Kun lapsi syntyy Suomessa
theme icon

Finland markii uu ilmuhu dhaso

Isbitaalka ayaa laga diiwaangeliyaa dhalashada ilmaha

Markii uu ilmuhu dhasho, isbitaalaka dhexdiisa ayaa ilmaha laga diiwaangeliyaa habka diiwaanka xafiiska dad-dhigista bulshada, markaas ilmuhu wuxuu si ku meel gaar ah u helayaa lambarada aqoonsiga dhalashada. Tan waxaa la sameeyaa haddii:

 • hooyada ilmaha dhashay ay sharciga deganaanshada Finland ku leedahay,
 • hoohadu ay Guri degmo ee gudaha Finland iyo
 • hooyadu ay leedahay lambarada aqoonsiga dalashada ee Finnishka.

Haddii hooyadu aysan ka diiwaan gashaneyn Finland, isbitaalku ma diiwaangelin karo dhalashada ilmaha, hooyada looma soo dirayo foomka Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Markaas la xiriir Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka, kana codso talooyin la xiriira diiwaangelinta ilmaha.

Arimaha dheeraadka ah ee la xiriira diiwaangelinta hooyada waxaad ka akhrisan kartaa bogga InfoFinlandi Isu diiwaangelin degene.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Macluumaadka xiriirka ee Hay'dda dijitaalka iyo macluumaadka dadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Ku darida ilmaha habka diiwaanka xafiiska dad-dhigista bulshada

Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ayaa hooyada guriga ugu soo diraya foomka laba usbuuc gudahood diiwaangelinta isbitaalka ee dhalashada ilmaha kadib. Foomkaan ayaad hay'adaha dawlada ku ogeysiin kartaa

 • ku darida ama ka diiwaangelinta ilmaha habka xafiiska dad-dhigista ee dalka Finland
 • magacyada ilmaha
 • afka hooyo
 • diinta

Foomka si taxadar leh u buuxi kadibna sixiix. Haddii waalidku ay is qabaan, waa inay labada waalidba foomka sixiixaan.

Foomka ugu celi Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka laba bilood gudohood laga soo bilaabo markii uu ilmuhu dhashay. Foomka waxaad ku diri kartaa boostada ama adiga ayaa si shakhsiyan ah ugu geyn kara Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Markaas kadib ayaa ilmahaaga lagu darayaa habka diiwaanka ee xafiiska dad-dhigista bulshada.

Magaca ilmaha

Finland waxaa ka jira sharciga magaca. Sida uu qabana dhamman, dadka degmo degaankoodu uu yahay Finland, waa inay lahaadaan magaca qoyska iyo 1-4 magac. Magacyada hore ee qoysku waa inay ahaadaan kuwo waafaqsan sharciga magaca ee dalka Finland. Tusaale ahaan walaalaha looma bixin karo magacyo isku mid ah.

Cunuggu wuxuu magaca qoyska ka qaadanayaa waalidiintiisa. Marka ay labada waalid heystaan magac qoys oo isku mid ah, wuxuu naqanayaa magaca qoyska ee cunugga.

Marka ay waalidiintu leeyihiin magac qoys oo kala duwan, magaca qoyska ee cunuggu wuxuu ku xiran yahay xaaladda.

 • Haddii ay waalidiintu is qabaan, waxey cunuggooda u dooran karaan magaca qoyska ee labada lammaane kii ay doonaan.
 • Haddii aysan waalidku is qabin, wuxuu cunuggu qaadan karaa magaca qoyska ee hooyada ama aabaha, haddii aabonimada la xaqiijiyay. Xaqiijinta aabanimada ka sii aqri boggan qeybtiisa Aqoonsiga aabonimada.

Haddii ay waalidku magac qoys ahaan u leeyihiin magac qoys oo la isku xiray, cunuggana wuxuu u noqonayaa magaciisa qoyska.

Haddii ay waalidku leeyihiin carruur hore oo ay isu dhaleen, walaalaha aan qaangaarin waa in ay lahaadaan magac qoys oo isku mid ah.

Haddii ay labada waalid kala tageen, xannaaneeyaha ilmaha ayaa go’aan ka gaaraya magaca ilmaha.

Haddii waalidiintu ay ku heshiin waayaan magaca qoyska ee loo bixinayo ilmaha, markaas ilmuhu wuxuu qaadanayaa magaca qoyska ee hooyada.

Luuqadda hooyada ee ilamaha

Marka uu cunuggu dhasho waa in loo diiwaangeliyaa afkiisa hooyo. Diiwaangelinta luqadu waa khasab. Hal luqad oo kaliya ayaad u dooran kartaa afka hooyo ee cunugga. Haddii aad dooneyso waxaad gadaal ka beddeli kartaa luqada.

Waxaa wanaagsan in aad ka fikirto luqada aad dooneyso in aad u diiwaangeliso cunuggaada. Waxey saameyn ku yeelan kartaa luqada laga yaabo in uu cunuggu dugsiga ku dhigto.

Carruurta afkooda hooyo uu yahay wax ka duwan Finnishka ama Iswidhishka waxey Finnishka ama Iswidhishka u baranayaan sidii luqada labaad oo kale, yacni waxbarashada S2. Waxaad taas dheer in cunuggaadu uu baran karo afkiisa hooyo, haddii afka hooyo ee loo diiwaangeliyay uu ka duwan yahay Finnish ama Iswidhish. Barashada afka hooyo waa mid aan khasab aheyn.

linkkiOpetushallitus:
Luuqadaada-maankaaga(pdf, 789.88 KB)Finnish

Diinta ilmaha

Diinta ilmuhu waa arin qoyska gaar u ah. Adiga ayaan go’aan ka gaaraya diinta uu ilmuhu qaadanayo. Qasab ma ahan inaad diinta ogeysiisid. Haddii labada waalid midkood uu kaligiis ilmaha xanaaneeyo oo mas’uul ka yahay, asaga ayaa go’aan ka gaaraya diinta uu ilmuhu qaadanayo.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Xornimada diintaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVapaa-ajattelijain liitto ry:
Xoriyada diinta ee caruurta iyo dhalinyaradaFinnish

Dhalashada wadankee ayuu ilmuhu qaadanayaa?

Dhalashada ilmuhu, waxay ku xiran tahay dhalashada ay leeyihiin waalidiintu. Markii uu ilmuhu dhasho wuxuu qaadanyaa dhalashada Finnishka, haddii:

 • hooyada ilmuhu ay tahay muwaadin Finnish ah;
 • aabaha ilmuhu uu yahay muwaadin Finnish ah, ayna waalidiintu is qabaan;
 • aabaha ilmuhu uu yahay muwaadin Finnish ah, ilmuhuna uu guur la'aan ku dhashay dalka Finland, ninka aabenimadiisana la xaqiijiyey;
 • aabaha ilmuhu uu dhintay ka hor intii ilmuhu uusan dhalan, laakiin markii uu dhimanaayey uu ahaa muwaadin Finnish ah ayna is qabeen hooyada ilmaha dhashay; ama
 • aabaha ilmuhu uu dhintay ka hor intii ilmuhu uusan dhalan, ilmuhuna uu guur la'aan ku dhashay dalka Finland, ninka aabenimadiisana la xaqiijiyey.

Ilmuhu wuxuu sidoo kale helayaa dhalashada muwaadinnimada Finnishka, haddii uu Finland ku dhashay isla markaasna uusan waalidiintiisa ka helin dhalashada muwaadinnimada wadan kale. Markaas Xaafiiska dadka dalka u soo guurey ayaa cadeynaya muwaadinnimada ilmaha.

Ilmuhu wuxuu si isku mid ah u yeelan karaa dhalashada Finland iyo tan wadan kale. Tani waxay ku xiran tahay in sharciga wadanka kale uu ogol yahay in qofku uu qaadan karo dhalashada laba wadan. Arinta wax ka weydii safaarada wadankaaga.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira dhalashada Finnishka ka akhriso bogga InfoFinlandi Dhalashada Finland.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Jinsiyada caruurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Codsashada dhalashada FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis

Haddii ilmuhu uusan qaadanayn dhalashada Finnishka

Haddii ilmuhu uusan qaadanayn dhalashada Finnishka, markii uu dhasho, baasaboor uga dalab safaaradda wadankaaga. Tan awgeed waxaad Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka uga baahanaysaa shahaadada dhalashada ilmaha.

Bogga InfoFinlandi ee Safaaradaha Finland jooga waxaad ka heleysaa macluumaad la xiriira safaaradaha wadamada kale ee Finland dhexdeeda ku yaala.

Markaas ka ka dib ilmuhu wuxuu u baahanayaa ruqsada deganaanshda ama diiwaangelinta xuquuqda deganaanshda muwaadiniinta EU’da.

 • Haddii uu ilmuhu uu qaadanayo dhalashada wadan ka mid ah EU’da. Xafiiska dadka waddanka u soo guurey uga dalab xuquuqda diiwaangelinta degenaanshada ee muwaadinka EU’da adigoo isticmaalaya adeegga elektroonigga ah ee Enter Finland ee uu bixiyo Xafiiska dadka waddanka u soo guurey ama si caadi ah uga dalab barta adeegga ee Xafiiska dadka waddanka u soo guurey.
 • Haddii uu ilmuhu qaadanayo dhalashada wadan kale, Xafiiska dadka waddanka u soo guurey uga dalab ruqsada degananshada adigoo isticmaalaya adeegga elektroonigga ah ee Enter Finland ee uu bixiyo Xafiiska dadka waddanka u soo guurey ama si caadi ah uga dalab barta adeegga ee Xafiiska dadka waddanka u soo guurey.

linkkiEnterfinland.fi:
Dalabka internetkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Nidaamka badbaadada sooshalka ee ilmaha

Haddii ilmuhu uu ku jiro xayndaabka Ammaanka bulsho ee Finland, wuxuu helayaa kaarka Kelada ama kaarka caymiska jirada. Kelada ayaa kaarka guriga ugu soo direysa kadib marka, uu ilmuhu helo lambarada aqoonsiga dhalashada iyo magaca.

Waa inaad adigu Kelada si gaar ah uga dalbato lacagaha kaalmada qoyska. Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira mawduucan ka akhriso bogga InfoFinlandi Kaalmaynta hooyada uurka leh iyo Kaalmada dhalashada ilmaha kadib.

Aqoosiga aabenimada

Haddii waalidiinta ilmuhu isqabaan, looma baahna in aabenimada si gooni ah loo xaqiijiyo.

Haddii ilmaha hooyadiis iyo aabihiis aysan is qabin, isla markaasna aan aabaha la aqoonsan, markaas ilmuhu wuxuu si rasmi ah u noqonayaa aabo laawe.

Xarunta hooyada iyo dhallaanka ayaa horay aabenimada looga xaqiijin karaa inta uu ilmuhu uurka ku jiro ama markii uu ilmuhu dhasho ka dib ayadoo loo booqanaayo xafiiska sarkaalka daryeelka cunugga ee dowladda hoose. Haddii aabenimada la xaqiijiyo ka hor inta uusan ilmuhu dhalan, markaas falanqaynta arimaha aabenimadu waxay bilaabanayaan ka dib markii dhalashada ilmaha ay ka soo wareegto 30 maalmood. Aqoonsiga aabenimada waxaa xaqiijinya Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira mawduucaan ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Wada deganaansho.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Qirashada aabenimada iyo xaqiijinteeda ama xoojinteedaFinnish | Iswidish

Ilmuhu waa inuu lahaado waalid ama xanaaneeye

Sida sharciga Finland uu qabo qofka da'diisu ay ka yar tahay 18-sano waa carruur. Ilmaha da'diisu ay ka yar tahay 18-sano waa inuu mar walba lahaado xanaaneeye oo mas’uul ka ah. Inta badan ilmaha waalidkood ayaa xannaaneeye u ah.

Ilmaha guurka ku dhashay labadooda waalid ayaa si wada jir ah mas’uul ama xanaaneeyeyaal ugu ah.

Haddii waalidiinta ilmuhu aysan is qabin, aabenimadana aan la aqoonsan, markaas ilmaha waxaa mas’uul ka ah hooyada, ayada kaligeed ayaa go’aan ka gaareysa dhammaan arimaha ilmaha. Tan macneheenu waa in hooyadu ay go’aan ka gaareyso arimaha ilmaha xittaa haddii labada waalid ay wada degan yihiin. Aabuhu wuxuu heli karaa mas’uulidda ilmaha haddii ay labada waalid ku heshiiyaan inay si wada jir ah ilmaha mas’uul uga wada noqdaan, isla markaasna la aqoonsaday aabenimada.

Heshiiska mas’uulnimada waxaa lagu sameyn karaa xarunta hooyada iyo dhallaanka kahor inta uusan ilmuhu dhalan ama markii uu ilmuhu dhasho kadib ayaa heshiiska lagu sameyn karaa xafiiska u qaybsanaha arimaha carruurta ee degmadaada.