Nolosha Finland

Suomen sosiaaliturva
theme icon

Ammaanka bulsho ee Finland

Boggan waxaa lagu sheegayaa ammaanka bulshada ee sababta looga dhigay dhinaca degista, kuwaas oo ay Keladu mas’uulka ka tahay. Bogga waxaa ku jira macluumaadka ku saabsan xaaladda laga eegayo inaad ku jirto xeyndaabka ammaanka bulshada ee ku saleysan degista.

Bogga InfoFinlandi Ammaanka shaqo la’aanta waxaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qofka xaqa u leh ammaanka shaqo la’aanta. Nidaamka hawlgabka Finland macluumaad ku saabsan waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Hawlgab.

Keladu waxybaaha ay mas’uulka ka tahay waxaa ka mid ah hawlgabka dadka, dheeraadka carruurta, ammaanka shaqo la’aanta ee aasaasiga ah, lacagta jiro maalmeedka iyo waalidka, lacagta kaalmada nolosha iyo baxnaanada. Keladu waxaa ay sidoo kale mas’uul ka tahay magdhawga daryeelka caafimaadka ee lagu bixiyo daryeelka caafimaadka gaarka loo leeyahay.

Haddii aad ku jirto ceymiska jirada ee Finnishka, waxaad heleysaa kaarka Kelada.

Sharciga ayaa lagu qeexay maalmooyinka Kelada sababaha lagu bixiyo. Qeyb ka ahaanshada ammaanka bulshada Finland waa in gooni loo codsadaa. Sidoo kale kaalmo kastana waa in goonideeda loo codsadaa. Marka ay Keladu go’aamineyso kaalmo, codsada kasta waxaa si shaqsi ah looga baaraandegayaa xaaladdiisa nololeed.

Xaaladaha nololeed iyo baahida kaalmo ee codsashadayaashu waa kuwa inta badan kala duduwan. Sidaas ayeeyna tirada kaalmooyinka iyo sababahooduba u kala bedelan yihiin. Xaaldaada si gaar ah u cadee marwalba.

Adeegyada caafimaadka dadweynaha iyo adeegyada sooshalka ee Finland waxaa mas’uul ka ah degmooyinka.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Adeega caafimaadka ee Finland.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqda degmadaada waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Guri-degmo Finland.

linkkiKela:
Macluumaad ku saabsan ammaanka bulshadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Ammaanka bulshada ee u soo guuraha Finland(pdf, 560 kb)Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan

linkkiKela:
Macluumaad ku saabsan ceymsika jiradaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Macluumaad ku saabsan ammaanka bulshada FinnishkaIngiriis

Ka mid ahaanshaha ammaanka bulshada Finland

Xeerka ugu horeeya waa in aad Finland si joogto ah u deggan tahay, waxaad qeyb ka tahay ammaanka bulshada Finland waadna heli kartaa manfacyada Kelada. Sharciga ayaa qeexaya waxa loola jeedo joogto u degananaashaha.

Sidoo kale ka shaqeynta Finland ayaa ku keeni kartaa adiga xeyndaabka ammaanka bulshada Finland.

Ma ku jirtaa ammaanka bulshada Finland oo ma heshaa kaalmooyin? Arrinta waxaa saameyn ku leh, inaad uga soo guureyso

 • wadan Waqooyiga
 • wadan Midowga Yurub (EU) ka tirsan ama wadan ka tirsan Soonaha dhaqaalaha Yurub (ETA) ama Switzerland ama
 • wadan ay Finland wada leeyihiin heshiiska ammaanka bulshada.

Wadamada ETA waa wadamada Midowga Yurub, Norway, Iceland iyo Liechtenstein

Waxa kale oo intaas dheer oo saameyn ku leh ka mid ahaanshaha ammaanka bulshada iyo helitaanka kaalmooyinka inaad Finland u soo guurtay tusaale ahaan

 • sidii shaqaale ama shirkadle oo kale
 • arday oo kale
 • xubin qoys ka mid ah
 • shaqaale la soo diray.

Finland waxay heshiis saameeya ammaanka bulshada la gashay dalal. Wadamadaas waxay yihiin wadamada Waqooyiga ama Nordikada (Sweden, Danmark, Norway iyo Iceland), Mareykanka, Kanada iyo Quebec, Chile, Israa’iil, Hindiya iyo Austraaliya. Heshiiyadu waxay saameeyaan ugu dhowaan hawlgabka. Heshiisyada qaarkood waxaa kale oo ay saameeyaan daryeelka caafimaadka. Haddii aad ka timaado dalalkaas midkood Kelada ka hubso in heshiisyadu saameyn ku yeelanayaan ammaankaada bulsho.

linkkiFinlex:
Sharciga degmo-gurigaFinnish | Iswidish

linkkiKela:
Macluumaad ku saabsan heshiiska ammaanka bulshada ee wadamo kala duduwan u dhexeeyaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Macluumaad ku saabsan ammaanka bulshada Finland ee loogu talagalay muwaadiniinta Midowga YurubFinnish | Iswidish | Ingiriis

Joogto ugu soo guurista Finland iyo joogto u deganaanshaha Finland

Marka aad Finland u soo guurto, Kelada ayaa qiimeyneysa markasta inaad Finland ugu soo guurtay degis joogto ah oo waafaqsan sharciga ammaanka bulshada.

Waxaa wannaagsan in la ogaado in joogto u deganaanshaha sharciyo kala duduwan loogu qeexay habab kala duduwan. Halkan waxaan uga hadleynaa sharciyada ammaanka bulshada.

Haddii aan loo arag in aad Finland joogto ugu soo guurtay, waxaad xaq u yeelan kareysaa inaad qeyb ahaan gasho ammaanka bulshada shaqadaada darteed.

Waxaa qiimeyn lagu sameyn karaa, in tusaale ahaan waxaad Finland ugu soo guuri kartaa si joogto arrimaha soo socda:

 • waxaad tahay dib u soo guure, yacni waxaad ka soo laabatay dibadda si aad u degto Finland
 • waxaad heysataa heshiis shaqo ah ama wax u dhigma oo aad Finland ku sameyneyso
 • waxaad is qabtaan ama si kale xiriir qoys ula leedahay qof kasoo, si joogto ah u deggan Finland

Waxaa kale oo inta badan la doonayaa in ogolaanshaha joogitaanka ugu yaraan sanad laguu ogolaaday haddii ay waajib kugu tahay inaad qaadato ogolaanshaha joogitaanka.

Qiimeyn guud ayaa xaaladda lagu sameynayaa. Iyadoo taas lagu saleynayana waxaa la eegayaa in degenaashuhu yahay mid joogto ah iyo in uusan aheyn.

Haddii aad Finland si ku meelgaar ah ugu soo guurtay inta badan xaq uma lihid ammaanka bulshada Finland. Tusaale ahaan ardaygu Finland ku joogaa si ku meelgaar ah haddii sababta joogista dalku ay tahay uun waxbarasho.

Marka la sameeyo go’aanka ah inaad joogto u deggan tahay Finland waxaa laguu aqoonsanayaa qof Finland joogto u deggan ilaa aad:

 • guri rasmi ah ku leedahay halkan; islamarkaasna aad inta badan joogto halkan

ama

 • aad si rasmi ah ugu joogtid sababo awgood, tusaale ahaan xiriir eheltinimo ama shaqo

Haddiise aad shaqo ka bilowdo wadan kale ama aad dibadda sanad wax ka badan ku maqnaato xaqaadi ammaanka bulshada Finland wuxuu dhammaan karaa. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xaaladan waxaad ka heleysaa Kelada.

Waxaa kale oo jiro kaalmooyin kale oo aadan heli karin haddii aadan Finland hadda ama horay ugu deganeyn joogto. Tusaale ahaan lacag maalmeedka waalidka ayaa waalidku heli karaan oo kaliya haddii ay deganaayeen Finland 180 maalmood kahor waqtiga loo qabtay dhalashada cunugga. Haddii aad ka timid wadan kale oo Midowga Yurub ka tirsan waxaad xaaladaha qaarkood uga faa’iideysan kartaa inta aad ku jirto xilliga caymiskaada ee kuugu uruuriya wadan kale oo Midowga Yurub ka tirsan. Weydii Kelada faahfaahin dheeraad ah.

linkkiKela:
Ammaanka bulshada ee u soo guuraha FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Dibadda u guurista iyo ammaanka bulshoFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Macluumaadyada xiriirka ee KeladaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Shaqeynta waxaad ugu yaraan qeyb ahaan ku geleysaa xeyndaabka ammaanka bulshada

Wadamada Miodwga Yurub, wadamada ETA iyo Switzerland

Haddii aad Finland uga soo guureyso shaqo darteed soonaha Midowga Yurub ama wadanka kale oo ETA ah ama Switzerland, waxaad inta badan mudada xiriirkaada shaqada geleysaa haddii aad xittaa heysato heshiis shaqo oo waqti gaaban ah.

Tuysaalooyin:

 • Haddii shaqada u timid wax ka yar 4 bilood, waxaad xaq u yeelan kartaa kaalmada guri ku xannaaneynta carruurta iyo daryeelka caafimaadka bulshada.
 • Haddii heshiiska shaqadaadu gaareyso 4 billood ama wax kabadan, waxaad ku jirtaa intaas aad shqeyneyso ceymiska bulshada Finland

Wadamada kale

Haddii Finland uga imaaneyso meel kale oo aan aheyn Midowga Yurub, soonaha ETA iyo Switzerland shaqo darteed arrimaha soo socda ayaa saameyn ku leh ammaankaada bulshada:

 • inta ay shaqadu qaadaneyso
 • wadanka aad Finland uga soo guureyso

Inta badan manfacyada Keladu waa kuwa aad xaq u leedahay uun marka aad Finland joogto ugu soo guurto si rasmi ah ama haddii heshiiska shaqadaadu tahay ugu yaraan 4 billood . Waxa intaas dheer inaad buuxiso shuruudaha ku xiran helitaanka manfacyada ee looga baahan yahay dadka kale ee deggan Finland.

Haddii aadan joogto ugu soo guurin Finland waxa aad ku ceymistan tahay oo keliya inta aad shaqeyneyso. Shaqaduna waa iney ahaataa mid ugu yaraan 4 billood soconeysa. Waqtiga aad shaqeyneyso iyo mushaarkuna iney ahaadaan kuwo kugu filan. Waxaa intaa dheer ood u baahan tahay sharci degenaansho, kaasoo wata shatiga ogolaanshaha shaqada

Waqtiga shaqada ee ugu yarna waa 18 saacadood todobaadkii. Mushaarku waa in uu noqdaa mid waafaqsan shuraadda heshiiska shaqada ama haddii shaqadaas aysan laheyn ugu yaraan bishii 1211 yuuro (xaaladda sanadki 2019).

linkkiKela:
Shaqaalaha iyo ammaanka bulshada ee FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis

Magangalyo doon

Magangelyo codsadayaashu xaq uma laha ceyminta bulshada ee Finland. Taasi macnaheedu waa ineysan heleyn kaalmooyinka Kelada.

Xarumaha kaamka ayaa laga siinayaa lacagta qaabilaada. Lacagtaasna waxaa la siinayaa ilaa iyo inta codsigiisa magangelyo laga gaarayo go’aan. Cadadda lacagta qaabilaadu wey yartahay, waxaana loogu talo galey iney ka kaafiso kharashaadka waxyaabaha daruuriga ah.

Haddii magangelyo codsaduhu helo sharci daganaansha ah si rasmi ahna u degan yahay Finland markaa xaq ayuu u leeyahay ceyminta bulshada Finland. Ku cayminta bulshada Finland waa in laga codsadaa Kelada kadib markii sharciga deganaansha la siiye.