U gudub macluumaadka ku jira
Terveys Turussa

Caafimaadka Turku

Waa la daabacay11.08.2022

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Boggan waxaa ku jira warbixinaha adeegyada caafimaadka ee Turku. Warbixino kale oo muhiim ah oo mowduucaas la xidhiidha waxaad ka heleysaa boggan Caafimaad .

Feyraska koronaha COVID-19

Halkan ka akhriso feyraska koronaha boggan Fayruska Korona COVID-19.

Xaaladaha gargaarka degdega ee degdega ah wac lambarka gargaarka degdega ah 112.

Wac lambarka gargaarka degdega ah tusaale ahaan xaaladaha shilalka ee halista ah ama haddii uu qabto xanuun halis ah. Ha wacan lambarka gargaarka degdega ah, haddii arrintu aynan xaalad halis ahi jirin.

Heeganka

Goobtaad caafimaadu waa goobta daryeelkaaga ugu horeysa dhammaan xaaladaha jirooyinka ah maalmaha shaqada isniin-jimce saacadaha u dhexeeya 8.00–16.00. Baahidda daryeelka iyo degdegnimada waxaa la qiimeynayaa, markaad la xidhiidheysid goobtaada caafimaadka. Xaaladaha degdega ah daryeelka waxaa la bixinayaa isla maalintaasba.

Goobaha caafimaadka Turku lambarka ballan qabsashada ee ay wadaagaan (02) 266 1130 oo kuu adeegaya isniin- jimce saacadaha u dhexeeya 8.00–14.00.

Goobta caafimaadka ee Pansio waxay leedahay telefoon ballan qabsasho oo u gaar ah (02) 266 1031 oo adeegaya isniin-jimce saacadaha u dhexeeya 8.00–15.00.

La xidhiidh galbihii, habeenkii iyo dhammaadyada todobaadka (sabtida iyo axada) xaaladaha degdega ah heeganka wadar ahaaneed ee Turku iyo nawaaxigeeda:

Dhibaatooyinka degdega ah ee uurka la xidhiidha iyo xaaladaha degdega ah la xidhiidh cisbitaalka jaamacadda (Tyksi) qeybtiis dhalmada.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaIsbitaalka dhexe ee Jaamacadda Turku

Qaybta dhalmada

Adeegyada caafimaadka Turku

Haddii ay degmadaadu tahay Turku, waxaad isticmaali kartaa adeegyada caafimaadka ee dadweynaha ka dhexeeya. Adeegyada caafimaadka ee dadweynaha ka dhexeeya waxaa kuu fidinaya goobaha caafimaadka, goobaha caafimaadka ilkaha, xanaanooyinka dhallaanka iyo hooyooyinka iyo cisbitaalada. Haddii aanad xaq u lahayn inaad isticmaashid daryeelka caafimaadka ee dadweynha ka dhexeeya, waxaad caawimaad ka dalban kartaa goobaha dhakhaatiirtu gaarka u leeyihiin.

Turku waxaa ka howlgala lix boogood oo goobaha caafimaadka ah iyo sidoo kale goob lagu qaabilo luqada iswidhishka kuqa ku hadla. Goobtaada caafimaadku waa goobta ugu horeysa ee aad xaaladaha caafimaadkaaga ula xidhiidheysid. Goobtaada caafimaadka waxaa laguugu cayimayaa cinwaanka gurigaaga lambarka boostadiisu sida uu dhigayo, laakiin sidoo kale waad dooran kartaa goobtaada caafimaadka. Goobtaada caafimaadka waxaa ka howlgala dhakhaatiir, kalkaalisooyin, kalkaalisooyin sare oo qaabila.

Qaxooti ahaan Turku kuwa ku soo galay adeegyada caafimaadkooda waxaa koleyba marka hore ay kala xihdiidhayaan xafiiska dadka dalka u soo guurey, halkaas oo lagu sameeyo sidoo kale baadhitaanka caafimaadka ee dal soo gelidda. Dadka magangelyo doonka ah waxay adeegyada caafimaadka ka helayaan xerada qaabilaadda ama kaamka. Magaaladda Turku cisbitaalkeedu wuxuu reer Turku u fidiyaa daryeel caafimaad oo khaas ah oo qeybo badan oo khaas ah leh. Daryeelkaa waxaa sida badan lagu heli karaa iyadoo dhakhtar ama kalkaaliso sare oo caafimaad ku soo gudbiyaan.

Dhammaan xilliyada qaabilaada kalkaalisooyinka sare waa horey ballan looga soo qabsado. Goobaha caafimaadku waxay furan yihiin isniin- jimce saacadaha u dhexeeya 8.00–16.00. Turku goobaheeda caafimaadka lambarkooda ballan qabsasho ee ka dhexeeya waa (02) 266 1130 wuxuuna adeegaa isniin – jimce saacadaha u dhexeeya 8.00–14.00.

Iskuulka- iyo daryeelka caafimaadka ardeyda

Daryeelka caafimaadka iskuulada ayaa u adeegga adeegga muuqaal ahaan iyo maskax ahaanba caafimaadkooda su’aalaha la xidhiidha. Daryeelka caafimaadka iskuulku waa u lacag la’aan dhammaan waxbarashada aasaasiga ah ardeyda dhigata.

Daryeelka caafimaadka ardeyda adeegyadoodu waxay u furan yihiin dhammaan magaaladda Turku machadyada waxbarashada ee ku yaala ardeydooda kumana xidhna degmada uu ardeygu ka tirsan yahay. Iskuuladda xirfadaha iyo dugsiyada sare ardeyda dhigata adeegyadoodu sida qaalibka ah waxay ku yaalaan machadyadooda. Iskuulada xirfadaha ee sare iyo jaamacadaha daryeelka caafimaadka waxaa ardeyda u fidiya YTHS:ga.

Adeegyada caafimaadka ee gaarka loo leeyahay

Haddii aanad xaq u lahayn inaad isticmaashid adeegyada caafimaadka ee dadweynaha ka dhexeeya Turku, waxaad ka dalban kartaa caawimaad goobaha dhakhaatiirta ee gaarka loo leeyahay. Goobaha dhakhaatiirta ee sida gaarka ah loo leeyahay. Goobaha dhakhaatiirta ee sida gaarka ah loo leeyahay waa inaad iska bixisid dhammaan kharashkooda oo dhan adigu.

Turku waxaa ku yaalo dhowr goobood oo dhakhaatiirta gaarka loo leeyahay ah. Waxaad ka raadsan kartaa dhakhaatiirta gaarka loo leeyahay internetka inaad ku qortid khaanada raadinta ama etsilääkäri.fi - adeegga ah.

Halkan ka sii akhriso:

Adeegyada caafimaadka ee Finland

Caafimaadka ilmaha

Ilmuhu marka uu jirado la xidhiidh goobtaada caafimaadka ama goobaha dhakhaatiirtu sida gaarka ah u leeyihiin, halkaas oo uu dhakhtarku ku qiimeynayo xaaladda uuna u qoroya haddii loo baahdo baadhiitaan in loo sii wado gudbinaya. Goobaha caafimaadku waxay furan yihiin isniin- jimce saacadaha u dhexeeya 8.00–16.00.

Adeegyada xanaanada dhallinyaradu waxay u adeegaan dhammaan carruurta caafimaadkooda arrimaha la xidhiidha. Xanaanada dhallaanka hadafkoodu waa in la sugo ilmaha kobocooda iyo caafimaadkooda wanaagsa. Ilmuhu waxay booqdaan xanaanada dhallaanka inay si joogto ah baadhitaanadooda markay dhashaan ilaa iyo inta uu ilmuhu iskuul ka gaadhayo. Markaas ka dib iskuulada iyo daryeelka caafimaadk ayaa ugu fidiya daryeelka caafimaadka iskuulka.

Adeegyada xanaanada dhallaanku qoyska waxay u yihii lacag la’aan

Xanaanada dhallaanka ee Turku waxay leeyihiin telefoon lambar oo ka dhexeeya oo ballan qabsashada ah- iyo lambarka adeega 02 266 2223

Lambarada adeegu waxay kuu adeegayaan maalmaha shaqada isniin-khamiis saacadaha u dhexeeya 8–15 iyo jimcaha saacadaha u dhexeeya 8–13.30.

Dhinaca lambarka adeegga waxaad ka xallin kartaa ballan qabsashada iyo sidoo kale inaad hesho la talin iyo hagitaan.

Qoysaska carruurta leh waxaa looga jeedaa badhanka- caawimaad codsashada wayna fududahay kanaalka la xidhiidhida elektarooniga ah, kaas oo dhinaciisa qoysaska carruurta lihi ay ka heleyaan taageero iyo hagitaan caawimaadda saxda ah dhinaceeda. Caawimaada waxaa lagu codsan karaa macag la’aan. Dhinaca adeegga ballan lagama qabsan karo.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTurun kaupunki

Pyydä apua

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTurun kaupunki

Lastenneuvola

Halkan ka sii akhriso:

Caafimaadka Ilmaha

Daryeelka caafimaadka ilkaha

Daryeelka caafimaadka afku waxay daryeelayaan caafimaadka ilkaha ama afka ee reer Turku. Ilkaha iyo caafimaadka daryeelkooda waxaa laga bixiyaa 14 goobood oo caafimaadka ilkaha ah Goobaha daryeelku waxay ku yaalaan intooda badani waxay ku yaalaan goobaha caafimaadka ah dhexdooda. Carruurta da’adoodu ka yar tahay da’ada iskuulka daryeelka ilkahooda waxaad ka heleysaa warbixinaha dheeraadka ah xanaanada dhallaanka. Carruurta da’adoodu tahay iskuuleyda daryeelkooda caafimaadka ilkaha waxaa looga diyaariyaa iskuulka dhinaciisa.

Waxaad kala macaamili kartaa ballan qabsashada daryeelka caafimaadka ilkaha oo elektarooni ah dhinaca adeegga la macaamilka, telefoon ahaan ama farriin ahaan. Adeegga la macaamilka elektarooniga ah hadda weli lagama qabsan karo ballanta ugu horeysa ee cusub.

Xilliyada kale la xidhiidh hagitaanka-iyo daryeelka heeganka wadar ahaaneed ee Turku iyo nawaaxigeeda helitaankooda.

Qaabilaada heeganka daryeelka caafimaadka afka
(TYKS T-sairaala)
Savitehtaankatu 1
Turku
Tel. (02) 313 8800

Mielenterveys- ja päihdetiimi

Mielenterveys- ja päihdetiimi antaa tukea ja hoitoa mielenterveys- ja päihdeongelmiin.
Yhteydenotot puhelimella numeroon 040 708 5905 (arkisin kello 8.30–15.30). Henkilökunta vastaa puheluihin asiakastyön ohessa ja eikä siksi välttämättä voi vastata heti.

Akuutti- ja kriisitilanteissa ota yhteyttä omalle terveysasemallesi tai päivystykseen.

Puhelin: 040 708 5905 / (02) 330 000
Aukioloajat: ma-pe 08.30–15.30

A-klinikkaan voi myös ottaa suoraan yhteyttä. Turun A-klinikka tarjoaa myös avohoitoa riippuvuusongelmissa.

Turun A-klinikka
Ajurinkatu 2, 2. krs
20100 Turku
puh. 040 1368 126 (neuvonta ja ajanvaraus)

Terveysneuvonta Milli on matalan kynnyksen maksuton asioimispaikka suonensisäisiä huumeita käyttäville sekä heidän läheisilleen.

Terveysneuvontapiste Milli
Aninkaistenkatu 10
Turku
Aukioloajat: ma ja to klo 12–18, pe klo 12–16
Puh (02) 266 2470

Turku waxaa sidoo kale ku yaala goobo badan oo dhakhaatiirta ilkaha ee gaarka loo leeyahay. Dhakhaatiirta gaarka loo leeyahay waxaad tagi kartaa, xataa haddii aadan adigu xaq u lahayn adeegyada daryeelka caafimaadka ee dadweynaha ka dhexeeya. Waxaad dalban kartaa dhakhaatiirta gaarka loo leeyahay internetka khaanada raadinta ama etsi hammaslaakari.fi-adeegooda.

Halkan ka sii akhriso:

Daryeelka ilkaha

Caafimaadka maskaxda- iyo dhibaatooyinka maandooriyaha

Turku waxay leedahay goob caafimaad oo marka walba marka ugu horeysa u ah goobta daryeelka dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda. Goobaha caafimaadka masuuliyadeedu waa in ay daryeelaan dhibaatooyinka daryeelka caafimaadka maskaxda ka hortagooda, aqoonsadaan calaamadaha iyo sidoo kale kuwa caadiga ah iyo jirooyinka sahaalaha ah ee dhimirka sida isku buuqidda, khalkhalka cabsida iyo xaaladaha dhibaatooyinka nolosha.

Baraha xafiisyada ee goobaha caafimaadka waxaad ka heleysaa bogga magaaladda waxaana loo qeybiyey kooxaha da’adu sida ay dhigayaan. Adeegyada caafimaadka maskaxda waxaa la siinayaa oo intaa dheer meelaha kale ee xanaanooyinka dhallaanka, daryeelka caafimaadka iskuulka iyo guri ku daryeelidda dadka waayeelka ah.

Carruurta iyo dhallinyarada dhibaatooyinkeeda caafimaadka maskaxda waxaa lala xidhiidhayaa xanaanooyinka dhallaanka, daryeelka caafimaadka ama goobtaada caafimaadka ee xaafadaada. Haddii dhakhtarkaagu uu qiimeeyo ilmaha ama dhallinyaradu daryeelka caafimaadka ee khaaska ah ee uu u baahan yahay, wuxuuna sameynayaa inuu u gudbiyo daryeelka caafimaadka sare khaaska ah ee dhimirka.

Talooyinka iyo caawimaada waxaad sidoo kale ka heleysaa baraha adeegyada ee Palmiko. uma baahnid ballan qabsasho ama inaad gudbin hesho. Palmikko waxaa lagula xidhiidhi karaa telefoon ahaan ama goobta inaad timaadid. Adeegga waxaa loogu talogalay dadka da’adoodu qaan gaadhka ah ee reer Turku, da’adaa xadka ka weyn ma jirto. Adeeggu waa lacag la’aan.

Caafimaadka maskaxda- iyo adeegyada maandooriyaha bartooda adeegga ee sida sahlan loo heli karo ee Palmikko waxay furan tahay maalmaha shaqada saacadaha u dhexeeya 10–14. Waxayna ku taalaa Varissuo cinwaankeeduna waa Kousankatu 1, dabaqa 2. aad. Barta adeegga telefoon lambarkoodu waa 040 708 5905 waxayna furan yihiin saacadaha u dhexeeya 10–15.30.

Dhibaatooyinka maandooriyaha

Caafimaadka maskaxda- iyo kooxda maandooriyaha

Caafimaadka maskaxda- iyo kooxda maandooriyaha ayaa siinaya taageerada iyo daryeelka caafimaadka maskaxda- iyo dhibaatooyinka maandooriyaha.

La xidhiidhka telefoon lambarka lagu sameynayo waa 040 708 5905 (maalmaha shaqada saacadaha u dhexeeya 8.30–15.30). Shaqaaluhu waxay ka jawaabayaan telefoonada shaqada macaamiisha weheliya sababtaas awgeedayaana dhici karta in aynan si dhakhsa ah uga jawaabin.

Xaaladaha cusub- iyo xaaladaha dhibaatada ah la xidhiidh goobtaada caafimaadka ama heeganka.

A-klinikka ayaad sidoo kale si toos ah ula soo xidhiidhi kartaa. Turku A-klinikka waxay kuu fidinayaan sidoo kale daryeel furan oo dhibaatooyinka la qabatinka ah.

La talinta caafimaadka Milli waa meel si sahlan oo lacag la’aan ay uga daneysan karaan kuwa daroogada xididka la isaga duro isticmaala iyo sidoo kale ehelkooda.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTurun A-klinikkatoimi

Turun A-klinikka

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTurun kaupunki

Terveysneuvontapiste Milli

Halkan ka sii akhriso:

Caafimaadka maskaxda

Päihdeongelmat

Caafimaadka galmada

Dhakhaatiirta sare ee goobaha caafimaadka waxaad ballan ka qabsan kartaa dhakhaatiirta caafimaadka haweenka ama xubnaha taranka ee ragga baadhitaanadooda. Waxaad sidoo kale ballan ka qabsan kartaa dhakhtarka, haddii aad u baahan tahay waxyaalaha uurka lagaga hor tago in risiid laguugu qoro ama aad ka fikireysid inaad uurka iska soo ridid.

Xanaanadda kala korinta dhallaanka waxay u adeegeysaa arrimaha ka hortagga uurka da’aada ka yar 25-jirka ee reer Turku. halkaasna waalidku waxay ka daneysan karaan xanaanada dhallaanka iyagoo ay soo gudbiyaan dhakhtarka, daryeelka caafimaadka ama shaqaalaha arrimaha bulshadu. Xanaanada ka hortagga uurka waxaa sidoo kale ka daneysan kara sidoo kale, haddii aad ka fikireysid soo ridida uurka. Xanaanada kala fogeynta uurku waxay ku taalaa goobta cisbitaalka weyn ee Turku Mäntymäki.

Haddii aadka shikisan tahay, in aad qabtid cudurada galmada lagu kala qaado, la xidhiidh goobtaada caafimaadka.

Halkan ka sii akhriso:

Caafimaadka galmadda

Markaad uur leedahay

Markaad ogaatid inaad ilmo sidid, la xidhiidh xanaanada hooyooyinka. Xanaanadaada hooyadu waxay ku cayiman tahay cinwaanka gurigaagu sida uu dhigayo. Xanaanada hooyadu waxay kuu fidineysaa adiga qaabilaadda kalkaalisada caafimaadka sare iyo dhakhtarka iyo sidoo kale kombiyuutarka- iyo baadhitaanada caafimaadka ilmaha uurka ku jira.

Xanaanooyinka dhallaanka lambarada adeegga ee ay wadaagaan: 02 266 2223.

Halkaas ayaa ballanta ugu horeysa ee tagitaanka xanaanada hooyooyinka laga qabsadaa waxaadna ka heleysaa hagitaanka aad u baahan tahay.

Adeeggu waa lacag la’aan.

Kaalmooyinka-Kelada si aad u heshid waa inaad booqatid xanaanada hooyooyinka uurka leh inta ka horeysa todobaadka16 aad ee uurka.

Ka akhriso kaalmooyinka qoyska ee Kelada InfoFinland bogooda Kaalmaynta hooyada uurka leh

Dhalmada Turku iyo nawaaxigeeda waxaa lagu daryeelaa cisbitaalka dhexe ee jaamacadda Turku oo ah TYKSi.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaIsbitaalka dhexe ee Jaamacadda Turku

Qaybta dhalmada

Halkan ka sii akhriso:

Uurka iyo dhalmada

Xuquuqda bukaanka

Haddii aad dareemeysid, in adiga laguula dhaqmay si khaldan dhinaca adeegyada caafimaadka, isku day inaad marka hore ka ogaatid arrintaa goobtaada caafimaadka. Haddii arrintaa aanan la ogaanin, waxaad la xidhiidhi kartaa qareenka arrimaha bukaanka.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaMagaalada Turku

Qofka macluumaadka bukaanka

Kaalmadda xilligga jirada

Haddii aad ka tirsan tahay xeyndaabka ceymiska finnishka, waxaad dalban kartaa mudadda adigu aad ka masuulka tahay ka dib Kelada lacagta maalmaha jirada.

Halkan ka sii akhriso:

Kaalmada mudadda aad jiran tahay

Adeegyada naafada

Naafadu waxay xaq u leedahay inay helaan adeegyo kala duduwan iyo waxqabadyo deganaanshaha iyo ka dabaalashada nolol maalmeedka. Adeegyada loo baahan yahay iyo waxqabadyadaa ogaanshahoodu shaqsiga waxaa loo dajiyaa qorshaha adeegga. Qorshaha waxaa dejinaya xafiisyada adeegyada naafada shaqaalaheeda arrimaha bulshada oo si wadajir ah ula sameynaya qofka naafada ah iyo haddii loo baahdo masuulkiisa ama ehelkiisa.

Waxqabadyada adeegyada naafada ama adeegyada khuseeya codsiga waxaa lagu soo xereynayaa qoraal ahaan. Codsigaa waxay noqoneysaa in lagu soo lifaaqo dhakhtarka goobta caafimaadkka ah cadeyntiisa iyo sidoo kale cadeymaha khuburada iyo ogolaanshahooda.

Magaaladda waxaa laga helayaa kaalmooyin noocyo badan iyo kaalmadda adeegyada khaaska ah carruurta iyo dhallinyarada u baahan iyo qoysaskooda. Xanaano maalmeedyada iyo iskuuladda waxaa loogu diyaariyaa kaalmadda iyo dib u carbinta baahidda ilmuhu dhigayso. Turku waxaa ku yaala iskuulo khaas ah carruurahaas, kuwa u baahan kaalmadda khaaska ah. Helitaanka kaalmadda xaaladda ilmaha qiimeynteeda iyo ilmaha oo loo sameeyo qorshaha ah, kaalmo noocee ayuu u baahan yahay sidee ayuuse ugu baahan yahay waxbarashadiisa in loogu qorsheeyo.

Dadka waaweyn ee naafada ah waxaa loo qorsheeyey maalinle- iyo waxqabadyo shaqo, kuwaas oo lagu hirgelinayo magaaladda xarumaheeda waxqabadyada iyo xarumaha maalinlaha ama adeegyo la iibasado. Howlaha shaqada ee la taageeray shaqadooda waxaa la hirgelinayaa sidoo kale goobaha shaqada ee caadiga ah kaalmadda u carbinta shaqada.

Dhaawaca, xanuunka mudadda dheer ah ama isticmaalidda qalabka oo aan ka hor istaageynin waxa uu ku maararoobayo, Sidaas awgeed Magaaladda Turku waxay diyaarisaa sidoo kale jimicsiga- iyo dhaqdhaqaaq oo ay u fidinayaan da’a kasta, kuwaas oo u baahan kaalmo khaas ah.

Adeegyada naafadda ku wajahan ee magaaladda waxaa lagu soo koobay bogga shabakada ee magaaladda.

Halkan ka sii akhriso:

Dadka naafada ah

Markaad qofkaaha/ ehelkaaga gurigga daryeeleysid

Haddii aad gurigga ku daryeeleysid qof waayeel ah, jirada ama naafada qofkaaga, adigu waxaad xaq u yeelan kartaa kaalmadda daryeelidda qofkaaga.

Haddii qofkaaga da’adiisu ka yar tahay 65-jir, kaalmadda waxaad ka dalban kartaa barta xafiiska ee shaqaalaha arrimaha bulshada.

Haddii uu qofkaaga da’adiisu ka weyn tahay 65-jir, kaalmada waxaad ka dalban kartaa adeegyada dadka waaweyn xarunta shaqada arrimaha bulshada.

Ku dalbo kaalmadda foomka, kan aad ka heleysid bogga magaaladda Turku.

Halkan ka sii akhriso:

Kaalmada dhaqaale ee dadka naafada ah

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTurun kaupunki

Vammaispalvelut