Nolosha Finland

Ammatillinen koulutus
theme icon

Waxbarasho xirfadeed

Waxbarashada aasaasiga ah xirfadeedku waxay ardayga ka dhigeysaa mid si gaar ah aqoon ugu leh xirfad. Sidas darteed ayeey waxbarashadan u tahay mid gacanta laga qabto. Waad dalban kartaa waxbarasho xirfadeed markaad so dhameysato maadooyinka tacliinta aasaasiga. Sidoo kale dadka waa waaweyn waxay naf ahaantooda u baran karaan xirfad cusub ama waxay dhameystiran karaan aqoontoodi hore.

Waxbarashadaada aasaasiga ayey ku xiran tahay, waxbarashada xirfadeed eed dalban karto, iyo sidaad u dalbaneyso.

 • Haddii aad baraneyso maadooyinka dugsiga hoosedhexe , waad codsan kartaa waxbarashada hoose dhexe ee dugsiga farsamada (peruskoulupohjainen ammatillinen koulutus).
 • Haddii aad baraneyso maadooyinka dugsiga sare, waad codsan kartaa waxbarashada dugsiga sare ee farsamada( lukiopohjainen ammatillinen koulutus).
 • Haddii aad qaadaneyso shahaado, waad codsan kartaa iskuulka farsamada dadka waaweyn (ammatillinen aikuiskoulutus).

Ka aqriso wixii dheeri ah boga InfoFinlandi Dalbashada waxbarashada.

Marka aad dhameysato waxbarasho xirfadeedka aasaasiga ah waxaad codsan kartaa waxbarashada dheeraadka ah ee xirfadda, iskuul xirfadeedyda tacliinta sare iyo jaamacadaha.

linkkiOpintopolku.fi:
Macluumaadka aasaasiga ah iskuul xirfadeedkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiOpetushallitus:
Macluumaadka aasaasiga ah iskuul xirfadeedkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiOpintopolku.fi:
Codsiyada wadajir ah ee iskuul xirfadeedyada iyo dugsiyada sareFinnish | Iswidish

linkkiOpintopolku.fi:
Siyaabaha looga baaraandego doorashadaFinnish | Iswidish

linkkiOpintopolku.fi:
Waxbarashada iskuulaadka farsamooyinkaFinnish | Iswidish

Waxbarashada u diyaargarowga iskuulka farsamada

Waxbarashada aasaasiga u diyaargarowga iskuulka farsamada VALMA (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) waxaa loogu talogaley, kuwa doonaya iney helaan shahaado sanco-yaqaanimo aasaasiya. Waxbarashada VALMA waxaad ka heleysaa xog iyo sancaba, taasoo kaa caawin doonta hadhow barashada xirfadaha. Waad horumarin kartaa aqoontaada luuqadeed. Sidoo kale waad kordhinkartaa dhibaca shahaada dugsiga dhexe. Waxbarashada VALMA waxay qaadataa hal sanad-dugsiyeed.

Ka aqriso xog dheeriya bogga InfoFinlandi Waxbarashada u diyaargarowga iskuulka farsamada.

Shahaado xirfadeedka aasaasiga ah

Machadyada xirfadaha (ammatillinen oppilaitos), iskuulada xirfadaha ee gaarka ah (erityisammattioppilaitos) iyo machadyada dadka waaweyn (aikuisopisto) waxay bixiyaan waxbarasho xirfadeed. Shahaado xirfadeedka aasaasiga ah waxaad ku baran kartaa:

 • waxbarashada aasaasiga ah (dhalinyarada iyo ardayda qaangaarka ah)
 • bandhigista aqoonta (näyttötutkinto) (ardayada qaangaarka ah)
 • heshiiska waxbarashada (oppisopimuskoulutus) (dhalinyarada iyo ardayda qaangaarka ah)

Shahaado xirfadeedka aasaasiga ah waxaad ka heleysaa aqoonta xirfad gaar ah. Waxbarashada xirfadeed ee aasaasiga waxay qaadataa ilaa saddex sano. Waxaad sidoo kale isku waqti ku baran kartaa xirfad iyo dugsi sare. Markaas waxaad dhameysan kartaa laba shahaado (kaksoistutkinto).

Iskuulada farsamooyinka waxay leeyihiin xirfado badan oo laga barto:

 • laamaha barbaarinta
 • laamaha cilmiga aadaabta iyo farshaxanka
 • laamaha cilmiga bulshada
 • ganacsiga iyo maamulka
 • culuunta dabiiciga
 • hab-socodsiinta iyo war-isgaarsiinta
 • laamaha farsamada
 • laamaha beeraha iyo xannaanada xoolaha
 • laamaha caafimaadka iyo nolol-wanaagga
 • laamaha adeegyada

Qorshaha horumarinta aqoonta shaqsiyeed

Qorshaha horumarinta aqoonta gaar ahaaneed (HOKS) waxaa loo dejiyaa arday kasta. Waxaa qorshaha lagu qoraa aqoonta aad horay u soo hanatay, iyadoona laga heshiinayo waxbarashada aad qaadaneyso. Karaankaada ayaad waxbarashooyinka ku dhameyn kartaa waxaadna sidoo kale shaqada gacanta laga qabanayo ee goobaha shaqada ku muujin kartaa wax aad taqaan.

Heshiis tababar

Heshiis tababar waa wax ku barashada shaqada. Haddii aad dooneyso in aad goobta shaqada ka hesho aqoon waxqabad ku saleysan, heshiiska tababarka ayaa beddel wanaagsan u ah heshiiska waxbarashada. Mushaar lagama bixiyo mudada tababarka. Heshiiska tababarka waxaa lagu xiriirin karaa heshiiska waxbarashada.

Iskuulka farsamadda dugsiga sare kadib

Haddii aad soo dhameysey dugsi sare, waxaad qaadaneysaa shahaadadda dugsiga sare, markaasna shahaadadda dusiga sare ayaad ku dalban kartaa waxbarasho xirfadeed. Ma dalban kartid markaa waxbarashada xirfadeed ee aasaasiga ah. Ka aqriso wixii dheeri ah bogga InfoFinlandi Dalbashada waxbarashada.

Waxbarashada xirfadeed ee dadka waaweyn

Haddii aad shaqeyso, waxaad si la sahley aad shahaado aqoon farsamo adigoo shaqeynaya iskuullada farsamada dadka waaweyn waa:

 • waxbarasho xirfadeed shahaadadda aasaasiga ah
 • shahaado aqoon farsamo
 • shahaado farsamo taqasus

Waxbarashadaasna waxaa laguu tixgelin doonaa waxyaabahaad horey u soo baratey, kuwaasood ku hehey shaqaad horey usoo qabatey ama aad ganacsade aheyd.

Xog dheeriya, sidaad ku dalban laheyd waxbarashada farsamada dadka waaweyn, waxaad ka heleysaa boga InfoFinlandi Dalbashada waxbarashada.

Shahaadada heshiiska shaqobarasho iyadoo la shaqeynayo

Heshiiska waxbarasho (oppisopimus) waa shaqada wax ku barasho. Waxaad ka shaqeyneysaa xirfadda aad baraneyso meesha looga shaqeeyo, waxaadna shaqada ku dhinac diyaarineysaa waxbarashada.

Waxaad ku dhameysan kartaa waxbarashada heshiiska shaqo tacliin la mid ah kuwa machadka xirfadda lagu barto sida:

 • shahaadada aasaasiga ah ee xirfadda (ammatillinen perustutkinto)
 • shahaadada xirfadda (ammattitutkinto)
 • shahaadada xirfadda ee gaarka ah (erityisammattitutkinto)

Waxaad u baahan tahay goob shaqo heshiiska waxbarashada dartiis. Waa inaad iskaa u raadsataa qof shaqo aad mushaar ku qaadato ku siiya. Ma bilaabi kartid heshiiska waxbarashada haddii aadan heysan meel aad ka shaqeyso. Xafiiska shaqada (TE-toimisto) ayaa kaa caawin kara raadsashada shaqada. Goobta heshiiska waxbarashadu waxay noqon kartaa goobta aad hadda ka shaqeyso.

Marka aad heysato goob shaqo, la xiriir xafiiska heshiiska waxbarashada (oppisopimustoimisto) ee deegaankaada. Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa machadka waxbarashada heshiiska waxbarashada bixinaya. Tusaale ahaan xarumaha waxbarasho ee dadka waa weyn (aikuiskoulutuskeskus) ayaa laga helaa waxbarashada heshiiska waxbarasho.

Qofka shaqada ku siiyay ayaa adiga ku siinaya inta lagu jiro waxbarashada heshiiska waxbarasho mushaar dhan ugu yaraan mushaarka tababarka Haddii qofka shaqada ku siiyay uusan mushaar kaa siinin mudada barashada qoraalka, waxaad xaq u yeelan kartaa in aad cosato lacag-maalmeedka, magdhow safari iyo kaalmo qoys, haddii aad ku jirto xeyndaabka Ammaanka bulsho Finnishka. Faahfaahin dheeraad ah weydii machadkaada.

linkkiOpintopolku.fi:
Macluumaadka heshiiska waxbarashadaFinnish | Iswidish

linkkiOppisopimus.net:
Macluumaadka heshiiska waxbarashadaFinnish

linkkiOppisopimus.net:
Ciwaanada xafiisyada heshiiska waxbarashadaFinnish

linkkiOpetushallitus:
Macluumaadka heshiiska waxbarashadaFinnish

Imtixaanka shahaadadda aqoonta xirfadeed

Bandhiga aqoontu (näyttötutkinto) waa qaab ka mid ah qaababka aad aqoontaada ku soo bandhigi karto. Waxaad bandhigga aqoonta ku qaadan kartaa

 • shahaadada aasaasiga ah ee xirfadda (ammatillinen perustutkinto)
 • shahaadada xirfadda (ammattitutkinto)
 • shahaadada gaarka ah ee xirfadda (erikoisammattitutkinto)

Aqoonta xirfadda iyo aqoonta xirfadda ee gaarka ah waxay xirfad gaar ah kuu siinayaan aqoon. Waxaa inta badan lagu sameyaa bindhigyadan aqoontada soo bandhigista aqoonta.

Bandhiga aqoontu wuxuu sidoo kale haboon yahay marka aad wadan kale ka soo qaadatay shahaadada xirfadda islamarkaasna aad dooneyso inaad la meel dhigto shahaadada Finnishka.

Haddii aad dooneyso inaad soo bandhigto aqoontaada, toos ula xiriir machadka. Bandhiga aqoonta waxaa bixiya machadyaada xirfadaha iyo dadka waa weyn. Waqti cayiman ma lahan bandhigista aqoontu.

Waxaad ku sameyneysaa bandhiga aqoonta munaasabadda imtixaanka (tutkintotilanne), munaasabadaas oo uu qof ka wakiilka ah machadku ku cadeynayo aqoontaada xirfadeed. Markaas kadib waxaa lagu calaamadeynayaa aqoontaada buuga xirfadda.

linkkiOpetushallitus:
Macluumaadka bandhigga aqoontaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Waxbarasho xirfadeedyada ay qabanqaabiyaan shaqo-bixiyayaasha

Shaqo-bixiyayaasha qaarkood waxay dadka u tababaraan shaqooyinkooda. Shaqo-bixiyayaashani waxay leeyihiin damaanad qaad boos shaqo. Taas waxaa laga wadaa, qofka waxbarashada dhameeya wuxuu shaqo-bixiyaha ka helayaa shaqo. Waxaad yacni heleysaa aqoon xirfadeed iyo shaqo. Tusaale ahaan shirkado badan oo dhinaca gaadiidka ah iyo wakaalada jidka xadiidka ee dowladu (VR) waxay shaqooyinkooda u tababaraan dad badan.