Ammatillinen koulutus
theme icon

Waxbarasho xirfadeed

Finland waad ka codsan kartaa waxbarashada xirfadda, haddii aad dhammaysay caddada waxbarashada aasaasiga ah. Waxbarashada xirfaddu waxay ardayga ka dhigaysaa mid aqoon u leh xirfado cayiman. Waxbarashadu waa mid waxqabad u badan. Dadka waaweyn xitaa waxay baran karaan xirfad cusub ama aqoontooda ayeey dhammaystiran karaan.

Waxbarashadaada aasaasiga ayey ku xiran tahay, waxbarashada xirfadeed eed dalban karto, iyo sidaad u dalbaneyso.

 • Haddii aad baraneyso maadooyinka dugsiga hoosedhexe , waad codsan kartaa waxbarashada hoose dhexe ee dugsiga farsamada (peruskoulupohjainen ammatillinen koulutus).
 • Haddii aad baraneyso maadooyinka dugsiga sare, waad codsan kartaa waxbarashada dugsiga sare ee farsamada( lukiopohjainen ammatillinen koulutus).
 • Haddii aad qaadaneyso shahaado, waad codsan kartaa iskuulka farsamada dadka waaweyn (ammatillinen aikuiskoulutus).

Ka aqriso wixii dheeri ah boga InfoFinlandi Dalbashada waxbarashada.

Marka aad dhameysato waxbarasho xirfadeedka aasaasiga ah waxaad codsan kartaa waxbarashada dheeraadka ah ee xirfadda, iskuul xirfadeedyda tacliinta sare iyo jaamacadaha.

linkkiOpintopolku.fi:
Macluumaadka aasaasiga ah iskuul xirfadeedkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiOpetushallitus:
Macluumaadka aasaasiga ah iskuul xirfadeedkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiOpintopolku.fi:
Codsiyada wadajir ah ee iskuul xirfadeedyada iyo dugsiyada sareFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiOpintopolku.fi:
Siyaabaha looga baaraandego doorashadaFinnish | Iswidish

linkkiOpintopolku.fi:
Waxbarashada iskuulaadka farsamooyinkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Waxbarashada u diyaargarowga iskuulka farsamada

VALMA waa waxbarashada u diyaargarowga iskuulka xirfadda. Waxbarashada VALMA waxaad ku xoojin kartaa aqoonta iyo xirfadaha aad u baahan tahay marka aad ku jirto waxbarashada xirfadda.

Inta aad ku jirto waxbarashada VALMA waxaad horumarin kartaa aqoontaa luqadeed shahaadadaada dugsiga dhexe waad sii wanaajin kartaa. Waxbarashada VALMA waxay qaadataa hal sannad-dugsiyeed, Inta sannadkaas lagu jiro waxaad soo baran kartaa laamo xirfadeed kala duwan waxaadna ka fekeri kartaa, waxa aad doonayso in aad barato.

Waxbarashada VALMA waxaad ka heleysaa shahaado. Waxaa kale oo aad heleysaa dhibo dheeraad ah marka aad codsiga wadajirka ah ku dalbato waxbarasho xirfadeed. Waxbarashada VALMA inta badan ardayga waa u lacag la’aan.

Waxbarashada VALMA waad codsan kartaa, haddii aad horay u soo dhigatey dugsiga dhexe ama waxbarasho u dhiganta dugsiga dhexe. Haddii iskuulku uu u arko in aad qaadan karto waxbarashadaas, waxay ku qaadan karaan ardaynimo xittaa haddii aadan haysan shahaadada dugsiga dhexe.

Ka codsi waxbarashada VALMA codsiga waxbarashada diyaarinta ah ee ka dambaysa waxbarashada aasaasiga ah. Wakhtiyada codsiga iyo foomka codsiga ee waxbarashada VALMA waxaad ka heleysaa adeegga Opintopolku.fi.

linkkiOpintopolku.fi:
Xog waxbarashada VALMAFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiOpintopolku.fi:
Codsiga waxbarashada VALMAFinnish | Iswidish | Ingiriis

Shahaado xirfadeedka aasaasiga ah

Shahaado xirfadeedka aasaasiga ah waxaad ka heleysaa aqoonta xirfad gaar ah. Waxbarashada xirfadeed ee aasaasiga waxay qaadataa ilaa saddex sano. Waxaad sidoo kale isku waqti ku baran kartaa xirfad iyo dugsi sare. Markaas waxaad dhameysan kartaa laba shahaado (kaksoistutkinto).

Iskuulada farsamooyinka waxay leeyihiin xirfado badan oo laga barto:

 • laamaha barbaarinta
 • laamaha cilmiga aadaabta iyo farshaxanka
 • laamaha cilmiga bulshada
 • ganacsiga iyo maamulka
 • culuunta dabiiciga
 • hab-socodsiinta iyo war-isgaarsiinta
 • laamaha farsamada
 • laamaha beeraha iyo xannaanada xoolaha
 • laamaha caafimaadka iyo nolol-wanaagga
 • laamaha adeegyada

Qorshaha horumarinta aqoonta shaqsiyeed

Qorshaha horumarinta aqoonta gaar ahaaneed (HOKS) waxaa loo dejiyaa arday kasta. Waxaa qorshaha lagu qoraa aqoonta aad horay u soo hanatay, iyadoona laga heshiinayo waxbarashada aad qaadaneyso. Karaankaada ayaad waxbarashooyinka ku dhameyn kartaa waxaadna sidoo kale shaqada gacanta laga qabanayo ee goobaha shaqada ku muujin kartaa wax aad taqaan.

Heshiis tababar

Heshiis tababar waa wax ku barashada shaqada. Haddii aad dooneyso in aad goobta shaqada ka hesho aqoon waxqabad ku saleysan, heshiiska tababarka ayaa beddel wanaagsan u ah heshiiska waxbarashada. Mushaar lagama bixiyo mudada tababarka. Heshiiska tababarka waxaa lagu xiriirin karaa heshiiska waxbarashada.

Iskuulka farsamadda dugsiga sare kadib

Haddii aad soo dhameysey dugsi sare, waxaad qaadaneysaa shahaadadda dugsiga sare, markaasna shahaadadda dusiga sare ayaad ku dalban kartaa waxbarasho xirfadeed. Ma dalban kartid markaa waxbarashada xirfadeed ee aasaasiga ah. Ka aqriso wixii dheeri ah bogga InfoFinlandi Dalbashada waxbarashada.

Waxbarashada xirfadeed ee dadka waaweyn

Haddii aad shaqeyso, waxaad si la sahley aad shahaado aqoon farsamo adigoo shaqeynaya iskuullada farsamada dadka waaweyn waa:

 • waxbarasho xirfadeed shahaadadda aasaasiga ah
 • shahaado aqoon farsamo
 • shahaado farsamo taqasus

Waxbarashadaasna waxaa laguu tixgelin doonaa waxyaabahaad horey u soo baratey, kuwaasood ku hehey shaqaad horey usoo qabatey ama aad ganacsade aheyd.

Xog dheeriya, sidaad ku dalban laheyd waxbarashada farsamada dadka waaweyn, waxaad ka heleysaa boga InfoFinlandi Dalbashada waxbarashada.

Shahaadada heshiiska shaqobarasho iyadoo la shaqeynayo

Heshiiska waxbarasho (oppisopimus) waa shaqada wax ku barasho. Waxaad ka shaqeyneysaa xirfadda aad baraneyso meesha looga shaqeeyo, waxaadna shaqada ku dhinac diyaarineysaa waxbarashada.

Waxaad ku dhameysan kartaa waxbarashada heshiiska shaqo tacliin la mid ah kuwa machadka xirfadda lagu barto sida:

 • shahaadada aasaasiga ah ee xirfadda (ammatillinen perustutkinto)
 • shahaadada xirfadda (ammattitutkinto)
 • shahaadada xirfadda ee gaarka ah (erityisammattitutkinto)

Waxaad u baahan tahay goob shaqo heshiiska waxbarashada dartiis. Waa inaad iskaa u raadsataa qof shaqo aad mushaar ku qaadato ku siiya. Ma bilaabi kartid heshiiska waxbarashada haddii aadan heysan meel aad ka shaqeyso. Xafiiska shaqada (TE-toimisto) ayaa kaa caawin kara raadsashada shaqada. Goobta heshiiska waxbarashadu waxay noqon kartaa goobta aad hadda ka shaqeyso.

Marka aad heysato goob shaqo, la xiriir xafiiska heshiiska waxbarashada (oppisopimustoimisto) ee deegaankaada. Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa machadka waxbarashada heshiiska waxbarashada bixinaya. Tusaale ahaan xarumaha waxbarasho ee dadka waa weyn (aikuiskoulutuskeskus) ayaa laga helaa waxbarashada heshiiska waxbarasho.

Qofka shaqada ku siiyay ayaa adiga ku siinaya inta lagu jiro waxbarashada heshiiska waxbarasho mushaar dhan ugu yaraan mushaarka tababarka Haddii qofka shaqada ku siiyay uusan mushaar kaa siinin mudada barashada qoraalka, waxaad xaq u yeelan kartaa in aad cosato lacag-maalmeedka, magdhow safari iyo kaalmo qoys, haddii aad ku jirto xeyndaabka Ammaanka bulsho Finnishka. Faahfaahin dheeraad ah weydii machadkaada.

linkkiOpintopolku.fi:
Macluumaadka heshiiska waxbarashadaFinnish | Iswidish

linkkiOppisopimus.net:
Macluumaadka heshiiska waxbarashadaFinnish

linkkiOppisopimus.net:
Ciwaanada xafiisyada heshiiska waxbarashadaFinnish

linkkiOpetushallitus:
Macluumaadka heshiiska waxbarashadaFinnish | Iswidish

Muujinta caddeynta aqoonta xirfadeed

Aqoontaada xirfadeed waxaad ku caddeyn kartaa muujin. Waxaad markaas sameynaysaa shaqooyin rasmi ah oo aad qabaneyso adigoo goobta shaqada ku sameynaya xaalad shaqo oo dhab ah. Qabanqaabiyaha waxbarashada ayaa magacaabaya labo qiimeeye oo qiimeynaya aqoontaada.

linkkiOpetushallitus:
Macluumaad ku saabsan muujinta aqoontaFinnish | Iswidish

Waxbarasho xirfadeedyada ay qabanqaabiyaan shaqo-bixiyayaasha

Shaqo-bixiyayaasha qaarkood waxay dadka u tababaraan shaqooyinkooda. Shaqo-bixiyayaashani waxay leeyihiin damaanad qaad boos shaqo. Taas waxaa laga wadaa, qofka waxbarashada dhameeya wuxuu shaqo-bixiyaha ka helayaa shaqo. Waxaad yacni heleysaa aqoon xirfadeed iyo shaqo. Tusaale ahaan shirkado badan oo dhinaca gaadiidka ah iyo wakaalada jidka xadiidka ee dowladu (VR) waxay shaqooyinkooda u tababaraan dad badan.