Terveyspalvelut Suomessa
theme icon

Adeega caafimaadka ee Finland

Finland waxaa ka jira adeegyada caafimaadka dadweynaha oo raqiis ah oo loogu talaggalay dhammaan dadka dalka si rasmi ah u deggan. Waxaa intaas dheera in shaqo-bixiyayaashu ay shaqaalahooda siiyaan adeegga caafimaadka shaqaalaha. waxaad sidoo kale isticmaali kartaa adeegyada caafimaadka ee gaarka loo leeyahay.

Fayruska Korona COVID-19

Fayruska Korona ee safmarka ah ee Finland ka jira wuxuu siyaabo badan saameyn ugu yeeshay nololmaalmeedka. Saraakiisha dowladda Finland waxay soo saareen macluumaadyo muhiim ah oo arrintan ku saabsan, kuwaas oo luqado kala duwan ku qoran.

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Fayruska Korona COVID-19

Adeegyadee caafimaad ayaad isticmaali kartaa?

Waxaad isticmaali kartaa adeegyada guud ee caafimaadka dalka Finland, haddii aad degmo Finland ka mid ah ay degaan kuu tahay (kotikunta). Xuquuqda helitaanka degenaanshadu waxay ku xirantahay arimahaan soo socda:

  • Wadanka aad Finland uga soo guurtay
  • Waxa ay tahay sababta aad Finland u timid (tusaale. shaqo, waxbarasho)
  • si rasmi ah miyaad Finland ugu soo guureysaa mise waxaad Finland u degentahay si kumeel gaar ah
  • Haddii aad Finland si ku meelgaar ah u degen tahay, intee in le'eg ayaad Finland joogtay

Haddii aadan hubin, in aad guri degmo ku leedahay Finland, ka hubso xaaladdaada Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto).

Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa InfoFinlandi bogga Degan Degmo ku yaalo Finland.

Haddii aad guri degmo ku leedahay Finlnad ama aadan Finland uga jirin ceymiska jirrada, waxaa laga yaabaa in aad sababo kale dartood xaq u leedahay daryeelka ama magdhawga Keladu bixiso. Xuquuqdan waa qasab in si gaar ah loo codsado.

Warar dheeraad ah waxaad weydiin kartaa xarunta arrimaha caalamiga ah ee Kelada.

  • tel. 020 634 0200 (finnish iyo ingiriis), 020 634 0300 (iswidhish)

linkkiKela:
Sidan ayaad Kelada uga codsan kartaa xaqa daryeelka bukaankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Xaqa loo leeyahay isticmaalka adeegyada caafimaadka ee dadweynahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Marka aad xaalad degdeg ah ku jirto waxaad daryeel ka heleysaa daryeelka caafimaadka dadweynaha haddii aadan xittaa guri-degmo ku laheyn Finland ama aadan shaqo darteed xaq u laheyn daryeel. Kharashka daryeelka dib ayaa lagaaga gudan karaa.

Haddii aadan xaq u lahayn adeegyada guud ee caafimaadka, waxaad waqti ka qabsan kartaa rugta dhakhaatiirta ee gaarka loo leeyahay. Adeegyada caafimaadka gaarka loo leeyahay macaamiisha aad ayey uga qaalisan yihiin adeegayada guud ee caafimaadka ee dawladu bixiso.

Luuqadaha adeega daryeelka caafimaadka Finland dhexdeeda waa Finnish iyo Swedish. Intabadan luuqada Ingiriiska way ka soconaysaa. Markii aad waqti ka qabsaneysid adeegyada caafimaadka, waydii suurtogalnimaada inaad adeegsato turjubaan (tulkki), haddii aadan ku hadlin luuqadaha kor lagu soo sheegay. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Turjubaan ma u baahantahay?

Markii aad dhakhtarka waqti ka qabsato, waxaa muhiim ah inaad waqtigaas ugu tegtid oo aadan ka daahin. Haddii aad dhakhtarka waqti ka qabsatay laakiin aadan waqtigaas tagi karin, waxaa haboon baajisid balanta dhakhtarka, sida caadiga ah maalin ka hor waqtiga balanta. Haddii aadan tegin ama aadan baajin balanta, waxaad ku qasbanaanaysaa inaad magdhaw bixiso.

linkkiKela:
Caafimaadka iyo dib u soo kobcintaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Sami

linkkiKela:
Daryeelka caafimaadka ajnabiga ee gudaha FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Goobta xiriirka ee daryeelka caafimaadka xuduudaha ka baxsanFinnish | Iswidish | Ingiriis

Adeegyada caafimaadka ee dawlada

Markii aad xanuunsato marka horey la xiriir rugtaada caafimaadka (terveysasema). Rugtaada caafimaadka waxaad ballan ka samaysan kartaa dhakhtarka guud ama kalkaalisada/kalkaaliyaha caafimaadka.

Macluumaadka la xiriira adeegyada caafimaadka ee degmooyinka kala duwan waxaad ka helaysaa bogagga maxaliga ee InfoFinlandi ama bogagga internetka ee degmadaada.

Adeegyada rugta caafimaadku waa u jaban yahay macaamilka, sababtoo ah waxaa lagu maalgeliyaa lacagta canshuurta.

Rugaha caafimaadku waxay inta badan furanyihiin isniin ilaa jimce saacadaha u dhexeeya 8-16. Waqti qabsashada waxaa haboon inaad haddiiba subixii wacdid, markii rugta caafimaadka la furo. Si degdeg ah ayaad waqti u heleysaa haddii uu ku hayo xanuun ay tahay in degdeg wax looga qabto. Haddii aadan u baahnayn daryeel degdeg ah, waqti dheer ayaad sugeysaa waqtiga dhaqtarka. Ballanta waqtiga ayaa lagaaga sheegayaa sida ugu dhaqsaha badan ee aad daryeel ku heleyso. Ballan qabsashada waxaa lagu ogaanayaa inaad u baahan tahay la kulan dhakhtar ama kalkaaliso caafimaad maadaama ay kalkaalisadu ay daryeeli karto jirooyin badan. Haddii loo baahdana kalkaalisada ayaa kuu sii gudbineysa dhakhtarka. Haddii aad haysatid kaarka caymiska qaranka (Kela-kortti), horay u qaado, markii aad rugta caafimaadka aadeyso.

Haddii aad u baahantahay dhaqtar takhasus gaar ah, marka hore ballan ka qabso dhaqtarka guud. Haddii loo baahdo dhakhtarka rugta caafimaadku wuxuu warqad gudbin ah u dirayaa dhakhtarka khaaska ah. Dhakhaatiirka khaaska ah waxaa laga helaa rugaha caafimaadka qaarkood, poliklinikooyinka iyo istitaalada. Kalkaaliyeyaal caafimaad oo khaas ah waxaa laga helaa isbitaalada waaweyn ee xarumaha ah iyo isbitaalada jaamacadda.

Dalka Finland gudihiisa suurtogal kama aha in adigoo isticmaalaya adeegyada guud ee caafimaadka uu dhakhtarku gurigaaga kuugu yimaado. Qaar kamida xarumaha dhakhaatiirta gaarka loo leeyahay ayaa adeegyadaas oo kale bixiya. Si kastaba ha ahaatee aad ayey qaali u tahay in dhakhtar gaar ah guriga loogu yeerto.

Haddii uu xanuunkaagu uu waqti dheer sii socdo, oo aadan awoodin inaad shaqo aado, bogga InfoFinlandi boggiisa Cawinaada waqtiga jirada waxaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo la xiriira lacagta jirada ee ay Keladu bixiso.

Heeganka adeega caafimaadka ee guud ama babliga ah

Galbihii iyo dhamaadka usbuucaba gugaha caafimaadku way xiranyihiin, markaas xanuunada degdega ah waxaa lagu daweeyaa heeganka (päivystys). Heeganka waxaa loogu talagalay xaaladaha u baahan daryeel degdeg ah. Haddii jiradaadu aysan u baahnayn daryeel degdeg ah, ballan ka qabso rugtaada caafimaadka marka xiga ee ay furantahay.

Sida badan heeganka waxaa lagu qabtaa isbilaal dhexdiis, magaalooyinka yar yar, mar marka qaarkood waxaa lagu qabtaa magaalada ugu dhaw. Intabadan heeganka carruurta iyo dhalinyaradu waa gooni. Waydii xaruntaada caafimaadka waqtiyada uu heeganku furanyahay ama ka raadi macluumaadka bogagga shabakadda degmadaada.

Adeegyada caafimaadka ee gaarka loo leeyahay

Macluumaadyada xiriirka rugaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay waxaad ka heli kartaa tusaale ahaan internetka. Waxaa dhici karta inaad waqti uga heli karto rugta caafimaadka ee gaarka loo leeyahay si ka dhaqso badan adeegyada caafimaadka ee dadweynaha. Adeegyada caafimaadka ee gaarka loo leeyahay si muuqata ayeey ugu qaalisan yihiin kuwa dadweynaha. Rugaha dhaqaatiirta ee kala duduwan waxey bixiyaan adeegyo kala gedisan. Adeegyada caafimaadka ee gaarka loo leeyahay waxaa isticmaali kara dadka oo dhan, xitaa kuwa aan guri degmo ku laheyn Finland.

Kelada ayaa bixisa qayb yar oo ka mid ah kharashka ku baxa daryeelka caafimaadka gaarka loo leeyahay iyo kharashaadka daryeelka ilkaha, haddii aad ku jirtid xayndaabka caymiska jirada (sairausvakuutus) ee Finland. Sidoo kale xuquuqda magdhawga Kelada waxaa xaaladaha qaarkood heli kara qof aan ku jirin xayndaabka caymiska jirada ee Finland, wixii warar dheeraad ah weydii Kelada.

Magdhawga Kelada waxaan si toos ah uga jari karnaa qiimaha aad qasnada siineysid. Horay u sii qaado Kaarka Kelada. Sidoo kale magdhawga Kelada waxaad dib uga dalban kartaa xafiiska Kelada.

Wixii warar dheeraad ah ee la xiriira caymiska jirada ee Finland ka akhriso InfoFinlandi bogga Badbaada Bulshada Finland.

linkkiKela:
Magdhawga daryeelka isbitaalka khaaska loo leeyahayFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiLääkärihinta.fi:
Is barbardhib qiimeyaasha dhakhaariirtaFinnish | Ingiriis

linkkiTerveystalo:
Rug caafimaad oo bareefat ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMehiläinen:
Rug dhakhtarka ilkaha oo bareefat ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiAava:
Rug caafimaad oo bareefat ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Daryeelka caafimaadka ee muwaadinka waqooyiga Yurub

Haddii wadan kale oo Wuqooyiga Yurub ah aad ku leedahay ceymiska jirada, waxaad xaq u leedahay Finland gudaheeda in aad hesho daryeelka jirada ee aan laga maarmin. Waxaad daryeelka u heleysaa islamarkaasna adeegga uga bixineysaa si lamid ah sida ay Finnishku u bixiyaan una helaan adeegga. Horay u sii qaado aqoonsigaada marka aad isticmaaleyso adeegyada caafimaadka.

Daryeelka caafimaadka muwaadinka Midowga Yurub

Haddii aad wadan kale oo Midowgya Yurub ama, wadan ETA ah ama Switzerland ku leedahay ceymiska jirada, waxaad Finland gudaheeda xaq u leedahay in aad hesho daryeelka jirada ee aan laga maarmin. Si aad u heli karooto daryeelkaas, waa inaad ka heysataa kaarka jirada daryeelka jiradaYurub wadanka aad ceymiska caafimaadka uga jirto.

Kaarka daryeelka jirada ee Yurub wuxuu xaq kuu siinayaa daryeel haddii aad jirato ama aad shil gasho. Daryeel waad heli kartaa xitaa haddii jiro aad mudo dheer qabtay darteed aad u baahantahay daryeel. Kaarka waxaa kale oo aad ku heleysaa daryeelka la xiriira uurka iyo dhalmada. Daryeelka waxaad ku heleysaa qiimo lamid ah dadka sida joogtada ah u deggan Finland.

linkkiKela:
Macluumaadka kaarka daryeelka bukaanka ee YurubFinnish | Iswidish | Ingiriis

Daryeelka caafimaadka shaqaalaha iyo ganacsadaha

Haddii aad Finland shaqo u timid, waxaa laga yaabaa in aad xaq u leedahay isticmaalka adeegyada caafimaadka dadweynaha. Tani waxay ku xiran tahay dhirirka inta heshiiska shaqadaadu uu socday iyo nooca heshiiska shaqada iyo weliba wadanka aad Finland uga timid.

Finland, Shaqo-bixiyaha waxaa waajib ku ah in uu shaqaalihiisa ka bixiyo qarashka ku baxaya daryeelka caafimaadka kahortaga ah.

Ganacsadaha waxay naftooda u abaabuli karaan daryeelka caafimaadka shaqaalaha, haddii uu rabo. Qofka ganacsadaha ah qasab kuma ahan inuu naftiisa u abaabulo deryeelka caafimaadka ee shaqaalaha. Si kastaba ha ahaado ganacsaduhu waa inuu daryeelka caafimaadka shaqaalaha u abaabulo shaqaalihiisa, asaga u shaqeeya.

Daryeelka caafimaadka shaqada waxaa qabanqaabin kara rugta caafimaadka ee deegaanka ama tusaale ahaan xarunta dhaqaatiirta ee gaarka ah.

Wixii macluumaad dheeri ah waxaad ka heli kartaa InfoFinlandi bogga Daryeelka Caafimaadka Shaqaalaha iyo bogga internetka ee wasaarada arimaha bulshada iyo caafimaadka.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Daryeelka caafimaadka shaqaalahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Shaqaalaha xilliga

Haddii meel ka baxsan Midowga Yurub ka timaado adigoo Finland u imaanaya shaqaale xilli ahaan wax ka badan 90 maalmood, waxaad xaq u heli kartaa daryeelka bukaanka Finland inta lagu jiro shaqo xilliyeedka. Waxaad codsiga u qoran kartaa Kelada islamarka aad Hay’adda socdaalka ka hesho caddaynta shaqo xilliyeedka ama aad safaaradda Finland ka hesho fiisada shaqo xilliyeedka.

Shaqo xilliyeedku waxay noqon kartaa tusaale ahaan shaqooyinka beeraha ama dalxiiska.

Haddii aad shuruudaha buuxiso, Kelada ayaad caddayn ka heleysaa. Waxaad daryeel caafimaad oo kharash ahaan la mid ah kan dadka Finland deggan ka heleysaa daryeelka caafimaadka dadweynaha, haddii aad caddaynta tusto.

Daryeelka caafimaadka ardayda

YTHS ayaa ardayda Finland joogta siisa adeegyo caafimaad. Haddii aad jaamacadda ama dugsiga tacliinta sare ee Finnishka ku samaynayso ama ka qaadanayso shahaado, waxaad xaq u leedahay in aad isticmaasho adeegyada daryeelka caafimaadka ardayda. Marka hore waa in Kelada siisaa lacagta daryeelka caafimaadka. Haddii aad Finland ku joogto nidaamka arday is dhaafsashada, ma isticmaali kartid adeegyada YTHS.

Xaqa loo leeyahay isticmaalka adeegyada caafimaadka ee dadweynaha waxay ku xiran tahay waddanka aad ka soo guurtay si aad Finland wax uga barato.

Haddii aad Finland ardaynimo ku imaaneysid adigoo ka imaanaya wadan kale oo Waqooyiga Yurub, waxaad xaq u leedahay in aad hesho daryeelka bukaanka ee Finland. Daryeelka waxaad ku heleysaa shuruudo la mid ah kuwa ay Finnishku ku helaan adeeggana waxaadna sidoo kale ka bixinaysa lacag la mid ah tan ay bixiyaan. Horay u sii qaado aqoonsigaada rasmiga ah, marka aad isticmaalayso adeegyada caafimaadka.

Haddii aad Finland ardaynimo ku imaaneysid adigoo ka imaanaya wadamo kale, sida wadan ka tirsan Midowga Yurub, wadan ETA ka tirsan ama Switzerland, wka soo qaado wadankaada kaarka caymiska jirada ka hor inta aadan Finland imaanin. Haddii aad heysato kaarka caymiska jirada waxaad xaq u leedahay in aad Finland ka hesho daryeelka aan laga maarmin ee aan caafimaad ahaan laga maarmin.

Haddii aad Finland ardaynimo ku imaaneysid adigoo ka imaanaya wadan kale oo aan aheyn Midowga Yurub, wadamada ETA ama Switzerland waxaad sida badan wadankaaga uga baahan tahay inaad ka soo qaadatid kaarka caymiska jirada oo wax walba daboolaya, ka hor inta aadan qaadan deganaanshada Finland. Haddii waxbarashadaadu inta ay soconayso lagu qiyaaso ugu yaraan labo sano, sida badan Finland waxaad ka heleysaa magaalo degaan kuu noqota waxaadna u gudbeysaa xayndaabka adeegayda caafimaadka ee ay degmadu bixiso. Markaas waxaa kugu filan, in caymiskaagu uu ugu horeyn daboolo kharashka dawooyinka. Haddii aadan hubin, inaad magaalo degaan aad Finland xaq ugu leedahay arrinta ka soo hubi Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto).

Macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan guri degmada waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Guri degmo ee gudaha Finland.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira ruqsada deganaanshada ee ardayda iyo caymiska jirada, kaas oo ruqsada awgeed aad u baahan tahay, waxaad ka heleysaa bogagga xafiiska dadka wadanka u soo guurey.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Macluumaad laxiriira ruqsada daganaanshada ee ardaydaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiYTHS:
Daryeelka caafimaadkaardayda macaahida sareFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Lacagta daryeelka caafimaadka ardaydaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Daryeelka caafimaadka waxbarashadaFinnish | Iswidish

Daryeelka caafimaadka ee Qaxootiga iyo dadka magangelyo doonka ah

Haddii dalka Finland qaxooti ahaan laguugu soo qaatay, waxaad guri degaan ku leedahay Finland, waxaadna isticmaali kartaa adeegyada caafimaadka ee dawladu bixiso.

Haddii aad tahay megangelyo-doon aan codsigiisa weli laga baaraandegin, sidii degane dego oo kale isagama diiwaangelin kartin Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka xaqna uma lihid in aad isticmaasho adeegyada caafimaadka ee degmada. Faahfaahin dheeraad ah weydii xeradaada xaqootiga.

Haddii aad heshay sharciga degenaanshda oo ku salaysan sababo badbaadin, xuquuqda degenaanshada degmadana aad ka heshid Finland, waxaad isticmaali kartaa adeegyada caafimaadka ee degmadaada.

Ka akhriso macluumaadka dheeriga ah ee la xiriira xuquuqda degmo kulahaanshada Finland bogga InfoFinlandi boggiisa Degan Degmo ku yaalo Finland.

Daryeelka caafimaadka dadka aan dukumentigada laheyn

Global Clinic waa kiliinikada, taasood ka heli kaaro caawimo iyo talosiin dhakhtar ama kalkaalisada caacimaadka, haddaad ku nooshahay Finland adoon u heysan wax ogolaansho ah adeegyada Global clinic waxaad ka heleysaa degmooyinkan

  • Helsinki
  • Turku
  • Joensuu
  • Tampere
  • Lahti

Waad kula xiriiri kartaa teleefoon ama iimayl teleefonka waxaa qabanaya kalkaaliso caafimaad ama dhakhtarka, Warbixintooda waxaad ka heleysaa boga Global Clinic.

Adeegyada Global Clinic. Halka ay ku taalo kiliinikada iyo waqtiyadey furan tahay lama baahiyo.

linkkiGlobal Clinic:
Adeega caafimaadka sharci laawayaashaFinnish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Carabi | Romaniyan | Bulgaariyan

Dawooyinka

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga Dawooyinka.

Macluumaad faahsaahsan uu ku jira netka qaybihiisa kale

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Macluumaad ku saabsan nimaadka daryeelka caafimaadka Finlnad Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush

linkkiDiabetesliitto:
Macluumaad ku saabsan cudurka macaankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKaikki syövästä:
Macluumaad ku saabsan kansarkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMuistiliitto:
Macluumaad ku saabsan cudurada xusuusta Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiTuberkuloosi.fi:
Macluumaad ku saabsan tiibiishtaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Shiino | Carabi | Kurdish