Työttömyysturva
theme icon

Gargaarka shaqo la’aanta

Haddii aad shaqo la’aan noqoto, waxaad kaalmada shaqo la’aanta ka codsan kartaa Kelada ama kaasada shaqo la’aanta. Kaalmooyinka shaqo la’aantu waa lacag maalmeedka mushaarka ku salaysan, lacag maalmeedka aasaasiga ah iyo taageerada suuqa shaqada.

Fayruska korona COVID-19

Keladu waxay lacagta gargaarka shaqo la’aanta siinaysaa dadka aan lacag maalmeedka shaqo ee mushaarka ku saleysan aan ka helin khasnaddooda shaqo la’aanta, iyo ganacsatada ay shaqada rasmiga ah ee shirkaddoodu ay sababo safmarka Korona la xiriira u dhammatay. Waxaa shardi ah in aad xaq u leedahay manfacyda Kelada. Lacagta gargaarka shaqo la’aanta ee Kelada waxaa lagu sameeyay xoogaa isbeddello ah oo ku meelgaar ah. Waxaad shaqeysan kartaa illaa iyo 500 oo yuuro oo dheeraad ka ah lacagta kaalmada shaqa la’aanta, haddii aad tahay shaqa la’aan shaqo raadis ah. Warka rasmiga ah ee arrintan weydii khabiirkaada ka shaqeeya adeegyada Xafiiska shaqada iyo Meheradaha ama adeegyada shaqaaloobidda degmadaada. Isbeddellada ka aqri bogagga Kelada.

linkkiKela:
Gargaarka shaqo la’aanta marka lagu jiro xaaladda KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Yaa xaq u leh gargaarka shaqo la’aanta?

Waad iska diiwangelin kartaa shaqo doone ahaan Xafiiska shaqada iyo xoogsashda, haddii

 • aad heysto ogolaanshaha joogitaanka dalka oo xaq u siinaya in shaqo ka sameeyo Finland
 • aan sharciga degenaanshda lagu xadeyn, shaqo bixiyaha aad u shaqayn karto

ama

 • aad tahay muwaadin u dhashay wadan Midowga Yurub, ETA ama Switzerland
 • aad tahay xubin qoys ee muwaadin u dhashay wadan Midowga Yurub, ETA ama Switzerland, islamarkaasna xaad xaq u leedahay joogitaanka.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xaqa joogitaanka ee xubin qoyska ka tirsan ka aqri bogga InoFinland Diiwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub.

Markaad Xafiiska shaqada isaga diiwaangeliso shaqo-doone shaqo laawe ah, waxaad xaq u leeyahay kaalmada shaqo laawaha, haddii

 • aad tahay 17–64 sano
 • aad tahay shaqo laawe iska diiwaangeliyey Xafiiska shaqada iyo xoogsashada
 • shaqo maalintii oo dhan raadinaya
 • aad tahay mid awoodo inuu shaqeeyo, diyaarna u tahay inaad qaato shaq
 • inaad buuxuíneyso sharuudaha ka kaalmeynta lacagmaalmeedka la kasbado (ansiopäiväraha), lacagmaalmeedka aasaasiga ah (peruspäiväraha) iyo lacagta shaqo laawaha (työmarkkinatuki).

Si aad u heshid gargaarka shaqo la’aanta, waa inaad si fir fircon u raadisid shaqo oo aad diyaar u ahaato inaad qaaadato shaqada haddii aad heshid fursad shaqo. Sidoo kale waa inaad Xafiiska shaqada iyo xoogsashada iyo addegyada shaqaaloobidda degmadaada la sameyso qorshaha shaqaaloobidda iyo laqabsashada. Waxaa intaas dheer in aad ka qaybqaadato adeegyadaas iyo waxqabadyadaas uu xafiiska shaqada iyo xoogsashada ama adeegga shaqaaloobidda degmadaadu ay kuu fidiyeen.

Lacagaha kala duwan ee la qaato marka shaqo la’aanta la yahay waxaa ka mida ah gunnada maalmeedka ee shaqo la’aanta (ansiopäiväraha), gunnada maalmeedka aasaasiga ah (peruspäiväraha) iyo cawinaada suuqa shaqada (työmarkkinatuki). Dhammaan kaalmooyinkaasna waxaa laga bixiyaa canshuur.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Hadii aan shaqo la'aan noqotidFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Badbaadada shaqo la'aanataFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Macluumaad la xiriira badbaadada shaqo la'aantaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Hagida badbaada shaqo la'aantaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush

Lacagmaalmeedka la kasbado

Waad heli kartaa lacagmaalmeedka la kasbado, haddii

 • aad iska soo diiwaangelisey xafiiska (TE) shaqada iyo shaqaaleynta inaad tahay shaqo laawe shaqo doon ah
 • aad xubin ka tahay urrurada shaqaalaha ka kaba lacagta kasbashada
 • buuxineyso shuruudaha shaqaynta, ama uu mid shaqaynayey waqti dheer inta uusan shaqo la'aanta gelin
 • aad ahayd xubin ka tirsan qasnadda shaqo la'aan ugu yaraan 26 usbuus ka hor inta aadan shaqo la'aan noqonin.

Gunnada maalmeedka ee shaqo la’aanta (ansiopäiväraha) waxaa ogolaada isla markaasna bixiya qasnada shaqo la'aanata ee aad xubinta ka tahay. Qasnada shaqo la'aanata ayaa xisaabineysa qadarka gunnada maalmeedka shaqo la’aanta ayadoo eegeysa intii aadan shaqo la'aanta noqon mushaarkii kuugu dambeeyey inta uu le'ekaa.

Sida badan gunnada maalmeedka ee shaqo la’aanta waxaad qaadan kartaa mudo 400 maalmood ah. Waxaa ka gooni ah:

 • haddii aad isku geyn shaqaysay sadex sano ama wax ka yar, waxaad markaas gunno maalmeedka heli kartaa ugu badnaan mudo 300 maalmood ah.
 • haddii aad buuxisay 58 sano ka hor intii aadan shaqo la'aanta noqon, waxaad heli kartaa gunno maalmeedka mudo ah 500 maalmood.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kaasada shaqo la’aanta ka aqri bogga InfoFinlandi Iskaashatooyinka xirfadda.

linkkiTyöttömyyskassojen yhteisjärjestö:
Maccluumaad la xiriira lacag maalmeedka shaqo la'aantaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Lacagmaalmeedka aasaasiga

Waad heli kartaa lacagmaalmeedka aasaasiga haddaad aad ku jirto ceyminta bulshada finnishka u degan si rasmi ah ama shaqadii hore ee kaa dhamaatey darteed iyo

 • aad iska soo diiwaangelisey xafiiska (TE) shaqada iyo shaqaaleynta inaad tahay shaqo laawe shaqo doon ah
 • buuxineyso shuruudaha shaqada, ama uu mid shaqaynayey waqti dheer inta uusan shaqo la'aanta gelin.
 • Ma aadan buuxin shuruudaha gunno maalmeed helitaankiisa looga baahnaa.

Lacagta shaqo la'aanta oo aasaasiga ah waxaa bixiya Kela

Sida badan lacagta shaqo la'aanta aasaasiga ah waxaad qaadan kartaa mudo 400 maalmood ah. Waxaa ka gooni ah:

 • haddii aad isku geyn shaqaysay saddex sano ama wax ka yar, waxaad lacagta shaqo la'aanta aasaasiga ah heli kartaa ugu badnaan muddo 300 maalmood ah
 • haddii aad buuxisay 58 sano kahor intii aadan shaqo la'aanta noqon, waxaad heli kartaa lacagta shaqo la'aanta aasaasiga ah mudo dhan 500 oo maalmood.

Haddii ay jiraan galaan gunnooyin kale oo kaa soo gala dhanka sooshalka ama shaqada mudada aad tahay shaqo la'aanta, markaas waxaa lagu siinayaa lacag kayar tan shaqo la'aanta aasaasiga ah.

linkkiKela:
Lacagmaalmeedka aasaasigaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Kaalmada suuqa shaqada

Waad heli kartaa kaalmada shaqo la'aanta, haddii

 • aad iska soo diiwaangelisey xafiiska (TE) shaqada iyo shaqaaleynta inaad tahay shaqo laawe shaqo doon ah
 • aad si rasmi ah ugu nooshahay Finland
 • aadan buuxineyn sharuudaha, sida inaadan waqti dheer aadan shaqeyneyn intadan noqon shaqo la'aanta ama aad qaadatey lacagmaalmeedka la kasbado waqtigeedii, ooh 500 maalmood.

Haddii qorsheynta la qabsigaaga weli shaqeyneyso, waad codsan kartaa kaalmada shaqo la'aanta inta lagu jiro xiliga dal laqabsiga, haddii aad ka qayb gashid waxbarashooyinka iyo hawlaha kale oo horay loogu qoray qorshaha.

Waxaad ka heleysaa faahfaahin dheeri ah ee qorsheynta la qabsiga bogga InfoFinlandi La qabsashada Finland.

Lacagta kaalmada suuqa shaqada waxaa aqbalo iyo baxsho Kela. Kaalmada suuqa shaqadu waa laga baaraandegaa baahidiisa. Waxaa loola jeedaa, tusaale ahaan in gunnooyinka sooshalka iyo mushaarku ay yareynayaan kaalmada suuqa shaqada.

Haddii aad ka yar tahay 25 sano, waxaa laga yaabaa in helitaanka lacagta kaalmada nolosha shaqada ay ku xiran tahay shuruud, tusaale ahaan shan bilood oo sugitaan ah. Shuruudaha ka hubso bogagga Kelada.

linkkiKela:
Kaalmada suuqa shaqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis