Koulutus Turussa

Waxbarashada Turku

Boggan waxaad ka heleysaawixii warbixin ah ee la xidhiidha iskuullada carruurta iyo sidoo kale waxbarashada dadka waaweyn ee Turku. Wixii kale ee warbixin muhiim ahna waxaad ka heleysaa bogga Waxbarashada.

Horraadka waxbarashada

Magaaladda Turku waxay diyaarisaa bilow waxbarasho oo finnish- iyo iswidhish ah. Bilowga ama horraadka waxbarashada waxaa loogu talogaley dhammaan carruurta oo dhami iney ka qeyb galaan sanad inteynan iskuulka bilaabin. Kooxda bilowga waxbarashadu waxay ku howlgalaan xanaano maalmeedyada iyo iskuullada. Horraadka waxbarashadu waxay bilaabantaa bisha ogoosto, xiliggana dalbashaduna waa bisha janaayo. Waxaa bilowga waxbarashada la isku diiwaan geliyaa si elektarooni ahaan ah ama in foomka is diiwaangelinta lagu soo caliyo xanaano maalmeedka uu ilmuhu bilaabayo ama uu ka bilaabi doono bilowga waxbarashada.

Wixii warbixin dheeraad ah ee la xidhiidha horraadka waxbarashada waxaad ka heleysaa bogga shabakada ee magaaladda. Wixiii warbixin dheeraad ah ee la xidhiidha sidoo kale waxaad weydiin kartaa maamulka xanaano maalmeedka.

Halkan ka sii akhri:

Horaadka waxbarashada

linkkiTurun kaupunki:
Fasalka ulada ka horeeya Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTurun kaupunki:
Turun kaupunki Arimaha la xidhiidha xadaanadaha caruurta ee internetka laga dhamaysan karo Finnish | Iswidish | Ingiriis

Waxbarashada aasaasiga ah

Iskuullada magaaladda Turku 32 iskuul ayaa waxbarashadoodu lagu bixiyaa afka finnishka, afka iswidhishkana waxaa lagu bixiyaa 4 iskuul afka ingiriisigana waxaa lagu bixiyaa iskuulka waxbarashada caalamiga ah ee Turku. Intaas waxaa dheer oo magaaladda Turku ku yaala iskuulka normaali ee Turku iyo iskuulka- Steiner ee Turku. Waxaa kale oo Turku ku yaala iskuulo ay carruurtu ka heli karaan waxbarashada afafka ruushka, jarmalka, faransiiska iyo ingiriisiga.

Ardeyga iskuulka uu tagayo waxaa loogu qoondeeyaa cinwaanka ardeyga xaafadiisu ku taalo, ilmuhuna sida qaalibka ah wuxuu bilaabaa iskuulka u dhow gurigiisa.

Ilmaha fasalkiisa koobaad ee waxbarashadiisa aasaasiga ah waxaa foomka loogu buuxiyaa elektarooni ahaan.Xilliga dalbashadu waxay bilaabantaa sanad walba bishiisa koobaad ee janaayo. Sidoo kale waxaa ilmaha loo diiwaan gelin karaa barashada afkiisa hooyo. U diiwaan gelinta fasalada kale waxay u dhacdaa si toos ah iskuulka maamulihiisa ama hogaankiisa.

Markuu ilmuhu dalka dibadiisa uga soo guuro Finland ee uunan aqoonin afka finnishka, wuxuu marka hore baranayaa u diyaarinta waxbarashada. U diyaarinta waxbarashada aasaasiga ahi waxay qaadataa ilaa iyo toban bilood. Ilmuhu wuxuu bilaabi karaa u diyaarinta waxbarashada isla markauu Turku u soo guuraba

Carruurta afafka qalaad ku hadlaa waxbarashada aasaasiga ah markey ku jiraan afka finnishka ama kan iswidhishkaba waxay u bartaan afkii labaad ahaan. Intaas waxaa dheer oo ay baran karaan usbuucii laba saacadood oo afkooda hooyo ah. Magaalada Turku waxbarashada afafka hooyo waxay fidiyaan in ka badan 20 af.

Iskuullada waxaa laga heli karaa sidoo kale waxbarasha afkaaga hooyo iyo kaalmooyin waxbarasho oo finnish ah iyo/ ama afkaaga hooyo.

linkkiTurun kaupunki:
Iskuulada ku yaala TurkuFinnish | Iswidish | Ingiriis

Waxbarashada ku wajahan dadka dalka u soo guurey kaalmeynta waxbarashada:

linkkiTurun kaupunki:
Barbaarinta caalamiga ah iyo dhaqamada badanFinnish | Ingiriis

Wixii warbixin dheeraad ah iyo caawimaadba waxaad toos uga heleysaa iskuullada hoose dhexe oo dhan.

Qoysaska u soo guurey Finnland ee aan weli baranin afka finnishku, waxay toos ula xidhiidhi karaan qorsheeyaha xafiiska gudoonka waxbarashada- iyo korriinka ee barshada dhaqamadda kala duduwan:
Tel. (02) 262 9344

Waxbarashada aasaasiga ah ee dhallinyarada iyo dadka waaweyn

Haddii uu qofka dhallinyarada ah ama qofka weynu uunan horey iskuul u soo dhiganin ama uunan dhameysanin dugsigii hoose dhexe, wuxuu waxbarashadiisa ku dhameysan karaa dugsi hoose dhexe ahaan. Haddii uu qofka dhallinyarada ahi u soo guuro Finland 14–16- sano jir, wuxuu ka qeybgali karaa kooxda u diyaarinta barashada dugsi hoose dhexe. Dhallinyarada da’adoodu dhaaftey xilligii ay waxbarashada dugsiga hoose dhexe waajibka ku aheyd waxay dalban karaan waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweyn bilowga- ama xilliga gabagabada waxbarashada ama waxay sameyn karaan qeyb waxbarashada ka mid ah.Sidoo kale waxbarashada aasaasiga ah waxaa ku gudo jira barista xirfada akhriska- iyo qoraalka.

Halkan ka sii akhriso:

Waxbarashada aasaasiga ah

linkkiTurun kaupunki:
Iskuulada ku yaala TurkuFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTurun kaupunki:
Turun iltalukioFinnish

Waxbarashada u diyaarinta barashada xirfadaha iyo barashada afka hooyo ee dadka dalka u soo guurey

Haddii uu yahay 17-sano qof da’adiisu ka yar tahay ama qof dhallinyaro ah oo aanan aqoonin afka finnishku, wuxuu marka hore bilaabayaa u diyaarinta waxbarashada. U diyaarinta waxbarashada wuxuu ku baranayaa koox yar ahaan afka finnishka iyo duruus kale muddo ilaa iyo sanad ah. Kooxaha u diyaarinta waxbarashada Turku waa dhowr iskuul uun,


Dhallinyarada asalkoodii hore ah dadka dalka u soo guurey wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan waxbarashadooda waxaad ka heleysaa ammatti-institiiga Turku.

Warbixinta ammatti-instituutiga Turku:
Lemminkäisenkatu 14–18 C
20520 Turku
Tel. 02 2633 4777

Iskuullada u tababaridda barashada xirfadaha

Waxbarashada aasaasiga ah ee xirfaduhu waxay kugu hogaamin karaan u tababaridda iskuullada xirfadaha. Waxbarashadaa waxaa laga dalbadaa dhinaca raad raaca (opintopolku) waxbarashada. Waxbarashadu waxay socotaa 0,5–1 sano baaxadeeduna waa 30–60 aqoon dhibcood. Hadafka u tababaridda waxbarashadu waa in la hagaajiyo fursadaha ardeyga si uu u helo waxbarashada- xidhiidhka ah. Xilligga waxbarashadu ay socoto waxaa lagu hagaajinayaa ardeyga- iyo xirfadda noloshiisa, xirfadda luqadiisa, inuu ka fikiro wuxuu baranayo uuna barbarto xirfaddo kala duduwan. Ardeyga waxaa loo sameynayaa qorshe aqoontiisa shakhsi ahaaneed si loo kobciyo (HOKS).

Ardeyda waxbarashadani ku jiraa waxay xaq u leeyihiin kaalmada waxbarashada ee caadiga ah iyo kaalmadda kharashka ku baxaya safarada iskuulka.

Waxbarashada u diyaarinta xirfadaha ee Turku waxaa diyaariya ammatti-instituutiga Turku iyo sidoo kale xarunta dhexe ee iskuullada dadka waaweyn ee Turku. Wixii warbixin dheeraad ah ee Turku iyo nawaaxigeeda diyaarinta iskuuladda xirfadaha ee tababaridda iskuullada waxaad ka heleysaa xubinta tusaha hagitaanka (Nivelvaiheopas).

Halkan ka sii akhriso:

Waxbarashada u diyaarinta iskuullada xirfadaha

linkkiTurun ammatti-instituutti:
Tabobarka aas aasiga ah ee u diyaarinaya dhalinyarada soo galootiga ahFinnish

Iskuullada xirfadaha

Waxbarashada aasaasiga ah ee xirfadaha waxaa lagu diyaariyaa machadyada xirfadaha iyo iskuul tababar ku barasho ah. Takhasusyadaasi waa kuwo ku saleysan waxbarashada aasaasiga ah, laakiin sidoo kalena waxoogaa ku saleysan takhasus dugsi sare ahaaneed. Waxbarashadu waa mid aad ugu dhow wax qabadka. Iskuulkaa u diyaarinaya goobta shaqada inta uu ardeygu waxbarashada ku jirana wuxuu ka shaqeynaya xirfadii uu baranayey wuxuuna baranayaa sidoo kale nolol maalmeedka shaqada.

Takhasusuka aasaasiga ah ee xirfad barashada baaxadeedu waa 180 osp (dhibco aqooneed) oo dhameyntiisu ay qaadato caadi ahaan saddex sanadood. Takhasuskaas xilliga lagu gudanayaa wey is bedbedashaa waxayna ku xidhan tahay marba sida uu ardeygu u gudanayo waxbarashada, aqoontiisa hore iyo khibradiisa shaqo. Aqoontiisa shaqo waxaa loogu aqoonsan karaa qeyb takhasusuka ka mid ah, taas oo soo gaabineysa mudadda waxbarashad. Takhasuska aasaasiga ah ee xirfaduhu waxay ardeyga siineysaa inuu xaq u yeesho sii wadashada waxbarashada dhamaan waxbarashada heerka sare oo dhan.

Turku waxbarashada heerka labaad ee iskuullada xirfadaha ee aasaasiga ahi waa iskugeyn todoba machad oo kala duduwan.

Halkan ka sii akhriso:

Iskuullada lgu barto xirfadaha

linkkiTurun kaupunki:
Iskuulada xirfadahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTurun kaupunki:
Turun ammatti-instituuttiFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Bershan | Carabi | Kurdish

Xarunta dhexe ee waxbrashada dadka waaweyn

Xarunta dhexe ee waxbrashada dadka waaweyn (AKK) waa xarun iskuul xirfadeed oo u khaas ah waxbarashada dadka waaweyn, kuwaas oo lagu baran karo xirfado waxbarsho oo kala duduwan. AKK:da Turku waxaa sidoo kale laga diyaarin karaa khaadasha ogolaanshaha shaqo nololeedka. AKK:da waxaa sidoo kale lagu bartaa waxbarashooyin luqada finnishka ah oo si khaas ah ugu wajahan dadka dalka u soo guurey.

AKK:da Turku laba goobood ayey ka howlgalaan, Artukainen ja Kärsämäki.

linkkiTurun aikuiskoulutuskeskus:
Xarunta tabobarida dadka waawayn ee TurkuFinnish

Dugsi sare

Turku waxaa ku yaala 10 dugsi sare oo maalintii ah iyo hal dugsi sare oo sida qaalibka ah gelinka dambe howlgala. Dugsiga sare gelinka dambe waxaa lagu diyaariyaa waxbarasho loo alkumey dadka dalka u soo guurey.

Dugsiga sare sidoo kale waxaa lagu diyaarin karaa ingiriisi ahaa haddii laga barto

takhasusuka-International Baccalaureate (IB) dugsiga sare ee Turku Normaalikoulu ama dugsiga sare ee caalamiga ah ee Turku.

Halkan ka sii akhriso:

Dugsisare

linkkiTurun kaupunki:
Dugsiyada sare ee Turku ku yaalaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTurun kaupunki:
Waxbarashada dugsiyada sareFinnish | Iswidish | Ingiriis

Waxbarashada sare

Turku waxaad ku diyaarin kartaa waxbarashada sare oo xirfado kala duduwan ah. Turku waxaa ku taala jaamacad, Akademiyada Åbo ee luqada iswidhishka iyo sidoo kale afar iskuul oo waxbarashada heerka sare ah, kuwaas oo uu mid ka mid ihi yahay af iswidhish. waxbarashada heerka sare intooda badan waxaa lagu bartaa af finnish. Inta ugu badan iskuulladan waxbarashada heerka sare waxay fidiyaan sidoo kale barashada afka ingiriisiga.

Jaamacadaha Turku waxay dadka dalka u soo guurey siiyaan adeegga hagidda/ tilmaamidda ama tusaaleynta, kaas oo u fidiya dadka dalka u soo guurey talosiin waxbarashada heerka sare ahiyo sidoo kale wixii su’aalo ah ee la xidhiidha shaqo nololeedka.

linkkiTurun yliopisto:
Turun yliopiston maahanmuuttajien ohjauspalveluFinnish | Ingiriis

linkkiTurun kaupunki:
OpiskelijakaupunkiFinnish | Iswidish | Ingiriis

Fursaha kale ee waxbarasho

Turku waxay leedahay fursado waxbarashooyin oo badan, kuwaas oo cid walba u furan. Waxbarashooyinkani inta badan waa lacag.

Jaamacada furan iyo waxbarashada sare ee furan waxaa lagu diyaarinayaa barashada duruusta sare. Wixii waxbarasho dheeraad ee Turku waxbarashada ay bixiso waxaad ka heleysaa avoinyliopisto.fi iyo avoinamk.fi -bogooda shabakada.

linkkiAvoin Yliopisto:
Jaamacada furan ee TurkuFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiAvoinamk.fi:
Jaamacada xirfadaha ee furan ee ku yaala TurkuFinnish | Ingiriis

Machadka shaqaalaha (työväenopisto) ee afka finnishka ah ee Turku, Åbo svenska Arbetarinstitut iyo Machadka bulshada ee (kansalaisopisto) Aurala waxay diyaariyaan barashada luqadaha finnishka iyo iswidhishka, laakiin waxaa sidoo kale suurtogal ah in laga barto laguna tababarto farshaxanka- iyo duruusta xirfadaha, qoob ka ciyaarka iyo jimicsiga, dhaqamada iyo taariikhda iyo sidoo kale teknikada.

Machadka shaqaalahu wuxuu sidoo kale u diyaariyaa dhalinyarada dadka dalka u soo guurey waxbarashada carbinta dhallinyarada, kuwa ay da’adoodu tahay 16–19-jir kuwaas oo ah kuwa aanan Finlad ka diyaarin karin waxbarashada heerka labaad.

linkkiTurun suomenkielinen työväenopisto:
Turun suomenkielinen työväenopistoFinnish | Ingiriis