Hammashoito
theme icon

Dareelka ilkaha

Finland waxay dadka waaweyn iyo carruurtuba ka helaan rugaha caafimaadka ama goobaha daryeelka ilkaha daryeel ilkood oo raqiis ah. Waxaad sidoo kale ballan ka qabsan kartaa dhakhaatiirta ilkaha ee gaarka loo leeyahay.

Xitaa hadduusan xanuun ku aheynin ama dhib kugu hayn wey wanaagsan tahay inaad si rasmi ah inaad u tagto koontoroolka ilkaha. Xanuunka ilkaha waxaa ugu wanaagsan daryeelkooda, markii la daryeelo inteyna dhibtu ku bilaaban. Caafimaadka afka iyo ilkuhubaha waxay saameyaan caafimaadka jirka intiisa kale oo dhan

Haddii aad dalka Finland degaan rasmi ah (kotikunta) ku leedahay. Waxaad isticmaali kartaa adeegyada daryeelka ilkaha ee degmadu bixiso. Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa InfoFinlandi bogga Degan Degmo ku yaalo Finland.

Gargaar deg-deg ah waad heleysaa, xitaa haddaadan daganeyn ama sharci ku laheyn wadankan Finland. Kharashka daryeelka dib ayaa lagaaga soo dalacan.

Luuqadaha adeega caafimaadka waa afka finnishka iyo afka swidhiska. Inta badana waa suurogal haddaad balan ka qabsato inaad hesho adeeg afka ingiriiska, weydii inaad adeegsan karto turjubaan haddaadan fahmeyn luuqadahaas. Ka aqriso xog dheeri boga InfoFinlandi Ma u baahn tahay turjubaan.

Markii aad ballan ka qabsato adeega daryeelka ilkaha, waa muhiim inaad waqti hore oo munaasiba sii takto goobta, haddii aad baajineyso ballanta waa muhiim inaad maalin ka hor baajiso. Haddii aadan baajin ballantii aadana immaan waqtigaad qabsatey, waxaad bixintooda ama gudeysaa kharashkii

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Caafimaadka afkaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Carabi

Daryeelka ilkaha dadweynaha

Degmooyinku waxay adeegyada daryeelka ilkaha ku bixiyaan xarumaha cafimaadka (terveysasema) ama ama xarumaha daryeelka ilkaha (hammashoitola).

Maarkii aad rabtid inaad waqti ka qabsato rugta daryeelka ilkaha, wac xafiiska waqti qabsashada xarunta ilkaha ee degmadaada. Sida badan teleefoonka ayaa lagu qiimeeyaa baahida loogabo daryeelka. Haddii baahida daryeelku uusan degdeg ahayn waxaa laga yaabaa inaad sugto dhawr bilood. Daryeelka waa inaad heshaa lix bilood gudahood.

Markii aad dooneysid inaad waqti u qabsato daryeel deg dega ah, wac xafiiska waqti qabshashada heeganka ah (päivystysajanvaraus) ee degmadaada. Dhaga xanuunka, bararka ama shilka waxay ka midyihiin sababaha lagu helikaro daryeelka deg degta ah. Waxyaabaha ama xaaladaha deg degta ah waxaa la qabta dhaqsaha badan.

Galbihii iyo sabtiga iyo axada heeganka waxaa la igugu geeyaa isbitaalada waaweyn. Haddii aad degentahay magaalo yar, waxaa laga yaabaa inaad ku qasbanaato inaad u soo safarto heeganka maalooyinka waaweyn ee kuu dhaw.

Haddii aad u baahantahay qaliin cuus, tusaale ahaan qalitaanka ilkaha, marka hore waqti ka qabso dhakhtarka ilkaha, dhakhtarka ilkaha ayaa ku siinaya warqad uu kuugu dirayo daryeelka gaarka ah ee ilkaha, haddii loo baahdo.

Daryeelka ilkaha ee gaarka loo leeyhay

Daryeelka ilkaha ee gaarka loo leeyahay wuu ka qaalisanyahay daryeelka ilkaha ee degmaha ama daryeelka guud. Haddii aad ku jirto xeyndaabka Ammaanka bulshada Finland, Kelada ayaa qeyb ka bixineysa kharashka. Si kastoo ay ahaataba Keladu ma magdhabeyso tusaale ahaan daryeelka quseeya muuqaalka bannaanka. Bogagga shabakadda Kelada ayaa ka heleysaa macmuulaad dheeraad ah.

InfoFinlandi bogga Badbaada Bulshada ee Finland waxaad ka helaysaa macluumaad dheeraad ah ee la xiriira ka mid ahaan shada xayndaabka caymiska jirada ee Finnishka.

linkkiKela:
Daryeelka ilkaha ee gaarka loo leeyahay iyo magdhawyadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiLääkärihinta.fi:
Is barbardhib qiimeyaasha dhakhaariirtaFinnish | Ingiriis

Carruurta

Degmada ayaa carruurtu si joogto ah ugu qabanqaabisa koontaroolka ilkaha. Carruurta kayar da’da dugsiga waxaa labadii sanaba mar lagu sameeyaa koontaroolka ilkaha. Magaalooyinka qaarkood waxaa cunuggu gurigiisa loogu diraa warqad loogu yeerayo koontaroolka ilkaha. Haddii wakhtigu uusan kugu habbooneyn, wac qabsashada ballanta oo wakhtiga beddelo. Magaalooyinka qaarkood waa in aad adigu ballanta ka qabsataa.

Carruurta ku jirta da’da dugsiga dhigata waxay koontaroolka ilkaha u tegayaan rugta daryeelka ilkaha ee xaafadda inta ay ku jiraan maalin-dugsiyeedka. Koontaroolidda waxaa lagu sameeyaa fasallada 1aad, 5aad iyo 8aad. Waxaa wanaagsan in waalidku ay u raacaan koontaroolka ilkaha, gaar ahaan cunugga ku jira fasalka 1aad.

Daryeelka ilkaha ee rugta caafimaadku waa u lacag la’aan carruurta 18 sano kayar.

linkkiHelsingin kaupunki:
Caafimaadka afka ee ilmaha yarFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Caafimaadka afka ee cunugga ku jira da'da dugsigaFinnish | Iswidish | Ingiriis