Nolosha Finland

Kun odotat lasta
theme icon

Haddii aad uur leedahay

Haddii aad ka shakisan tahay, inaad uur leedahay, waxaad sameyn kartaa testiga uurka (raskaustesti). Qalabka lagu baaro uurka waxaad ka soo iibsan kartaa farmashiga.

Marka aad uurka leedahay:

  1. La xiriir rugta hooyada iyo dhalaanka (äitiysneuvola) ee magaaladaada.
  2. Tag baaritaanka dhakhtarka ka hor inii adaan dhamaysan bisha afaraad ee uurka.
  3. Ogeysiis qoraal ah u samee shaqabixiyahaaga ugu dambayn laba bilood ka hor intaadan aadin fasaxa hooyanimada.

Rugta hooyada iyo dhalaanka

Rugta hooyada iyo dhallaanka waxaad ka heleysaa hagitaano la xiriira arimaha uurka, iyo macluumaad la xiriira adeegyada kala gedisan ay bulshadu bixiso. Sidoo kale rugta hooyada iyo dhalaanka waxaa lagula socdaa xaalada caafimaad ee hooyada iyo ilmaha uurka ku jira. Adeegyada ay bixiso rugta hooyada iyo dhalaanka ee degmadaadu waa bilaash. Waxaad isticmaali kartaa adeegyada hooyada ee ay degmadaadu bixiso, haddii aad Finland ku leedahay degaan rasmi ah (kotikunta). Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa InfoFinlandi bogga Degan Degmo ku yaalo Finland.

Sidoo kale aabeyaashu waa lagu soo dhaweynayaa rugta hooyada iyo dhalaanka. Rugta hooyada iyo dhalaanka waxaa looga hadlaa xiriirka qoyska iyo waalidnimada iyo weliba kaalinta aabaha iyo mas’uuliyada waalidnimada.

Rugta hooyada iyo dhalaanku waxay sidoo kale qabataa tababar xagga dhalmada ah iyo tababarid qoys oo la siinayo hooyada uurka leh iyo aabaha. Aabeyaasha Finnishka iyo hooyooyinku intooda badan waxay ka qaybgalaan tababarkaan.

Kalkaalisada caafimaadka ee rugta hooyada iyo dhallaanku waxay haddii loo baahdo codsan kartaa in turjumaan uu yimaado kulmada rugta hooyada iyo dhallaanka. Turjumaanku waa inuu ahaado qaangaar, sidaas darteed ilmahaaga aan qaangaarka aheyn looma isticmaali karo turjubaan ahaan.

Rugta hooyada iyo dhallaanku waxay dhammaan waalidiinta ilmaha sugaya siinaysaa hageha magiciisu yahay Anaga ilmo ayaa noo dhalanaya, kaas oo ay soo saartay Hay'adda horumarinta caafimaadka iyo nolol wanaaga (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).

Baaritaanka dhakhtarka waxaa haboon in marka ugu horeysa la tago kahor inta aysan dhamaan bisha afaraad ee uurka. Markaas waxaad dhakhtarka ama rugta hooyada iyo dhalaanka ka heleysaa shahaada uurka. Shahaadada waxaad u baahantahay markii aad xafiiska Kelada ka dalbanaysid kaalamada hooyada (Kelan äitiysavustus) iyo lacagta hooyada (äitiysraha). Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa InfoFinlandi bogga Kaalmada la siinayo hooyada uurka leh.

Bogga internetka ee wasaarada caafimaadka iyo arimaha bulshada (Sosiaali- ja terveysministeriö) waxaa si guud loogu sheega hawlaha rugta hooyada iyo dhalaanka ee dalka Finland.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Hagaha la magacbaay Ilmo yar baa noodhalanaya(pdf, 1,46 Mt)Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Macluumaadka adeegyada rugta la-talintaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush

Xanuunka iyo dhiig daadashada xiliga uurka

Uurka caadiga ah wuxuu leeyahay xanuuno yar yar, markii ilmogaleenku uu fidayo. Haddii shaki kaa galo, in xanuunka ku hayaa uu kuwaas ka mid yahay, la tasho xaruntaada hooyada iyo dhalaanka. Haddii uu xanuunku daranyahay ama uu dhiig kaa socdo, la xiriir isbitaalka. Waxaa laguugu yeeraayaa baaritaan haddii loo baahdo. Xaaladaha deg degta ah uma baahnid in dhakhtar kuu diro.

Gudniinka iyo uurka

Haddii lagu gudey ka hor intii aadan Finland imaan, waxaa lagu sameynyaa qaliin furitaan ah (avausleikkaus) marka aad u baahato. Qaliinka furitaanka ah waxaa la sameyn karaa inta uu uurku bartamaha marayo ama uurka kahor. Qaliinka furitaanka ah wuxuu sahlayaa dhalmada iyo sidoo kale baaritaanada intaad uurka leedahay. Qaliinka waxaa lagu sameeyaa isbitaalada, bogsoonaanshaduna waxay qaadataa 1-2 maalmood. Wixii dheeraad ah weydii kalkaaliyahada caafimaadka ee rugta hooyada iyo dhalaanka.

Kaalamada la siinayo hooyada uurka leh

Haddii aad ku jirtid Badbaada Bushada ee Finland, waxaad xaq u leedahay inaad hesho kaalmooyinka kaladuwan oo ay Keladu bixiso xilliga uurka iyo ka bacdiba. Wixii warar dheeraad ah ka akhri bogga internetka InfoFinlandi ee Kaalmaynta hooyada uurka leh iyo Kaalmada dhalashada ilmaha kadib.

linkkiKela:
Arrimo ka sameysashada shabakaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Macluumaadyada xiriirka ee xafiisyadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Ballan qabsashada elekterikal ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Maan sameynayaa haddii aanan Finland degaan rasmi ah ku lahayn?

La xiriir rugta dhakhaatiirta ee gaarka loo leeyahay. Magaalooyinka waaweyn waxaa ku yaal rugo dhakhaatiir gaar loo leeyahay faro badan, magaalooyinka qaarkoodna waxay sidoo kale leeyihiin rugo hooyada iyo dhalaanka oo si gaar ah loo leeyahay. Ogow, in daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay uu qaali yahay. Caymiska shakhsiga ee Finnishka lama helaayo, haddii aadan ku jirin xayndaabka Badbaada Bushada ee Finland.

Ilmo ma sugeysaa adigoo kujira xaalad qalafsan ama kali ah?

Haddii aad sugeysid inaad ilmo dhasho, oo aad dareemeysid inaadan kaligaaa ku filnayn ilmaha, waxaad la soo xiriiri kartaa guriga koowaad (ensikoti). Guri-horaadka waxaad caawimaad uga heli kartaa waalidnimada iyo maareynta nolosha. Rugtaada la-talinta ayaad weydiin kartaa waxqabadka guri-horaadka. Adeeygyada guriga koowaad waxaa loogu talogalay, dadka Finland ku leh degaan rasmi ah. Sidoo kale waxaad u baahantahay warqad uu kuu qorey xafiiska arimaha bulshada ee magaaladaadu. Macluumaadka dheeraadka ah ee la xiriira xuuquuqda aad ku leedahay degmada degaanka kuu ah waxaad ka heleysaa InfoFinlandi bogga Degan Degmo ku yaalo Finland.

Ma ku fakareysaa inaad uurka iska soorido? Wixii macluumaad dheeraad ah ka fiiri InfoFinlandi bogga Ilmo iska soo ridida.

linkkiEnsi- ja turvakotien liitto:
Macluumaadyada xiriirka ee guri-horaadyadaFinnish