Kuntoutus
theme icon

Baxnaanin

Baxnaanada ay degmooyinku qabanqaabiyaan

Degmooyinku waxay tusaale ahaan rugaha caafimaadka iyo cusbitaalaadka ku qabanqaabiyaan baxnaano daaweed. Waxaad geli kartaa baxnaada ay degmadu qabanqaabiso haddii aad Guri degmo ku leedahay Finland. Baxnaanada ay degmooyinku qabanqaabiyaan waxaa kamid ah:

 • talo bixin baxnaano
 • baaritaano lagu ogaanayo baahida baxnaanada
 • daryeel hagaajinaya awoodda shaqo/waxqabad
 • xilli baxnaaneedyo
 • adeegyada agabka kaalmada
 • diyaarinta la-qabsashada
 • hagista baxnaanada

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada baxnaada waxaad ka heleysaa rugtaada caafimaadka.

Baxnaada ay Keladu qabanqaabiso

Baxnaanada ay Kelada qabanqaabiso waxay ahaan kartaa

 • Baxnaaninta xirfadeysan
 • Baxnaaninta daadka aad u naafaysan
 • Baxnaanada terabiyada

Baxnaaninta xirfadeysan waxaa bixiya hay'adaha hawlgabka shaqada (työeläkelaitos) iyo xafiiska caymiska hawlgabka qaranka (Kela). Baxnaaninta xagga daaweynta ah waxaa si wada jir ah u agaasima degmooyinka iyo Kelada. Haddii aad qabto cudurada xirfadaha shaqada laga qaado ama shaqada waxyeelo kugu gaartay, waxaad baxnaanin ka heli kartaa shirkadda caymiska (vakuutusyhtiö).Keladu waa ay kaalmeyn kartaa teraabiyada maskaxeed, laakiin waa inaad adigu raadsataa teraabiiste kugu haboon.

Baxnaaninta Kelada waxaa loogu talogalay kuwa ku jira xaydaabka caymiska jirada (sairausvakuutus) ee Finnishka. Wixii macluumaad dheeraad ah oo la xirrira caymiska jirada waxaad ka heleysaa InfoFinland bogga Badbaada Bulshada ee Finland.

Baxnaaninta shaqada awgeed

Baxnaanin xirfadaysan, haddii ay ku hayaan dhibaatooyin xaga caafimaadka ah, kuwaas oo adan dartood u awoodin inaad shaqayso. Baxnaaninta waxaa la heli karaa, haddii aad khatar ugu jirtid inaad shaqada joojiso dhibaatooyin xagga caafimaadka ah awgood. Markii aad shaqada ku dhaawacantid kadib waxaad xaq u leedahay inaad baxnaanin hesho.

Hay'adaha hawlgabka shaqada waxay shaqaalaha u abaabulaan baxnaanin xirfadeed. Baxnaanin waxaad ka dalaban kartaa hay'adaha hawlgabka shaqada, haddii aad mudo shan sano ah ama ka badan shaqeyneysey. Wixii macluumaad dheeraad ah waydii khuburada hay'aadada hawlgabka shaqada ee ku shaqada leh arimaha baxnaaninta ama din u soo celinta awoodii shaqada.

Keladu waxay baxnaanin xirfadaysan u abaabushaa dhalinyarada iyo dadka qaan gaarka ah ee shaqo la'aanta ah.

linkkiKela:
Baxnaaninta xirfada lehFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Dalbashada baxnaaninta xirfadaysanFinnish | Iswidish | Ingiriis

Baxnaaninta daadka aad u naafaysan

Haddii ay da'daadu ka yar tahay 65 sano, oo xanuun ama dhaawac ku soo gaaray awgiis ay dhibaatooyin waaweyn kaa haystaan xagga maareynta hawl maalmeedka, tusaale ahaan haddii socodka iyo inaad naftaada daryeesho ay dhib kugu yihiin, Kelada ayaa kuu agaasimi karta baxnaanin daweyn culus leh (vaativa lääkinnällinen kuntoutus)

Baxnaaninta waxaa loo fulinayaa si adiga kugu habboon. Baxnaaninta ayaad tusaale ahaan u tegi kartaa xarunta baxnaaninta (kuntoutuslaitos). Sidoo kale gurigaaga ayaad deganaan kartaa, gurigaaga yaadna ka aadi kartaa xarunta baxnaaninta. Ujeedada baxnaanintu waa inay adiga iyo ehelkaaga caawiso, si aad u awoodo inaad si fir fircoon wax u qabsato.

Wixii macluumaad dheeraad ah oola xiriira baxnaaninta daweynta culus leh weydii Kelada.

linkkiKela:
Dib u soo celin culus oo dawo u baahanFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Dalbashada baxnaaninta daweynta lehFinnish | Iswidish | Ingiriis

Baxnaaninta ah daweynta dhimirka

Haddii dhibaatooyinka caafimaadka dhimirku ay daciifiyaan awoodaada shaqo ama waxbarasho waxaa suurtogal ah inaad dalbato baxnaanada terabiyada dhimirka (kuntoutuspsykoterapia). Helitaanka baxnaanada terabiyada dhimirka waxaa shuruud u ah, in:

 • aad ugu yaraan soo qaadatay sadex bilood oo ah xagga daryeelka terabiyada dhimirka, iyo
 • in dhakhtarka cilmi nafsiga oo ku daryeelay uu kuu qoray qaraar, uu uga tala bixinayo in lagu siiyo baxnaanada terabiyada dhimirka.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira adeegyada caafimaadka dhimirka waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Caafimaadka dhimirka.

Baxnaanada terabiyada dhimirku waxay ahaan kartaa terapiya shakhsiyadeed, terabiya wadareed, teraabiyada farshaxan sawireedka, terabiya qows ama terabiya lammaane. Intaas waxaa dheer oo jiri kara terabiyada muusikada oo loogu talogalay dhalinyarada da'doodu u dhaxeyso 16-25 sano. Terabiyada dhallinyarada waxaa la xiriiri kara booqashoonka waalidiinta.

Kaalmada terabiyada waxaa la heli karaa ugu badnaan markiiba sannad muddo sadex sano ah. Terabiyada ugu badnaan laga bixin karaa qofka 80 mar sannadkiiba ama saddexdii sanaba ugu badnaan 200 oo mar.

Si Keladu kaaga caawiso terabiyada dhimirka, qofka terabiyada sameenaya waa inuu xaq u leeyahay inuu isticmaalo magaca xifadeed ee dhimir daaweeyaha,waana inuu ahaado terapeutti Keladu ogolaatay.

linkkiKela:
Baxnaaninta xagga dhimirka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiSuomen psykologiliitto:
Diiwaanka daaweeyaha dhimirkaFinnish

Sidee u raadsanaysaa baxnaaninta

Haddii aad u baahato baxnaanin, marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay cadayn dhakhtar. La xiriir dhakhtarkaaga, dhakhtarkaaga xarunta caafimaadka ama Kelada. Haddii aad dalbanaysid baxnaaninta daweynta culus leh, waxaad si dheeraad ah ugu baahan tahay qorshaha baxnaaninta (kuntoutussuunnitelma).

Markii aad dhakhtarka ka heshid cadaynta ama qorshaha baxnaaninta, waxa aad baxnaaninta ka dalban kartaa hay’adaada hawlgabka shaqada ama xafiiska caymiska hawlgabka qaranka. Waxaad weydiin kartaa adeegyada caafimaadka ee degmadaada, hay’adaada hawlgabka shaqada ama xafiiska hay'ada caymiska hawlgabka qaranka baxnaaninta kala gadisan oo suurtogalka ah. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan baxnaanooyinka Kelada waxaad sidoo kale ka heleysaa bogagga shabakadda Kelada.

Haddii aad dalbaneysid baxnaanita Kelada, Kelada u sooceli foomka dalabka baxnaaninta inta aysan bilaaban hawlaha baxnaanintu. Kelada ayaa ku siinaysa go’aanka baxnaaninta oo qoraal ah.

linkkiKela:
Arrimo ka sameysashada shabakaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Macluumaadyada xiriirka ee KeladaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Ballan qabsashada elekterikal ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Lacagta nolosha inta waqtiga baxnaaninta lagu jiro

Waqtiga baxaaninta lagu jiro waxaad heli kartaa lacagta baxnaaninta (kuntoutusraha), haddii aad tahay 16-67 -sano oo ujeedada baxnaanintu tahay inaad iaadan dhmin awoodaada shaqo, kuna noqotid nolosha shaqada ama inaad baxnaaninta ku heshid shaqo. Lacagta baxnaaninta si aad u heshid waxaad u baahantahay oo kale goaanka baxnaaninta (kuntoutuspäätös) oo tusaale ahaan laga heli karo Kelada ama hay'adda daryeelka caafimaadka shaqada. Waxaad shuruudo lamid ah ku heli kartaa lacagta baxnaanada xitaa marka ay degmadaadu qabanqaabineyso baxnaanadaada. Keladu waxay qayb ahaan magdhaw ka bixineysaa kharashka safarada ee ku baxa aadintaanka goobta baxnaaninta.

linkkiKela:
Lacagta baxnaandaFinnish | Iswidish | Ingiriis