Rikokset
theme icon

Dembiyada

Haddii aad noqoto dhibbane dembi

Haddii aad degdeg ugu baahan tahay caawimaadda booliska, wac lambarka halista guud 112. Lambarka halista guud waxaa la wici karaa oo kaliya marka ay jirto xaalad halis degdega ah, oo ay naftu, caafimaadku, hantidu iyo bay’adu ay halis ku jirto. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Xaaladaha deg degta ah.

Wargelinta dembiga

Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu booliska ku wargeliyo dembiga dhacay, yacni wargelinta dembiga. Wargelinta dembiga waxaa laga sameyn karaa telefoonka, saldhigga booliska oo si shakhsi ah loo tago ama bogagga shabakadda booliska. Sida ugu dhakhsaha badan u samee wargelinta dembiga.

linkkiPoliisi:
Ogeysiiska dembiga ee internetkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiPoliisi:
Hagisyada sameynta ogeysiiska dembiyadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiOikeusministeriö:
Hagaha Haddii aad Dembi Dhibbane ka NoqotoFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Carabi

Heeganka dhibbanaha dembiga

Haddii aad tahay dhibbane dembi waxaad taageero iyo talobixin ka heli kartaa Heeganka dhibbanaha dembiga. Heeganka dhibbanaha dembiga waxaad kula xiriiri kartaa telefoonka, chatinka ama waxaad imaan kartaa goobta adeegga. Heeganka dhibbanaha dembigu wuxuu sidoo kale bixiyaa talobixin sharciyeed lacag la’aan ah.

Heeganka dhibbanaha dembigu wuxuu sidoo kale bixiyaa talobixin ka dhan ah takoorka. Waad la xiriiri kartaa talobixinta haddi aad ka shakiso in adiga lagu takooray.

Macluumaadyada xiriirka ee Heeganka dhibbanaha dembiga waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda.

linkkiRikosuhripäivystys:
Gargaarka la siiyo dhibbanayaasha dembiyadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiPoliisi:
Caawimaad loogu talagalay dhibanaha dembiga Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiRikosuhripäivystys:
La-talinta sharciga ee dhibanayaasha dembigaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Caawimaadda sharciga ee dhibbanaha dembiga

Caawimaadda arrimaha sharciga waxaa loola jeedaa in aad heli karto qareen kharashkiisa ay dowladdu gebi ahaan ama qeyb ahaan kaa bixineyso. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan caawimaadda sharciga waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Ma u baahan tahay qareen?

linkkiValtion oikeusaputoimisto:
Macluumaadka kaalmooyinka sharcigaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiRikosuhripäivystys:
Macluumaad ku saabsan hab-socodka dembiga oo loogu talagay dhibanaha dembigaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Carabi | Kurdish

Haddii adiga dembi lagaaga shakiyo

Haddii uu boolisku kaaga shakiyo dembi, wuxuu kuugu yeerayaa taliska booliska si uu su’aalo kuu weydiiyo. Haddii uu dembigu yahay mid daran, boolisku waa qaban karaa qofka laga shakiyay waana xiri karaan.

Qofka dembiga looga shakiyay xittaa wuxuu xaq u leeyahay caawimaad sharciyeed. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan caawimaadda sharciyeed waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Ma u baahan tahay qareen?

Nidaamka ka baaraandegista dacwad dembiyeedka ee Finland

Haddii uu boolisku ka shakiyo in dembi dhacay, wuxuu billaabayaa baaritaanka hore. Marka uu boolisku diyaariyana wuxuu kiiska dembigu u wareegayaa xeer-ilaaliyaha.

Xeer-ilaaliyaha ayaa ka fiirsanaya in uu dacwad soo oogo. Haddii uu xeer-ilaaliyuhu go’aansado in uu dacwad soo oogo kiiska dembigu wuxuu u wareegayaa dacwad qaadista maxkamadda. Xeer-ilaaliyuhu wuxuu sidoo kale go’aansan karaa in uusan dacwad soo oogin.

Marka kiiska dembigu uu u wareego maxkamadda, waxaa maxkamadda lagu qaadayaa dacwadda. Waxaa halkaas looga yeerayaa dhibbanaha, qofka kiiska dembiga looga shakiyay iyo marqaatiyaasha. Fadhiga dacwad qaadista waa qasab in laga qeybqaato. Kiisaska dembiyada qaarkood qoraal ahaan ayaa looga baaraandegi karaa, markaasna looma baahna in fadhiga dacwadda laga qeyb-qaato. Fadhiga qaadista dacwadu marka uu dhamaado ayeey maxkamaddu xukunka rideysaa.

linkkiOikeusministeriö:
Maxkamad uga baaraandegista arrin dembi Finnish | Iswidish | Ruush | Carabi