Jos jäät työttömäksi
theme icon

Haddii aad shaqo la'aan noqotid

Isu diwaangeli shaqo laawe shaqo raadinaya

Haddii aad shaqo la’aan noqoto, waa inaad Xafiiska shaqada iyo xoogsashada iska soo xaadirisaa ugu dambayn maalinta ugu horaysa shaqo la’aantaada. Haddii aad ku jirto ammaanka bulshada Finland waad codsan kartaa kaalmada shaqo la’aanta. Kaalmada shaqo la’aanta waxaad ugu horeyn heli kartaa laga bilaabo maalinta, aad isku diiwaangelisay shaqo laawe. Xusuuso inaad iska xaadirisid haddiiba Xafiiska shaqada iyo xoogsashada markii ay kuu dhamaato waxbarasho, waxbarashda uu bixiyo xafiiska shaqodu ama shaqada taageerada shaqaalayntu.

Iska diiwaangelinta shaqo doonimo boga shabakada xafiiska shaqada iyo shaqaaleynta. Ku gal boga shabakada sumada lambar bankiyeedka finnishka ama kaarka aqoonsiga ee magnedka leh. Shaqaalaha xafiiska TE-ga ayaa kusoo wacay, haddii haddii lagaaga baahan yahay faahfaahin dheeriya.Adiga looma baahna inaad wacdo ama aad tagto xafiska TE-ga, haddaan markaas si gaara laguu oran.

Haddii aadan laheyn sumada labarka bankiga iyo kaarka aqoonsiga magnadka leh, Isu diiwaangeli shaqo doone xafiiska shaqada iyo xoogsashada (TE-toimisto) ee kuugu dhow.

Kaliyaata muwaadiniinta wadamada midowga Yurub, Norway, Iceland, Liechtenstein iyo Swizerland ayaa ka diwaangalin kara shaqo raadiskooda nidaamka internetka. Haddii ad tahay muwaadin wadin kale waa in aad iska diwaangalisaa xafiiska shaqada iyo xoogsashada (TE-toimisto)..

Markii aad tageysid Xafiiska shaqada iyo xoogsashada, horay u qaado

  • Dhammaan shahaadooyinka shaqada iyo waxbarashada
  • baasaboor ay ku taalo ruqsada daganaanshada dalka

Xafiiska shaqada iyo xoogsashada (TE-toimisto) wuxuu baarayaa macluumaadka aad siisay. Lacagta badbaadada shaqo la'aanta waxaa lagu heli karaa shuruudo cayiman xafiiska shaqada iyo xoogsashada ayaana baaraya in aad shuuruudaha buuxisay. Markaas kadibna Xafiiska shaqada iyo xoogsashada ayaa arinta qaraar ka soo saaraya una gudbinaya xaafiika bixinaya gunnada, sida qasnadda shaqo la'aanta ama Kelada.

Wixii talooyin ah oo la xiriira arimaha lacagta badbaadada shaqo la'aanta waxaad weydiinkartaa Xafiiskaaga shaqada iyo xoogsashada. Sidoo kele waxaad wici kartaa adeegga la talinta badbaadada shaqo la'aanta ee Xafiiska shaqada iyo xoogsashada:

  • Finnish: 0295 020 701
  • Iswidish: 0295 020 711
  • Ingiriis: 0295 030 713
  • Ruush: 0295 020 715

Ka aqriso sidoo kale bogga InfoFinlandi: Kaalmada shaqo laawaha

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Hadii aan shaqo la'aan noqotidFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Isku diiwaangelinta shaqo la'aan shaqo raadinayaFinnish | Iswidish

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Hagida badbaada shaqo la'aantaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush

Dalxiisidda, waxbarashada ama shaqada wakhtiga lagu jiro shaqo la’aanta

Haddii aad bilowdo shaqo ama waxbarasho adigoo shaqo la’aan ahaa, ogeysii Xafiiska shaqada iyo xoogsashada. Halkaas ayaa lagaaga sheegayaa siday waxyaabahaasi u saamayn karaan lacagtaada shaqo la’aanta.

Haddii aad ku safrayso gudaha dalka ama dibadda ka taxadir in lagu heli karo. Tusaale ahaan nambar telefoon ama cinwaan uga tag xafiiska shaqada una sheeg waqtiga aad fasaxa ku maqnaaneyso.

Safar dibadda aad u aadeyso dartiis uma diidi kartid shaqo laguu fidiyay.

Haddii aad billowdo hawl ganacsi adigoo shaqo la’aan ah, waxaad 4ta bilood ee ugu horeysa heli kartaa manfaca shaqo la’aanta.

Karensi

Waqti cayiman ayaad weyn kartaa xuquuqda helitaanka lacagta shaqo la'aanta, haddii shaqo la'aantaada ay sabab u tahay sabab aad adigu keentay. Karensi ayaad geli kartaa tusaale ahaan haddii:

  • aadan dalban shaqo uu Xaafiiska shaqada iyo xoogsashadu uu adiga kuu diray inaad dalbato
  • aadan qaadan shaqo lagu siiyey
  • aad shaqadaada uga tagtid sababo aan cuslayn

Waqtiga karensigu wuxuu u dhexeeyaa 15 maalmood iyo 90 maalmood. Dhirirka karensigu wuxuu ku xiran yahay hadba sababta karesiga keentay. Xaaladaha qaarkood waxaad ku weyn kartaa xuquuqda helitaanka lacagta badbaadada shaqo la'aanta ilaa waqti aan la cayimin.

TE-toimisto: Tietoa työnhakijalle 2 somali

Haddii aad shaqo la'aan noqotid
  • Gargaarka shaqo la’aanta