U gudub macluumaadka ku jira
Jatko-oleskelulupa

Ogolaanshaha sii-socda

Waa la daabacay20.06.2022
Haddii wakhtiga sharcigaada deganaanshuhu uu dhammaanayo islamarkaasna aad doonayso in aad Finland sii joogto, waxaad u baahan tahay oggolaanshaha joogitaanka oo ku meel gaar ah. Waa muhiim in aad codsato sharciga deganaanshaha sii-socda ka hor inta aanu dhicin sharcigaagi hore. Ogolaanshaha sii-socda waxaad codsan kartaa oo kaliya, haddii aad Finland joogto.

Haddii sharcigaagu uu kaa dhaco adiga oo laguu falanqaynayo dalabkaaga, waxaa kuu bannaan inaad ku noolaato sida caadiga ahna aadna ka shaqaysato wadanka inta falanqayntu kuu socoto. Haddii aad dalbato cusboonaysiinta sharcigaaga daganaanshaha adigoo kaagii hore kaa dhacay, waxaa kuu bannaan inaad dalka joogto laakiin kuuma bannaana inaad dalka ka shaqaysato illaa aad hesho sharciga la cusboonaysiiyay.

Hay’adda Socdaalku waxey kuu oggolaanaysaa sharciga cusboonaysiintiisa haddii sababtii d ku heshay sharcigii hore ay wali sidii u jirto. Sharciga cusub waxa kuu bannaan xataa in aad ku dalbato sabab ka duwan tii hore ee ad sharcigii hore ku dalbatay. Xusuusnow, in aad buuxiso shuruudaha sharciga oggolaanshaha ee laga hadlay.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Haddii sababtii aad ku joogto Finland ay isbedesho .

Dakhli kugu filan

Si aad sharciga sii-socda uga hesho Finland, waa in aad heysataa dakhli ku filan noloshaada. Haddii xubnaha qoyskaadu ay sidoo kale dalbanayaan sharciga sii-socda, shuruudda dakhliga ku filan iyagana waa ay quseysaa. Xaaladaha qaarkood marka lagu jiro hay’adda socdaalku kuma xirto dakhli ku filan. Bogagga Xafiiska dal u soo guurista ayaad ka hubsan kartaa, cadadda dakhliga la iska rabo iyo qofka laga rabo.

Ku daro xisaabta, in haddii xaaladdaada ay isbeddesho ay saameyn ku leeyan karto oggolaanshaha sharcigaada. Oggolaanshaha sharciga wakhtiga cayiman waa lala laaban karaa, haddii sababihi lagu bixiyay aysan aheyn kuwa weli jira.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Miyaan weyn karaa ogolaanshiyaha joogitaanka?

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaMaahanmuuttovirasto

Dakhli kugu filan

Sidan ayaad u codsanaysaa ogolaanshaha sii-socda

Ku codso ogolaanshaha sii-socda adeegga Enter Finland:

  1. Gal adeegga. Caddee aqoonsigaada adigoo isticmaalaya aqoonsiga bangiga shabakadda, xaqiijinta muwaadinta ama xaqiijinta moobaylka.
  2. Buuxi foomka codsiga kuna dar lifaaqyada loo baahan yahay. Macluumaadka ku saabsan lifaaqyada loo baahan yahay waxay ku jiraa bogga shabakadda Hay’adda socdaalka. Bixi lacagta ka baaraandegista codsiga.
  3. Adeegga Enter Finland ayaa ku ogeysiinaya marka aad cdosiga dirayso, in lagaa rabo in aad tagto goobta adeegga Hay’adda socdaalka si aad aqoonsigaada u caddayso farana lagaaga qaado.
  4. Tag goobta adeegga ee Hay’adda socdaalka, haddii ay waajib kugu tahay in aad aqoonsigaada caddayso islamarkaasna tusto lifaaqyada codsiga oo asal ah. Tag goobta adeegga saddex bilood gudohood. Horay wakhti uga sii qabso adeegga qabsashada ballanta ee laga helo bogagga shabakadda Hay’adda socdaalka.
  5. Si joogto ah u hubi akoonkaaga Enter Finland. Akoonkaaga ayaa laguugu soo sheegayaa, haddii codsigaada looga baahan yahay faahfaahin dheeraad ah. Waxaa kale oo akoonkaaga laguugu soo sheegayaa wargelinta go’aanka.

Haddii aadan awoodin ama aadan aqoonin in aad ogolaanshaha sii-socda ku codsato shabakadda:

  1. Ku codso codsiga warqadda ah ogolaanshaha sii-socda.
  2. Bogagga shabakadda Hay’adda socdaalka ka daabaco codsiga ku habboon kaddibna u buuxi si taxaddar leh. Lama aqbalayo codsi si qaldan loo buuxiyay.
  3. Horay wakhti uga sii qabso goobta adeegga adigoo sii maraya adeegga qabsashada ballanta ee laga helo bogagga shabakadda Hay’adda socdaalka.
  4. Marka aad aadeyso goobta adeegga horay u sii qaado codsiga aad buuxisay, lifaaqyada, iyo nuqulka lifaaqyada, baasaboor iyo sawir baasaboor.
  5. Marka aad codsiga dhiganayso, waa in aad bixisaa lacagta baaraandegista codsiga.

Korona fayras COVID-19

Sida caadiga ah waa in aad aqoonsigaada caddaysaa saddex bilood gudohood oo ka billaabanaysa marka aad codsiga samaysay. Xaaladda fayraska Koronaha dartiis ayaa waxaa la dheereeyay wakhtiga is caddaynta oo laga dhigay illaa iyo 1.10.2022.

Tilmaan-bixinnada rasmiga ah ee ku saabsan codsashada ogolaanshaha sharciga joogitaanka iyo ka danaysashada goobta adeegga inta lagu jiro safmarka fayraska Korona waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda Hay’adda socdaalka.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan saameynta fayruska Korona ku yeeshay sharciga deganaanshaha ka aqri bogga InfoFinland: Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland .