Suomen kielen opiskelu
theme icon

Barashada afka Finnishka

Finland waxaa ka jira fursado badan oo kala duwan oo lagu barto afka Finnishka. Koorasyo kala duwan ayaa loo qaban-qaabiyaa carruurta iyo dadka waaweyn.

Barista afka Finnishka dadka waaweyn

Waxaad macluumaad ku saabsan koorasyada afka Finnishka ka heleysaa tusaale ahaan machadyada dadweynaha, machadyada dadka shaqeeya, jaamacadaha iyo jaamacadaha xagaaga. Weydii faahfaahinta dheeraadka ah adeegyada la-talinta dadka soo-galootiga ah, saraakiisha hawlaha waxbarashada ee degmadaada ama hagaha waxbarashada ee qeybta waxbarashada deegaanka.

Macluumaadyada koorasyada waxaa la isugu keenay deegaanada qaarkood hal meel. Tusaale, macluumaadka koorasyada afka Finnishka ee soonayaasha Helsinki, Tampere iyo Turku waxaad ka heleysaa adeegga Finnishcourses.fi

Koorasyadu waxey inta badan qeybaha waxbarashada ka billowdaan Agoosto ama Sebtembar iyo Janaayo. Koorasyada luqaddu inta badan way buuxsamaan. Sidaas darteed ayeey muhiim u tahay in koorasyada la iska diiwaangeliyo waqti hore.

linkkiKansalaisopistojen liitto:
Kulleejoyinka Jaaliyadda ee FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Turki | Shiino | Bershan | Carabi | Kurdish | Albaniyan | Tayland | Fietnaam

linkkiFinnishcourses.fi:
Koorasyada luqada Finnishka iyo IswidishkaFinnish | Ingiriis | Ruush

Waxbarashooyinka afka oo qeyb ka ah waxbarasho kale

Waxaad sidoo kale afka Finnishka ku baran kartaa waxbarashada xafiiska shaqada iyo Waxbarashada u diyaargarowga iskuulka farsamada (VALMA) ama Waxbarashada u diyaarinta dugsiga sare (LUVA)

Haddii aad macaamiil ka tahay xafiiska shaqada iyo quudka, waxaad geli kartaa koorasyada afka adigoo Xafiiska shaqada soo maraya. Nooca barashada luqadeed ee aad u baahan tahay waxaa lagu qiimeynayaa Xafiiska shaqada iyo quudka, marka laguu sameynayo qorshaha la-qabsashada ama shaqaaloobista. Waxaad afka Finnishka u baran kartaa sidii waxbarashada xoogga shaqada. Waxbarashada xoogga shaqadu waa ugu horeyn waxbarasho loogu talagalay dadka shaqo la’aanta ah ee shaqo doonka ah. Waxbarashadu waa u lacag la’aan qofka ka qeybgelayaasha. Weydii koorasyada afka Finnishka Xafiiskaada shaqada.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Meelaha lagala xiriiro xafiiska shaqadaFinnish | Iswidish

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Waxbarashada luqada Finnishka iyo IswidishkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Afka Finnishka ee goobta shaqada

Shaqo-bixiyayaasha qaarkood waxey shaqaalahooda u qabanqaabiyaan barashada afka Finnishka. Weydii shaqo-bixiyahaada, in aad goobta shaqada ku baran karto Finnishka.

Shaqo-bixiyuhu wuxuu kaalmo u codsan karaa isagoo soo maraya adeegyada Xafiiska shaqada iyo quudka barista afka Finnishka ee shaqaalaha.

linkkiTE-palvelut:
Ku hadalka luuqadda Finnishka goobta shaqada dhexdeedaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Barista afka Finnishka ee carruurta

Carruurtu degdeg ayeey u bartaan luqadaha cusub, inkastoo ay marka u muuqan karto wax adag. Barashada afka Finnishka waxey ka dhacdaa xannaano-maalmeedka, dugsi-horaadka iyo dugsiga. Waxbarashadan waa waxbarashada afka Finnishka oo sidii luqad labaad oo kale ah, waa waxbarashada S2.

Cunuggu ama da’yarku wuxuu xittaa ka qeybqaadan karaa waxbarashada diyaarinta ah. Waxaa loogu talagalay ardayda aan weli si fiican u aqoonin Finnishka. Inta lagu jiro waxbarashada diyaarinta ah cunuggu ama da’yarku wuxuu baranayaa afka Finnishka iyo maadooyinka kale. Waxbarashada diyaarinta ah waxaa loogu talagalay 7-16 sano jiryada. Waxbarashadu waxey inta badan qaadataa sanad. Markaas kaddib wuxuu ardaygu u wareegayaa fasal caadi ah.

linkkiOpetushallitus:
Finnishka oo waxbarashada aasaasiga ku ah luqada labaad ahFinnish | Iswidish