Suomen ja ruotsin kieli Turussa

Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Turku

Turku waxay fidisaa heerar waxbarasho oo ah afafka finnishka iyo iswidhishka. Wixii kale ee warbixin muhiim ah ee la xidhiidha mowduucan waxaad ka heleysaa boggan Afka finnishka iyo iswidhishka.

Fursadaha barashada finnishka ama iswidhishka ee Turku

Sida qaalibka ah iska diiwaangelinta koorsooyinka luqaduhu waa 2–8 todobaad ka hor inteynana koorsadu bilaabanin. Koorsooyinka qaarkood waa in la dalbado. Qeybo koorsooyinka ka mid ahna waxaa la iska diiwaangeliyaa shabakada internetka.

Xafiiska shaqada - iyomaareynta nolosha koorsooyinkiisa finnishka ama iswidhishka waxaa laga dalbadaa dhinaca xafiiska shaqada – iyo maareynta nolosha. Weydii wixii warbixin dheeraad ah xafiiska shaqada- iyo maareynta nolosha

Hooyooyinka guri joogta ah iyo dadka waayeelka ah ee Turku waxaa looga qorsheeyaa barashada afka finnishka ah machadka shaqaalaha(työväenopisto).

Waxaad sidoo kale iskaa u dalban kartaa barashada afafka finnishka ama iswidhishka. Waxbarashadaas qaarkood waa maalintoo dhan, qaarkoodna waa waxbarasho qaab ku maararow ah. Wixii warbixin dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga machadka.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Xafiiska shaqada iyo tab-nololeedka ee TurkuFinnish | Iswidish

linkkiTurun kristillinen opisto:
Tabobarida soogalootiga Finnish

linkkiPaasikivi-Opisto:
Duruusta loogu talo galay soogalootiga Finnish

linkkiTurun kaupunki:
Iskuulka luuqadaha ee työväenopistoFinnish

linkkiTurun kesäyliopisto:
Finnish for ForeignersFinnish | Ingiriis

linkkiTurun iltalukio:
Iltalukio maahanmuuttajilleFinnish

Halkan ka sii akhriso:

Barashada afafka finnishka ama iswidhishka ee dadka waaweyn

Intaa waxaa dheer jaalliyadaha iyo ururo kale oo qorsheeya kooxo barashada afka finnishka ah iyo kullamo sheekeysi ah.

Waxaad luqada finnishka sidoo kale iskaa uga baran kartaa shabakada:

Luqada Finnishka ee internetka ku jirta

Taqasusuka luqadda ee guud ahaaneed

Waxaad Turku ka diyaarin kartaa taqasusyada luqadaha guud ahaaneed ee luqada finnishka ama luqada iswidhishka. Bogga shabakada ee gudoonka waxbarashadu wuxuu leeyahay mishiin dalbasho, kaas oo aad ka hubin kartid goobahee iyo goorma ayaa la diyaarin karaa taqasuska.

linkkiOpetushallitus:
Xirfad dalbashoFinnish

Halkan ka sii akhriso:

Shahaadada aqoonta luqada oo sharciyeysan