Perhe Turussa

Qoyska Turku jooga

Boggan waxaa ku xusan warbixno ku saabsan adeegyada loogu talogaley qoysaska Turku.

Adeegyada loogu talogaley qoysaska carruurta leh ee magaaladda Turku oo la soo ururiyey ayaad halkan ka heleysaa:

linkkiTurun kaupunki:
LapsiperheetFinnish | Iswidish | Ingiriis

Wixii warbixin kale ah ee la xidhiidha mowduucaasana waxaad ka heleyssa boggan Qoyska.

Guurka

Wadankan Finland waxaa guur unki kara nin iyo naag ay da’adoodu ka weyn tahay 18- sano ama laba qof oo isku sinji ah.

Inta unkidda guurka ka horeysa waa in la dalbado baadhitaanka wixii ka hor istaagi kara guurka oo qoraal ah. Baadhitaankaa waxaa laga soo sameysataa xafiiska diiwaangelinta. Waxaad baadhitaankaas ka dalban kartaa meel kasta oo xafiiska diiwaan gelintu ku yaalo. Sidoo kale nikaaxa madaniga ahi wuxuu ka dhacdaa xafiiska diiwaangelinta.

Xafiiska diiwaangelinta ee Lounais-Suomi, waaxda Turku:
Aurakatu 8
20101 Turku
Tel. 029 553 9441

linkkiMaistraatti:
Isku meherinFinnish | Iswidish | Ingiriis

Halkan ka sii akhriso:

Guurka

Xanaanada korriinka iyo qoysaska

Qoysaska carruurta lihi dhibaatooyinka guurka iyo nolol wadaaga lamaanaha dhibaatooyinka la xidhiidha waxay caawimaad ka heleyaan korriinka- iyo xanaanada qoysaska. Waxay u adeegtaa qoysaska carruurta leh ee reer Turku, kuwa heysta caruurta da’adoodu u dhaxeyso 0- 18 sano jirka. Xanaanada la talinta qoysaska waxaad ka heleysaa caawimaad iyo kaalmo carruurta iyo dhallinyarta korriinka maskaxdooda iyo su’aalaha la xidhiidha waalidnimada.

Xanaanada qoysaska- iyo korriinka
Kurjenmäenkatu 6, dhismaha. 31
20700 Turku
Hagid, talosiin iyo ballan ka qabsasho (02) 262 6853
Maalmaha ay furan tahay Isniin - Jimce 08:15 - 15:30

linkkiTurun kaupunki:
Latalinta korinta caruurta iyo arrimaha qoyskaFinnish | Iswidish

Furriinka

Furriinka waxaa u dalban kara si wadar ah lamaanaha is qaba ama midkood ayaa dalban kara. Codsiga furriinka waxaa la geyn karaa ama loo diri karaa maxkamadda degmadda ee Varsinais- Suomi ga xafiiskeeda Turku boosto ahaan ama email ahaan.

Maxkamadda degmadda ee Varsinais- Suomi, xafiiska Turku:
Sairashuoneenkatu 2-4
20101 Turku
Telifoon (xidhiidhiye): 029 56 46200

linkkiOikeuslaitos:
Maxkamada raf-caanka ee Varsinais-SuomiFinnish | Iswidish

Markaad ka fikireysid furriin ee aad arrimahaagana caawimaad iyo talobixin uga baahan tahay, waxaad dalban kartaa dhexdhexaadiyaha arrimaha qoysaka:

Qof kasta oo qoyska ka tirsani wuu dalban karaa dhexdhexaadiyaha arrimaha qoyska marka ay qoyska ka jirto:

  • khatar furriin ahi
  • xilligii ka fikiridda
  • laga xaajoonayo qorsheynta waalidnimada ( heshiisyada waalidka uu ilmuhu la deganaanayo iyo siduu ilmuhu ula kulmayo waalidka) furriinka ka dib.

Dhexdhexaadinta arrimaha qoysaska Turku waxaa laga helaa xanaanooyinka qoyska- iyo korriinka iyo sioo kale Turku iyo Kaarina xaruntooda talosiinta arrimaha qoyska ee ururka kaniisadaha.

Xanaanada qoysaska- iyo korriinka
Kurjenmäenkatu 6, dhismaha. 31
20700 Turku
Hagid, talosiin iyo ballan ka qabsasho (02) 262 6853
Maalmaha ay furan tahay Isniin - Jimce 08:15 - 15:30

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Ururka kaniisadaha ee arrimaha qoyska
Eerikinkatu 1 A, dabaqa 3: aad. iyo dabaqa 5:aad. (Eerikinkatu iyo Multavierunkatu geeskooda)
20100 Turku
Tel; 040 341 7249
jimce-isniin saacadaha 9:00–11:00 tel

linkkiTurun kaupunki:
Dhex-dhexaadinta arimaha qoyska Finnish | Iswidish | Ingiriis

Haddii aad leedihiin caruur oo aad ku dambeysaan furriin, ballan ka qabsada ilaalinta carruurta. Ilaalada carruurta ayaa xaqiijineysa heshiiska deegaanka carruurta, daryeelkooda, xuquuqda la kulanka ilmaha iyo masaariifta carruurtaba.

Ballan ka qabsashada ilaaladda carruurta tel. (02) 2625 833

linkkiTurun kaupunki:
Kormeerayaasha caruurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Halkan ka sii akhriso:

Furriinka
Caruurta waalidiintoodu is-fureen

linkkiTurun ja Kaarinan seurakuntayhtymä:
Perheasian neuvottelukeskusFinnish | Iswidish

Xanaano maalmeedyada carruurta

Turku waxaa ku yaala xanaano maalmeedyo dhowr ah oo ay magaaladdu leedahay. Xanaano maalmeedyadu waxay furan yihiin 6.30–17.00 haddii loo baahdana 6.00–18.00. Xanaano maalmeedyada qaarkood sidoo kale waxay fidiyaa xanaaneyn galbihii- iyo maalmaha fasaxa ah (sabtida iyo axada). Magaaladda waxaa ku yaala hal xanaano maalmood oo had iyo jeerba shaqeeya. Xanaano maalmeedyada waxaa loo qeybiyaa marba cinwaankaaga kan ugu dhow.

Wixii warbixin dheeraad ah ee la xidhiidha xanaano maalmeedka iyo warbixinaha xanaano maalmeedyada waxaad ka heleysaa:

linkkiTurun kaupunki:
VarhaiskasvatusFinnish | Iswidish | Ingiriis

Turku waxaa sidoo kale ku yaala xanaano maalmeedyo si madax banaani ah loo leeyahay, kooxyo xanaano maalmeed, kuwaas oo looga dalbado si toos ah goobta xanaano maalmeedka.Turku waxaa ka howlgala xanaano maalmeed af faransiis ah l’Hexagone, mid af ingiriisi ah Wendy House iyo Daycare Daisy, mid af ruush ah Miska-talo iyo sidoo kale ruushka- iyo istooniyaanka buulka/ cufka luqada oo ah xanaano maalmeed madax banaan. Xanaano maalmeedka madaxa banaan waxaa laga dalban karaa adeegga seteliga.

linkkiTurun kaupunki:
Goobaha daryeelka ee dagmooyinkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Magaaladda qoysku wuu ka dalban karaa goob xanaano maalmeed, haddii uu qoysku cinwaankoodu yahay Turku. Foomka waa in aad buuxsatid ugu yaraan 4 bilood bilowga xanaanada ka hor. Haddii ay timaado baahi degdeg ah oo aad u baahan tahay inuu ilmahaagu helo xanaano maalmeed shaqo ama waxbarasho awgeed, si dhakhso ah uga dalbo boos xanaanada. Markaas xanaanada boos uga diyaarinteedu waxay qaadaneysaa laba todobaad.

linkkiTurun kaupunki:
Goobaha xadaanaha caruurta ee gaarka loo leeyahayFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dalbashada xanaanomaalmeedka:
Adeegga hagidda korriinka curdinka ah
Puolalankatu 5
20100 Turku
Talosiinta macmiilka, maalmaha shaqada 9.00–15.00.
Tel: 02 262 5610

Booska xanaano maalmeedka sidoo kale si elektarooni ah waa loo dalban karaa. Codsigu mudadda uu shaqeynayaa waa hal sano.

linkkiTurun kaupunki:
Turun kaupunki Arimaha la xidhiidha xadaanadaha caruurta ee internetka laga dhamaysan karo Finnish | Iswidish | Ingiriis

Halkan ka sii akhriso:

Xanaano maalmeed
Xanaaneynta ilmaha

Guri ku xanaaneynta ilmaha

Ilmahaaga sidoo kale waad ku xanaaneysan kartaa gurigga. Haddii aad xaq u leedahay kaalmadda guri ku haynta, taas oo aad ka dalban kartid Kelada. Codsiga sidoo kale waxaad ka sameysan kartaa shabakada internetka. Wixii warbixin ah ee dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga Kelada.

Kela Turku
Eerikinkatu 26
20100 Turku

Kela Skanssi (xafiiska Keladu wuxuu ku yaalaa barta adeeg wadareedka ee Monitoriga)
Suuqa ganacsiga Skanssi
Skanssinkatu 10.

Xafiisku wuxuu ku adeegaa uun ballan laga qabsado maalmaha shaqada.

Ballan la’aanta isniin- arbaca saacadaha 11–16 iyo khamiista saacadaha 12–16.

linkkiKela:
Kabitaanka ku daryeelada guriga Finnish | Iswidish | Ingiriis

Goobaha carruur ku ciyaarsiinta iyo howlaha kale ee carruurta

Turku waxaa laga fidiyaa howlo badan oo la siiyo carruuraha guryaha lagu hayo. Carruuruhu waxay tagi karaan iskuulada carruurtu ku ciyaaraan, barxadaha carruurtu ku ciyaaraan iyo xanaano maalmeedyo furan.

Iskuul ciyaareedka waxaa loogu talogaley caruurta da’adoodu tahay 3–5 -jiro, kuwaas oo ah kuwa aan u baahneyn maalinta oo dhan in la xanaaneeyo.

Ilmaha da’adiisu ay ka yar tahay da’adii iskuulka waxaa loo diyaariyaa howlo barqadii ay ku maararoobaan iyo sidoo kale goobo barxado ah oo carruurta lagu ciyaarsiiyo, kuwaas oo ay hagaan hagayaasha barxadda caruurta ku haya.

Kooxda xanaano maalmeedka furan carruurtu waxay la shaqeeyaan waalidkooda. Wixii warbixin dheeraad ah ee ku jira iyo lacagtoodaba waxaad ka heleysaa bogga magaaladda Turku.

linkkiTurun kaupunki:
Kerhot, leikkipuistotoiminta ja avoimet päiväkoditFinnish | Iswidish | Ingiriis