Lukioon valmistava koulutus
theme icon

Waxbarashada u diyaarinta dugsiga sare

Haddaad rabto inaad kordhiso aqoonta luuqadaada finnishka ama iswiidhishka intaadan codsan dugsiga sare, waxaad codsan kartaa waxbarashada u diyaarinta dugsiga sare, waxaa loogu talogaley ajaanibta waxaana loosoo gaabiyaa LUVA.

Markaad codsato waxbarashada LUVA, waxaad u baahan tahay shahaadada dugsiga hoose dhexe. Waana inaad leedahay aqoon kugu filan ood wax ku baran karto kulana socon karto barashada u diyaarinta dugsiga sare laguna dhiganayo afka finnishka iyo iswiidhishka. Iskuulka qabanqaabinaya waxbarashada u diyaarinta dugsiga sare ayaa qiimeynaya, iney luuqadaadu tahay mid kugu filan.

Waxbarashada LUVA waxay qaadaneysaa sanad. Muddo sanad ah waxaad baraneysaa afka finnishka ama iswiidhishka iyo weliba sida aad wax u baran laheyd. Waxaa kaloo suurogal ahaan waxbarashada wehliya barashada luuqado kale iyo koorsooyinka dugsiga sare. Waxaad sidoo kale heleysaa tusmo la xiriirta waxbarashada

Codsi waxbarashada dhalinyarada ee LUVA inta u dhexeysa bilaha Juun-Juulaay. Ka buuxso foomka adeega Opintopolku.fi.

Iskuulka LUVA kadib waxaad dalban kartaa dugsi sare. Macluumaad dheeri waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Dalbashada waxbarashada.

linkkiOpintopolku.fi:
Waxbarashada u diyaarinta dugsiga sareFinnish | Iswidish | Ingiriis