Nolosha Finland

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
theme icon

Xuquuda iyo waajibaadka shaqobixiyaha

Shaqobixiyuhu wuxuu xuquuq u leeyahay:

  • inuu shaqaale shaqo u qaato
  • inuu hogaamiyo shaqada iyo inuu bixiyo hagitaano iyo awaamiir la xiriirta xagga hogaaminta shaqada
  • Inuu shaqada ka eryo shaqaalaha iyo inuu heshiiska shaqada burburiyo asagoon raacaayo sharciga heshiiska shaqada

Waajibaadka saaran shaqobixiyaha:

  • inuu ilaaliyo sharciga iyo heshiisyada
  • inuu ula dhaqmo shaqaala si sinnaan iyo caddaalad ah, asagoo aan u fiirineyn meesha ay ka soo jeedaan dhalasho ahaan, diintooda, jinsiyadooda lab ama dhadig mindna, da'dooda ama aragtida siyaasadooda dhanka ay u janjeerto
  • inuu ka taxadaro nabadgelyada iyo caafimaadka shaqaalaha
  • inuu siiyo shaqaalaha qoraal cadaynaya shuruudaha ugu muhiimsan shaqadooda
  • inuu ka shaqeeyo hagaajinta jawiga goobta shaqada, sidii qofka shaqaalaha ahi uu shaqadiisa uga soo dhalaalilahaa una horumarin lahaa xirfadiisa shaqo

Shuruudaha heshiiska shaqada

Shaqobixiyuhu waa inuu ilaaliyaa shuruudaha heshiiska shaqada. Tusaale ahaan ma bixin karo mushaar ka hooseeya kan lagu qeexay shuruudaha heshiiska shaqada.

Shahaadada shaqada

Marka xiriirka shaqada ee shaqaaluhu dhamaado wuxuu xaq u leeyahay in uu shaqo-bixiyaha ka helo shahaadada shaqada oo qoraal ah. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Shahaadada shaqada.

Caymiska shilalka shaqada

Shaqobixiyuhu waa inuu shaqaalihiisa geliyaa caymiska shilalka shaqada (tapaturmavakuutus). Waa in markasta oo heshiis shaqo la bilaabayo la sameeyo caymiska. Qofka shaqaalaha ahi wuxuu helayaa magdaw haddii shil ku dhaco asagoo shaqaynaya. Magdhawgu wuxuu noqon karaa in laga bixiyo kharashka daryeelka caafimaadka ku baxa iyo in la siiyo lacag maalmeed u badsha lacagtii shaqada ee shilka awgiis uga baaqatay, hawlagabka shilalku sababaan, magdhaw laga dhaawca shilka awgiis, dib u soo kabashada (kuntoutus) ama haddii shilka shaqada dhimasho ka timaado in qoyskiisa la siiyo lacagta hawlgabka qoyska. Marka laga reebo caymisyada qasabka ku ah shaqobixiyaha, wuxuu shaqabixiyuhu shaqaalihiisa u qaadi karaa caymisyo dheeraad ah oo an qasab ku ahayn asaga.

Waxaa wanaagsan in shaqobixiyaha la weydiiyo caymisyo noocee ah ayuu shaqaalihiisa u qaaday.