Nolosha Finland

Päihdeongelmat
theme icon

Dhibaatooyinka mukhaadaraadka

Haddii aad dhib ku qabto daroogada ama aalkolada, la xiriir rugta caafimaadka (terveysasema) ee kuugu dhow ama A-kiliinikada (A-klinikka). Kiliinikooyina A waa qeybo daryeel oo ay kaalmo iyo caawimaadyo ka helaan kuwa la ildaran qabatinka ciyaaraha qamaarka iyo maandooriyaha iyo weli ehelkoodu. Bogagga mu’asasada A-kiliinikada waxaad ka heleysaa meelaha ay wadanka Finland uga yaalaan A-kiliinikooyinku. Kiliinikada A uma baahna in laguu gudbiyo, adiga ayaa waqti ka qabsan kara. Kiliinikooyinka qaarkood waxaa ay sidoo kale leeyihiin waqti heegan ah, markaas oo daryeel loogu imaan karo ballan la’aan. Dadka degan Finland adeegga A-kiliinikada ku taal degmadooda waa u lacag la’aan. Daryeelka Kiliinikada A waa mid sir ama qarsoodi ah.

Macluumaad ku saabsan isticmaalka mukhaadaraadka iyo qabatinka mukhaadaraadka waxaad ka heleysaa mu’asasada A-kiliinimada adeegga shabakada ee Isku xirka-mukhaadaraadka (Päihdelinkki). Adeegga shabakada waxaad su’aalo ku weydiin kartaa khubaro. Waxaad su’aalaha ku weydiin kartaa luqadaha Finishka iyo Iswidishka. Linkiyada mukhaadaraadka qaar waxaad ka heleysaa adeegga luqadaha Ingiriiska, Iswidishka, Ruushka iyo luqadda dhegoolaha.

Aalkoliistayaasha Magac la’aanta AA (Anonyymit Alkoholistit) waa urur-saaxiib oo dumarka iyo ragga loogu talagalay, halkaas oo waaya-aragnimadoodoa aalkoliistinimada ay isku weydaarsadaan islamarkaasna ay ku dadaalaan sidii ay u bogsan lahaayeen. Deegaano badan waxaa ka shaqeeya kooxaha AA. Aalkoloiistayaasha Magac la’aanta waxay sidoo kale Finland ku leeyihiin telefoono caawimaad laga helo.

Haddii ehelkaadu cabo adiguna aad ka welwelsan tahay waxaad la xiriiri kartaa Al-Anon (Al-Anon) oo caawiya ehelka aalkoliistayaasha.

Dadka ka yar 25 sano waxay la xiriiri karaan xarumaha dhallinyarada (nuorisoasema) ee A-kiliinikooyinka. Xarumaha dhalinyaradu waxey ku yaalaan Espoo, Tampere iyo Turku. Haddii deegaanka aysan ku aalin xarun dhalinyaro, Kiliinikada A ayaa lagu daryeelaa dhalinyarada.

linkkiA-klinikkasäätiö:
Ku caawinta qabatinka mukhaadaraadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiPäihdelinkki:
Macluumaadyo iyo caawimaadyo loogu talagalay dadka qabatimay maan-dooriyahaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush

linkkiA-klinikkasäätiö:
Macluumaadyada xiriirka ee xarumaha dhalinyaradaFinnish

linkkiNimettömät alkoholistit, AA:
Taageerida la siiyo dadka khamriga aad u caboFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiAl-Anon:
Taageerida la siiyo qoyska dadka qabatin qabaFinnish | Iswidish

Caawimaadda dhibaatooyinka daroogada

Haddii aad caawimaad uga baahan tahay dhibaatooyinka daroogada waxaad la xiriiri kartaa A-kiliinikada kuugu dhow. Waxaa kale oo aad la xiriiri kartaa rugtaada caafimaadka ama xafiiska bulshada (sosiaalitoimisto).

Dalka Finland waxaa kale oo ka shaqeeya baraha la-talinta caafimaadka (terveysneuvontapiste), kuwaas oo ay tegi karaan balan la’aan dadka daroogada isku dura iyagoon magacooda sheegeyn. Barahaas waxay bixiyaan macluumaad, kaalmo iyo daryeel caafimaad, waxaa kale oo barahaas aad ka bedelan kartaa cirbadaha la istcimaalay adigoo kuwa cusub ku bedelanaya. Baraha la-talinta caafimaadka meelaha laga helo waxaad ka heleysaa A-kiliinkooyinka.

Ururka ka-fuq daroogooyinka (Irti huumeista ry) wuxuu kaalmo siiyaa isticmaalayaasha daroogada iyo ehelkooda. Telefoonka afka Finnishka ku shaqeeya: 010 80 4550.

Daroogiistayaasha magac la’aanta NA (Nimettömät narkomaanit NA) waxaa laga helaa kaalmo iyo kulan kooxeed. Waxaad xubin ka noqon kartaa marka aad rabto in aad joojiso isticmaalka daroogada. Macluumaadka ku saabsan kulamada oo ku qoran afafka Finnishka, Ingiriiska iyo Iswidishka waxaad ka heli kartaa bogagga internetka.

Bogagga Daroogada maya-dhe (Sano huumeille ei) waxaa laga helaa macluumaadka dhibaatooyinka daroogada oo dhallinyarada u gaar ah, waxayna ku qoran yihiin afafka Finnishka, Carabiga, Albaaniga, Kurdiga iyo Soomaaliga.

linkkiIrti Huumeista ry:
Kaalmooyin iyo macluumaad loogu talagalay dadka daroogada qabatimay iyo ehelkoodaFinnish

linkkiSano huumeille ei -projekti:
Macluumaad ku saabsan daroogo iyo halista ay u yihiin dadka dhallinyarada ahFinnish | Soomaali | Carabi | Kurdish | Albaniyan

linkkiNimettömät narkomaanit:
Caawimaadda qofka la dhibaataysan isticmaalka maandooriyahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Joojinta cabista sigaarka

Haddii aad dooneysid inaad joojiso sigaarka, waxaad cawinaad ka heli kartaa tusaale ahaan rugtaada caafimaadka ee aagga (terveysasema) ama daryeelka caafimaadka ee shaqadaada. Ardayda iskuulada dhigata waxay cawinaad ka heli karaan kalkaaliyaha caafimaadka ee iskuulka ardayda jaamacaduhuna waxay cawiinaad ka heli karaan arumaha daryeelka caafimaadka ardayda. Haddii aad uur leedahay, la talin weydiiso rugta hooyada iyo dhalaanka.

Nikotinka badelkiisa waxaa noqon kara xanjada iyo sharootada, qalab hawada lagu nuugo ama kaniini la dhuuq-dhuuqo. Alaabooyinkaas waxaad ka iibsan kartaa farmashiga. Sidoo kale dhakhtarka ayaa kuu qori kara daawooyin awood badan oo loogu talogalay joojinta u baahnaanshada sigaarka.

linkkiStumppi.fi:
Ciwinaad joojinta sigaarkaFinnish | Iswidish

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Joojinta sigaarku waxay wanaajineysaa caafimaadkaFinnish | Iswidish