aan sii ahaatid, la xidhiidh shaqaalahaaga arrimaha bulshada ama deganaanshaha- iyo adeegga maandooriyaha waaxda howlahooda shaqada arrimaha bulshada.Waxaad ka dalban kartaa meel joog ku meel gaadh ah dhinaca shaqaalahaaga arrimaha bulshada.

Dadka reer Turku ee guryo la’aanta ahi waxay talo iyo tusaaleba ka helayaan arrimha la xidhiidha dhibatooyinka hoy la’aantaóoda iyo adeegga maandooriyaha waaxda shaqaalaha arrimaha bulshada. Halkaas waxaa sidoo kale lagu qiimeynayaa adeegyo deegaan oo macmiilka ku haboon. Waaxda waxaa laga siinayaa sidoo kale kaalmada dakhliga iyo ka daryeelidda maandooriyaha adeegyada la xidhiidha.

Cinwaanka xafiiska:
Linnankatu 23
20100 Turku
tel. 02 262 5001

Macmiilka cusubi wuxuu ballan la qabsan karaa la talinta macmiilka iyo xisaabiyayaasha maalmaha shaqada saacadaha 8.30 – 16.00,

Xafiiska markaad soo gasho daaradiisa waxaa sidoo kale kuyaala telifoon, aad bilaash uga wacan karto shaqaalaha arrimaha bulshada

Halkan ka sii akhriso:

Xaaladaha dhibaatooyinka degenaanshaha

linkkiTurun kaupunki:
Palvelut asunnottomille turkulaisilleFinnish

Caafimaadka maskaxda- iyo dhibaatooyinka maandooriyaha

Arrimaha la xidhiidha caafimaadka maskaxda ka dalbo marka hore caawimaada goobtaada caafimaadka. Adeegyada caafimaadka maskaxda waxaa kale oo laga bixiyaa sida. xanaanada dhallaanka, kalkaalisada caafimaadka iskuulka, adeegga arrimaha bulshada iyoguri ku daryeelidda dadka waaweyn. Carruurta iyo dhallinyarada dhibaatooyinka caafimaadkooda maskaxda waxaa lala xidhiidhayaa xanaanadda dhallaanka, kalkaalisadda caafimaadka iskuulka ama goobta caafimaadka ee xaafadaada.

Haddii uu dhakhtarku ku qiimeeyo in uu macmiilku u baahan yahay kaalmo khaas ah, wuxuu u gudbinayaa kooxda daryeelka caafimaadka ee Varsinais-Suomikooxda daryeelka caafimaadka ee ku takhasusey khaas ahaan caafimaadka dhimirka.

Halkan ka sii akhriso:

Caafimaadka maskaxda

linkkiTurun kaupunki:
Adeega daryeelka dhimirka ee Turku Finnish | Iswidish

linkkiTurun kaupunki:
Adeegyada caafimaadka maskaxda ee ku socda caruurta iyo dhalinyaradaFinnish | Iswidish

Dhibaatooyibka maandooriyaha waxaad kaalmo ka heleysaa adeegyada maandooriyaha ee howlaha daryeelka iyo waxqabadka ee magaalada Turku, A-Klinikada iyo goobtaada caafimaadka. Dhibaatooyinka maandooriyaha waxaa lagu xallin karaa kaalmada terapiyada iyo ka goynta- ama ka boqsiinta qabatinka caadooyinka xun xun. Guri la’aanta dhibaatooyinka maandooriyaha sidoo kale waxaa loo fidiyaa adeegga guryaha.

Caafimaadka maskaxda- iyo kooxda maandooriyayaasha

Waxay kaalmo iyo daryeel ka siiyaan caafimaadka masxakda iyo dhibaatooyinka maandooriyayaasha.
La xidhiidhista t. 040 708 5905 (maalmaha shaqadasaacadaha8.30–15.30).

Xaaladaha degdegga ah – iyo marxaladaha dhibaatooyinka la xidhiidh goobtaada caafimaadka ama goobta heeganka.

Telifoon: 040 708 5905 iyo (02) 330 000

Xilliyadda ay furan tahay goobtu Isniin - Jimce 08:30 - 15:30

Sidoo kale waxaad si toos ah ula xidhiidhi kartaa A-Klinikkada. waxay u fidiyaan adeegga daryeelka furan wixii da’adoodu ka weyn tahay 25-jir ee qaba dhibaatooyinka maandooriyaha iyo qaraabadooda u dhow dhow. A-Klinkkada waxaa kale oo aad ka dalban kartaa sidoo kale howlaha la qabatinka sida ciyaaraha khamaarka- iyo dhibaatooyinka ciyaaraha netka ka haysta.

Intaa waxaa dheer Turku waxaaku kulma kooxo badan oo AA - iyo NA iyo sidoo kale kuwa la qabatima maandooriyayaasha iyo qaraabadooda kuwa loogu talogaley kooxaha - Al- Anon.

linkkiTurun A-klinikkatoimi:
Turun A-klinikkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Barta talobixinta caafimaadka Milli waxaa loogu talogaley kuwa isticmaala daroogada xididka la iskaga duro iyo qaraabadooda waana goob si yar oo fudud ay uga xaajoon karaan. Howlahaas ujeedadoodu waa in laga hor tago infekshanada iyo faafida cudurada la kala qaado.

linkkiTurun kaupunki:
Adeegyada maandooriyeyaasha ku saabsanFinnish | Iswidish

Barta talobixinta caafimaadka Milli
Aninkaistenkatu 10
Turku
Waxay furan tahay Isniin 12:00 - 18:00, Khamiis 12:00 - 18:00 iyoJimce 12:00 - 16:00

Telifoon (02) 266 2470

linkkiTurun kaupunki:
Terveysneuvontapiste MilliFinnish

Halkan ka sii akhriso:

Dhibaatooyinka maandooriyaha

Talosiinta iyo hagitaanka xaaladaha dhibaatooyinka

Infotori
Adeeg wadreedka Monitori
Skanssin kauppakeskus, Dabaqa 2.
Skanssinkatu 10

Xilliyada adeegyada

Isniinsaacadaha 9–18 talaadda–khamiissaacadaha 9–16 jimcesaacadaha 9–15

Talobixinta af finnishka ah waxaa laga helaa infotoriga maalin walba xilliyada uu furan yahay. Talobixinta af carbiga- iyo kurdiga ahi waa 9–15. Talobixinta af ruushka- iyo afka ingiriisigana waxaa la bixiyaa maalin walba

linkkiTurun kaupunki:
Infotori - barta warxinsiinta Finnish | Iswidish | Ingiriis

Qorsheeyaha Infotorigu waa marina.mgvdeladze@turku.fi

Taageero nafsad ahaaneed

Marxaladaha dhibaatooyinku markey ku haystaan waxaad taageero nafsadeedka heli kartaa gargaarka degdega ah iyo xarunta xaaladaha dhibaatooyinka ee Turku iyo nawaaxigeeda. Waxaad wacan kartaa oo aad ballan ka qabsan kartaa Lumbarkan(02) 233 3442.

Sidoo kale kaniisadaha iyo jaaliyadaha kaleba waxay fidiyaa, talooyin, caawimaad iyo taageerada nafsadeed ee dhibaatooyinka xaaladaha adadag.

Wixii warbixin dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga xarunta dhibaatooyinka.

linkkiLounais-Suomen Mielenterveysseura:
Turun Kriisikeskus (Xarunta dhibaatooyinka ee Turku)Finnish

Ma u baahan tahay qareen /sharci yaqaan?

Xafiiska caawinta sharciyada ee Varsinais- Suomi ga ayaa u adeegga dadka deggan Turku iyo nawaaxigeeda.

Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto
Yliopistonkatu 34, dabaqa 8: aad,
20100 Turku
Telifoon:029 56 60420
Email: varsinais-suomi.oikapu@oikeus.fi

linkkiOikeuslaitos:
Xafiiska caawinta arrimaha sharciga ee Varsinais-SuomiFinnish | Iswidish

Halkan ka sii akhriso:

Ma u baahan tahay qareen?

linkkiSuomen Asianajajaliitto:
GaryaqaanoFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhimashada

Haddii uu qofkaagu si lama filaan ah u geeriyoodo, waxaad kaalmo ka heli kartaa tusaale ahaan goobtaada caafimaadka. Sidoo kale waxaad la xidhiidhi kartaa Xarunta dhibaatooyinka, haddii aad u baahan tahay gargaar degdeg ah oo nafsad ahaan ah. Waxaa kale oo aad wacan kartaa oo aad ballan ka qabsan kartaa lumbarkan(02) 2333 442.

linkkiLounais-Suomen Mielenterveysseura:
Turun Kriisikeskus (Xarunta dhibaatooyinka ee Turku)Finnish

Xabaalaha iyo howlaha aaska/ duugista Turku waxaad warbixin dheeraad ah ka heleysaa bogga isku tagga kaniisadaha ee Turku iyo Kaarina. Sidoo kale Turku waxaa ku yaala xabaalo ortodoksigu leeyihiin, kuwo roomankatoligu leeyihiin, kuwo islaamku leeyihiin iyo sidoo kale kuwo yuhuudu leeyihiin.

linkkiTurun ja Kaarinan seurakuntayhtymä:
Aasidda ururadda kaniisadda ee Turku iyo KaarinaFinnish | Iswidish

Halkan ka sii akhriso:

Dhimashada

linkkiSuomi.fi:
Qof kuu dhow marka uu dhintoFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiSuomen Hautaustoimistojen liitto ry:
Xafiisyada aaskaFinnish | Iswidish | Ingiriis