Raahe-Kalajoki seutu

Nawaaxig Raahe-Kalajoki

Waxaad xogta adeega degmadan ku heleysaa luuqadahan soo socda: