Koronavirus COVID-19
theme icon

Korona fayraska COVID-19

Boggan waxaad ka heleysaa linkiyada macluumaadyada la aamini karo ee ay soo saaraan saraakiisha Finland ee ku saabsan fayruska Korona iyo saameynta uu Finland ku leeyahay.

linkkiValtioneuvosto:
Xadaymaha iyo talooyinka wakhtiga safmarka fayruska Korona Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Xadaymada iyo soojeedinnada deegaankaada ka jiraFinnish | Iswidish | Ingiriis

Isticmaal af-shareerka

Isticmaal af-shareerka, haddii aadan dadka u jirsan karin masaafo ammaan ah. Xukuumadda Finland waxay soojeedinaysaa in aad af-shareerka isticmaasho, marka

  • aad ku safrayso bas, tareen ama taraam;
  • aad u socoto baaritaanka fayruska Korona; ama
  • aad mardhow timid Finland una sii socoto karaantiil.

Isticmaal af-shareerka xittaa marka aad joogto meelaha gudaha ah iyo munaasabadaha dadweynaha. La soco tilmaamaha rasmiga ah ee ku saabsan isticmaalka af-shareerka oo ay saraakiisha deegaankaadu bixinayaan. Arrinta ugu muhiimsan waa in aad dadka kale u jirsato 2 mitir oo masaafada ammaanka ah gacmahana aad inta badan dhaqdo. Haddii aad qabto calamaadaha cudurka, joog gurigaaga.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Isticmaal af-shareerka Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin seudun liikenne HSL:
Isticmaal af-shareerka marka aad saarantahay gaadiidka dadweynahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Fiidiyow: Sida aad af-shareerka u isticmaalaysoFinnish

Ku soo dejiso telefoonkaada ablikeeshinka Koronavilkku

Haddii cudurka lagaa helo, waxaad ku soo gudbin kartaa ablikeeshinka adigoo aan magacaada sheegin. Waxaa kale oo uu ablikeeshinku kugu soo wargelinayaa, haddii aad u dhowaatay qof uu cudurku ku dhacay.

Isticmaalka Koronavilkku waa mid ammaan ah. Koronavilkku waa ablikeeshin ay Hay’adda caafimaadka iyo nololwanaagga (THL) soo saartay, kaas oo ku shaqeeya Finland.

Ablikeeshinka lacag la’aanta ah waxaad ka soo dejisan kartaa bogagga Koronavilkku.fi.

Ablikeeshinka waxaa lagu isticmaali karaa luqadda finnishka, iswiidhishka iyo ingiriiska.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Ablikeeshinka KoronavilkkuFinnish | Iswidish | Ingiriis

Karantiilka iyo gooni u haynta

Karaantiilku waa labo nuuc: karaan aan qasab ahayn iyo karaantiil rasmi ah.

Karaantiilka aan qasabka ahayn

Hay’adda caafimaadka iyo nololwanaagga (THL) waxay soojeedinaysaa, in aad gasho karaantiil 10 maalmood ah, haddii aad Finland timaado adigoo ka imaanaya waddan uu Korona ku badan yahay. Karaantiilkaada aan qasabka ahayn waxaa wakhtigiisa ku soo gaaban kartaa baaritaanka Korona, haddii aad mardhow Finland timid. Ku jir karaantiilka xittaa, marka aad sugayso natiijada baaritaanka Korona.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Tilmaanbixinnada loogu talagalay safarka iyo shaqaalaha Finland imaanayaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Isbanish | Shiino | Norwey | Sami

Karaantiilka rasmiga ah

Dhakhtarka ayaa amarka karaantiil kuu qoraya, haddii aad u dagantay fayruska Korona. Waa qasab in amarkaas la raaco. Waa in aad karaantiilka u hoggaansantaa, haddii xiitaa aadan lahayn wax calaamaaha cudurka ah. Inta badan karaantiilku wuxuu qaataa 10 maalmood. Karaantiilka rasmiga ah kuma gaabin kartid baaritaanka Koronaha. Waxaa laga yaabaa in aad xaq u leedahay lacag maalmeedka cudurada faafa. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga Dhibaatooyinka dhaqaale.

Sidee ayaan wax u qabanayaa, marka aan karaantiilka ku jiro?

Marka aad ku jirto karaantiilka aan qasabka ahayn iyo kan rasmi ah, hala kulmin dadka aan guriga kula deganayn.

Wakhtiga karaantiilka waxaad joogaysaa gurigaada. Bannaanka waad aadi kartaa, haddii aadan u dhowaanayn dadka kale. Ma aadi kartid tusaale ahaan goobta shaqada, dugsiga, xannaano-maalmeedka, hiwaayadaha, dukaanka, farmashiyaha, kaniisadda ama masaajidka, sababtoo ah waa adagtahay in xiriir dhow ee dadka la iska ilaaliyo marka goobahan la joogo. Maka qaybqaadan kartid kulamada.

Adeegga dukaanka ama farmashiyaha waxaad caawimaad uga codsan kartaa tusaale ahaan saaxibadaa ama ehelkaada. Cuntada waxaad ka dalban kartaa dukaanka shabakadda. Waxaa kale oo aad caawimaad ka codsan kartaa adeegyada sooshalka ee degmadaada.

Haddii aad isku aragto calaamado ku habboon fayruska Korona, aad baaritaanka Koronaha.

Gooni u haynta

Haddii uu Korono kugu dhaco, dhakhtarka cudurada faafa ayaa ku gelinaya gooni u haynta. Dhakhtarka ayaa kuu sheegaya inta ay gooni u haynto qaadanayso. Waxaa kale oo aad heleysaa tilmaanbixinno kale. Iskuday in aad xittaa xiriirka taabashada xubnaha qoyskaada iska ilaaliso.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Tilmaanbixinnada karaantiilka iyo gooni u hayntaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Macluumaad ku saabsan tallaalka Koronaha

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Macluumaad ku saabsan tallaalka KoronahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Tallaalada iyo fayruska KoronahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Qabanqaabinta tallaalka Koronaha ee FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis

Caafimaadka

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Macluumaadka xilligan la joogo ee fayruska Korona ku saabsanFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Soomaali | Isbanish | Turki | Shiino | Bershan | Carabi | Kurdish | Albaniyan | Tayland | Fietnaam | Romaniyan

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Carruurta iyo fayraska KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHUS:
Tilmaamaha loogu talagalay bukaanka fayruska Korona ee isbitaalka ka baxaya oo guriga ku laabanayaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Bershan | Carabi

linkkiKotouttaminen.fi:
Macluumaadka fayruska Korona oo luqado kala duwan ku qoranFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiOmaolo:
Samee qiimeynta astaamaha cudurka, haddii aad ka shakiso fayruska KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiYLE:
Macluumaadka xilligan la joogo ee fayruska Korona ku saabsanFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Bershan | Carabi | Kurdish

linkkiKotouttaminen.fi:
Adeegyada telefoonka luqadaha badan ku shaqeeyay ee xaaladda fayruska KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Xadeymaha dhaqdhaqaaqa la saaray

linkkiRajavartiolaitos:
Tilmaamaha ka talaabidda xadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Awaamiirta lagu soo rogay dadka Finland imaanayaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiUlkoministeriö:
Su’aalaha ku saabsan safridda iyo fayruska Korona ee badanaa la is-weydiiyo Finnish | Iswidish | Ingiriis

U soo guurista Finland

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Tilmaamaha Hay’adda socdaalka ee xaaladda Korona Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Haddii aad Finland u soo guuraysoFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Tilmaamaha Hoggaanka socdaalka ee loogu talagalay ajaanibta Finland degganFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Tilmaamaha Hay’adda socdaalka ee loogu talagalay magangelyo-doonkaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Soomaali | Isbanish | Turki | Bershan | Carabi | Kurdish

Dhaqdhaqaaqa gaadiidka ee xuduudda Finland waa la xaddidayaa. Weli waxaa waddamo badan ka jira awaamiirta karaantiilka. Waa in aad awaamiirtaas u hoggaansantaa.

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland.

Shaqo iyo ganacsi

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Saameynta uu fayruska Korona ku leeyahay shirkadaha iyo goobaha shaqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Turki | Shiino | Bershan | Carabi | Kurdish

linkkiValtioneuvosto:
Tilmaamaha loogu talagalay maqaayadahaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Kaalmada loogu talagalay ganacsatadaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Turki | Shiino | Bershan | Carabi | Kurdish

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Dhaqdhaqaaqa xoogga shaqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Turki | Shiino | Bershan | Carabi | Kurdish

linkkiTyösuojeluhallinto:
Xuquuqda shaqaalaha marka xaaladan korona fayraska lagu jiroFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:
Sida uu korona fayrasku u saamayn karo shaqada Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Carabi

linkkiTE-palvelut:
Adeegga xafiiska shaqada iyo ganacsiga (TE-toimisto) ee xaaladan korona fayraskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTyöterveyslaitos:
Tilmaamaha loogu talagalay goobaha shaqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVerohallinto:
Saamaynta uu korona fayrasku keenayFinnish | Iswidish | Ingiriis

Waxbarashada

linkkiOpintopolku.fi:
Fayruska Korona iyo dalbashada waxbarashadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Qoyska

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Xaaladda Korona iyo carruurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Carabi | Tayland | Sami

Dhibaatooyinka dhaqaale

linkkiKela:
Adeegga telefoonka luqadaha badan ee KeladaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Carabi

linkkiKela:
Macluumaadka cucub ee ku saabsan korona fayraskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Saamaynta uu korona fayrasku ku keeni karo macluumaadka KELA:daFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Sidan ayaad arrimaha Kelada u qabsan kartaa adigoo guriga joogaFinnish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Carabi

Finland waxaad caawimaad iyo talo u heli kartaa arrimaha lacagaha, haddii ay kugu adagtahay in aad lacagta isku filnaysiiso. Ka aqri macluumaad dheeraad ah bogga InfoFinland Dhibaatooyinka dhaqaale.

Deganaanshaha

linkkiYmpäristöministeriö:
Su’aalaha soo noqnoqda ee ku saabsan korona fayraskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Warar ku saabsan Finland

linkkiValtioneuvosto:
Macluumaad ku saabsan fayruska KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiValtioneuvosto:
Su’aalaha soo noqnoqda ee ku saabsan korona fayraskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Magaalooyin

linkkiKotouttaminen.fi:
Macluumaadka ku saabsan korona fayraska ee degmooyinka kala duwanFinnish | Iswidish | Ingiriis

THL: Ka hor tag faafidda fayruska korona