Nolosha Finland

Potilaan oikeudet
theme icon

Xuquuqda bukaanka

Sharciga ayaa lagu xaqiijiyey adeegyada caafimaadka ee bukaanka. Xuquuqda bukaanku waxay taabanaysaa dhamaan adeegayada caafimaad kuwa guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay tusaale ahaan adeegyada caafimaadka ee guryaha dadka da’da ah iyo curyaamiinta.

Haddii aad degaan rasmi ah (kotikunta) Finland ku leedahay, waxaad xaq u leedahay inaad isticmaasho adeegyada guud ee caafimaadka. Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa InfoFinlandi bogga Degan Degmo ku yaalo Finland.

Damaanad qaadka daryeelka

Haddii aad u baahan tahay daweyn ama daryeel deg deg ah, tusaale ahaan haddii aad shil gasho, Waxaad xaq u leedahay inaad haddiiba cawinaad ka heshid xarunta caafimaadka ama isbitaalka kuugu dhaw oo deeganka ah. Haddii aadan degaan rasmi ah Finland ku lahayn, ama aadan sababo kale awgood aadan isticmaali karin adeegayada guud ee caafimaadka dalka Finland, waa inaad iska bixiso adeegyadaas caafimaad oo ku salaysan qiimaha dhabta ah.

Haddii aad Finland dagaan rasmi ah ku leedahay, waxaad isticmaali kartaa adeegyada caafimaad ee ay bixiso degmadaadu. Maalmaha shaqada xarunta caafimaadku waa inay ka jawaabto telefoonada bukaanada ama ay furan tahay si bukaanadu ay u tagaan. Haddii loo baahdo, waxaad xaq u leedahay inaad tagtid rugta caamimaadka sadex maalmood oo kuwa shaqada ah gudahood laga bilaabo maalintii aad soo wacday. Sidoo kale rugta caafimaadku bilowdo wax ka qabashada daryeelka aan deg degta ahayn ugu dambayn sadex bilood gudahood.

Isbitaalka waxaad ku tagi kartaa warqad uu dhakhtar kuu qoray. Isbitaalku waa inuu qiimeeyo baaahidaada daryeelka sadex usbuuc gudahood laga bilaabo markii ay gaartay warqadii dhakhtarku kuu qoray. Haddii la xaqiijiyo in bukaanku u baahan yahay daryeel caafimaad, daryeelka ama daweynta waa in labilaabo ugu dambayn lix bilood gudahoo, laga bilaabo maalintii la qiimeeyey baahida daryeelka caafimaadka.

Haddii xarunta caafimaadku ama isbitaalku uusan awoodin inuu bukaanka daryeelo ama daweeyo waqtiga loo qabtay, waa in bukaanka daryeel looga agaasimo meel kale. Bukaanka kharash dheeraad ah ugama imaan karo daryeelka loo agaasimayo.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Damaanada daryeelkaFinnish | Iswidish

Xuquuqo kale

Bukaanku wuxuu xaq u leeyahay:

  • daryeel tayo wanaagsan leh
  • loola dhaqmo si wanaagsan: waa in la xushmeeyo qiimaha bini’aadanimada bukaanka, diintiisa iyo shakhsiyadkiisa
  • waxaa ka mid ha, in bukaanka luuqadiisa iyo dhaqankiisa la tixgeliyo hadba sida ay suurtogal u noqonayso
  • waxa ka mid ah, in mar walba oo macquul ah bukaanka la waydiiyo ogolaanshihiisa inta aan la bilabin daryeelka ama daaweynta
  • loo sheego xaalada caafimaadkiisa, daweyntu inta ay la eg’tahay, waxyaabaha khatarta keeni kara iyo hababka kala duwan ee loo daweyn karo oo la kala dooran karo
  • inuu arki karo waraaqihiisa caafimaadka iyo inuu sixi karo haddii uu khladaad ku arko
  • og yahay, waqtiga uu daryeelka helayo, haddii ay tahay in saf loo galo
  • diido daaweynta
  • inuu cabasho ka sameeyo xarunta daweynta, haddii bukaanku uusan ku qanacsanayn
  • haddii loo baahdo cawinaad ka helo wakiilka arimaha bukaanka (potilasasiamies)

Waa la tixgelinayaa ra'yiga caruurta bukaanka ah, haddii uu ilmuhu si wanaagsan uga koray dhanka soo bandhiga fikradiisa. Arintan waxaa qiimeynaya dhakhtarka ama shaqaale xirfad u leh. Waalidiinta ilmaha ama dadka xanaaneeya ma diidi karaan daweynta, haddii ilmaha aan qaan gaarka ahayn uu rabo daweyta.

U sinaanta adeegyada caafimaadka

Sida sharciga Finland qabo, dadku waa isku qiimo sharciga hortiisa. Qofna lama gelin karo sababo aan la aqbali karin la’aantood derajo ka duwan kuwa kale jinsi, da’, asal, luqad, diin, caqiiqdo, fikrad, xaalad caafimaad, naafanimo ama sababo kale oo qofka la xiriiro dartood.

Finland waxaa sidoo kale ka jira sharciga isku qiimo ahaanshaha. Sharciga waxaa lagu dabaqaa waxyaabaha ay ka midka yihiin takoorka ku saleysan asalka meesha laga soo jeedo ee ka dhaca adeegyada guud iyo kuwa gaarka ah ee caafimaadka iyo sooshaalka. Wakiiladda sinaanta u dooda iyo gudiga takoorka iyo gudiga sinaanta u dooda ayaa ilaaliya inaan dadka loo takoorin asal ahaan meeshi ay ka soo jeedeen darteed.

Dhamaan macaamiisha adeegyada caafimaadku waxay xaq u leeyihiin in si isku qiimo ah loola macaamilo takoor la’aan. Haddii aadan xaq u laheyn inaad isticmasho adeegyada caafimaadka shacabka waxaad xaq u leedahay in si isku qiimo ah laguugula macaamilo adeegyada caafimaadka gaarka loo leeyahay.

Faquuqida iyo si xun ula dhaqanka adeegyada caafimaadka

Haddii aad dareemeysid, in si xun laguula dhaqmay adeegyada daryeelka caafimaadka, waxaad la xiriiri kartaa wakiilka arimaha bukaanka (potilasasiamies). Cawinaadka wakiilka arimaha bukaanka waxaa laga heli karaan dhamaan goobaha laga bixiyo adeegyada caafimaadka, tusaale ahaan xarumaha caafimaadka, isbitaalada, rugaha dhakhaatiirta ee gaarka loo leeyahay, guryaha dadka da’da ah iyo xarumaha dadka curyaaminnta ah lagu xanaaneeyo. Adeegayda waliilka arimaha bukaanku waa bilaash, Weydii telefanka ama cinwaanka wakiilka arimaha bukaanka armiha qaybta caafimaad eed markaas la macaamishay.

Wakiilka arimaha bukaanada wuxuu bukaanada ka caawiyaa xalinta arimaha muranada, sidoo kale wuxuu bixiyaa la talin iyo caawin, haddii aad rabtid inaad sameyso cabsho ama magdhaw ka dalbato waxyeelada bukaanka. Wakiilka arimaha bukaanadu wuxuu sidoo kale ogeysiyaa dhinacyada ay khuseyo xuquuqda uu leeyhay bukaanku wuxuuna kor u qaadaa meel marintooda.

Haddii aad ka shakisan tahay in lagugu takooray adeegyada caafimaadka ee guud ama gaarka loo leeyahay sababo la xiriira asalkaaga awgoog, waxaad la xiriiri kartaa sidoo kale Wakiiladda sinaanta u dooda (yhdenvertaisuusvaltuutettu).

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Wakiilka arimaha bukaankaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush

linkkiWakiiladda sinaanta u dooda:
Caawimaadda loogu talagalay dhibanaha faquuqaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Soomaali | Isbanish | Turki | Shiino | Bershan | Carabi | Kurdish | Albaniyan | Jarmal | Tayland | Fietnaam | Burtuqiis | Tagalog | Boolish

Adeegyada turjumaanka

Adeegyada caafimaadka waxaad xaq u leedahay inaad ku hesho luuqadaha Finnishka iyo Swedishka. Haddii aadan ku hadlin luuqadahaas aan soo sheeganay, dalka Finland gudihiisa waxaa suurtogal ah inaad hesho adeegyada turjumaanka oo luuqado faro ban oo kala duwan ah. Xaaladaha qaarkood waxaa suurtogal ah in shaqaalaha xafiisyada dowladu ay turjumaan kuu dalbaan isla markaasna bixiyaan kharashka turjumaanka. Tani mar walba suurogal ma ahan. Arintan horay u siiweydii shaqaalaha xafiisyada dawlada.

Turjumaanka waxaa sidoo kale lagu sameyn karaa telefoon. Turjumaanku waa inuu ahaado qaan gaar, sidaas darteed ilmahaaga aan qaangaarin looma isticmaali karo turjumaan ahaan.

Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heli kartaa InfoFinlandi bogga Turjumaan ma u baahan tahay?

Ururada bukaanada

Dalka Finland waxaa ku yaal ururo bukaaneed oo faro badan, kuwaas siiya macluumaad iyo la talin, dadka qaba cuduro cayiman. Ururadaas bukaanka waxaad sidoo kale ka heli kartaa cawinaada dadka kale oo qaba cuduradaas iyo is dhaafiga ra'yiga.

linkkiSuomen potilasliitto:
Macluumaadyada xiriirka ee ururada bukaankaFinnish