Nolosha Finland

Muutto pois Suomesta
theme icon

Ka guuridda Finland

Ogeysii guuritaankaada saraakiisha

Marka aad dibadda uga guureyso Finland waa in aad xafiiska diiwaangelinta (maistraatti) ogeysiisaa guurista. Waxaad ogeysiiska guurista ku sameyn kartaa foom aad internetka ka heleyso, boostada ama xafiiska diiwaangelinta.

Haddii aad si joogta ah uga guurto Finland ama aad dibadda joogeyso laba sano oo xiriir ah, ogolaanshaha joogistaada waa lagaala laabanayaa. Waxaad ka codsan kartaa Xafiiska dal u soo guurida (Maahanmuuttovirasto) in aan lagaala laaban ogolaanashaha joogistaada. Codisgaas waa inaad sameysaa ka hor inta aadan labo sano dibadda joogin.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan arrintan waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Ma lumin karaa ogolaanshaha joogista?.

Dibadda u guurista iyo ammaanka bulsho

Haddii aad dibadda u guurto si aad u degto ama aad waqti ka dheer fasax gaaban ka maqnaaneyso Finland waa inaad u sheegtaa sidoo kale Kelada (Kela). Haddii aad ku jirto xeyndaabka ammaanka bulsho ee Finland dibadana aad aado ugu badnaan sanad, xuquuqdaada amaanka bulsho ee Finland waa sii sugnaaneysaa mudada aad xitaa dibadda joogto.

Haddii aad shaqo u aado dal Midowga Yurub ama ETA ah, ammaanka bulsho wuxuu u wareegayaa dalkaas haddii xitaa mudada shaqadu ay ka yar tahay sanad. Markaas kuma jiri kartid xeyndaabka ammaanka bulsho ee Finland.

Haddii aad dibadda u guurto sanad ka badan, guuritaanka waxaa loo arkayaa mid joogto ah, Markaas xaqaada ammaanka bulsho wuxuu dhamaanayaa marka aad Finland ka guurto. Xaaladaha qaarkood waxaad heysan kartaa xuquuqdaada ammaanka ee bulsho haddii aad xitaa sanad ka badan dibadda joogto. Fursadahan waxay quseeyaan tusaale ahaan ardayda. Waxaa kale ay quseeyaan shaqaalaha uu shaqo siiye Finnish ahi dibadda shaqo ugu diray. Waxaa la isaga baahan yahay inaad codsiga arrintaas quseeya aad keentay sanad gudihiis marka aad dibadda aadeyso.

Haddii aad ugu guurto wadan Midowga Yurub ama ETA ah Switzerland sidii shaqaale la diray oo kale, (lähetetty työntekijä), shaqo bixiyahaada ayaa shahaadada E101/A1 kaaga codsanaya Xarunta ammaanka hawlgabka. Waa in la codsadaa kahor inta aadan dibadda aadin. Shahaadada waxaad ku cadeyn kartaa inaad ku jirto xeyndaabka ammaanka bulshada Finland inkastoo aad dibadda ka shaqeyneyso.

Marka aad dibadda joogto, ammaanka bulsho wuxuu saameyn karaa tusaale ahaan waxbarashada iyo bilaabista shaqo. Mar walba Kelada soo ogeysii isbedelka xaaladaha.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ammaanka bulsho ee Finland waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Ammaanka bulsho ee Finland.

Dib u laabashada iskaa ah ee qaxootiga, magangelyo doonka iyo muhaajiriinta

Hadii aad rabtid inaad u noqotid wadankaaga, siyaabo qaarkood waxaad heli kartaa caawimaad aad dib ugu noqotid iskaa. Caawinaadu waxay noqon kartaa lacag ama adeeg. Cadaada lacagtu waxay ku xiran tahay wadanka aad ulaabanaysid. Adeegu wuxuu noqon karaa tusaale ahaan, inlagaa caawiyo sidaad ku heli lahayd hoy ama goob shaqo wadanka aad ku laabaneysid.

Caawimo waad heli kartaa haddii:

  • aad tahay magangelyo codsade iyo go aankii codsiga oo wali lagaarin
  • lagu siiyey go aan diidmo codsigaagii magangelyadoonka
  • aad tahay dhibane laga ganacsaday aadan ku ahayn deegaan Finland
  • aad haysato sharci kumeelgaar ah, maadaama aan lagaasaari karin wadanka
  • aad heshay magangelyo kumeelgaar ah
  • lagaa ceshtay sharcigii badbaadada caalamiga ee Finland go aana lagu gaaray inlagaa saaro wadanka

Haddii aad tahay macbiil xerada qoxootiga ku jira, waad ka codsan kartaa kaalmada dib u laabashada iskaa xeradaas aad ku jirtid. Haddii aadan ahayn macbiil ku jira xerada qaxootiga, waxaad ka codsan kartaa kaalmo hoggaanka socdaalka.

linkkiMuuttoilmoitus.fi:
Ogeysiinta guuristaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Ka laabashada ogolaanshaha joogitaankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Dibadda u guurista iyo ammaanka bulshoFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Dib u laabashada iskaa ahFinnish | Iswidish | Ingiriis