Koronavirus COVID-19
theme icon

Korona fayraska COVID-19

Fayruska Koronaha dartiis ayaa waxaa la isticmaalayaa qabanqaabooyin aan caadi ahayn iyo tilmaanbixinno kala duwan. Qaar kamid ah waxyaabaha qoraal ahaan ugu jira InfoFinland ma ahan kuwa wakhtiga la socda. Boggan waxaad ka heleysaa macluumaadyada guud ee ku saabsan saamaynta uu fayruska Koronaha ku leeyahay Finland iyo linkiyada bogagga hay’adaha, kuwaas oo ay ku jiraan macluumaadyo rasmi ah oo faahfaansan.

Saraakiisha dowladda Finland waxay soo saareen macluumaadyo muhiim ah oo arrintan ku saabsan, kuwaas oo luqado kala duwan ku qoran.

linkkiValtioneuvosto:
Xadaymaha iyo talooyinka wakhtiga safmarka fayruska Korona Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Xadaymada iyo soojeedinnada deegaankaada ka jiraFinnish | Iswidish | Ingiriis

Qaado tallaalka Koronaha

Tallaalka kahortagga fayruska Korona wuxuu kaa ilaalinayaa cudurka fayruska Koronaha ee daran.

Tallaalka waxaa si taxaddar leh loogu tijaabiyay kumanaan qofood, saraakiishuna waxay ku qiimeeyeen in uu leeyahay awood ku filan islamarkaasna uu ammaan yahay.

La soco ogeysiisyada degmadaada ee ku saabsan, xilliga aad tallaalka heli karto. Degmadaada ayaa kugu wargelinaysa, meesha laga qaadanayo iyo sida loo qaadanayo tallaalka. Tallaalku waa kuu lacag la’aan.

Bogagga Hay’adda caafimaadka iyo nololwanaagga (THL) waxaad ka heleysaa macluumaadyada rasmiga ah ee ku saabsan tallaalka Koronaha.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Macluumaad ku saabsan tallaalka KoronahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Tallaalada iyo fayruska KoronahaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Soomaali | Isbanish | Turki | Shiino | Bershan | Carabi | Kurdish | Albaniyan | Tayland | Fietnaam | Slofak

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Qabanqaabinta tallaalka Koronaha ee FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Fiidiyow: Tallaalka Koronuhu waa ammaan ahFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Carabi

Isticmaal af-shareerka

Isticmaal Af-shareerka markaad:

  • raacayso basaska, tareenka, mitrooga ama gaadiidka kale;
  • marayso goobaha dadka badani isugu yimaadaan, sida dukaanadda, farmasiiga, magtabadda, iyo meelaha kale ee dadku ku badan yihiin;
  • Iska soo qaad tijaabadda korona fayraska;
  • isla markaad Finalnd soo gasho eed karantiinka ku sii socoto.

La soco warbixinadda gaar ah ee ku saabsan Af-shareerka ee masuuladda degaankaagu ku farayaan. Waxa aad u muhiim ah in ugu yaraan 2 mitir dadka laga durko oo gacmaha mar walba la maydho. Hadaad astaamo cudur yeelato, gurigaaga joog.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Isticmaal af-shareerka Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVR:
Af-shareerku waa khasab, markaad isticmaalayso tareenka Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin seudun liikenne HSL:
Af-shareerku waa khasab, markaad isticmaalayso gaadiidka shaaraca Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Fiidiyow: Sida aad af-shareerka u isticmaalaysoFinnish | Iswidish | Ingiriis

Ku soo dejiso telefoonkaada ablikeeshinka Koronavilkku

Haddii cudurka lagaa helo, waxaad ku soo gudbin kartaa ablikeeshinka adigoo aan magacaada sheegin. Waxaa kale oo uu ablikeeshinku kugu soo wargelinayaa, haddii aad u dhowaatay qof uu cudurku ku dhacay.

Haddii ablikeeshinkaada Koronavilkku uu helo wargelinta u dagmidda cudurka, la xiriir daryeelka caafimaadka degmadaada ama aad baaritaan.

Isticmaalka Koronavilkku waa mid ammaan ah. Koronavilkku waa ablikeeshin ay Hay’adda caafimaadka iyo nololwanaagga (THL) soo saartay, kaas oo ku shaqeeya Finland.

Ablikeeshinka lacag la’aanta ah waxaad ka soo dejisan kartaa bogagga Koronavilkku.fi.

Ablikeeshinka waxaa lagu isticmaali karaa luqadda finnishka, iswiidhishka iyo ingiriiska.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Ablikeeshinka KoronavilkkuFinnish | Iswidish | Ingiriis

Karantiilka iyo gooni u haynta

Karaantiilku waa labo nuuc: karaan aan qasab ahayn iyo karaantiil rasmi ah.

Karaantiilka aan qasabka ahayn

Hay’adda caafimaadka iyo nololwanaagga (THL) waxay soojeedinaysaa, in aad gasho karaantiil 14 maalmood ah, haddii aad Finland timaado adigoo ka imaanaya waddan uu Korona ku badan yahay. Karaantiilkaada aan qasabka ahayn waxaa wakhtigiisa ku soo gaaban kartaa baaritaanka Korona, haddii aad mardhow Finland timid. Ku jir karaantiilka xittaa, marka aad sugayso natiijada baaritaanka Korona.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Tilmaanbixinnada loogu talagalay safarka iyo shaqaalaha Finland imaanayaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Jarmal | Boolish | Sami

Karaantiilka rasmiga ah

Dhakharta ayaa kuu qorayay gelitaanka karaantiilka, haddii aad u dagantay fayruska Koronaha. Waa qasab in amarka la raaco. Waa in aad u hoggaansantaa karaantiilka, xittaa haddii aadan lahayn calaamadaha cudurka, Caadi ahaan karaantiilku wuxuu qaataa 14 maalmood. Wakhtiga karaatiilka rasmiga ah laguma soo gaabin karo baaritaanka Koronaha. Waxaa laga yaabaa in aad xaq u leedahay lacag maalmeedka cudurada faafa. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga Dhibaatooyinka dhaqaale.

Sidee ayaan wax u qabanayaa, marka aan karaantiilka ku jiro?

Marka aad ku jirto karaantiilka aan qasabka ahayn iyo kan rasmi ah, hala kulmin dadka aan guriga kula deganayn.

Wakhtiga karaantiilka waxaad joogaysaa gurigaada. Bannaanka waad aadi kartaa, haddii aadan u dhowaanayn dadka kale. Ma aadi kartid tusaale ahaan goobta shaqada, dugsiga, xannaano-maalmeedka, hiwaayadaha, dukaanka, farmashiyaha, kaniisadda ama masaajidka, sababtoo ah waa adagtahay in xiriir dhow ee dadka la iska ilaaliyo marka goobahan la joogo. Maka qaybqaadan kartid kulamada.

Adeegga dukaanka ama farmashiyaha waxaad caawimaad uga codsan kartaa tusaale ahaan saaxibadaa ama ehelkaada. Cuntada waxaad ka dalban kartaa dukaanka shabakadda. Waxaa kale oo aad caawimaad ka codsan kartaa adeegyada sooshalka ee degmadaada.

Haddii aad isku aragto calaamado ku habboon fayruska Korona, aad baaritaanka Koronaha.

Gooni u haynta

Haddii uu Korono kugu dhaco, dhakhtarka cudurada faafa ayaa ku gelinaya gooni u haynta. Dhakhtarka ayaa kuu sheegaya inta ay gooni u haynto qaadanayso. Waxaa kale oo aad heleysaa tilmaanbixinno kale. Iskuday in aad xittaa xiriirka taabashada xubnaha qoyskaada iska ilaaliso.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Tilmaanbixinnada karaantiilka iyo gooni u hayntaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland

Dhaqdhaqaaqa gaadiidka ee xuduudda Finland waa la xaddidayaa. Weli waxaa waddamo badan ka jira awaamiirta karaantiilka. Waa in aad awaamiirtaas u hoggaansantaa.

linkkiValtioneuvosto:
Xadaymaha jira ee soo gelista dalkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiRajavartiolaitos:
Tilmaamaha ka talaabidda xadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush

linkkiFINENTRY:
Tilmaanbixinnada waxqabadka safarka ee marka lagu jiro xaaladda KoronahaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Soomaali | Carabi | Kurdish | Jarmal | Norwey | Sami

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland.

Dhibaatooyinka dhaqaale

Finland waxaad caawimaad iyo talo u heli kartaa arrimaha lacagaha, haddii ay kugu adagtahay in aad lacagta isku filnaysiiso. Haddii adiga ama ilmaahada 16 sano kayar la geliyay gooni u hayn ama karaantiil sababtaas darteedna aadan shaqo u aadi karin, waxaa laga yaabaa in aad xaq u leedahay lacag maalmeedka cudurada faafa ee Kelada.

linkkiKela:
Macluumaadka cucub ee ku saabsan korona fayraskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Saamaynta uu korona fayrasku ku keeni karo macluumaadka KELA:daFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Sidan ayaad arrimaha Kelada u qabsan kartaa adigoo guriga joogaFinnish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Carabi

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan lacag maalmeedka cudurada faafa iyo kaalmooyinka kale ka aqri bogga Dhibaatooyinka dhaqaale.

Linkiyada macluumaadyada hay’adaha

Caafimaadka

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Macluumaadka xilligan la joogo ee fayruska Korona ku saabsanFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Soomaali | Isbanish | Turki | Shiino | Bershan | Carabi | Kurdish | Albaniyan | Tayland | Fietnaam | Romaniyan

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Carruurta iyo fayraska KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHUS:
Tilmaamaha loogu talagalay bukaanka fayruska Korona ee isbitaalka ka baxaya oo guriga ku laabanayaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Bershan | Carabi

linkkiKotouttaminen.fi:
Macluumaadka fayruska Korona oo luqado kala duwan ku qoranFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiOmaolo:
Samee qiimeynta astaamaha cudurka, haddii aad ka shakiso fayruska KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Shaqo iyo ganacsi

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Saameynta uu fayruska Korona ku leeyahay shirkadaha iyo goobaha shaqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Turki | Shiino | Bershan | Carabi | Kurdish

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Tilmaamaha loogu talagalay maqaayadahaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Soomaali | Turki | Shiino | Bershan | Carabi | Tayland | Fietnaam | Sami | Hindi | nepal

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Kaalmada loogu talagalay ganacsatadaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Turki | Shiino | Bershan | Carabi | Kurdish

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Dhaqdhaqaaqa xoogga shaqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Turki | Shiino | Bershan | Carabi | Kurdish

linkkiTE-palvelut:
Adeegga xafiiska shaqada iyo ganacsiga (TE-toimisto) ee xaaladan korona fayraskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTyöterveyslaitos:
Tilmaamaha loogu talagalay goobaha shaqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali

linkkiVerohallinto:
Saamaynta uu korona fayrasku keenayFinnish | Iswidish | Ingiriis

Waxbarashada

linkkiOpintopolku.fi:
Fayruska Korona iyo dalbashada waxbarashadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Warar ku saabsan Finland

linkkiValtioneuvosto:
Macluumaad ku saabsan fayruska KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiValtioneuvosto:
Su’aalaha soo noqnoqda ee ku saabsan korona fayraskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Magaalooyin

linkkiKotouttaminen.fi:
Macluumaadka ku saabsan korona fayraska ee degmooyinka kala duwanFinnish | Iswidish | Ingiriis

THL: Ka hor tag faafidda fayruska korona