Jos sairastut
theme icon

Haddii aad jirato

Haddii aad jirato ama uu shil kugu dhaco, waxaad xaq u leedahay inaad ka maqnaato shaqada. Shaqo-bixiyaha waxaa waajib ku ah in uu waqtiga jirada mushaar kaa siiyo. Haddii xiriirkaada shaqadu uu socday wax ka badan bil jirashada kahor, waxaad heleysaa muhaar buuxa ugu yaraan laga bilaabo maalinta jirashada iyo sagaal maalmood waqtiga maalinta jirashada ka dambeeya. Haddii taas kadib xitaa aadan ku noqon karin shaqada waxaad Kelada ka codsaneysaa lacag maalmeedka jirada (sairauspäiväraha), haddii aad ku jirto xeyndaabka caymiska jirashada ee Finland. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Ammaanka bulshada Finnishka.

Waxaa laga yaabaa in heshiiska shuruurdaha shaqada shuruudo kale lagu heshiiyay islamarkaasna aad mushaar hesho waqti intaas ka dheer.

Shaqo-bixiyuhu wuxuu xaq u leeyahay in uu kaa dalbado cadeynta dhaqtarka ee cadeyneysa inaad jirantahay. Haddii aad jirato oo aadan shaqada aadi karin, islamarkaasba ogeysii madaxdaada. Madaxdaada ayaa kuu sheegaya inaad u baahantahay cadeynta jirada ee dhaqtarka islamarkaas ama maalinta afaraad marka laga soo bilaabo maalinta jirashada.

Ku maqnaanshaha jiradu ma ahan fasax, waxaa loo ogaalaadaa ka soo raysashada jirada darteed, sidaas darteed bogsoonaanshahaada halis ma gelin kartid adigu.

linkkiKela:
Lacag maalmeedka jiradaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Dalbashda lacag maalmeedka jiradaFinnish | Iswidish | Ingiriis