Nolosha Finland

Lapsen hoito
theme icon

Daryeelka caruurta

Fursadaha xanaanooyinka carruurta Finland waa:

 • Xanaanada carruurta degmada
 • Xanaanada carruurta shaqsiyaadka
 • Guri ku xanaaneynta carruurta

Inta badan waalidka midkood ayaa ku haya ilmaha guriga haba ahaato xiliga fasaxa waalidka (vanhempainvapaa) ilmihiina gaarayo 9 billood. Haddaad ilmaha ku heyso guriga waqtigaas kadibna waxaad xaq u leedahay inaad shaqada ka gasho fasax xanaaneynta carruurta ilaa ilmihii ka gaarayo saddex sano. Faahfaahin dheeriya waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Fasaxyada qoyska. Waad ka codsan kartaa Kelada kaalmo dhaqaale guri ku xanaaneynta ilmaha. Ka aqriso xog dheeriya bogga InfoFinlandi Kaalmada guri ku xanaaneynta ilmaha.

Xanaanada carruurta waxaa loogu talogaley carruurta aan weli gaarin da’da iskuulka. Xanaano maalmeedku ma ahan xanaano oo keliya, balse waa barbaarin hore (varhaiskasvatus). Macnaheedu waa barbaarin, waxbarid iyo xanaano, taas oo si tarbiyad ah ku salaysan loo qorsheeyey oo ujeedada laga leeyahay si taxadar leh looga fakaray. Barbaarinta hore waxaa ka shaqeeya macallimiin barbaarin-horaad oo waxbarasho leh iyo xanaaneyayaal carruureed.

Xanaanada carruurta ee degmada

Haddii aad degaan ku tahay Deegaan Finland, waad u dalbi kartaa carruurtaada xanaanada carruurta ee degmada markuu kaa dhamaado fasaxa waalidka. Markii ilmuhu gaaraan sagaal billood. Haddii aadan deegaan ku aheyn Finland, markaa waxaa laguu aqoonsan karaa inaad tahay ruux degaan ku ah magaalada aad degan tahay.

Haddii labada waalid ay shaqeeyaan ilmuhu waxay xaq u leeyihiin inay helaan barbaarin hore maalintii oo dhan ah.

Haddii labada waalid uu midkood guriga joogo, markaas xaq u yeelashada barbaarinta hore waxay ku xirnaanaysaa hadba degmada aad degen tahay.

 • Degmooyinka qaarkood waxaa laga yaabaa in ilmuhu uu xaq u yeesho inuu helo barbaarinta hore oo maaalinta oo dhan ah, xitaa haddii labada waalid uu midkood guriga joogo.
 • Degmooyinka qaarkood ilmuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu helo barbaarinta hore 20 saaacadood usbuuciiba, haddii labada waalid uu midkood guriga joogo. Si kastaba ha ahaatee qoysku wuxuu xaq u leeyahay inuu codsado barbaarinta hore oo maalintii oo dhan ah, haddii ilmuhu u baahan yahay taakuleyn gaag ah tusaale ahaan xagga barashada luuqada Finnishka ama xaalada qoyska oo adag awgeed.

Waad ka codsan kartaa xanaanada carruurta ee dagmada

 • Xanaanada carruurta (päiväkoti)
 • Horin qoys xanaaneedka carruurta (ryhmäperhepäivähoito)
 • Qoys xanaaneedka carruurta (perhepäivähoito)

Xanaanada carruurta inta badan waa horimo, halkaasooy horintiiba ka shaqeyso 3–4 shaqaale. Inta badan horintiiba waxay ka kooban tahay 12–24 ilmood. Cadaddu waxay inta badan ku xiran tahay da’da ilmuhu jiro iyo inta shaqaale ee ka shaqeyneysa horintaas.

Horin qoys xanaaneedka carruurta waxaa ka howlgala 2–3 shaqaale. Horimahana waxaa suurogal ah shaqaalihiiba inuu hayo afar carruur ah.

Qoys xanaaneedka carruurta waxaa loola jeedaa in daryeelaha carruurta ku heynayo ilmihii gurigiisa. Daryeelaha waxaa suurogal ah inuu markiiba hayo afar carruur ah. Sidoo kale waxay daryeeli kartaa tusaale hal ilmo oo gaarey da’da iskuulka. Qoys xanaaneedyada qaar waxay ku hayaan carruurta horin ahaan guryaha xanaanada carruurta.

Ka dalbo xanaanada carruurta ee degmada magaalada aad ku nooshahay ugu danbeyn afar bilood kahor xiliga aad u baahan tahay xanaaneynta ilmaha. Booska xanaaneynta ilmaha waxaad ku heli kartaa labo isbuuc gudohood, haddii waalidku bilaabayo iskuul ama shaqo.

Kharashka xanaanada carruurta ee degmada waxay ku xiran tahay hadba daqliga soo gala reerka iyo cadadda inta saacadood ee ilmuhu u baahan yahay xanaaneyn. Hal ilmo kharashka xanaaneyntiisu ugu badnaan waa 290 euro bishii. Hadey ilmo wada dhashey dhigtaana waxay leeyihiin qiimo dhimis. Haddii daqliga reerku yar yahayna, waxaa suurogal ah iney kharash la’aan u noqoto xanaaneynta. Weydii adeega talosiinta deegaanka aad ku nooshey.

Xanaanada carruurta ee shaqsiyaadka

Xanaanada carruurta ee shaqsiyaadka waxay ahaan kartaa

 • xanaanada carruurta ama horin qoys xanaaneedka carruurta
 • qoys xanaaneedka carruurta ama
 • guri, kasoo leh meel wax lagu xanaaneeyo

Booska xanaanada waxaad toos u weydiisan kartaa xanaanada carruurta shaqsiyeedka ama horin xanaaneedka carruurta.

Sidoo kale xanaanada carruurta ee shaqsiyeedka waxaad ka raadsan kartaa, kuwa ku xanaaneeya carruurta guriga ama in xanaaneeyaha kuugu yimaado gurigaaga, markaasna waxaad noqoneysaa shaqo bixiye, waana inaad xil iska saartaa gudashada waajibaadka shaqo bixiyaha. Ka aqri faahfaahin dheeriya boga InfoFinlandi Xuquuqda iyo waajibaadka shaqobixiyaha. Qoysku wey ku shaqaaleyn karaa xanaaneyaha gurigooda iyaga iyo qoys kale.

Degmada ayaa u foojignaaneysa xanaanada carruurta ee shaqsiyaadka. Xogta fursadaha kala duwan waxaad ka heleysaa maamulka xanaanada carruurta ee degmada.

Xanaanada carruurta ee shaqsiyeedka khiimahoodu waa kala duwan yahay. Xanaaneynta shaqsiyaadka kharashkiisana waxaad kaalmo ka heli kartaa Kelada. Markaa xanaanada carruurta shaqsiyeedka wax badan kama qaalisana mida xanaanada carruurta ee degmada.

Kaalmada xanaanada shaqsiyaadka

Haddii ilmuhu degaan ku yahay Deegaan Finland, waad ka codsan kartaa Kelada kaalmo. Xanaanada carruurtuna waa iney tahay mid degmadu aqbashey.

Waad codsan kartaa kaalmo kharashka xanaanada shaqsiyeedka (yksityisen hoidon tuki), haddii

 • ilmo ka yar da’da iskuulka kugu jiraan xanaanada carruurta ee shaqsiyaadka; ama
 • ilmuhu ku jiro xanaano shaqsiyeed kale.

Ma codsan kartid kaalmada xanaanada shaqsiyaadka, haddii xanaaneyuhu yahay xubin qoyska ama xanaaneyaha iyo ilmuhu ku wada nool yihiin isku guri. Ma codsan kartid kaalmada xanaanada shaqsiyaadka haddii xanaanadiinu tahay mida degmada.

Cadadda kaalmada hadba waxay ku xiran tahay daqliga reerka iyo degmada ay reerku ku nool yihiin.

Kelada kaalmada waxay toos ugu shubeysaa xanaaneeyaha ama adeeg bixiyaha xanaanada carruurta. Xanaanada carruurta shaqsiyaadku waa iney bixiyaan canshuur. Kaalmadana ma aha mid lagu bixinayo wadanka dibadiisa.

Aqri faahfaahin dheeriya kaalmada xanaanada shaqsiyaadka bogga Kelada.

Teleefonka adeega qoysaska ilmooleyda ee Kelada. Waxaad wici kartaa maalmaha Isniinta ilaa jimcaha saacadaha 8.00–18.00

 • afka finnishkai tel. +358 (0)20 692 206
 • afka swiidhishka iyo ingiriiska tel. +358 (0)20 692 226

Daneysiga xafiiska Kelada waxaad ka heleysaa adeegyo luuqado kale oo laguu turjumayo.

linkkiKela:
Cawinaada isticmaalka daryeelka gaarka loo leeyahayFinnish | Iswidish | Ingiriis

Maxaa lagu qabtaa xanaanada carruurta?

Howlaha lagu qabto xanaanada carruurtu waa noocyo badan tahay, tusaale ciyaar, jimicsiyo, banaan joog, muusik, alaab-alaabey iyo dalxiis. Maalintana nasiino yar ayaa ku jirta. Ujeedadda howlaha waxay tahay sidii lagu horumarin lahaa waxbarista iyo barbaarinta ilmaha. Ilmuhu waxay sidoo kale ku baranayaan qabsashada waxyaabaha daruuriga. Ilmaha waxaa lagu caawin oo dheeriya barashada afka finnishka iyo swiidhishka, haddii afkiisa hooyo yahay luuqad kale. Haddii uu u baahanyahay cunuggu wuxuu heli karaa waxbarasho gaar ah.

Xanaanada carruurtu ma aha iskuul. Carruurta lama barayo maadooyinka iskuulka, mana jirto xiisado ay galayaan.

Carruurtu saddex jeer ayey xanaanada ka cunteynayaa: quraac, khado iyo casiriye. Haddii ilmahaagu cunin cuntooyinka qaarkood u sheeg rugta xanaanada.

Xanaanada carruurta waa loo qadarin diinta qoysku heystaan ama waxay aaminsan yihiin Shaqaalaha iyo xanaaneyaasha xanaanada carruurta ayaa weydiinaya waalidka ilmaha, sidey u qadarin lahaayeen.

Xanaanooyinka degmooyinka qaarkood waxaa suurogal ah in ay afaf kale oon aheyn finnish iyo swiidhis looga hadlo.

Inta badan xiliga xanaaneynta xanaanadu waxay bilaabataa subaxii waxayna ku ektahay galabtii Xanaanooyin qaar ayaa ku siinaya xanaaneyn habeen iyo maalinba, hadey waalidku shaqo ama iskuul ku maqan yihiin.

Kaalmo xanaaneyn kumeel gaar ah

Ururka badbaadadda carruurta ee Mannerheim ee deegaankaas ayaad ka heli kartaa xanaaneyn ku meelgaar ah gurigaaga. Kaalmada xanaaneynta ku meelgaarka ah waa lacag iska xaqiiji qiimaha kana xaqiiqso bogga Ururuka badbaadadda carruurta ee Mannerheim UBCM MLL. Haddii aad ku shaqaaleyso xanaaneyso gurigaaga, waa kugu waajib inaad u hogaansanaato sidoo kale waajibaadka shaqo bixiyaha. Aqri faahfaahin dheeriya bogga InfoFinlandi Xuquuqda iyo waajibaadka shaqobixiyaha.

Naadi

Degmooyinka, hay’adaha iyo mowlacyada ayaa u qabanqaabiya carruurta naadi maalmeed. Sidoo kalena jardiinooyinka lagu ciyaaro xitaa waxaa lagu qabtaa howlo naadiyeed. Saacadaha naadiga inta badan waa labo saacadood.

Xanaanooyinka cid walba u furan waad wada tagi kartaan adiga iyo ilmahaaga si wadajir ah xanaanooyinkaas cid walba u furan waa lacag la’aan.

Naadiga iyo xanaanooyinka cid walba u furan waxaa u qorsheysan oo ciyaaro, heeso, alaabalaabey iyo barnaamijyada kaleba oo niddaamsan.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Macluumaadka xanaano maalmeedkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHoitopaikka.net:
Macluumaadka xanaano maalmeedka gaarka ahFinnish