Nolosha Finland

Avioliittoon vihkiminen
theme icon

Isku mehrinta

Isku mehrintu waxay u dhici kartaa

  • meher sifil ah oo ka dhaca xafiiska diiwaangelinta ama
  • meherka kaniisada.

Meherka guurku markuu dhacayo dadka is-guursanaya waa inay labaduuba goob joog ahaadaan isku mar. Waxaa kaloo loo bahan yahay in ugu yaraan laba qof oo marqaati ah ay goobta joogaan.

Guurka aan diinta ku salaysnayn

Sharci ahaan meherka aan diinta ku salaysnayn waxaa samayn kara diiwaangeliye ka shaqeeya xafiiska diiwaangelinta (maistraatti) ama madaxa ka shaqeeya maxkamada rafcaanka (käräjäoikeus) ama garsoore maxkamadeed. Meherka awgiis waqti hore ka sii qabso xafiiska diiwaangelinta ama maxkamada rafcaanka ka hor inta aan la gaarin waqtiga arooska.

Meherka aan diinta ku salaysnayn waa bilaash, haddii uu ka dhacayo gudaha xafiiska diiwaangelinta ama maxkamada waqtiga shaqada. Haddii la isku waafaqo meherka waxaa lagu qaban karaa meelo kale, tusaale ahaan guriga iyo goobaha xafladaha lagu qabto. Markaas waxaa laga qaadayaa lacag gooni ah.

Qof walba waxay xaq u leedahay inay hesho meher aan diinta ku salaysnayn, xiraa kuwa ka tirsan diin kale.

Bogga Internetka ee xafiiska diiwaangelinta waxaa wax looga sheegayaa macluumaadka asaasiga ah ee meherka aan diinta ku salaysnayn.

linkkiMaistraatti:
Isku mehrinFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaistraatti:
Macluumaadka lagala xiriiri karo xafiiyada diiwaangelinta ama dad-dhigidaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiOikeuslaitos:
Macluumaadka lagala xiriiri karo xafiiyada maxkamadaha rafcaankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Meherka kaniisada

Meherka kaniisada waxaa loo samayn karaa

  • Kaniisada evanjelis- luteranka (evankelis-luterilainen kirkko)
  • Kaniisada ortodokiska (ortodoksinen kirkko) ama
  • uru diimeed kale oo dalka Finland ka diiwaangashan

Koox diimeed kasta ayadaa qeexaysa shuruudaha la xiriira meherka iyo nooca ay noqonayso xaflada meherku. Haddii labada is mehersanaya aysan isku diin ahayn, meherka waxaa lagu samaynayaa xafiiska diiwaangelinta xaflada guurkana waxaa lagu duceyn karaa kaniisada. Kaniisada Luteeranka waxaa lagu mehrin karaa dadka haysata diinta kirishtanka, tusaale ahaan lutetianka iyo ortodoksiga.

linkkiEvankelis-luterilainen kirkko:
Macluumaad la xiriira guurkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiSuomen ortodoksinen kirkko:
Kaniisada orodokiska FinnishkaFinnish | Iswidish | Ruush

linkkiVapaa-ajattelijain liitto ry:
Urur diimeedyada la diiwaangeliyay, ee wax mehrin karaFinnish

Dadka ajnabiga ah

Sidoo kale xafiiska diiwaangelinta waxaa lagu mehriyaa ajaanibta. Dalka Finland baaritaanka caqabadaha guurka waxaa mar walba la sameeyaa intaan meherka la samayn. Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka helaysaa bogga internetka InfoFinlandi: Baritaanka caqabadaha guurka.

Saamaynta ay ku leeyihiin guurka sharciga daganaanshada iyo jinsiyadu

Qofka Finishka ah ama ajnabiga ah ee Finland ku nool qofka la sameeya guur, xiriir wada noolaansho ama xiriir la diiwaangeliyey wuxuu heli karaa sharciga daganaanshada dalka Finland.

Daganaansho joogto ah waxaa lagu heli karaa, markii uu guurku gaaro shan sanadood. Macaluumaadka la xiriira mawduucan waxaad ka helaysaa bogga internetka InfoFinlandi: Sharciga degenaanshaha Lamaanaha.

Guur awgiis laguma qaadan karo dhalashada Finnishka.

Guurka dibada lagu soo sameeyey waxaa laga diiwaangeliyaa xafiiska diiwaangelinta

Guurka dibada lagu soo sameeyey wuxuu dalka Finland ka noqonaayaa guur rasmi ah, kadib markii Finland laga diiwaangeliyo.

Haddii guurka dibada lagu soo sameeyey, meherka waa in xafiiska diiwaangelinta la keeno, shahaado sharciyaysan lana turjumay si guurka loo diiwaangeliyo. Muwaadinka Finnishka ah ee ku nool dalka dibadiisa wuxuu soo diri karaa dukumintiyada meherka wuxuuna u dirayaa safaarada wadanka Finland oo ku taal wadanka uu degen yahay, safaaraduna waxay dukumintiyada u soo gudbineysaa xaafiiska diiwaangelinta ee dalka Finland.

Macluumaadka aasiga ah ee dadka Finland ku nool waxaa lagu daraa nidaamka diiwaangelinta dadweynaha. Macluumaadka la diiwaangelinayo waxaa ka mid ah magaca, waqtiga dhalashada, wadanka dhalashada, xiriirka qoyska iyo cinwaanka. Sida uu sharcigu qabo dadka ajaanibta ah waa inat diiwaangeliyaan macluumaad la mid ah kuwa ay muwaadiniinta Finnishku dhiibaan, haddii daganaanshadu ay ugu yaraan gaarto shan sano.

linkkiMaistraatti:
Foomka diiwaangelinta meherka dalka dibadiisa ka soo dhacayFinnish | Ingiriis