Nolosha Finland

Sukunimestä päättäminen
theme icon

Go’aanka magaca qoyska

Samaynta magaca qoyska waxaa la waafajinayaa sharciga Finnishka, haddii aad si rasmi ah u degen tahay dalka Finland, sidaas ayaa la samaynayaa haddii xitaa aadan lahayn dhalashada Finnishka.

Markii aad guursaneysid, waxaad go’aan ka gaari kartaan inaad si wada jir ah u qaadanaysaan magaca qoyska ama uu qof waliba haysanaayo magacii hore ee qoyska.

Haddii aad doonaysaan inaad wadaagtaan hal magac qoys, waxaad si wada jir ah u dooran kartaan magaca qoyska ee lammaanaha midkood. Foom ku ogeysiiya qof meherka samaynaya ''doorashada magaca qoyska inta lagu guda jiro meherka'' magaca qoyska oo aad isticmaalaysaan. Foomamka waxaa laga heli karaa xafiska diiwaangelinta ama bogga Internetka ee xafiiska diiwaangelinta. Magac qoys ahaan looma dooran karo magac qoys oo horey guur loogu helay.

Qofka, uu magaciisa qoysku is bedeley, wuxuu qaadan karaa laba magac oo qoys, tusaale ahaan Virtanen-Smith. Magaca qoyska oo labada qaybood ah looma qaadan karo si wada jir ah.

Sidoo kale magac qoys oo wada jir ah waxaa loo dooran karaa gabi ahaan magac cusub. Markaas kuma filna ogeysiis oo keliya, balse waa in magaca cusub si gooni ah looga dalbado xafiiska diiwaangelinta ayadoo lagu dalbanayo foomka magac badelida.

Haddii aad dooneysaan in labadiinuba aad haysataan magiciinii hore ee qoyska, la idin kagama baahna inaad horay u sii ogeysiisaan qofka meherka samaynaya.

Buug-yaraha wasaarada caraalada ee Magaca qoyska ee xaaska iyo carruurta, waxaa wax looga sheegayaa Sida magaca qoyska loo badalayo inta lagu guda jiro meherka. Magaca qoyska waxaa lagu sharciyeeyey sharciga magaca. Sharciga magaca waxaa laga helayaa asagoo dhamaystiran bogga Internetka ee Finlex.

linkkiOikeusministeriö:
Magaca qoyska ee lamaanaha ito magaaca qoyska ee caruurta- buug yareFinnish | Iswidish

linkkiMaistraatti:
Foomka doorashada magaca qoyska ee guurka la xiriira.Finnish | Iswidish

linkkiMaistraatti:
Codsiga magac badelidaFinnish

linkkiFinlex:
Sharciga magacaFinnish | Iswidish

Bedelista macaga qoyska inta lagu jiro waqtiga guurka

Haddii aad leedahay labo magaca tusaale ahaan Virtanen-Smith inta lagu jiro mudada guurka waad iska deyn kartaa magaca koowaad. Inta lagu jiro guurka waad qaadan kartaa sidoo kale labo magac. Waa in qoraal arrinta ku saabsan lagu ogeysiiyaa rajistareeshinka.

linkkiMaistraatti:
Ogeysiinta magaca qoyskaFinnish | Iswidish

Macluumaadka la socodsii xafiisyada dawlada ee wadankaaga (muwaadiniiinta ajnabiga ah)

Haddii magacaaga qoysku uu is-bedelo, waa inaad la socod siisid safaaradaha wadankaaga, si aad baasaboor magacaaga cusub ah u heshid, labada dowladoodna ay u haystaan macluumaad isku mid ah. Waydii wixii macluumaad dheeraad ah safaarada wadankaaga. Macluumaad safaaradaha waxaa laga heli karaa bogga Internetka ee wasaarada arrimaha dibadda.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira magaca qoyska ee caruurta ka eeg bogga internetka InfoFinlandi: Liiska xasuusta waalidka.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira magaca qoyska furiinka ka bacdi ka eeg bogga internetka InfoFinlandi: Furiinka.

linkkiUlkoministeriö:
Wakiilada wadamada kale ee FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis