Suomen kielen opiskelu
theme icon

Barashada afka Finnishka

Waxaa jira habab badan oo ay dadka waaweyn ku baran karaan afka finnishka.

Koorasyada luqadda

Koorasyada luqadda finnishka waxaa qabanqaabiya tusaale ahaan machadyada dadka waaweyn, machadyada dadka shaqeeya, jaamacadaha iyo jaamacadaha xagaaga. Koorasyada waxaa mararka qaar laga galaa iyadoo goobta shaqada loo soo marayo. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa adeegyada talabixinta ee degmadaada iyo magaalooyinka waaweyn oo laga helo adeegga Finnishcourses.fi.

linkkiFinnishcourses.fi:
Koorasyada luqada Finnishka iyo IswidishkaFinnish | Ingiriis | Ruush

linkkiKansalaisopistojen liitto:
Kulleejoyinka Jaaliyadda ee FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Turki | Shiino | Bershan | Carabi | Kurdish | Albaniyan | Tayland | Fietnaam

Koorasyadu waxay inta badan billowdaan Agoosto ama Sebtembar iyo Janaayo. Koorasyada waxaa inta badan la dhigan karaa habeenki. Koorasyada luqaddu inta badan way buuxsamaan, iska diiwaangeli koorasyada wakhti hore.

Waxbarashada la qabsashada

Haddii aad mardhow u soo guurtay Finland, waxaa laga yaabaa in aad xaq u leedahay adeegyada la qabsashada. Barashada luqaddu waxay inta badan ku jirta waxbarashada la qabsashada ah.

Faahfaahin dheeraad ah ka qri bogga La-qabsashada Finland.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Waxbarashada luqada Finnishka iyo IswidishkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Waxbarashada Xafiiska shaqada iyo meheradaha

Haddii aad shaqo la’aan tahay, waxaa laga yaabaa in aad xaq u leedahay waxbarashada luqadda iyo adeegyada kale ee uu qabanqaabiyo Xafiiska shaqada iyo meheradaha. Faahfaahin dheeraad ah weydii Xafiiska shaqada iyo meheradaha ama adeegyada shaqaaloobidda ee degmadaada.

Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga Haddii aad shaqo la’aan noqotid.

Waxbarashada diyaarinta ah

Waxaa kale oo luqadda finnishka lagu baran karaa waxbarashada u diyaargarowga ah ee waxbarashada dugsiga farsamada VALMA, ama waxbarashada u diyaarinta dugsiga sare LUVA.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada diyaarinta ah ka aqri bogagga Waxbarasho xirfadeed iyo Dugsiga sare.