Nolosha Finland

Lapsi avoliitossa
theme icon

Ilmaha ku dhasha xiriirka wada degenaanshada lammaanaha

Aqoonsiga aabonimada (Isyyden tunnustaminen)

Haddii ad wada nooshihiin idinka oo an isqabin oo ilmo idiin dhasho, waa in la aqoonsadaa aabonimada. Haddii aabonimada la aqoonsan waayo ilmahaasi sida sharcigu dhigayo wuxuu ahaanayaa aabo la’aan waxana mas’uul ka ahaanaysa daryeelkiisa iyo masruufkiisa hooyadii, xataa haddii ad wada dagantihiin. Aabonimada wakhtiga uurka ayaa la aqoonsan karaa waxana lagu fulin karaa howshaas xarunta hooyooyinka iyo dhallaanka (äitiysneuvola). Markuu ilmuhu dhasho aabuhu wuxuu ku aqoonsan karaa ilmihiisa isaga oo u tagaya shaqaalaha ku qoran kormeerka caruurta (lastenvalvoja) ee degmada. Aqoonsiga aabonimada waxa xaqiijinaya xafiiska diwaanka ee degmada (maistraatti).

Markii aabenimada la xaqiiyo

 • Ilmaha waxaa la siin karaa magaca qoyska ee aabaha
 • abuhu wuxuu noqonayaa daryeelaha ilmaha keligiis ama asaga iyo hooyada si wadajir ah. Daryeelahu (huoltaja) waa qofka ilmaha mas’uul ka ah daryeelka ilmaha iyo bar-baarintiisa.
 • aabaha waxaa saaran mas’uuliyada masruufka ilmaha
 • ilmuhu waxay xaq u leeyihiin dhaxalka aabahood iyo weliba dhaxalka qaraabada aabaha iyo bil caksi
 • Ilmuhu wuxuu xaq u leeyahay lacagta hawlgabka qoyska, haddii uu aabuhu geeriyoodo.

Haddii aabuhu uu diido aabenimada, hooyadu dacwad ayey ku soo googi kartaa, si loo xaqiijiyo aabenimada.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Qirashada aabenimada iyo xaqiijinteeda ama xoojinteedaFinnish | Iswidish

Magaca qoyska cunugga ee wada deganaanshaha

Marka uu cunug ku dhasho wada deganaansho, wuxuu heli karaa

 • magaca qoyska ee hooyadiis ama
 • magaca qoyska ee aabihiis haddii aabonimada la xaqiijiyay ama
 • magaca qoyska ee waalidka ka dhexeeya ama
 • magaca qoyska ee isku xiran, kaas oo ka kooban magacyada qoyska ee waalidka.

Haddii aysan waalidku laheyn magac qoys oo ka dhexeeya, laakiin ay leeyihiin carruur ka dhexeysa, cunuggu wuxuu qaadanayaa magac qoys la mid ah midka walaalaha.

Magac qoyska mideysan waad la codsan kartaa lammaanahaada aad wada degan tihiin haddii

 • aad isla deganeedeen ugu yaraan shan sano ama
 • aad wada dhasheen cunug.

Adabshinka ama korsiga ilmaha ee dadka wada degenaanshada ku wada nool

Labada wada degenaanshada ku wada nool si wada jir ah uma soo qaadan karaan ilmo korsi ah. Sidoo kale ilamaha uu dhalay labada wada degen midkood ma korsan karo kan kale.

Heshiisyada caalamiga ah

Sidoo kale haddii wadan kale oo ka mida wadamada waqooyiga Yurub (Sweden, Norway, Denmark iyo Island) uu xaqiijiyo qirashada aabenimada xaqiijintaa way ka dhaqan-galaysaa dalka Finland.

Sidoo kale xaqijinta aabenimada ee lagu xaqiijiyey wadamada ka baxsan waqooyiga Yurub waa laga aqbalayaa dalka Finland, haddii aabenimadu sharci kaytahay wadanka lagu soo xaqiiyey laf ahaantiisa ayna waalidiintu wadankaas isaga ah wada deganaayeen.

Caruurta meher la'aanta ku dhashay, xaaladoodu aad ayey u kala duwan tahay wadamada kala gedisan dhexdooda. Aabenimada dalka Finland lagu qirtay ama lagu xaqiiyey waxaa laga yaabaa inaysan ka dhaqangalayn wadanka uu ka soojeedo ilmuhu ama aabuhu. Arintan wax ka weydii safaarada wadankaaga.

Canshuurta dhaxalka iyo dhaxalka lammaanaha laga geeriyooday

Haddii labada wada degan ay leeyihiin ilmo ay wada jir u dhaleen, canshuurta dhaxalka ee ilmuhu waxay la mid tahay canshuurta dhaxalka ee ilmaha meherka ku dhashay.

Haddii uu geeriyoodo lamamanayaasha xiriirka wada deganaanshada ku wada nool midkood, markaas ilmaha uu dhalay waxay keelada ka qaadanayaan lacagta hawlgabka ee agoonta laga geeriyooday.