Mielenterveys
theme icon

Caafimaadka dhimirka

Goorma ayaa caawin loo baahan yahay?

Cawinaada waxaa u baahan kara qof walba oo ay xaalado nololeed oo qalafsan la soo darsaan. Xaaladahaas oo kale waxay imaan karaan tusaale ahaan, marka wadan kale loo guuro, ay jiraan dhibaatin xagga goobta shaqada ah, shaqo la'aan dhacdo, dhibaato xagga qoyska ah ay jirto, furiin uu yimaado, geeri ehel ay timaado, jiro ama xaalado kale oo nolosha isbedel ku keenay ay jiraan. Sidoo kale arrimo aan xumeyn, sida dhalashada ilmahu, waxay nolosha u badeli kartaa si aad ah, taas oo sababta in loo baahdo cawinaad. Mar marka qaarkood dareenka xun dib ayuu kaaga imaan karaa, kadib markii waqti ka soo wareego aragnimadii adkayd isla markaasna ay noloshu degto kadib.

Wey habboon tahay inaad caawimo raadsado, markaad dareento siyaabahan:

 • hurdo la'aan
 • cunto xumo
 • culeys dhanka nolosha
 • inaadan awoodeyn shaqo inaad aado dadkana aadan la kulmin
 • astaamo jiro jirka, oon haddana xal loogu helin cilmiga caafimaadka
 • isticmaalka mukhaadaraadka iyo qamriga ood siyaadsatey

Ma ahan wax aan caadi ahayn inaad caawinaad la xiriirta caafimaadka dhimirka dalbatid. Finland 20% ayaa dadka mar uun noloshooda lasoo gudboonaato dhibaato walbahaar.

linkkiTampereen kaupunki:
Murogo(pdf, 110,37 kt)Finnish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Soomaali | Turki | Bershan | Carabi | Kurdish | Albaniyan | Fietnaam | Burmese | Bosniyan | Serbiyan | Swaahili

Xagee cawinaada laga heli karaa?

Inta badan waxaaa, isla mar ahanaatiiba wax ka geysta qoyska ama reerka. Mararka qaarse waa loo baahdaa caawimo cid kale. La sheekeysiga kalkaalisada caafimaadka (terveydenhoitaja), dhakhtarka (lääkäri) ama cilminasigu (psykoterapeutti) si wadajir aha waad ugala sheekeysan kartaa, kaalmo sidee ah ayaa kugu habboonaan laheyd.

Caawimadu inta badan waa baxnaanin, daawo ama labadaba. Mararka qaar waa suurogal in loo baahdo daryeelka isbitaalka ah. Daryeelka isbitaalkuna wuxuu qaataa ilaa dhowr sitimaan. Ujeedkuna wuxuu yahay in bukaankii ku laaban karo guriga sida ugu dhaqsiyaha badan. Kadibna daryeelkii lagu siiyo guriga.

Haddii aad Degan Degmo ku yaalo Finland, marka hore la xiriir rugtaada caafimaadka (terveysasema). Rugaha caafimaad inta badan waxay furan yihiin isniin ilaa jimce qiyaastii saacadaha 8-16. Wac rugta caafimaad haddiiba subaxdii waqtina ka qabso. Haddii aad u baahan tahay cawinaad deg deg ah, ugu sheeg telefoonka markii aad wacaysid. Haddii loo baahdo dhakhtarka ayaa kuu qoraya warqad uu kuugu dirayo poliklinikada cudurada dhimirka (psykiatrian poliklinikka) ama isbitaal kale oo qaabilsan cudurada dhimirka. Poliklinikada si toos ah uma aadi kartid adigoon wadan warqad uu dhakhar kuugu qoray inaad u tagto.

Dhakhtartka ama daweeyaha cudurada dhimirka waxaad arimahaaga ugula hadli kartaa si aaminaad iyo kalsooni leh amaba sir ah. Waxaa waajib ku ah sir celinta. Arimahaaga uma sheegayo masuuliyiinta kale ee dawlada. Haddii macluumaadkaaga ay u baahado waxa kale oo xagga daryeelka caafimaadka ah, siinta macluumaadka adiga ayaa si gooni ah ruqso laguu weydiinayaa.

Rugtaada caafimaadka waxaad ka heleysaa macluumaad sugan oo la xiriira, sida degmadaada looga heli karo adeegyada daryeelka cudurada dhimirka.

Haddii aad ka walwalsan tahay ehelkaaga inuu caawimo u baahan yahay, waad weydiin kartaa talo kalkaalisada caafimaadka ama dhkhtarka rugta daryeelka caafimaadka.

Macluumaadka dheeraadka ah ee laxiriira xaaladaha kala duwan ee dhibaatada waxaad ka heli kartaa InfoFinlandi bogga Xaaladaha dhibaatada.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Adeegyada caafimaadka dhimirkaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush

Adeegyada caafimaadka dhimirka ee gaarka loo leeyahay

Sidoo kale waxaad waqtiga dhakhtarka dhimirka ma kan cilmunafsiga ka qabsan kartaa xarunta dhakhtarka gaarka loo leeyahay. Xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyhaay waxaa laga yaabaa in sida badan degdeg waqti looga helo, laakiin macaamiisha aad ayuu qaali ugu yahay aaditaanka xarunta caafimaadka gaarka loo leeyahay.

Xafiiska caymiska hawlgabka qaranka (Kela) ayaa bixinaya qayb ka mid ah kharashka dhakhtarka gaarka loo leeyahay, haddii aad ku jirtid xayndaabka caymiska jirada ee dalka Finland. Wixii dheeraad ah weydii xafiiska Kelada.

Magdhawga aan Kelada xaqa ugu leenahay waxaan si toos ah uga jari karnaa xisaabta aan qasnada ka bixineyno. Horay u sii qaado shahaado cadaynaysa inaad ku jirtid xayndaabka caymiska jirrada. Sidoo kale magdhawga Kelada waxaad dib uga dalban kartaa xafiiska Kelada.

Wixii warar dheeraad ah ka akhriso InfoFinlandi bogga Badbaada Bulshda ee Finland.

linkkiKela:
Magdhawga daryeelka isbitaalka khaaska loo leeyahayFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTherapion Consulting:
Adeega cilminafsiga internetka bareefatka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Isbanish | Turki | Shiino | Jarmal | Burtuqiis | Norwey | Holand | Jabanees | Talyaani | Danish

linkkiMehiläinen:
Rug dhakhtarka ilkaha oo bareefat ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTerveystalo:
Rug caafimaad oo bareefat ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Markii cawinaada si deg deg ah loogu baahanyahay

Haddii aad isleedahay cawinaada si deg deg ah ayaad ugu baahan tahay, waxaad la xiriiri kartaa xarunta xaafimaadka heeganka ah ee kuugu dhaw ama isbitaalka. Daryeelka caafimaadka dhimirka ee deg degta ah waxaa bixiya qaybaha heeganka ah ee isbitaalada cudurada dhimirka.

Haddii ehelkaagu halis galinayo naftiisa ama cid kaleba diidana inuu la aado dhakhtar waxaad wici kartaa rugta caafimaadka ama isbitaalka. Haddii caawimo degdeg ah loo baahan yahay, ugu sheeg teleefonka. Ugu sheeg sidoo kale hadaad ka baqeyso inuu nafsadiisa waxyeeleynayo ehelkaagu.

Haddii qofka qaraabadaada ah ay xaaladiisa caafimaad liidato uuna u baahan yahay daryeel caafimaadka dhimirka oo degdeg ah, waxaa suurtogal ah in loo diro daryeel caaafimaad, si kasta oo uusan asagu u rabin. Tani waxay u baahantahay in dhakhtarku uu uqoro warqada daryeelka qasabka ah (pakkohoitolähete). Haddii qofka ay naftiisu khatar muuqata ku jirto, waxaad wici kartaa lambarka xaaladaha degdega ah 112. Ha wicin lambarka xaaladaha degdega ah, haddii aysan xaaladu deg deg ahayn.

Cawinaad ku dalbashada telefoonka

Telefoonka xasaradda ee afka finnishka: 09 2525 0111

Telefoonka xasaradda ee afka Carabiga: 09 2525 0113. Waxaad xittaa ku soo wici kartaa af Ingiriis.

Telefoonka xasaradda ee Uruka Qalbigu wuxuu u fidiyaa kaalmooyin wadasheekeysi oo toos ah dadka dhibka ama xasaradda ku jira iyo ehelkooda. Telefoonka waxaa ka jawaabaya shaqaale xasaradeed iyo mudawiciin la tababaray oo dadka kaalmeeya. Uma baahnid inaad magacaada sheegto marka aad soo waceyso. Telefoonka xasaradda waxaad ku sheegi kartaa dhacdooyinka degdega ah ama xaaladaha adag ee nolosha adigoo ku jira jawiga arrintaas kuu ogolaanaya islamarkaasna kaalmo leh.

linkkiMIELI Suomen Mielenterveys ry:
Teleefanka xaaladaha dhibaada oo wadanka oo dhan ka shaqeeya kriisipuhelinFinnish | Iswidish | Ingiriis | Carabi

Carruurta iyo dhallinyarada

Haddii xaalada uu ilmuhu ku sugan yahay ay tahay mid culeys ku haysa caafimaadka caafimaad-qabka maskaxdaada, waxaad la xiriiri kartaaa xarunta hooyada iyo dhallaanka (perheneuvola) ee degmada aad degan tahay. La talinta qoyska ee xarunta hooyada iyo dhallaanka waxaa lagu karteyaa xaalada ilmaha, si uu ilmuhu u helo cawinaada asaga ku haboon. Waxaad waqti ka qabsan kartaa dhakhtarka cilmu nafsiga ee xarunta hooyada iyo dhallaanka (lastenneuvola) ama dhakhtarka rugtaada caafimaadka ee degmadaada. Haddii uu ilmuhu da'da iskuulka gaaray, waxaad la xiriiri kartaa dhakhtarka cilmunafsiga ama dhakhtarka caadiga ah ee iskuulka. Macluumaadka dheeraadka ah ee la xiriira cawinaad u helida carruurta xaaladaha dhibaatada waxaad ka heleysaa InfoFinlandi bogga Xagee caawimaad looga helaa dhibaatoyinka carruurta iyo dhalinyarada?

Haddii aad tahay dhallinyaro, waxaad arrimaha aadka u adag u sheegi kartaa tusaale ahaan kalkaalisada/kalkaaliyaha caafimaadka ee iskuulka, dhakhtarka iskuulka, dhakhtarka cilmunafsiga ee iskuulka ama macallinka iskuulka u qaabilsan arrimaha dhibaatoyinka. Waxaad kaloo la xiriir kartaa rugtaada caafimaadka. Dhakhtarku wuxuu kuu qori karaa warqad uu kuugu dirayo poliklinikada dhimirka ee dhalinyarada (nuorisopsykiatrian poliklinikka), haddii loo baahdo. Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira cawinaada dhalinyarada xaalada qasafsan ku jira waxaad ka heleysaa InfoFinlandi bogga Xagee caawimaad looga helaa dhibaatoyinka carruurta iyo dhalinyarada?

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Isku-xirka dhallinyaradaFinnish

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto ry:
Kaalmooyinka waalidka loogu talagalayFinnish | Iswidish

Ardayda

Daryeelka caafimaadka ee Macaahida ayaa ardayda siiya adeegyada caafimaadka dhimirka.

Adeegyada caafimaadka ee shaqaalaha

Haddii aad shaqaysid, waxaad arrimaha caafimaadka dhimirka la xiririra kala hadli kartaa dhakhtarka shaqaalaha. Waxaa laga yabaa inay macquul tahay in daryeelka caafimaadka shaaqaluhu uu leeyahay qaabilaad ah xagga cudurada dhirmirka.

Gocashooyinka la soo maray

Dadka soo maray xaalado uur utaalo ama gocasho leh waxay halis ugu jiraan inay ku dhacdo jirada walaac ka dhashay gocasho (traumaperäinen stressihäiriö).

Waxyaabaha la soo maro ee sababa gocashada ama uur ku taalada waa tusaale ahaan:

 • raacdeysasho iyo takoorid
 • xabsi iyo jirdil la soo maray
 • dhib u geysasho iyo kufsad
 • arkidda xaalad rabshadeed ama dagaal
 • waayo-aragnimo dagaal

Marka lagu jiro walaaca ka dhasha gocashada sawirada xusuusta ee uur ku taaladu waxey qasab ugu soo dhacaan maanka, waxeyna sababaan xaaladaha qaarkood ciriiri xooggan ama daran. Xaaladda noocan oo kale ah marka lagu jiro waa muhiim in caawimaad la raadsado. Ka sokow qofka qaba walaaca gocashada ama uur ku taalada ka dhasha wuxuu saameeyaa ehelkiisa. Inta badan dadka u jirada walaaca gocashadu sababtay, waxey ku bogsoodaan isticmaalka daryee sax ah.

Xarunta baxnaaninta kuwa la soo jirdilay (Kidutettujen kuntoutuskeskus) waxay cawinaad siisaa qaxootiga iyo magangalyo-doonka wadamadooda lagu soo jirdilay. Waxaad xarunta la xiriiri kartaa maalmaha shaqada saacadaha u dhexeeya 8.30-13.30. lambarka telefoonka waa (09) 7750 4584.

linkkiHelsingin Diakonissalaitos:
Xarunta baxnaaninta dadka la soo jir dilayFinnish | Ingiriis

linkkiTampereen kaupunki:
Macluumaad ku saabsan xaaladaha streeska ee ka yimaada marxaladaha Finnish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Soomaali | Turki | Bershan | Carabi | Kurdish | Albaniyan | Fietnaam | Burmese | Bosniyan | Serbiyan | Swaahili

Macluumaadka la xiriira cudurada dhimirka waxaad ka heleysaa internetka ayagoo luuqado kala duwan ah

QALBIGA Ururka caafimaadka dhimirka ee Finland (MIELI Suomen Mielenterveys ry) boggooda waxaad ka heleysaa macluumaad faro-badan.

 • Xaaladaha adag ee nolosha
 • Dhibaatoyinka cudurada dhimirka
 • xaaladaha dhibaatada
 • sidaa aad caawinaad u raadsaneysid
 • sida aad uga bogsoon kartid xanuunka

linkkiMIELI Suomen Mielenterveys ry:
Warbixin caafimaadka dhimirkaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Carabi | Kurdish