Terveys Turussa

Caafimaadka Turku

Boggan waxaad ka heleysaa warbixinaha adeegyada caafimaadka ee Turku. Wxii kale ee warbixin muhiim ah ee la xidhiidha mowduucan waxaad ka heleysaa bogga Caafimaad.

Fayruska Korona COVID-19

Wararka fayruska Korona ka akhri bogga Fayruska Korona COVID-19.

linkkiTurun kaupunki:
Macluumaad ku saabsan fayruska KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Marxaladaha halista ah ee degdega ah waxaad wacdaa lumbarka la wacdo markey wax halis ahi kugu dhacdo ee 112.

Wac lumbarka halista loo wacdo tusaale ahaan xaaladaha shilalka ah ama haddii ay qof ku timaado xaalad jiro oo degdeg ah. Ha wicin lumbarka degdega ah, haddii aynan xaaladdu aheyn halis.

Heeganka

Goobtaada caafimaadka ayaa ah goobta aad marka ugu horeysaba la xidhiidheysid dhammaan xaaladaha jirooyinka oo dhan maalmaha shaqada isniin-jimce saacadaha 8.00–16.00. Baahidda daryeelka aad u baahan tahay inuu degdeg yahay iyo in kalena halkaas ayaa lagu qiimeynayaa, markaad la soo xidhiidhid goobtaada caafimaadka. Xaaladaha degdega ah isla maalintaas ayaa lagu siinayaa daryeelkooda.

La xidhiidh galbihii, habeenkii iyo maalmaha fasaxa ah (sabtida iyo axada) xaaladaha degdega ah oo dhan qeybta heeganka Turku iyo agagaarkeeda:

Savitehtaankatu 1 (Tyksin T-sairaala)
20520 Turku

Telifoonkaka xidhiidhiyaha ah ee talosiintuna waa telifoon lumbarkan: (02) 313 8800

linkkiTurun kaupunki:
Heeganka xarumaha daryeelka caafimaadka Finnish | Iswidish | Ingiriis

Dhibaatooyinka degdega ah ee la xidhiidha uurka iyo xaaladaha halista ahba la xidhiidh qeybta dhalmada ee cisbitaalka jaamacadda.

linkkiTYKS:
Qaybta dhalmadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Adeegyada caafimaadka ee Turku

Haddii ay degmadaadu tahay Turku, waxaad adeegsan kartaa adeegga caafimaadka ee dadweynaha ka dhexeeya. Adeegga caafimaadka ee dadweynaha ka dhexeeyaa waxay fidiyaan daryeelka caafimaadka xaafadaada, daryeelka ilkaha, xanaanooyinka hooyooyinka uurka leh iyo dhallaanka iyo cisbitaalo. Adeegyada caafimaadka ee dadweynaha ka dhexeeya haddii aanad xaq u laheyn, waxaad caawimaad ka dalban karaa goobaha dhakhaatiirta ee gaarka loo leeyahay.

Turku agagaarkeeda waxaa ka howlgala lix goobood oo daryeel caafimaadeed iyo labo xarumo adeeg iyo sidoo kale goob qaabilaadeed oo af iswidhish ah. Goobtaada daryeelka caafimaadka ayaa ah goobta aad marka ugu horeysa ka heleysid daryeel dhamaan xaaladahaaga caafimaad oo dhan. Goobta daryeelka caafimaadkaaga waxaa loo qeybiyaa gurigaaga cinwaankiisa iyo lumbarka boostadiisa, laakiin sidoo kale waad dooran kartaa goobtaada caafimaadka. Goobta daryeelka caafimaadka waxaa ka howlgala dhakhaatiir, kalkaalisooyin caafimaad iyo qaabilaadda kalkaaliyeyaal caafimaad oo sarsare.

Turku qaxooti ahaanta kuwa ku soo galey daryeelkooda caafimaadka marleyba ugu horeynta waxaa daryeela xafiiska dadka ajnabiga ah qaabilsan, halkaas oo sidoo kalena laagu sameeyo baadhitaanka caafimaadka ee dal soo gelista. Kuwa magangelyo doonka ahi waxay adeegga daryeelka caafimaadka ka helaan xarunta qaabilaadda soogaleytiga. Cisbitaalka magaaladda Turku wuxuu fidiyaa daryeel caafimaad oo khaas ah oo noocyo badan. Daryeelkaas waxa ka qeyb gali kara oo keliya qofkii dhakhtar ama kalkaaliso caafimaad oo sare u diro.

Dhammaan ballamaha kalkaalida caafimaadka ee sare goobteeda qaabilaada waa in ballan laga soo qabsado. Goobta daryeelka caafimaadku waxay furan tahay isniin-jimce saacadaha 8.00–16.00, iyo lumbarada ballamaha laga qabsado oo laga jawaabo isniin saacadaha 7.30–15.30, talaada-jimce saacadaha 8.00–15.30.

linkkiTurun kaupunki:
xarumaha daryeelka caafimaadka Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTurun kaupunki:
Balan ku qabsashada telefoonkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTurun kaupunki:
Adeegga caafimaadka ee elektorooniga ah Finnish | Iswidish

linkkiTurun kaupunki:
Cusbitaalka magaalada TurkuFinnish

linkkiTurun kaupunki:
afiiska dadka dalka u soo guurey ee daryeelka caafimaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Kalkaalisadda sare ee iskuulka iyo waxbarashada

Kalkaalisada caafimaadku waxay ka adeegtaa iskuullada wixii la xidhiidha caafimaadka maskaxda iyo jidh ahaaneedba. Kalkaalisada caafimaadku waxay lacag la’aan ugu adeegtaa dhamaan iskuullada hoose dhexe oo dhan.

Kalkaalisadda caafimaadka ee iskuulladu waxay u adeegaan dhamaan iskuullada ku yaala magaaladda Turku iyo machadyada oo dhan ardeyda dhigata iyadoon loo eegeynin in uu cinwaankoodu yahay Turku iyo in kale. Iskuullada xirfadaha iyo dugsiyada sare ardeyda dhigata waxay ugu horeyntii ka heleyaan adeegga ay u baahan yihiin machadka ay markaas dhiganayaan. Ardeyda iskuullada xirfadaha dhigataa waxay daryeelka kalkaalisada caafimaadka ka heleyaan goobta caafimaadka ee loo qoondeeyey. Ardeyda jaamacadaha dhigata caafimaadkooda waxaa lagu hirgeliyaa YTHS: ka.

linkkiTurun kaupunki:
Daryeeka caafimaadka ee iskooladaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiYlioppilaiden terveydenhoitosäätiö:
YTHS TurkuFinnish | Iswidish | Ingiriis

Adeegyada caafimaadka ee gaarka loo leeyahay

Haddii aanad xaq u laheyn in aad isticmaasho adeegyada daryeelka caafimaadka ee Turku, waxaad caawimaad ka dalban kartaa goobta caafimaadka dhakhaatiirta ee gaarka loo leeyahay. Goobta dhakhaatiirta ee sida gaarka ah loo leeyahay. Dhakhaatiirta sida gaarka ah loo leeyahay waa in aad adigu iska bixisid kharashka ku baxaya.Turku waxaa ku yaala goobo dhowr ah oo dhakhaatiir gaar loo leeyahay ah. Dhakhaatiirta gaarka loo leeyahay waxaad ka raadsan kartaa mishiinka raadinta ee internetka ama adeegga

linkkiSuomen lääkäriliitto:
Dhakhtar raadin Finnish

Halkan ka sii akhriso:

Adeegyada caafimaadka ee Finland

Caafimaadka caruurta

Ilmuhu markuu kaa xanuunsado la xidhiidh marka hore goobta daryeelka caafimaadkaaga ama goobta dhakhaatiirta ee gaarka loo leeyahay, si uu dhakhtarku u qiimeeyo xaaladda una sii gudbiyo baadhitaano kale haddii loo baahdo. Goobaha caafimaadku waxay furan yihiin isniin–jimce saacadaha 8.00–16.00.

linkkiTurun kaupunki:
xarumaha daryeelka caafimaadka Finnish | Iswidish | Ingiriis

Xanaanooyinka hooyooyinka uurka leh iyo dhallaanku waxay u adeegaan dhammaan qoysaska carruurta leh carruurta arrimahooda caafimaadka la xidhiidha oo dhan. Xanaanada hooyada uurka leh iyo dhallaanku waxay sugaan korriinka iyo caafimaadkooda wanaagsan. Carruurtu waxay si joogto ah ula xidhiidhaan xanaanooyinka hooyada uurka leh iyo dhallaanka markey dhashaan ilaa intey iskuulka bilaabayaan. Markaas ka dibna waxaa daryeelka caafimaadka ee ay u baahan yihiin looga fidinayaa iskuulka.

Xanaanooyinka hooyooyinka uurka leh iyo dhallanka adeegoodu qoysaska waa u bilaash.

Xanaanooyinka hooyooyinka uurka leh iyo dhallaanka lumbarka adeegga- iyo ballan ka qabsashada ee ka dhexeeyaa 02 266 2223

Lumbarkaasi wuxuu shaqeeyaa maalmaha shaqada isniin-khamiis saacadaha 8-15 iyo jimce saacadaha 8-13.30.

Lumbarkaas adeegga ayaad kh xallisan kartaa arrimahaaga ballan ka qabsan kartaa sidoo kale talo iyo tusaale weydiisan kartaa.

linkkiTurun kaupunki:
Lastenneuvola Finnish | Iswidish | Ingiriis

Halkan ka sii akhriso:

Caafimaadka Ilmaha

Daryeelka caafimaadka ilkaha

Daryeelka caafimaadka afku waxay daryeelaan dadkareer Turku caafimaadkooda ilkaha iyo afka. Daryeelka caafimaadka afka iyo ilkaha waxaa laga bixiyaa 14 goobood oo caafimaadka ilkaha iyo afka lagu daryeelo. Goobahaas daryeelku waxay ku dhex yaalaan inta badan goobaha caafimaadka. Wixii da’adoodu ka yar tahay da’ada iskuulka daryeelka ilkahooda waxaad warbixinta ka heleysaa xanaanada dhallaanka. Carruurta da’adoodu iskuulka gaadhey daryeelka caafimaadkooda ilkaha waxaa looga diyaariyaa iskuulkaa.

Waxaad daryeelka caafimaadka ilkaha kula xaajoon kartaa adigoo ballan ka qabsada adeegga elektarooniga ah, telifoon ama farriin ahaan. Adeegga elektarooniga ah hadda in muddo ah ballan lagama qabsan karo ballanta marka ugu horeysa.

Ballan qabsashada daryeelka caafimaadka ilkaha:
tel. 02 266 0644, maalmahashaqada saacadaha 8.00 - 15.30
sabti kasta 040 654 1255, saacadaha 8.00 - 13.00

linkkiTurun kaupunki:
Suun terveydenhuollon ajanvarausFinnish | Iswidish | Ingiriis

Xilliyada kale la xidhiidh goobta heeganka ee magaaladda Turku iyo agagaarkeeda si aad u hesho daryeel- hagitaan:

Heeganka Qaabilaadda ee daryeelka caafimaadka afka
(TYKS T-sairaala)
Savitehtaankatu 1
Turku
Tel. (02) 313 8800

linkkiTurun kaupunki:
Heeganka xarunta daryeelka caafimaadka afkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Sidoo kale Turku waxaa ku yaala dhakhaatiir caafimaadka ilkaha ah oo gaar loo leeyahay. Dhakhaatiirta ilkaha ee sida gaarka ah loo leeyahay waad tagi kartaa,xataa adigoon xaq u laheyn adeegyada daryeelka caafimaadka ilkaha. Dhakhaatiirta ilkaha ee sida gaarka ah loo leeyahay waxaad warbixintooda ka heli kartaa mishiin dalabkainternetka ama- adeegga

linkkiSuomen hammaslääkäriliitto:
Raadi dhakhtarka ilkaha Finnish

Halkan ka sii akhriso:

Daryeelka ilkaha

Caafimaadka maskaxda

Turku goobtaada caafimaadka ayaa ah goobta ugu horeysa ee aad kala xidhiidheysid dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda. Goobta caafimaadkaaga ayaa ka masuul ah in ay daryeesho dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda iyo ka hortagaba, iney dareemaan calaamada sidoo kalena ay daryeelaan dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ee caadiga ah iyo kuwa dhimirkaba sida isku buuqista, argagaxa gariirka leh iyo dhibaatooyinka noloshaba .Adeegyada caafimaadka maskaxda waxaa kale oo laga bixiyaa sida xanaanooyinka hooyooyinka uurka lehiyo dhallaanka, kalkaasida sare ee iskuullada, adeegga shaqaalaha arrimaha bulshada iyo guri ku daryeelidda waayeelka.

linkkiTurun kaupunki:
Adeega daryeelka dhimirka ee Turku Finnish | Iswidish

Halkan ka sii akhriso:

Caafimaadka maskaxda

Caafimaadka galmadda

Goobaha caafimaadka dhakhaatiirtooda guud ayaad ka qabsan kartaa ballan badhitaanada caafimaadka xubnaha dhalmada ee dumarka ama xubnaha taranka ee raggaba.Waxaad sidoo kale ballan ka qabsan kartaa dhakhtarka, haddii aad u baahan tahay in laguu qoro waxyaalaha uurka la isaga ilaaliyo ama aad ka fikireysid in aad ilmo iska soo disho/rido.

Xanaanadda ka hortagga dhalmadu waxay u adeegtaa wixii 25-jir ka yar ee reer Turku ah. Intaa wixii ka weyni waxay la xidhiidhi karaan dhakhtarka xanaanada ka hortagga dhalmada, kalkaalisada caafimaadka ama inuu soo gudbiyo shaqaalaha arrimaha bulshadu.Xanaanadaka hor tagaa dhalmada sidoo kale waad la xidhiidhi kartaa, haddii aad ka fikireysid in aad uurka iska soo ridid. Xanaanaddaka hortagga dhalmadu waxay ku taalaa Xarunta weyn ee goobta caafimaadka Mäntymäki.

linkkiTurun kaupunki:
Xarunta latalinta ku saabsan qaababka uurka iyo cudurada galmada ku faafa looga hor tagoFinnish | Iswidish | Ingiriis

Haddii aad ka shikisan tahay, in aad qabto cudurada galmadalagu kala qaado, la xidhiidh goobta caafimaadka ee xaafadaada.

linkkiTurun kaupunki:
xarumaha daryeelka caafimaadka Finnish | Iswidish | Ingiriis

Halkan ka sii akhriso:

Caafimaadka galmadda

Markaad uur leedahay

Markaad og tahay inaad uur leedahay, la xidhiidh xanaanada hooyooyinka uurka leh. Xanaanadaadu waxay u qoondeysan tahay cinwaanka gurigaaga. Xanaanada hooyada uurka lihi waxay kuu fidineysaa qaabilaadda kullamada kalkaalisooyinka caafimaadka iyo dhakhaatiirta sidoo kale kombiyuutaradda- iyo kuwa lagu baadhayo caafimaadka ilmaha uurka ku jira.

Lumbarka sida wadarta ah ugu adeegga xanaanooyinku waa 02 266 2223.

Halkaas ayaa ballanta ugu horeysa laga qabsadaa markaad xanaanada tagtidna waxaad ka heli doontaa wixii hagitaan aad u baahato.

linkkiTurun kaupunki:
Adeegga daryeelka dhallaanka Finnish | Iswidish | Ingiriis

Kaalmooyinka-Kelada si aad u heshid waa in kullanka xanaanadahooyooyinkauurka leh ee ugu horeeyaa uu ahaado inta ka horeysa markuu uurkaagu yahay 16 todobaad ela-etuuksien saamiseksi.

Adeegyadani waa bilaash. Ka akhriso kaalmooyinka Kela ay siiso qoyska bogga InfoFinlandi Kaalmaynta hooyada uurka leh

Dhalmada Turku iyo nawaaxigeeda waxaa lagu daryeelaa cisbitaalka dhexe ee jaamacadda Turku, TYKSi.

linkkiTYKS:
Qaybta dhalmadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Halkan ka sii akhriso:

Uurka iyo dhalmada

linkkiTurun kaupunki:
Wakhtiga uurka iyo dhalmada Finnish | Iswidish | Ingiriis

Xuquuqda bukaanka

Haddii aad dareemeysid in si khaldan laguula dhaqmey adigoo ka daneysanaya goobtaada caafimaadka, isku dey marka hore inaad ka xallisid goobtaada caafimaadka. Haddii arrintu ay halkaas ka xalismi weydo waxaad la xidhiidheysaa qareen bukaanka u adeegga.

linkkiTurun kaupunki:
Qofka macluumaadka bukaanka Finnish | Iswidish

Kaalmooyinka markaad jiran tahay

Haddii aad ka tirsan tahay giraanta caymiska caafimaadka, waxaad ka dalban kartaa Kelada lacagta maalmaha aad xanuunsan tahay/ jiran tahay inta adiga kugu soo aadeysa mooyee inta kale.

linkkiKela:
Lacagta maalinlaha ah ee qofka xanuunsan Finnish | Iswidish | Ingiriis

Halkan ka sii akhriso:

Kaalmada mudadda aad jiran tahay

Adeegyada naafada la siiyo

Dadka naafada ahi waxay xaq u leeyihiin adeegyo iyo taageerooyin deegaanka ah si ay u dabartaan nolol maalmeedka howlaha la xidhiidha. Adeegyada loo baahan yahay iyo taageerooyinka deegaanka ee sahlaaya nolol maalmeedka waxaa loo qofka loo dajiyaa qorshaha adeegga. Qorshahaas adeegga waxaa dejiya shaqaalaha arrimaha bulshada ee xafiiska naafada oo uu weheliyo qofka naafada ah laftiisa iyo haddii loo baahdo qofka naafada ah masuulkiisa ama qofkiisa.

Adeegga naafada taageerooyinka ama adeegyada khuseeya foomka codsigooda waxaa loo diyaariyaa qoraal ahaan. Foomka waxaa lagu lifaaqaa dhakhtarka xaafadaaddu cadeynta qoraalka ah ee uu qoro iyo sidoo kale haddii loo baahdo qoraalo ay khubaro kale qoraan iyo cadeymo kaleba.

Warbixinta xafiiska dadka naafada ah:
Peltolantie 3
20720 Turku

linkkiTurun kaupunki:
Macluumaadka adeegyada dadka laxaadka la'Finnish | Iswidish

Magaaladda waxaa laga helaa kaalmooyin iyo adeegyo badan oo kala duduwan looguna talogalay carruurta iyo dhallinyarada kaalmada khaaska ah u baahan iyo sidoo kale qoysaskoodaba. Xanaano maalmeedka iyo iskuulladaba waxaa loogu qorsheeyaa kaalmooyin iyo dib u carbin carruurta baahidooda waafaqsan. Turku waxaa ku yaala iskuulo khaas ah oo loogu talogaley carruuraha u baahan kaalmooyinka khaaska ah. Kaalmadaas si uu u helo ilmahu waxaa xaaladiisa lagu sameeyaa qiimeyn loona dejiyaa qorshe, kaas oo uu ku helayo kaalmada uu u baahan yahay iyo sida waxbarashadiisa loogu qorsheynayo.

Dadka waaweyn iyo dadka ku dhasha jirooyinka ama naafada ahna waxaa loo qorsheeyey howlo maalmeed- iyo shaqooyin, kuwaas oo lagu hirgeliyo xarumaha howlaha waxqabadka ee ay magaaladdu leedahay ama adeeg keenis ahaan. Ka kaalmeynta howlaha waxqabadka iyo ka kaalmeynta shaqooyinka waxaa lagu hirgeliyaa goobaha shaqada iyadoo la siinayo kaalmadda shaqo u tababaridda.

Naafada, xanuunada mudadda dheer ama isticmaalka qalabka la gargaarsado kama hor istaagayaan in uu qofku sameeyo wax kasta oo uu ku maararoobayo, sababtaas ayey magaaladdu u qorsheysey sidoo kale goobo jimicsi- iyo howlo dhaqameedyo ku haboon da’a kasta, iyo kuwa kaalmadda khaaska ah u baahanba.

Dadka naafada ah adeegyada ku wajahan ee magaaladda oo la ururiey:

linkkiTurun kaupunki:
Vammaisten palvelut TurussaFinnish | Iswidish

Halkan ka sii akhriso:

Dadka naafada ah
Ilmaha naafada aha

Markaad qofkaaga gurigga ku haysatid

Haddii uugurigga kuu joogo qofkaagii oo waayeel ah, jiran ama naafa ahi, xaq waxaad u leedahay kaalmada qofka qofkiisa gurigga ku haysta.

Haddii uu qofkaaga aad gurigga ku heysaa ka yar yahay 65-jir, kaalmada waxaad ka dalban kartaa xafiiska arrimaha bulshada ee naafada qaabilsan. Warbixinta waxaad ka heleysaa bogga magaaladda Turku.

Haddii uu qofkaaga aad gurigga ku heysaa ka weyn yahay 65-jir, kaalmada waxaad ka dalban kartaa waaxda arrimaha bulshada ee adeegga dadka waayeelka ah. Warbixinta waxaad ka heleysaa bogga magaaladda Turku.

Foomka dalbo kaalmada, kaas oo aad ka heleysid bogga magaalada Turku.

Halkan ka sii akhriso:

Kaalmada dhaqaale ee dadka naafada ah

linkkiTurun kaupunki:
Adeegyada dadka waa wayn ee shaqada sooshiyaalka Finnish

linkkiTurun kaupunki:
VammaispalvelutFinnish | Iswidish