Väkivalta
theme icon

Dagaalka

Waa maxey dagaalku?

Dagaalku wuxuu noqon karaa tusaale ahaan

 • cabsigelin, daba-socosho, ilaalinta
 • liidis iyo qasbi
 • garaacid, laadis iyo kala tuurid
 • rabshad galmeed

Finland dagaalku waa dembi. Dagaalka ka dhanka ah xubnaha qoysku xittaa waa dembi. Ciqaabista jireed ee carruurta sida garaacidu waa dembi.

Dhibbanaha iyo qofka dagaalka sameeyayba waxey heli karaan caawimaad.

Dagaalka galmada

Dagaalka galmadu waa

 • kufsasho
 • ku qasbidda sameynta galmo
 • fara-xumeyn galmo
 • galmo ka iibsashada qof ka yar 18 sano ama dhibbanaha ka ganacsiga dadka
 • galmo lala sameeyo qof ka yar 16 sano
 • gawaadid ama nin iyo naag isu gayn.

Dagaalka galmadu wuxuu xittaa ka dhici karaa xiriirka lammaanaha ama guurka. Dagaalka galmadu waa dembi mar kasta, xittaa kan guurka dhexdiisa ka dhaca.

Dagaalka sharafta la xiriira

Dagaalka sharafta la xiriiraa waa dagaal looga danleeyahay in lagu difaaco sharafta qoyska ama reerka marka qof xubin ka ah looga shakiyo in uu dhaawacay ama dhaawacday sharafta qoyska.

Difaacinta sharafta qoyska ama reerku kama ahan Finland sabab la aqbali karo oo lagu geysto hanjabaad, cadaadin ama dagaal. Dagaalka iyo hanjabaadu waa dembi aan loo eegeyn dhaqanka dhibbaha ama kan dagaalka sameeyay.

Dagaalka sharafta la xiriira wuxuu tusaale ahaan noqon karaa

 • cadaadin
 • xadeyn, tusaale ahaan labishada, faraha la gelidda shukaansiga iyo hiwaayadaha
 • hanjabaad, tusaale ahaan in lagu cabsi geliyo u dirista dalki hooyo.
 • ku qasbidda guurka ama ka hortegista furiinka.

Caawimaadda loogu talagalay dagaalka

Marka aad u baahan tahay caawimaadda booliska oo aad ku jirto xaalad degdeg ah, wac lambarka guud ee xaaladaha degdegga ah 112. Ha wicin lambarka xaaladaha degdegga ah haddii aysan xaaladdu aheyn mid degdeg ah. macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xaadaha degdegga ah waxey ku jiraan bogga Xaaladaha deg degta ah.

Telefoonada caawimaadda

Nollalinja
Tel. 080 005 005
Wuxuu furan yahay: maalin kasta

Nollalinja waa telefoon dadka caawiya oo aad wici karto haddii aad qoyskaada dhexdiisa kala kulanto dagaal, dagaal galmo ah ama haddii adiga laguu hanjabo dagaal. Wakhti kasta ayaad wici kartaa. Shaqaalaha adeeggu waxay ku hadlaan Finnish, Iswidhish iyo Ingiriis.

Waxaa kale oo Nollalinja laga isticmaalaa afar iyo labaatanka saac adeeg turjumaad oo lix luqadood oo kala duwan ah. Luqadaha turjumaaddu waa Ruush, Soomaali, Sooraani, Beershi, Dari iyo Carabi.

Wicitaanka Nollalinja waa lacag la’aan, wicitaanka kama dhalaneyso calaamad lagu qoro biilka telefoonka. Uma baahnid in aad magacaada sheegto marka aad soo wacdo. Nollalinja waxaa loogu talagalay dumarka iyo ragga.

Xarunta xasaradda ee Monika
Tel. 0800 05058
Wuxuu furan yahay: maalmaha shaqada

Telefoonka dadka caawiya ee Xarunta xasaradda Monika waxaa loogu talagalay dumarka dalka u soo guuray. Telefoonka wax caawiyaa wuxuu ku adeegaa luqado kala duduwan. Waad soo wici kartaa haddii aad qoyskaada dhexdiisa kala kulantay dagaal, dagaal galmo ama hanjbaad.

Wicitaanku waa lacag la’aan. Xarunta xasaradda Monika waxaad sidoo kale kula soo xiriiri kartaa chatka. Chat wuxuu ku adeegaa Finnish, Ingiriis, Ruush iyo Carabi.

linkkiNollalinja:
Telefoonka caawimaaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Bershan | Carabi | Kurdish

linkkiKriisikeskus Monika:
Telefoonka caawimaaddaFinnish

linkkiMonika-Naiset liitto ry:
Gargaar iyo taageerid la siiyo haweenada soo haajirey(pdf, 212kt)Finnish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Soomaali | Carabi | Kurdish | Tayland

Guryaha ammaanka

Haddii lammaanahaadu ama xubin kale oo qoyskaada ka tirsan uu kuu adeegsado dagaal, waxaad aadi kartaa guriga ammaanka (turvakoti). Guriga waad ku nabadgeleysaa, waxaadna marka kasta jooga shaqaale. Waxaad ka heleysaa caawimaad dagaalku ku dhamaado iyo talooyin aad xaaladdaas uga badbaado. Joogista guriga ammaanku waa lacag la’aan. Guriga waxaad xittaa la xiriiri kartaa haddii xubin qoyska ka tirsan uu kuugu hanjabo dagaal.

Guriga ammaanka ee Mona waxaa loogu talagalay dumarka dalka u soo guuray oo kaliya. Wac lambarkan heeganka 045 639 6274, haddii aad guriga ammaanka uga baahan tahay boos.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Macluumaadyada xiriirka ee Guryaha ammaankaFinnish | Iswidish

linkkiMonika-Naiset liitto ry:
Gargaar iyo taageerid la siiyo haweenada soo haajirey(pdf, 212kt)Finnish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Soomaali | Carabi | Kurdish | Tayland

Caawimaadda loogu talagalay dagaalka galmada

Tukinainen
Tel. 0800 97899

Tukinainen waa xarunta xasaradda kufsiga oo aad caawimaad iyo taageero kala heleyso haddii aad noqotay dhibane dagaal galmo. Caawimaadda waxaad ku heleysaa Finnish iyo Ingiriis.

Xarunta kaalmada ee SERI
Tel. 040 701 8446

Helsinki waxaa ku taal xarunta kaalmada ee SERI ee loogu talagalay dhibbanayaasha dagaalka galmada. Xarunata kaalmada ee SERI waxey caawisaa islamarkaasna la talisaa kuwa soo maray dagaal galmo. Adeegyada xaruntu waa tusaale ahaan baaritaan caafimaad iyo caawimaad cilmi-nafsiyadeed. Xarunta kaalmada waxaa ka shaqeeya jinsiga oo dhan. Toos ayaad u imaan kartaa xarunta kaalmada SERI, laakiin waxaa wanaagsan in horay loo sii waco.

Waxaad sidoo kale markasta caawimaad ka raadsan kartaa xarunta caafimaadka ee degmadaada.

linkkiRaiskauskriisikeskus Tukinainen:
Kaalmooyinka loogu talagalay dhibanayaasha dhibaatada galmadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:
Xarunta kaalmada ee SERIFinnish | Iswidish | Ingiriis

Caawimaadda loogu talagalay murannada sharafta la xiriira

Haddii aad qoyskaada kala kulantay dagaal la xiriira sharafta ama hanjabaad, waxaad la xiriiri kartaa shaqada Sopu. Macluumaadyada xiriirka waxaa laga helaa bogagga shabakadda Sopu.

linkkiSopu-työ:
Khilaafaadka sharafta la xiriiraFinnish | Ingiriis | Soomaali | Turki | Bershan

Caawimaadda loogu talagalay joojinta dagaalka

Miehen Linja
Tel. 09 276 62 899
Emayl: kontakti(at)lyomatonlinja.fi

Miehen Linja waa adeeg loogu talagalay ragga dalka u soo guuray ee isticmaalay ama ka baqanaya in ay isticmaalaan dagaal ka dhan ah lammaanahooda ama xubnaha kale ee qoyska. Kulanka waxaad ku qabsan kartaa telefoonka, chatka ama emaylka. Miehen Linja wuxuu ku shaqeeyaa Finnish, Ingiriis, Iswidhish, Faransiis iyo Giriig. Waxaa intaas dheer in adeegga aad ku heli karto afkaada hooyo iyadoo turjubaan la isticmaalayo.

Maria Akatemia
Tel. 09 7562 2260

Maria Akatemia waxey caawisaa dumarka isticmaalay ama ka baqaya in ay isticmaalaan dagaal ka dhan xubnaha qoyskooda.

linkkiMiehen linja:
Caawimaadda ragga dalka u soo guurayFinnish | Ingiriis

linkkiMaria Akatemia:
Kaalmooyinka joojinta rabshadda ee loogu talagalay dumarkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Gocashooyinka iyo caafimaadka dhimirka

Haddii aad rabshad la soo kulantay ama aad gashay xaalado gocasho leh, waxaad halis ugu jirtaa cillad istarees oo gocashada wax la soo maray ay sababtay. Marka aad xaaladaha noocan oo kale ku jirto, waxaa kuu wanaagsan in aad caawimaad ka raadsato khabiirada daryeelka caafimaadka. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan arrimaha la xiriira caafimaadka dhimirka ka aqri bogga InfoFinland Caafimaadka dhimirka.

Mamnuucista u soo dhowaanshaha

Haddii qof kuu hanjabo ama uu si joogto ah kuu dhibayo oo aad dooneyso in lagaa badbaadiyo waxaad qofkaas u codsan kartaa mamnuucista u soo dhowaanshaha (lähestymiskielto). Mamnuucista u soo dhowaanshaha waxaa loola jeedaa in qofkaas uusan kula soo xiriiri karin. Waxaad mamnuucista u soo dhowaanshaha ka codsan kartaa booliska ama maxkamadda (käräjäoikeus). Waxaad talo weydiin kartaa xafiiska bulshada xafiiska (sosiaalitoimisto) ee degmadaada ama xafiiska caawimaadda sharciga (oikeusaputoimisto). Haddii aad heysato cadeymo ku saabsan hanjabaadda waxaa haboon inaad keydsato.

linkkiRikosuhripäivystys:
Maclumaad ku saabsan mamnuucista u soo dhowaanshahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiPoliisi:
Macluumaad ku saabsan mamnuucista ka soo ag-dhowaanshahaFinnish | Iswidish | Ingiriis