U gudub macluumaadka ku jira
Opiskelemaan Suomeen

Waxbarasho u imaanshada Finland

Waa la daabacay17.06.2022
Haddii aad Finland u imaanayso waxbarasho waqti ka badan 90 maalmood islamarkaasna aad tahay muwaadin waddan aan ahayn Midowga Yurub ama Waqooyiga Yurub waxaad u baahan tahay sharciga deganaashaha. Sharciga degenaanshahana waa inaad soo codsataa intaadan imaan Finland.

Finland waxaad sharciga deganaanshaha la’aantiis wax ku baran kartaa 90 maalmood wixi ka yar. Waxaa laga yaabaa in waxbarashada 90ka maalmood ka yar dartood aad u baahato fiiso. Ka hor inta aadan helin sharciga deganaashaha waa in aad Finland ka heshaa boos waxbarasho. Marka uu ku aqbalo machad waxbarasho oo Finland ku yaal, ayaad codsan kartaa sharciga deganaanshaha. Boggan waxaa lagu sheegayaa waxyaabaha ay tahay in aad sameyso, haddii aad dooneyso in aad Finland waxbarasho darteed ugu soo guurto.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan saameynta fayruska Korona ku yeeshay sharciga deganaanshaha ka aqri bogga InfoFinland Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland .

Codso boos waxbarasho

Ka hor inta aadan codsan sharciga deganaashaha waa in aad Finland ka heshaa boos waxbarasho. Machadyada waxbarasho ee la aqbalo waa machadyada waxbarasho ee dugsiga hoose-dhexe ka dambeeya, kuwaas oo ah tusaale ahaan jaamcadaha, dugsiyada tacliinta sare iyo machadyo xirfadeedyada.

Booska waxbarashadu waa in uu buuxiyaa mid kamid ah shuruurdahan soo socda:

 • waxbarashadaadu waa kuwa ku gaarsiinaya xirfad ama shahaado
 • waxaad ka qeybqaadaneysaa barnaamij arday kala beddelasho oo u dhexeeyo machadyo ama wax kale
 • waxaad baraneysaa waxbarasho dhameystir ah oo shahaadadaada la xiriirta ama waxbarasho takhasus ah

Booska waxbarashada waxaad codsan kartaa marka lagu jiro codsiga wadajirka dugsiyada ee guga ama deyrta. Codsiga wadajirka (yhteishaku) ah ee waxbarashooyinka kale qaarkood wuxuu dhacaa Janaayo. Waqti hore sii ogow waqtiga aad booska waxbarashada codsan karto.

Bogagga InfoFinlandi ee Dalbashada waxbarashada waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan waqtiga aad Finland ka codsan karto boos waxbarasho.

Ceymis caafimaad buuxa ka soo iibso wadankaada

Waxaad sharciga deganaanshaha ugu baahan tahay ceymis gaar ah oo daboola kharashka jirrada iyo daawada. Ceymiska waxaad ka iibsan kartaa shirkad ceymis oo dalkaada ku taal ama waxaad shirkadaha ceymiska ee caalamiga ah soo weydiin kartaa ceymiska kugu habboon.

Dhammaan ceymsiyadu waa in ay buuxiyaan shuruudaha soo socda:

 • Ceymiskaada waa in aysan ku jirin wax ka badan 300 oo Yuuro oo ah qeybta adiga kugu soo aadeysa
 • Ceymisku waa in uu shaqeynayo inta aad Finland joogto oo dhan
 • Ceymiskaadu waa in uu shaqeynayo marka aad Finland imaaneyso
 • Ceymisku waa in uusan aheyn ceymiska safarka ee caadiga ah.

Baaxadda kharashka daryeelka ee ay tahay in uu ceymisku bixiyo waxey ku xiran tahay inta ay waxbarashadaadu soconeyso. Tusaale ahaan, haddii waxbarashadaada Finland ay qaadaneyso wax ka yar labo sano, ceymisku waa in uu ugu yaraan daboolaa kharashka daryeelka jirrada illaa iyo 120,000 oo Yuuro.

Haddii aadan caymis laheyn, waxaa qasab kugu noqonaysa in aad bixiso kharashaadka dhakhtarka iyo isbitaalka, haddii aad jirrato. Kharashaadku waxay noqon karaan kumanaan yuuro.

Haddii aad heysato kaarka daryeelka jirrada ee Yurub (European Health Insurance Card, EHIC), uma baahnid ceymis gooni ah. Kaarka daryeelka jirradu waa in uu shaqeynayo mudada aad Finland joogto oo dhan.

Bogga InfoFinland Adeega caafimaadka ee Finland , waxaa ka heleysaa macluumaad kusaabsan daryeelka caafimaadka Finland.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaMaahanmuuttovirasto

Ceymiska ardayga

Diyaarso lacag nolosha kuugu filan

Waa in aad heysataa lacag ku filan noloshaad Finland. Waxaad u baahan tahay bil kasta ugu yaraan 560 yuuro, si aad u bixiso kharashka deegaankaada, cuntadaada ama kharashkaada kale. Waa in aad heysataa haddii aad joogeyso sanad 6720 Yuuro.

Shardiga lacagta nolosha ku xiran waa laga gudbi karaa. Tusaale ahaan, haddii machadku uu adiga kuu qabanqaabiyo guri lacag la’aan ah iyo cunto lacag la’aan ah, markaas waxaad u baahan tahay lacag aad isticmaasho oo ka yar tii hore.

Haddii waxbarashadaadu ay tahay lacag waa in aad ka taxadirtaa in aad heysato lacag ku filan nolosha marka aad lacagta sanad-dugsiyeedka bixiso ka dib.

Waa in aad akoonkaada bangiga ku heysataa lacagta lagaa rabo ama aad heysataa caddeynta caawimaadda lacageed ee ay ku siisay hay’ad rasmi ah. Kuwaan waa tusaale ahaan deeq waxbarasho oo ay bixiyaan dowlad, machadyo ama ururo. Ballanqaadyo kafaaloqaad ama bayaan xisaabeed bangi oo shakhsi ah sida qaraabo, dad aad istaqaan ama shaqo-bixiye lama aqbalayo.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qiimaha iyo sicirka maciishadaha kale ee Finland ka aqri bogga InfoFinland Heerka sicirka Finland .

Codso sharciga deganaanshaha ardayga

Waa inaad soo codsataa sharciga ugu horeeya intaadan imaan Finland.

Codeysiga waad ka sameysan kartaa internetka adigoo isticmaalaya bogga adeegga internetka ee Enter Finland. Markii aad sameysid codsiga waa inaad u tagtaa safaarada Finland ee kuugu dhow, si aad u caddeyso ama aad u geyso aqoonsigaaga iyo codsiga warqaaha asli ahaantooda. Waa inaad safaarada ku tagto sadex bilood gudohoon laga bilaabo taariikhdii aad codsiga internetka ka xaraysay. Xal ka gaarista sharcigaaga waxaa la bilaabayaa kadib, markaad u tagto safaarada. Caadi ahaan waa inaad safaarada waqti horay uga sii qabsato.

Xusuusnow inaad si joogto ah fiiriso akoonkaaga Enter Finland. Haddii codsigaaga xal ka gaaristiisa awgeed lagaaga baahdo faah faahin dheeraad ah, akhbaarta waxaa laguugu soo dirayaa akoonkaaga.

Haddii aadan awoodin ama aadan aqoon u lahayn inaad codsiga internetka ka buuxiso, waxaad sidoo kale foomka codsiga iyo lifaaqyadiisaba keeni kartaa safaarada Finland ee kuugu dhaw. Haddaad codsiga ku dalbaneyso foomka la buuxinayo, Foomka codsiga waxaad ka soo daabacan kartaa bogga shabakada Xaafiiska dal u soo guurista.

Ka baaraandegista codsiga ogolaanshiyuhu waa lacag. Lacagta waa in la bixiyaa marka aad keeneyso codsigaaga.

Dukumentiyadan soo coda ayaad u baahan tahay in aad ku lifaaqdo codsiga sharciga deganaanshaha ardayga:

 • baasaboor shaqeynaya
 • sawir baasaboor (tilmaamaha sawirka waxaad ka heleysaa bogga Hay’adda socdaalka)
 • caddeynta joogitaanka (caddeynta in aad arday ka tahay machad Finland laga aqoonsan yahay)
 • caddeynta in aad heysato lacagta aad nolosha ugu baahan tahay
 • caddeynta shahaadada ceymiska ama nuqulka kaarka daryeelka jirrada ee Yurub
 • caddeynta lacagta la bixiyay ee sanad-dugsiyeedka ama deeqda waxbarasho
 • shahaadooyinki hore (haddii aadan aheyn arday shahaado ama kala beddelasho)
 • shahaadooyinka shaqo ee la heli karo (haddii aadan aheyn arday shahaado ama kala beddelasho)

Sharciga degenaansha ardayga wadan kale oo Midowga Yurub ah ka yimid

Uma baahnid sharciga degenaansha Finland, haddii aad heysato ogolaansho joogitaan oo wadan kale oo Midowga Yurub ah lagaa siiyay, haddii aad wax ka baraneyso dugsiga tacliinta sare. Intaas waxaa dheer, waa in waxbarashadaadu ay:

 • ku jirto dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee barnaamijka Midowga ama barnaamijka noocyada badan, ama
 • ay qeyb ka tahay heshiis u dhexeeya labo dugsiyada tacliinta sare ah ama wax ka badan.

Markaas waa in aad Hoggaanka socdaalka u dirtaa wargelinta dhaqdhaqaaqa. Waxaad Finland wax ka baran kartaa ugu badnaan muddo 360 maalmood ah, marka aad sameyso wargelinta dhaqdhaqaaqa.

Aqoonsiga Shakhsiyeed ee Finnishka

Haddii lagu siiyo ogolaanshaha degitaanka ee Finland, waxaa si otomaatig ah laguugu diiwaangelinayaa nidaamka macluumaadka dadka. Waxaad islamarkaas heleysaa aqoonsiga shakhsiyeed ee Finnishka.

Marka aad Finland u soo guurto, waa in aad tagtaa goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow si aad degane ahaan isaga diiwaangeliso. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Isu diiwaangelin degene .

Ogolaanshaha sii-socda ee ardayga

Sharciga deganaanshaha ee ardayga waxaa la bixiyaa ugu badnaan halkii marba labo sanadood. Haddii ay waxbarashadaadu sii socoto laakiin waqtiga uu sharcigaadu shaqeynayo uu dhamaanayo, codso ogolaansho siisocda. Xusuusnow in aad codsato sharciga sii socda waqti hore, kahor inta uusan dhicin sharciga ogolaanshaha ee ugu horeeya.

Ogsoonow, in ay sidoo kale Maahanmuuttovirasto hubineyso in sababta aad Finland ku joogtay ay xaqiiqo ahaan aheyd waxbarasho. Haddii aad wax ka barato tusaale ahaan jaamacad, dugsiga tacliinta sare ama dugsi xirfadeedka sare waa in aad dhameysaa 45 dhibco-waxbarashadeed inta sanad-dugsiyeedka lagu jiro, si aad u buuxiso shuruudaha helitaanka ogolaanshaha sii-socda. Waa in aad codsiga sharciga sii socda ku lifaaqdaa dhambalka diiwaanka waxbarashada.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan codsasahda ogolaanshaha sii-socda ka sii akhri bogga InfoFinland Ogolaanshaha sii-socda .

Marka ay waxbarashooyinku dhamaadaan

Haddii aadan shaqo haysan, waxaad codsan kartaa sharciga deganaanshaha oo ku salaysan shaqo raadin ama shirkad samaysasho. Markaas waxaad heli kartaa ugu badnaan sharci deganaansho oo sannad ah. Waa in aad oggolaanshaha codsataa ka hor inta aanu sharciga deganaanshaha ardaygu kaa dhammaan. Shaqada waxaad billaabi kartaa islamarka aad hesho shaqo.

Haddii aad shahaado ka qaadatay Finland islamarkaasna aad shaqo heshay, waxaad codsan kartaa sharciga deganaanshaha ee shaqada ku salaysan. Haddii aad qalinjebinti ka dib ka baxday Finland, waxaad weli codsan kartaa sharciga deganaanshaha ee ku salaysan qaadashada shahaadada. Si kastaba ha ahaatee, waa in aad heysataa heshiis shaqo oo la saxiixay ama shaqo si dhab ah laguugu ballanqaaday.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sharciga deganaanshaha ee qofka shahaadada qaatay ka aqri bogga InfoFinland Shaqo u imaanshaha Finland .

Tababar u imaanshaha Finland

Haddii aad dibadda wax ku baraneyso aadna dooneyso inaad Finland u timaado shaqo ku tababarasho, waa inaad codsataa ogolaanshiyaha joogitaanka shaqo ku tabarasho darteed. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda Xafiiska dal u soo guurista.

Bogga InfoFinlandi Ardayga ajnabiga ah ee jooga Finland waxaad ka heleysaa xog dheeri ah oo la xiriirta waxbarashada Finland.