Työterveyshuolto
theme icon

Daryeelka caafimaadka shaqada

Daryeelka caafimaadka shaqada waxaa xaq u leh dhammaan

Dalka Finland dhexdiisa shaqo-bixiyaha waxaa waajib ka saaran inuu maalgeliyo daryeelka ka hortaga ah caafimaadka shaqaalahiisa. Sidoo kale shaqo-bixiyaha waxaa suurtogal ah inuu shaqaalihiisa u habeeyo adeegyada daryeelka jirada. Daryeelka caafimaadka shaqaalaha waxaa suurtogal ah inaad hesho adeega kalkaaliyaha caafimaadka, kan dhakhtarka caafimaadka shaqaalaha iyo adeegyada caafimaadka shaqaalaha ee dhakhtarka cilmi-nafsiga. Sida badan halkaas waxaa sidoo kale ka shaqeeya masaajotoore. Adeegyada dhakhaatiirta khaaska ah sida badan kuma jiraan daryeelka caafimaadka shaqaalaha. Shaqo-bixiyuhu waa in uu kuu sheegaa, adeegyada iyo taageerada aad ka heli karto daryeelka caafimaadka shaqaalaha.

Xuquuqda adeegyada daryeelka caafimaadka shaqaaluhu ma taabanayso qoyska qofka shaqaalaha ah.

Daryeelka caafimaadka ujeedadiisu waa horumarinta caafimaadka iyo awoodida shaqada iyo wada shaqaynta goobta caafimaadka.

Shaqaalaha daryeelka caafimaadka shaqada waxaa saaran waajibka ilaalinta sirta. Uma sheegayaan arrimahaada shaqo-bixiyahaada haddii aadan adigu ogolaanshiyo u siinin. Si kastoo ay ahaataba daryeelka caafimaadka shaqadu waxay shaqo-bixiyahaada siin karaan qiimeyn ku saabsan inaad shaqada sii wadi karto caafimaadkaada dartiis iyo inkale.

Kela ayaa qayb ka mid ah kharashka kaga baxa daryeelka caafimaadka shaqaalaha u soo celineysa shaqo-bixiyaha iyo ganacsadaha, haddii ay lagama maarmaan yihiin kharashkuna uu caqligal yahay.

linkkiTyösuojeluhallinto:
Macluulaad la xiriira daryeelka caafimaadka shaqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTyöterveyslaitos:
Maluumaad la xiriira daryeelka caafimaadka shaqadaFinnish | Iswidish

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Daryeelka caafimaadka shaqaalahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiFinlex:
Sharciga daryeelka caafimaadka shaqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Lacag maalmeedka jiradaFinnish | Iswidish | Ingiriis