Suomen sosiaaliturva
theme icon

Ammaanka bulsho ee Finland

Ujeedada ammaanka bulshada ee Finland waa in dadka la siiyo nolol ku filan marka ay ku jiraan xaaladaha nololeed ee kala gedisan. Waxaad taageero dhaqaale u baahan kartaa tusaale ahaan haddii aad jirrato ama aad cunug dhasho. Waxaad xaq u yeelan kartaa kaalmo, haddii aad ka shaqayso ama aad si joogto ah u deggan tahay Finland.

Boggan waxaa lagu sheegayaa ammaanka bulshada ee sababta looga dhigay dhinaca degista, kaas oo ay Keladu mas’uulka ka tahay.

Bogga InfoFinlandi Ammaanka shaqo la’aanta waxaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qofka xaqa u leh ammaanka shaqo la’aanta. Nidaamka hawlgabka Finland macluumaad ku saabsan waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Hawlgab.

Keladu waxybaaha ay mas’uulka ka tahay waxaa ka mid ah hawlgabka dadka, dheeraadka carruurta, ammaanka shaqo la’aanta ee aasaasiga ah, lacagta jiro maalmeedka iyo waalidka, lacagta kaalmada nolosha iyo baxnaanada. Keladu waxaa ay sidoo kale mas’uul ka tahay magdhawga daryeelka caafimaadka ee lagu bixiyo daryeelka caafimaadka gaarka loo leeyahay.

Haddii Finland lagaa geliyay ceymiska jirada, waxaad heleysaa kaarka Kelada.

Sharciga ayaa lagu qeexay maalmooyinka Kelada sababaha lagu bixiyo. Kmarka aad codsato manfacyada, Kela ayaa soo baaraysaa in aad manfacyada xaq u leedahay. Tan waxaa saameyn ku leeyahay degitaanka joogtada ah iyo ka shaqeynta Finland. Marka ay Keladu go’aamineyso kaalmo, codsada kasta waxaa si shaqsi ah looga baaraandegayaa xaaladdiisa nololeed.

Xaaladaha nololeed iyo baahida kaalmo ee codsashadayaashu waa kuwa inta badan kala duduwan. Sidaas ayeeyna tirada kaalmooyinka iyo sababahooduba u kala bedelan yihiin. Xaaldaada si gaar ah u cadee marwalba.

Adeegyada caafimaadka dadweynaha iyo adeegyada sooshalka ee Finland waxaa mas’uul ka ah degmooyinka.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Adeega caafimaadka ee Finland.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqda degmadaada waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Guri-degmo Finland.

linkkiKela:
Macluumaad ku saabsan ammaanka bulshadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Ammaanka bulshada ee u soo guuraha Finland(pdf, 560 kb)Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Sami

linkkiKela:
Macluumaad ku saabsan ceymsika jiradaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Macluumaad ku saabsan ammaanka bulshada FinnishkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Fayruska Korona iyo ammaanka bulsho ee Finland

Keladu waxay lacagta gargaarka shaqo la’aanta siinaysaa dadka aan lacag maalmeedka shaqo ee mushaarka ku saleysan aan ka helin khasnaddooda shaqo la’aanta, iyo ganacsatada ay shaqada rasmiga ah ee shirkaddoodu ay sababo safmarka Korona la xiriira u dhammatay. Waxaa shardi ah in aad xaq u leedahay manfacyda Kelada. Lacagta gargaarka shaqo la’aanta ee Kelada waxaa lagu sameeyay xoogaa isbeddello ah oo ku meelgaar ah. Isbeddellada ka aqri bogagga Kelada.

Xaaladaha qaar marka lagu jiro waxaad Kelada ka codsan kartaa lacag maalmeedka cudurada faafa (tartuntatautipäiväraha). Lacag maalmeedka waxaa loogu talagalay dadka la geliyay gooni u haynta ama karaantiilka. SI aad u codsato lacag maalmeedka waxaad u baahantahay caddeynta dhakhtarka ee dhakhtarka degmada ama laanta daryeelka bukaanka, kaas oo qaabilsan cudurada faafa. Faahfaahinta dheeraadka ee lacag maalmeedka ka sii aqri bogagga Kelada.

Xaaladaha qaar marka lagu jiro waxaa laga yaabaa in aad xaq u yeelato lacagta kaalmada nolosha. Ka ogow Kelada, manfacyada Kelada ee aad xaqa u leedahay.

linkkiKela:
Saamaynta uu korona fayrasku ku keeni karo macluumaadka KELA:daFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Gargaarka shaqo la’aanta marka lagu jiro xaaladda KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Lacag maalmeedka cudurada faafaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Lacagta kaalada nolosha marka lagu jiro xaaladda KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Xaqa u lahaanshaha anfacyada Kelada

Xeerka ugu horeeya waa in haddii aad Finland si joogto ah u deggan tahay, aad heli karto mafacyada Kelada. Sharciga ayaa qeexaya waxa loola jeedo joogto u degananaashaha.

Sidoo kale ka shaqeynta Finland ayaa xaq kuu siin karta manfacyada Kelada.

Xaq ma u leedahay manfacyada? Arrinta waxaa saameyn ku leh, inaad uga soo guureyso

 • wadan Midowga Yurub (EU) ka tirsan ama wadan ka tirsan Soonaha dhaqaalaha Yurub (ETA) ama Switzerland
 • wadan ay Finland wada leeyihiin heshiiska ammaanka bulshada; ama
 • wadan kale

Wadamada ETA waa wadamada Midowga Yurub, Norway, Iceland iyo Liechtenstein

Waxa kale oo intaas dheer oo saameyn ku leh in aad heleyso manfacyada, in aad Finland ugu soo guureyso tusaale ahaan

 • sidii shaqaale ama shirkadle oo kale
 • arday oo kale
 • xubin qoys ka mid ah
 • shaqaale la soo diray.

Finland waxay heshiis saameeya ammaanka bulshada la gashay dalal. Wadamadaas waxay yihiin wadamada Waqooyiga ama Nordikada Mareykanka, Kanada iyo Quebec, Chile, Israa’iil, Hindiya, Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Austraaliya. Heshiiyadu waxay saameeyaan ugu dhowaan hawlgabka. Heshiisyada qaarkood waxaa kale oo ay saameeyaan daryeelka caafimaadka. Haddii aad ka timaado dalalkaas midkood Kelada ka hubso in heshiisyadu saameyn ku yeelanayaan ammaankaada bulsho.

linkkiFinlex:
Sharciga degmo-gurigaFinnish | Iswidish

linkkiKela:
Macluumaad ku saabsan heshiiska ammaanka bulshada ee wadamo kala duduwan u dhexeeyaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Macluumaad ku saabsan ammaanka bulshada Finland ee loogu talagalay muwaadiniinta Midowga YurubFinnish | Iswidish | Ingiriis

Joogto ugu soo guurista Finland iyo joogto u deganaanshaha Finland

Marka aad Finland u soo guurto, Kelada ayaa qiimeyneysa markasta inaad Finland ugu soo guurtay degis joogto ah oo ka duwan sida uu dhigayo sharciga ammaanka bulshada.

Haddii aan loo arko in u soo guuristaada Finland aysan aheyn mid joogto waxaad xaq u yeelan karaysaa inaad shaqadaada darteed ku hesho xaqa manfacyada Kelada.

Waxaa qiimeyn lagu sameyn karaa, in tusaale ahaan waxaad Finland ugu soo guuri kartaa si joogto arrimaha soo socda:

 • waxaad tahay dib u soo guure, yacni waxaad ka soo laabatay dibadda si aad u degto Finland
 • waxaad heysataa heshiis shaqo oo joogto ah ama wax u dhigma oo aad Finland ku sameyneyso
 • waxaad is qabtaan ama si kale xiriir qoys ula leedahay qof kasoo, si joogto ah u deggan Finland

Waxaa kale oo inta badan la doonayaa in ogolaanshaha joogitaanka uu shaqeynayo, haddii ay waajib kugu tahay inaad qaadato ogolaanshaha joogitaanka.

Qiimeyn guud ayaa xaaladda lagu sameynayaa. Iyadoo taas lagu saleynayana waxaa la eegayaa in degenaashuhu yahay mid joogto ah iyo in uusan aheyn.

Haddii aad Finland si ku meelgaar ah ugu soo guurtay inta badan xaq uma lihid manfacyada Kelada. Laga billaabo 1.4.2019 ardayga ka imaanaya meel ka baxsan Midowga Yurub ama Soonaha ETA wuxuu xaq u lahaan karaan manfacyada Kelada qaarkood, sida manfacyada caymiska jirada..

Marka la sameeyo go’aan ah inaad joogto u deggan tahay Finland waxaa laguu aqoonsanayaa qof Finland joogto u deggan ilaa aad:

 • guri rasmi ah ku leedahay halkan; islamarkaasna aad inta badan joogto halkan

ama

 • aad si rasmi ah ugu joogtid sababo awgood, tusaale ahaan xiriir eheltinimo ama shaqo

Haddiise aad shaqo ka bilowdo wadan kale ama aad dibadda lix bilood wax ka badan ku maqnaato, xaqaadi manfactada Keladu waa ay dhammaan karaan. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xaaladan waxaad ka heleysaa Kelada.

Waxaa kale oo jiro kaalmooyin kale oo aadan heli karin haddii aadan Finland hadda ama horay ugu deganeyn joogto. Tusaale ahaan lacago maalmeedka waalidka ayaa waalidku heli karaan oo kaliya haddii ay deganaayeen Finland 180 maalmood kahor waqtiga loo qabtay dhalista cunugga. Haddii aad ka timid wadan kale oo Midowga Yurub ka tirsan waxaad xaaladaha qaarkood uga faa’iideysan kartaa inta aad ku jirto xilliga caymiskaada ee kuugu uruuriya wadan kale oo Midowga Yurub ka tirsan. Weydii xarunta arrimaha caalamiga ah ee Kelada:

tel. 020 634 0200
saacadda 10-15

linkkiKela:
Ammaanka bulshada ee u soo guuraha FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Dibadda u guurista iyo ammaanka bulshoFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Macluumaadyada xiriirka ee KeladaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Shaqeynta waxaad ugu yaraan qeyb ahaan ku geleysaa xeyndaabka ammaanka bulshada

Wadamada Miodwga Yurub, wadamada ETA iyo Switzerland

Haddii aad Finland uga soo guureyso shaqo darteed, waxaad inta badan mudada xiriirkaada shaqada heleysaa manfacyada Kelada haddii aad xittaa heysato heshiis shaqo oo wakhti gaaban ah.

Haddii uu mushaarkaadu yahay ugu yaraan 726,27 € bishi, waxaad xaq u yeelanaysaa manfacyada Kelada oo badan. Wax saameyn ah ma lahan, inta saacadood ee aad todobaadki ka shaqeyso ama xiriirkaada shaqadu inta uu gaarayo.

linkkiKela:
Shaqaalaha iyo ammaanka bulshada ee FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis

Caawimaadda ka danaysashada Kelada

Xaqa isticmaalka turjubaanka

Haddii aadan arrimahaada Kelada uga dhammaysan karin afka Finnishka, Iswiidhishka ama Ingiriiska, Kelada ayaa turjumaad kuu qabanqaabin kartaa. Lagaagama baahna in aad adigu bixiso lacagta turjumaadda. Turjubaan waxaad dalban kartaa marka aad wacdo adeegga telefoonka ee Kelada aad toos u tagto goobta adeegga Kelada. Turjubaan waxaa saaran waajibka ilaalinta xogta dadka.

Waxaa kale oo turjubaan kuu noqon kara qaraabadaada, saaxiibkaa, haddii aad qabsanayso arrin aan saamayn ku lahayn ammaanka xuquuqdaada. Si kastaba ha ahaatee dadka ka yar 18 sano turjubaan ma noqon karaan.

linkkiKela:
Macluumaadyada xiriirka ee KeladaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Dan ka qabsashada Kelada iyo turjumaaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Qof kale u qabashada hawlaha Kelada

Haddii aad doonayso in qof kale uu hawlahaada Kelada kuu qabto, waxaad u samayn kartaa warqad wakiilasho ah. Qofka aad wakillatayna wuxuu kuu codsan karaa kaalmooyinka Kelada go’aannadana racfaan ayuu ka qaadan karaa.

Waxaa kale oo aad hadal ahaan u samayn kartaa wakiilasho halmar ah, tusaale ahaan khadka telefoonka.

Waalidku wuxuu qaban karaa dhammaan arrimaha cunugga 15 sano ka yar.

linkkiKela:
Qof kale u qabashada hawlaha KeladaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Faahfaahinta dheeraadka ah ee manfacyada Kelada ka sii aqri

Bogagga InfoFinland waxaa ku jira macluumaad badan oo ku saabsan manfacyada Kelada. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogagga soo socda:

Sidee ayuu Brexit u saameynayaa manfacyada Kelada?

Faafhfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xaqa ay muwaadiniinta Boqortooyada Ingiriisku u leeyihiin manfacyada Kelada ka aqri bogagga Kelada.

linkkiKela:
Sidee ayuu Brexit u saameynayaa manfacyada Kelada?Finnish | Iswidish | Ingiriis